Search

 
 

6 лютого 2020 року відбулося спільне засідання вченої ради та конференція трудового колективу хірургічного факультету.

Конференцію відкрив доцент Володимир Шуба, який проінформував присутніх про мету проведення конференції обумовленої вимогами конкурсу та порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) на посаду завідувача кафедри.

Перший проректор професор Юрій Вдовиченко проінформував присутніх, що надійшла одна заява для участі в оголошеному конкурсі (газета «Ваше здоров’я» № 51 - 52 від 27.12.2019; сайт НМАПО імені П. Л. Шупика) на заміщення вакантної посади завідувача кафедри ортопедії і травматології № 2 від професора Миколи Анкіна. Начальник відділу кадрів Дмитро Бригинець представив дані з особової справи претендента. У регламентований час професор Микола Анкін представив програму розвитку кафедри ортопедії і травматології № 2.

В обговоренні взяли участь делегати конференції трудового колективу: професор Микола Поліщук, професор Ольга Біляєва, професор Василь Попов, професор Володимир Шкорботун, професор Валентин Сморжевський, доцент Володимир Шуба, які позитивно оцінили програму розвитку кафедри ортопедії і травматології № 2 на базі КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня». За результатами голосування делегатами конференції трудового колективу хірургічного факультету одноголосно на посаду завідувача кафедри ортопедії і травматології № 2 рекомендована кандидатура професора Миколи Анкіна.

У межах засідання вченої ради хірургічного факультету розглянули атестаційну справу доцента Олександра Галушка щодо присвоєння вченого звання професора кафедри анестезіології та інтенсивної терапії. Після ознайомлення з особовою справою доцента Галушка відбулося обговорення, в якому взяли участь професор Ольга Біляєва, професор Микола Поліщук, доцент Михайло Бондар, які одностайно підтримали претендента. Після відкритого голосування вчена рада хірургічного факультету рекомендувала присвоїти доценту Олександру Галушку вчене звання професора кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.

Після знайомства з особовою справою та позитивних рекомендацій професора Сергія Саволюка, професора Валентина Сморжевського та професора Ольги Біляєвої вчена рада хірургічного факультету рекомендувала присвоїти д.мед.н. Євгенію Колесникову вчене звання професора кафедри загальної та невідкладної хірургії.

Під час засідання вченої ради заслухано матеріали індивідуальних планів аспірантів 1-го року різних форм навчання кафедр анестезіології та інтенсивної терапії, комбустіології та пластичної хірургії, онкології, офтальмології, хірургії та судинної хірургії, хірургії та трансплантології та рекомендовано до затвердження вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика.

Згідно з останніми питаннями порядку денного спільного засідання розглянули навчальні плани та програми, а також матеріали ініціативно-пошукової НДР кафедри загальної та невідкладної хірургії за темою: «Оптимізація діагностики та лікування хворих з загальною та невідкладною хірургічною патологією».