Search

Правила прийому на навчання до Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика на 2020 рік (нова редакція)

НМАПО імені П. Л. Шупика оголошує прийом на навчання:

1) для здобуття ступеня магістра за спеціальностями:
- 281 «Публічне управління та адміністрування» (за заочною формою навчання),
- 226 «Фармація, промислова фармація» (за очною (денною, вечірньою), заочною формами навчання);
- 221 «Стоматологія» (за денною формою здобуття освіти);

2) на здобуття ступеня доктора філософії та на здобуття ступеня доктора наук за науковими спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до ліцензій на надання освітніх послуг.