Search

 
 

Однією із стратегічних цілей модернізації вітчизняної системи освіти – підвищення її конкурентоспроможності на міжнародному просторі та інтеграція української науки в європейську систему науково-дослідницької діяльності.

З 10 січня 2019 року кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології на базі Дніпропетровської обласної лікарні імені І. І. Мечникова  розпочалось проведення 1-місячного очно-заочного  циклу тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» (куратор циклу – старший викладач А. Мішенін).

Практична підготовка лікарів-інтернів досягається шляхом систематичної та активної участі молодих лікарів в діагностичній і лікувальній роботі, обходах, інших видах практичної діяльності в анестезіології та інтенсивній терапії.

З 10 січня 2019 року кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології розпочато проведення циклів спеціалізації із спеціальностей  «Гігієна праці» та «Професійна патологія». На циклі навчаються лікарі-гігієністи та лікарі-терапевти закладів охорони здоров’я України. Під час навчання слухачі набувають кваліфікацію лікаря з гігієни праці та лікаря-профпатолога.

9 січня 2019 року під головуванням декана професора Трохимчука В.В. відбулось спільне засідання вченої ради та трудового колективу медико-профілактичного і фармацевтичного факультету Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

І знову розпочався черговий цикл спеціалізації з «Ортодонтії».  Позаду хвилювання та співбесіда , і ось,  4 січня 2019 року урочисто відбулася вступна конференція для слухачів циклу , що триватиме 10 місяців (03.01.2019 – 27.06.2019 р., 27.08.2019 – 31.12.2019 р.), на якій були присутні перший проректор, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений лікар України Юрій Вдовиченко, директор Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор Олена Дорошенко , завідувач кафедри ортодонтії, доктор медичних наук, професор Мирослава Дрогомирецька, доценти та асистенти кафедри ортодонтії, слухачі циклу спеціалізації.

13 грудня 2018 року в Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки  відбулося чергове засідання школи-семінару «Проблеми біоетики та фізика живого» за участю викладачів та студентів НМАПО імені П.Л. Шупика та Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У засіданні взяв участь доцент кафедри філософії Академії, к. філос. н. Борис Остапенко.

Вийшов у світ навчально-методичний посібник «Імунопрофілактика інфекційних хвороб» (ВСВ «Медицина», 2018), підготовлений авторським колективом кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П.Л. Шупика, за редакцією професора Людмили Чернишової, доцента Федора Лапія та професора Алли Волохи. Видання рекомендоване Національною технічною групою експертів з імунопрофілактики при МОЗ України та Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

У сучасній реаніматології однією з ключових проблем є боротьба з гіпоксією, яка викликана дефіцитом кисню, і є фазовим процесом, залежним від тяжкості і (або) тривалості аноксичного впливу, що призводить до комплексу функціонально-метаболічних порушень в клітині. В даний час доведено, що будь-який критичний стан супроводжується дефіцитом доставки / споживання кисню. Тому, розробка препаратів і методик, спрямованих на профілактику та лікування ішемічних ушкоджень органів і систем, в даний час є актуальним і непростим завданням.