Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці в НМАПО імені П. Л. Шупика