Search

 
 

ТУ «Принципи організації харчування різних груп населення в сучасних умовах»

Категорія:
Тематичне удосконалення
Дата
2020-12-07 00:00
Місце проведення
вул. Дорогожицька, 9, навчально-лабораторний корпус, 4 поверх, кафедра громадського здоров’я
Телефон:
доцент Наталія Федорівна Дубова +38044 205 49 91

На кафедрі громадського здоров’я розпочинається цикл ТУ «Принципи організації харчування різних груп населення в сучасних умовах» (очно-заочний з елементами ДН), який триватиме до 18 грудня 2020 р.

Адреса проведення: вул. Дорогожицька, 9, навчально-лабораторний корпус, 4 поверх, кафедра громадського здоров’я

Контактні дані: доцент Наталія Федорівна Дубова +38044 205 49 91, k_рh@nmapo.edu.ua

Сторінка кафедри на сайті НМАПО імені П.Л. Шупика.


Мета вивчення курсу

Підвищення рівня знань лікарів в галузі здорового харчування різних груп населення і запобігання захворювань аліментарного походження та харчових отруєнь в сучасних умовах.

Опис курсу, його структура

Ознайомлення з теоретичними основами раціонального харчування різних груп населення, профілактики аліментарно обумовлених захворювань, особливостями харчування в умовах довготривалої дії малих доз радіації, сучасними технологіями виробництва й системами забезпечення якості та безпечності харчових продуктів.   Все перераховане слугуватиме підготовці спеціаліста нової формації відповідно до сучасних світових освітніх стандартів.

Основні розділи:

 1. Раціональне харчування окремих груп населення, методи вивчення стану харчування
 2. Основи профілактики аліментарно обумовлених захворювань
 3. Основні принципи та вимоги до виробництва органічної харчової продукції
 4. Гігієнічні вимоги до якості питних вод
 5. Особливості харчування населення в умовах довготривалої дії малих доз радіації
 6. Сучасні технології виробництва й системи забезпечення якості та безпечності харчових продуктів.

Заплановані види активності

Очне навчання, самостійне навчання з використанням сучасних технічних засобів трансляції інформації, підготовка і виконання проектних завдань. 

Після закінчення курсу слухач отримає:

 • Відповідний обсяг знань з гігієни харчування, що надасть можливість ефективно виконувати професійні обов'язки, розробляти та впроваджувати профілактичні програми, у тому числі серед населення, яке мешкає на екологічно несприятливих територіях;
 • Поглиблення знань з питань сучасних технологій виробництва харчових продуктів, організації контролю за їх якістю та безпекою
 • Удосконалення практичних навичок щодо оцінювання стану фактичного харчування та його раціоналізації в різних професійних та вікових груп населення, оцінювання ризику розвитку аліментарно обумовлених захворювань у зв’язку з характером харчування 

Види навчальної діяльності 

 • теоретична (35 %)
 • практична (15 %)
 • презентація курсового проекту (10 %)
 • самостійна робота (40 %). 

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси

 1. Гігієна харчування з основами нутриціології: Підручник; у 2-х кн. – Кн. 1 / За ред. проф. В.І. Ципріяна. – К.: Медицина, 2007. – 528 с.
 2. Організація харчування дітей різного віку у освітніх та оздоровчих закладах: Навчально-методичний посібник. / Уклад.: Хоменко І.М., Івахно О.П., Козярін І.П., Лоза Л.В., Півень Н.В.; Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. – 4-те вид., переробл. і доповн. – К., 2018. – 146 с.
 3. Димань Т.М. Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів / Т.М. Димань, Т.Г. Мазур. - К.: ВЦ «Академія», 2011. – 520 с.
 4. Галынкин В.А. Микробиологические основы ХАССП при произволстве пищевых продуктов [Электронный ресурс] : Учебное пособие / В.А. Галынкин и др. - СПб.: Проспект Науки, 2017. - 288 с.
 5. ДСТУ 4161-2003. Системи управління безпечністю харчових продуктів.
 6. Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від  04.04.2018 р., № 771/97-вр. Режим доступу: https://zakon.help/law/771/97-%D0%92%D0%A0/edition04.04.2018/
 7. Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми та побічні продукти, здоров'я та благополуччя тварин» від 06.08.2019 р., № 2042-VIII. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19
 
 

Всі дати

 • 2020-12-07 00:00