В очну денну аспірантуру за спеціальностями: 221 Стоматологія (14.01.22 Стоматологія); 222 Медицина (14.01.01 Акушерство та гінекологія, 14.01.03 Хірургія, 14.01.06 Урологія, 14.01.07 Онкологія, 14.01.13 Інфекційні хвороби, 14.01.15 Нервові хвороби, 

14.01.16 Психіатрія, 14.01.21 Травматологія та ортопедія, 14.01.30 Анестезіологія та інтенсивна терапія, 14.01.38 Загальна практика – сімейна медицина, 14.02.03 Соціальна медицина, 14.03.08 Імунологія та алергологія); 228 Педіатрія (14.01.10 Педіатрія).

В очну вечірню аспірантуру за спеціальностями: 221 Стоматологія (14.01.22 Стоматологія); 222 Медицина (14.01.01 Акушерство та гінекологія, 14.01.03 Хірургія, 14.01.04 Серцево-судинна хірургія, 14.01.06 Урологія, 14.01.09 Дитяча хірургія, 14.01.11 Кардіологія, 14.01.13 Інфекційні хвороби, 14.01.18 Офтальмологія, 14.01.19 Оториноларингологія, 14.01.21 Травматологія та ортопедія, 14.01.30 Анестезіологія та інтенсивна терапія, 14.01.31 Гематологія та трансфузіологія, 14.02.03 Соціальна медицина, 14.03.02 Патологічна анатомія); 228 Педіатрія (14.01.10 Педіатрія).

Для участі у конкурсі подаються такі документи: заява на ім’я ректора, особовий листок по обліку кадрів з фотокарткою (2 шт.), копія диплома, копія сертифіката про присвоєння звання лікаря-спеціаліста, копія трудової книжки, характеристика з місця роботи, автобіографія, медична довідка (форма 086/о); копія паспорта (стор. 2,3,11), копія ідентифікаційного коду, реферат за спеціальністю та перелік опублікованих наукових праць (ксерокопії).

Адреса академії: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, НМАПО імені П. Л. Шупика, відділ аспірантури та клінічної ординатури (к. 404, 405).

Прийом документів: 19 серпня - 06 вересня 2019 р. 10-00 – 13-00; 14-00 – 16-00.

            Вступні іспити: 09.09.2019 – 13.09.2019 р. - спеціальність

                                        16.09.2019 – 19.09.2019 р. – іноземна мова