Search

 
 

Науковий журнал «Аннали юридичної історії» Міжнародний центр громадянської політології Подільська асоціація малоінвазивної хірургії запрошують до публікації у спеціальному томі часопису «Аннали юридичної історії», що присвячується проблемам медичного права.

Наразі науковий журнал «Аннали юридичної історії» проходить процедуру інтеграції у провідні міжнародні наукометричні системи – SCOPUS та WEB OF SCIENCE.

Усі публікації будуть підтримуватись редколегією фінансово!

Рішення про фінансову підтримку публікацій прийматиметься на конкурсній основі.

У відповідності з редакційною політикою журналу, жодних публікаційних та організаційних внесків не передбачено! 

ХТО МИ?

Журнал «Аннали юридичної історії», створений наприкінці 2016 року, за підтримки Львівського медієвістичного клубу при Львівському національному університеті та Міжнародного центру громадянської політології при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, ставить перед собою завдання – зібрати всіх вітчизняних та закордонних науковців-ентузіастів, що готові працювати над розробкою актуальних і часто малодосліджених питань теорії та історії права.

НА ЯКІ МАТЕРІАЛИ МИ ЧЕКАЄМО ВІД АВТОРІВ?

В умовах сучасної політико-правової трансформації в Україні, законодавчого реформування системи надання медичних послуг та постійних змін законодавства на теренах Європейського Союзу, актуалізується питання інституціоналізації медичного та фармацевтичного права – двох рівнозначних та повноцінних галузей юриспруденції. Паралельно з’являється нагальна необхідність дослідження історичної генези світових медико-правових практик, потреба порівняльного аналізу зарубіжного досвіду та українських перспектив подальшого розвитку галузі фармацевтичного права.

ХТО НАШІ АВТОРИ?

Команда наукового журналу «Аннали юридичної історії», що складається із Наукової редакційної ради та Редакційної колегії, прагне опублікувати перший в Україні спеціальний випуск часопису, присвячений Історії медичного і фармацевтичного права. Задля цього планується зібрати на сторінках журналу міждисциплінарну та міжнародну команду, що складатиметься із наступних фахівців:

- істориків медицини,

- медичних і фармацевтичних юристів,

- правників-конституціоналістів,

- фахівців з питань прав людини,

- філософів, що займаються питаннями біомедичної етики,

- соціологів,

- економістів, котрі досліджують проблеми функціонування ринку медичних послуг та фармації.

ПРО ГОНОРАР

Написання статей і публікацію журналу плануємо здійснювати на гонорарній основі. Відповідно, автори та запрошені редактори отримають платню за виконану роботу. Обсяг гонорару буде визначений редколегією.

Графік набору статей та редакційної роботи над випуском:

Номер і тема

Дата закінчення прийому матеріалів

Дата повідомлення про результати рецензування

Дата публікації електронної та друкованої версій

Том 3. Випуск 1 – 2.

«Право, ліки, медицина».

01.10.2019

01.11.2019

15.11.2019


Всі автори гарантовано отримають:

  • Друкований випуск журналу на вказану поштову адресу;
  • Гонорар за виконану роботу (протягом двох місяців з моменту публікації);
  • Сертифікат-підтвердження публікації;
  • Запрошення до публікації у наступних випусках, що будуть проіндексовані БД SCOPUS та WEB OF SCIENCE. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТІВ СТАТЕЙ

Журнал публікує оригінальні статті російською, українською та англійською мовами, що відповідають тематиці конкретного випуску, а також матеріали проведених під егідою журналу наукових заходів.

Обсяг статті – 5-25 стор. Технічні вимоги: вирівнювання – по ширині; інтервал – 1,5; шрифт – Times New Roman; розмір – 14; ПРИМІТКИ ТА ПОСИЛАННЯ НА ЛІТЕРАТУРУ ВИКЛЮЧНО ПІДРЯДКОВІ! Розмір шрифту приміток і посилань – 12, інтервал – 1,5. Список використаних джерел та літератури в кінці статті не є обов'язковою умовою, але він бажаний у разі великого обсягу матеріалу. Статті повинні обов'язково супроводжуватися англомовним і російськомовним резюме (200-500 слів) з ключовими словами (5-10 слів). Англомовне резюме необхідно писати «якісною» літературною англійською мовою. Редакція просить авторів радитися з філологами та фахівцями при оформленні англомовної анотації.

Редакція не вступає з авторами в обговорення матеріалів, листування по методиці написання та оформлення наукових статей.

Плата за публікацію в науковому журналі «Аннали юридичної історії» не стягується. Авторський гонорар не виплачується, не оплачується і рецензування статей.

Для забезпечення широкого доступу матеріали журналу розміщуються в Інтернеті: на сайті журналу та Львівського медієвістичного клубу, в наукометричних базах даних Slavic Humanities Index, Google Scholar і т. Д. 

Журнал не публікує авторські матеріали, раніше надруковані в інших виданнях; статті, що містять фактологічні, історичні чи інші помилки, які не можуть бути виправлені; статті, що містять твердження і гіпотези, які прямо суперечать встановленим науковим фактам; будь-яку інформацію і оголошення, які не мають безпосереднього відношення до наукової діяльності; матеріали, які містять образи, наклеп або завідомо неправдиві відомості щодо громадян та організацій.

Не приймаються до розгляду статті з посиланнями на матеріали з «Вікіпедії» та інших вільно розповсюджуваних онлайн-енциклопедій і словників. Посилання на електронні ресурси повинні складати не більше 1/5 списку використаних джерел. Правило не стосується матеріалів з приводу сучасної зовнішньої та внутрішньої політики і міжнародних відносин, а також досліджень, пов'язаних з вивченням інтернет-ресурсів.

Редколегія журналу «Аннали юридичної історії» приймає тільки матеріали, надіслані файлом, прикріпленим до електронного листа (формат Word, файл типу .doc або .docx). Стаття повинна бути оформлена у суворій відповідності з викладеними вище вимогами.

Надіслані статті рецензуються методом подвійного сліпого рецензування (одним членом редколегії та одним зовнішнім рецензентом).

 

ВСІ МАТЕРІАЛИ НАДСИЛАТИ ВИКЛЮЧНО НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ:

annali.yur.istorii@gmail.com

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 340.130.3

 

СМЕНА ЭПОХ:

ОЧЕРК ФОРМИРОВАНИЯ РИМСКО-ВИЗАНТИЙСКОЙ ДОКТРИНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА (III-VI ВЕКА)

ВИКТОР МЕЛЬНИК (Киев, Украина)*

Главный редактор научного журнала «Анналы юридической истории», ассистент кафедры политологии философского факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, ПОШТОВА АДРЕСА ДЛЯ ОТРИМАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРИМІРНИКА!!!, melnyk1996ethnology@gmail.com

Международное право является отраслью юриспруденции, регулирующей любые отношения, возникающие между государствами[1]. Как и любая другая отрасль права, международное право обладает высокой степенью системности нормативного регулирования. Поскольку моральные правила действуют посредством разграничения нормы и патологии в общественной жизнедеятельности человека, но (в отличие от правовых норм) не имеют полноценного санкционно-насильственного влияния на конкретного человека, то именно юриспруденция призвана использовать все доступные средства для организации системного труда и безопасного быта человека. Вот почему для юриспруденции, выступающей самым деятельным методом организации человеческого бытия, важен процесс построения и успешного функционирования государства, в рамках которого человек как гражданин подвержен влянию и контролю со стороны государственного аппарата.

Православный философ Сергей Николаевич Булгаков (1871-1944), претерпевший многие невзгоды, прошедший трудный путь «от марксизма – к идеализму», отметил: «есть только одно средство коренной реформы – это именно организация труда»[2]. Профессионально занимаясь политической экономией, но также оставаясь юристом по образованию, Сергей Булгаков обращал внимание своего читателя на то, что любой общественный кризис невозможно разрешить «паллиативами, какими-либо волшебными пилюлями»[3].

[1] «В классическом международном праве только государства владели правами и обязанностями. И сегодня международное право регулирует, прежде всего, отношения между государствами как первичными («естественными») субъектами и главными действующими лицами сообщества народов». Цит. по: Гердеген Матіас. Міжнародне право. / М. Гердеген. – К.: КІС, 2011. – с. 27. Пер. с немецкого Р. Корнута: Herdegen Matthias. Volkerrecht. / Dr. M. Herdeggen. – Munchen: Verlag C. H. Beck, 2010.

[2] Курсив С. Н. Булгакова. Цит. по: Булгаков С. Н. Два града. Исследования о природе общественных идеалов. / С. Н. Булгаков. – СПб: «Издательство Олега Абышко», 2008. – с. 145. Примат организации труда С. Н. Булгаков здесь рассматривает в связи с философией социального морализма Томаса Карлейля (1795-1881).

[3] Там же