Search

 
 

В умовах реформування системи охорони здоров’я лікарі профілактичного напряму діяльності залишаються відданими своєму покликанню та професіональному зобов’язанню щодо збереження здоров’я людей. Саме вони першими беруть на себе тягар з вирішення практичних аспектів забезпечення більш безпечних умов життя населення.

Саме до лікарів профілактичної ланки звертаються з питаннями щодо забезпечення питною водою гарантованої якості, усунення негараздів, пов’язаних з якістю харчових продуктів, забрудненням території проживання, дискомфортом шумового, електромагнітного та інших факторів навколишнього середовища.

На важливість превентивної складової останнім часом все більше звертається увага в діяльності ВООЗ. Експертами світового рівня підкреслюється значний вплив професійного підходу до розв’язання санітарно-гігієнічних викликів як на місцевому, регіональному,  так і на національних рівнях. Вирішення вказаних питань значним чином впливає на зменшення захворюваності та продовження тривалості життя населення, а також на зростання загального благополуччя країни.

Сьогодні позиція та принципи профілактичної медицини органічно вписуються в завдання, що стоять перед системою громадського здоров’я, де профілактика є основою метою багатьох напрямів діяльності цієї системи. Лікарі з загальної гігієни та інших, більш вузьких, спеціальностей профілактичного напряму повинні стати лідерами у прийнятті міжсекторальних рішень щодо збереження здоров’я населення.

Професійне вдосконалення лікарів профілактичної медицини, можливість отримати сучасні наукові погляди та світові тенденції розвитку цього напряму: все це пропонують своїм слухачам науково-педагогічні працівники кафедри громадського здоров’я. 

Наразі на кафедрі завершується місячний цикл тематичного удосконалення «Актуальні питання екогігієни». За високий професіональний рівень, оптимальні умови навчання, оперативність вирішення організаційних питань та просто за людяність й щирість дякували слухачі під час заключної конференції.

Висока оцінка якості викладання стала традиційною складовою в діяльності кафедри,яка відповідно до  вимог часу здійснила перехід на студенто-орієнтовану модель надання освітніх послуг.

Забезпечення якісної освіти на етапі безперервного професійного розвитку лікарів профілактичного профілю – це одне з завдань нашої діяльності, наш внесок в питання збереження здоров’я населення.