Search

 
 

З Днем народження!


Лютий 2020
20
Четвер
РАДЗIХОВСЬКИЙ АНАТОЛIЙ ПАВЛОВИЧ (професор каф. загальної та невiдкладної хiрургiї)
ШЕМБЕРКО КАТЕРИНА ПАВЛIВНА (старший лаборант каф. акушерства i гiнекологiї №1)
ПРИЩЕПА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА (лаборант каф. палiативної та хоспiсної медицини)
КОРСАКОВА ЗIНАЇДА ВОЛОДИМИРIВНА (сестра-господиня вiддiлення планування сiм'ї та допомiжних репродуктивних технологiй)
ОГНЄВА СВIТЛАНА IВАНIВНА (прибиральник службових примiщень гуртожитку №3)
БОНДАРУК ОЛЬГА ЯРОСЛАВIВНА (лiкар-акушер-гiнеколог I категорiї кабiнету ендокринної гiнекологiї)
МАЛИШЕВА IРИНА ВОЛОДИМИРIВНА (лiкар-акушер-гiнеколог кабiнету ендокрiнної гiнекологiї)