Search

 
 

Українські дослідники, які представляють НМАПО імені П.Л. Шупика, у співпраці з німецькими партнерами можуть отримати до 40 тисяч євро на розвиток наукового проекту в межах конкурсу «Bridge2ERA EaP 2019». Проект підтримує подачу спільних заявок за програмою «Горизонт 2020» та «Горизонт Європа».

Фінансова підтримка надається у формі безповоротних грантів у розмірі 40 тис євро, за участі малого та середнього підприємництва - до 50 тис євро строком до 24 місяців. Ці кошти учасники зможуть використовувати на обмін персоналом, координацію міжнародного співробітництва, а також організацію заходів.


Заявки приймаються до 6 грудня 2019 року.

Учасниками можуть стати науковців усіх дисциплін, які суголосні пріоритетним темам конкурсу. Підтримка надаватиметься науково-дослідним та дослідно-конструкторським проектам, спрямованим на такі теми Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» або пріоритетним напрямам «Горизонт Європа».

Зокрема, для представників НМАПО імені П.Л.  може бути актуальним пріоритет «Соціальні виклики»:

 • здоров’я, демографічні зміни та добробут;
 • харчування та безпека харчових продуктів, стале сільське та лісове господарство, морські, морські та лімнологічні дослідження;
 • безпечна, чиста та ефективна енергетика;
 • розумний, екологічно чистий та інтегрований транспорт;
 • захист клімату, ефективність використання ресурсів та сировини;
 • інклюзивні, інноваційні та рефлексивні суспільства;
 • безпечне суспільство.

У пріоритеті «Індустріальне лідерство», передбачено компонент біотехнології.

У пріоритеті «Передова наука», програмна область «Дії Марії Склодовської Кюрі»:

 • мережі інноваційної підготовки (ITN);
 • обмін науковим та інноваційним персоналом (RISE).

Для вчених також можуть бути корисними:

 • Пріоритет «Передова наука», програмна область «Європейська Дослідницька Рада» (ERC).
 • Пріоритет «Передова наука», програмна область «Дослідницькі інфраструктури».
 • Програмна область «Розповсюдження досконалості і розширення участі», заходи у розумінні підходу «розширення участі».

Конкурс проводить Федеральне міністерство освіти і наукових досліджень Німеччини.  Перевага у наданні гранту надаватиметься тим заявникам, проекти яких передбачають створення багатосторонніх консорціумів, підготовку та фактичну подачу спільних заявок до Європейських рамкових програм дослідження «Горизонт 2020» та «Горизонт Європа».

Докладно про умови конкурсу, механіку подання заявок та особливості реалізації проектів є за посиланням.