Search

Завідувач сектором  - Волошенюк-Клімова Ольга Іванівна

тел./факс (044) 205-48-25 

Перелік необхідних документів
Навчальний календарний план
Перелік спеціальностей

Перелік необхідних документів

1) путівка НМАПО імені П. Л. Шупика, завірена печаткою органу охорони здоров’я;

2) паспорт і військовий квиток;

3) диплом про вищу медичну (фармацевтичну) освіту та його копія;

4) сертифікат спеціаліста про закінчення інтернатури чи циклу спеціалізації, посвідчення про підвищення кваліфікації та про присвоєння кваліфікаційної категорії;

5) завірена копія трудової книжки;

6) при зарахуванні на передатестаційний цикл необхідно надати довідку з місця роботи про нарахування балів відповідно до Шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами та відповідні підтверджуючі документи;

7) посвідчення про відрядження.

Навчальний календарний план

1. Календарний план циклів тематичного удосконалення (2019)
2. Календарний план циклів (2019, повністю)


Перелік спеціальностей, за якими проводиться підготовка в НМАПО імені П. Л. Шупика

 

Назва спеціальності та циклів

1

Акушерство і гінекологія 

2

Алергологія 

3

Анестезіологія 

4

Бактеріологія 

5

Вірусологія 

6

Гастроентерологія 

7

Гематологія 

8

Генетика лабораторна 

9

Генетика медична 

10

Геріатрія 

11

Гігієна дітей та підлітків 

12

Гігієна праці 

13

Гігієна харчування 

14

Дерматовенерологія 

15

Дитяча алергологія 

16

Дитяча анестезіологія 

17

Дитяча гастроентерологія 

18

Дитяча гематологія 

19

Дитяча гінекологія 

20

Дитяча дерматовенерологія 

21

Дитяча ендокринологія 

22

Дитяча імунологія 

23

Дитяча кардіоревматологія 

24

Дитяча неврологія 

25

Дитяча нефрологія 

26

Дитяча ортопедія і травматологія 

27

Дитяча отоларингологія 

28

Дитяча офтальмологія 

29

Дитяча патологічна анатомія 

30

Дитяча психіатрія 

31

Дитяча пульмонологія 

32

Дитяча стоматологія 

33

Дитяча урологія 

34

Дитяча хірургія 

35

Дитячі інфекційні хвороби 

36

Дитяча нейрохірургія 

37

Дієтологія 

38

Ендокринологія 

39

Ендоскопія 

40

Епідеміологія 

41

Загальна гігієна 

42

Загальна практика - сімейна медицина 

43

Імунологія 

44

Інфекційні хвороби 

45

Кардіологія 

46

Клінічна біохімія 

47

Клінічна імунологія 

48

Клінічна лабораторна діагностика 

49

Комбустіологія 

50

Комунальна гігієна 

51

Лабораторна імунологія 

52

Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища 

53

Лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища 

54

Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища 

55

Лікувальна фізкультура 

56

Медицина невідкладних станів 

57

Наркологія 

58

Неврологія 

59

Нейрохірургія 

60

Неонатологія 

61

Нефрологія 

62

Онкогінекологія 

63

Онкологія 

64

Онкоотоларингологія 

65

Онкохірургія 

66

Організація і управління охороною здоров'я 

67

Ортодонтія 

68

Ортопедична стоматологія 

69

Ортопедія і травматологія 

70

Отоларингологія 

71

Офтальмологія 

72

Патологічна анатомія 

73

Педіатрія 

74

Проктологія 

75

Променева терапія 

76

Професійна патологія 

77

Психіатрія 

78

Пульмонологія 

79

Радіаційна гігієна 

80

Радіонуклідна діагностика 

81

Ревматологія 

82

Рентгенологія 

83

Рефлексотерапія 

84

Санологія 

85

Спортивна медицина 

86

Стоматологія 

87

Судинна хірургія 

88

Судово-медична експертиза 

89

Судово-психіатрична експертиза 

90

Сурдологія 

91

Терапевтична стоматолоігя 

92

Терапія 

93

Токсикологія 

94

Торакальна хірургія 

95

Трансплантологія 

96

Трансфузіологія 

97

Ультразвукова діагностика 

98

Урологія 

 99

Фізіотерапія 

 100

Фтизіатрія 

 101

Функціональна діагностика 

 102

Хірургічна стоматологія 

 103

Хірургія 

 104

Загальна фармація 

 105

Організація і управління фармацією 

 106

Аналітично-контрольна фармація 

 107

Клінічна фармація  (тільки ТУ)

Для молодших медичних спеціалістів

1.

Стоматологія для молодших спеціалістів з медичною освітою

2.

Для зубних гігієністів

3.

Удосконалення зубних техніків