Search

 
 

1. проєкт Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика в 2021 році (Додаток1, Додаток2Додаток3).

2. проєкт Положення про порядок замовлення, видачі та обліку диплома магістра і додатку до нього в НМАПО імені П. Л. Шупика.

3. проєкт Положення про порядок навчання студентів магістратури за індивідуальним графіком в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

4. проєкт Положення про екзаменаційну комісію та проведення атестації здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в НМАПО імені П. Л. Шупика.

5. проєкт Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в НМАПО імені П. Л. Шупика.

6. проєкт Положення про порядок відрядження працівників НМАПО імені П. Л. Шупика.

7. проєкт Положення про організацію та ведення претензійної та позовної роботи в НМАПО імені П. Л. Шупика.

8. Обговорення змін до освітньо-наукових програм