Search

 
 

Здобуття ступеня магістра
- за спеціальностями та формами навчання
- вимоги до зарахування

Здобуття ступеня доктора філософії та ступеня доктора наук
- правила прийому
- прийом документів
- перелік документів
- форма заяви
- співбесіди
- вступні випробування

Контактні дані
Інфографіка

Шановні вступники!  

Прийом для здобуття вищої освіти в НМАПО імені П. Л. Шупика здійснюється відповідно до ліцензій на надання освітніх послуг (Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освітиВідомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освіти). 

    І. Для здобуття ступеня магістра за спеціальностями та формами навчання:

Вимоги для зарахування:

Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі, беруть участь у конкурсному відборі та рекомендовані Приймальною комісією до зарахування зобов’язані до 1800 06 вересня виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додатка до нього, сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання до Приймальної комісії НМАПО імені П. Л. Шупика, а також укласти договір про навчання та договір про фінансові зобов’язання щодо оплати освітньої послуги.

Подані оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти протягом усього періоду навчання.

Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

ІІ. Для здобуття ступеня доктора філософії та для здобуття ступеня доктора наук за науковими спеціальностями (спеціалізаціями) та всіма формами навчання (очна (денна, вечірня), заочна).

Правила прийому до аспірантури та докторантури НМАПО імені П. Л. Шупика в 2020 році.

Оголошення про прийом документів для вступу в аспірантуру та докторантуру, обсяги державного замовлення, строки прийому документів, проведення вступних випробувань буде розміщено впродовж трьох днів після доведення до НМАПО імені П. Л. Шупика державного замовлення від МОЗ України.

Прийом документів для вступу до аспірантури/докторантури здійснює відбіркова комісія Приймальної комісії НМАПО імені П. Л. Шупика в строки, зазначені в оголошенні, у приміщенні за адресою: вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, за графіком, що буде додатково оприлюднений на офіційному веб-сайті. 

Перелік документів для вступу на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії тут 

Форма заяви для участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня доктора філософії тут

Співбесіди для оцінювання підготовленості та вмотивованості вступника до вступу в аспірантуру за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) проводяться комісіями для співбесід Приймальної комісії НМАПО імені П. Л. Шупика.

Зміст співбесіди: вступник здійснює усну презентацію наукової доповіді (реферату) з обраної наукової спеціальності. В ході співбесіди встановлюється наявність досвіду вступника в організації проведення та аналізу результатів наукових досліджень (наприклад, участь у студентських наукових гуртках; участь у виконанні науково-дослідних робіт під час навчання в інтернатурі, клінічній ординатурі, самостійної лікарської практики; виступи за результатами наукових досліджень на лікарських науково-практичних конференціях; наявність наукових публікацій; участь у програмах академічної мобільності, лікарського стажування за кордоном тощо).  

Вступні випробування в аспірантуру за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) проводяться предметними комісіями Приймальної комісії НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Вступники до аспірантури проходять такі вступні випробування:

  • спеціальність (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
  • іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) в обсязі, що відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Програми вступних випробувань    

З усіма питаннями, що у Вас виникнуть, звертайтеся до Приймальної комісії.

Контактні дані:

вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, Україна, 04112,
к. 54 (2 поверх адміністративного корпусу).
Тел.: (+380 44) 206 73 14, (+380 98) 008 74 69,
e-mail: pryim.kom@nmapo.edu.ua

З питань вступу для здобуття ступеня доктора філософії та для здобуття ступеня доктора наук: тел. (+380 44) 205 48 01, 205 48 07,
e-mail: science.nmapo@gmail.com.