Кабінет Міністрів України затвердив положення про порядок реалізації права на академічну мобільність.

Постанова №579 від 12 серпня 2015р дає можливість учасникам освітнього процесу навчатися, викладати, проводити стажування, науково-дослідну роботу за обраним фахом в іншому вищому медичному навчальному закладі на території країни чи поза її межами.

Питанням академічної мобільності та інтернаціоналізації було присвячено семінар у Міністерстві освіти і науки України, який відбувся 15 вересня.

Процес інтернаціоналізації не має стати самоціллю для вищих навчальних закладів: «Радше це засіб для підвищення рівня якості вищої освіти, елемент побудови репутації освітніх закладів та їх осучаснення» зазначила перший заступник Міністра освіти і науки Інна Совсун під час виступу на семінарі «Інтернаціоналізація української вищої освіти».  

Серед виділених переваг інтернаціоналізації української вищої освіти в медичній сфері є три аспекти: перший - формування зрозумілої для міжнародної спільноти системи вищої освіти, що досягатиметься шляхом інтеграції з європейським простором вищої освіти і дослідницьким простором. Другий - забезпечення конкурентоздатності українських вищих навчальних закладів, зарахунок міжнародного співробітництва університетів та їхньої участі у міжнародних проектах та програмах, третій - підвищення якості вищої освіти в середині кожного університету за допомогою посилення потенціалу вищих навчальних закладів та підготовка їх до активної участі у міжнародних проектах.

Інна Совсун також зазначила, що прийняття Закону «Про вищу освіту» дозволило на нормативно-правовому рівні усунути перешкоди, які гальмували процес інтеграції української системи вищої освіти у міжнародну освітню систему, а саме – академічну мобільність.

Під академічною мобільністю розуміють можливість переміщуватись з одного вищого навчального закладу до іншого з метою обміну досвідом, отримання додаткових можливостей поглибити свої знання та отримати доступ до визнаних медичних освітніх та наукових центрів.

Така можливість відкрита для учасників навчального процесу всіх рівнів: інтернам, аспірантам, особам, які здобувають наукові ступені, науковим та педагогічним працівникам.

Згідно з положенням, отримати право академічної мобільності можна на основі міжнародних проектів та програм, що розроблені в НМАПО ім. П.Л.Шупика, міжнародних договорів співпраці, договорів співпраці між українськими вузами та їх відділеннями, індивідуального запрошення, студентського обміну, виробничої практики, участі у конференціях, семінарах тощо.

Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок коштів міжнародних фондів, установ, організацій, фізичних або юридичних осіб відповідно до домовленостей між учасниками академічної мобільності. Студенти, які навчаються в ВНЗ за кошти державного бюджету і отримують стипендію, продовжують її отримувати впродовж поточного семестру навчання у закордонному навчальному закладі.

До того ж, дане положення визначає, що правила, завдання та цілі права академічної мобільності мають збігатися з основними нормами Болонської декларації.

З деталями положення про порядок реалізації права на академічну мобільність на сайті КМ України:

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248409199

Роз’яснення окремих пунктів Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність наводяться у матеріалі на сайті: http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/akademichna-mobilnist-r/roz%E2%80%99yasnennya-okremix-punktiv.html

Більше інформації про інтернаціоналізацію української вищої освіти можна знайти за цим посиланням: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/09/16/internaczionalizacziya-ukrayinskoyi-vishhoyi-osviti/