Search

 
 

Контакти 
Нормативна база
Зарахування в інтернатуру
Перелік спеціальностей та строки навчання
Вартість навчання
Оплата за навчання
Календарний план проведення навчання
Проживання в гуртожитку
Інформація, яка необхідна для реєстрації інтернів у системі ILIAS

ШАНОВНІ ІНТЕРНИ!

З 22 по 26 липня 2019 року буде здійснюватися попереднє зарахування в інтернатуру за спеціальностями, відповідно до направлення з МОЗ України (за державним розподілом).

ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ  ЗА  ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

Випускники медичних і фармацевтичних закладів вищої освіти (ЗВО)  обов’язково мають надати наступні документи:

 1. Копія направлення МОЗ України на роботу (довідка про навчання на бюджетних умовах) та договір про навчання в інтернатурі з базою стажування – закладом охорони здоров’я (ЗОЗ) з гарантією відпрацювання трьох років.
 2. Копія наказу з департаменту охорони здоров`я ДОЗ (УОЗ)
 3. Копія диплому.
 4. Копія додатку до диплому.
 5. Копія сертифікату КРОК–2.
 6. Копія ідентифікаційного коду.
 7. Копія паспорту (1, 2, 11 стор.).
 8. Витяг або копію наказу лікарні про зарахування на навчання в інтернатуру або копія трудової книжки з записом про зарахування в ЗОЗ;
 9. Копія свідоцтва про шлюб або свідоцтва про розірвання шлюбу вразі зміни прізвища хоча б на одному з вище перелічених документів.
 10. ФОТО 3х4 - 2 шт.
 11. Копія наказу про відрядження або посвідчення про відрядження;

Разом з копіями, випускники повинні мати оригінали перелічених документів. 

ПРИМІТКА: Інтерни, які мають самостійне працевлаштування будуть зараховані за наявністю вільних місць з відповідних спеціальностей.


Шановні випускники!Для зарахування випускників на умовах платних освітніх послуг у період з 01.07 по 30.07.2019 р. сектор інтернатури навчального відділу працює з відвідувачами:

Пн.-чт. з 09:00 - 16:00 (обідня перерва з 13:00 по 13:30)
Пт. 09:00 - 14:00 (без обідньої перерви)

Консультації з приводу зарахування в інтернатуру випускників, які  навчалися в ЗВО за державним замовленням відбудуться з 22 липня по 31 липня 2019 р.

Прийом документів до зарахування даного клопотання з 2.09.2019 р.

Нагадуємо, що кількість місць у інтернатурі обмежена і жоден зі шляхів подачі документів не гарантує наявності вільних місць на обраній вами спеціальності.

Документи прийматимуть за адресою вул. Дорогожицька 9, лабораторний корпус, перший поверх, каб. 36–38.Завідувач сектору інтернатури навчального відділу

Кирпач  Олександра  Вікторівна 

Методист вищої категорії – Стесенко Ірина Петрівна;

Старші інспектори:  Асмоловська Надія Степанівна;
                                 Довженко Світлана Петрівна;
                                 Панчук Наталія Петрівна;
                                 Старнавська Людмила Петрівна;
                                 Чижевська Єлизавета Григорівна.

Контакти

тел. (044) 205-48-03,  205-49-07 
Адреса: вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112
Навчально-лабораторний корпус, І поверх, каб. 36 – 38.
int-42@ukr.netkolevi@ukr.net

Нормативна база

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНТЕРНАТУРУ

Лист МОЗ № 08.1-30/15765 від 12.06.2017 р. «Щодо зарахування випускників вищих навчальних заходів, які навчались за державним замовленням, до інтернатури у 2017 році»

Лист МОЗ України від 26.04.2018 № 11.2-10/10780 Про працевлаштування випускників 2018 року, які навчалися за державним замовленням 

Зарахування в інтернатуру

Прийом документів в інтернатуру здійснюється з 1 липня по 30 липня в понеділок – четвер із 9.00 по 16.00,  п’ятниця з 9.00 по 13.00 (перерва з 13.00 по 13.30), Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (вул. Дорогожицька, 9, навчально-лабораторний корпус, перший поверх, к. 38 – сектор інтернатури навчального відділу). 

Початок занять в інтернатурі з 1 серпня кожного року.   

План зарахування випускників ЗВО 2019 року в інтернатуру на умовах платних освітніх послуг в НМАПО імені П. Л. Шупика станом на 31 липня 2019 р.ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ  ЗА  ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

Випускники медичних і фармацевтичних закладів вищої освіти (ЗВО)  обов’язково мають надати наступні документи:

 1. Направлення МОЗ України на роботу (або лист МОЗ України про перерозподіл): або, якщо випускник працевлаштовувався самостійно Угода (договір) про навчання в інтернатури з базою стажування – закладом охорони здоров’я (ЗОЗ) з гарантією відпрацювання трьох років;
 2. Копія диплому.
 3. Копія додатку до диплому.
 4. Копія сертифікату КРОК–2.
 5. Копія ідентифікаційного коду.
 6. Копія паспорту (1, 2, 11 стор.).
 7. Витяг або копію наказу лікарні про зарахування на навчання в інтернатуру або копія трудової книжки з записом про зарахування в ЗОЗ;
 8. Копія свідоцтва про шлюб або свідоцтва про розірвання шлюбу вразі зміни прізвища хоча б на одному з вище перелічених документів.
 9. ФОТО 3х4 - 2 шт.
 10. Копія довідка про навчання за державним замовлення з ЗВО, який закінчили;
 11. Копія наказу про відрядження або посвідчення про відрядження;
 12. Лист-погодження з МОЗ України для проходження інтернатури в НМАПО імені П. Л. Шупика (для інтернів, які самостійно працевлаштувалися в закладах охорони здоров’я, які підпорядковані іншим міністерствам і відомствам або приватних із зазначенням на яких умовах буде проводитися очна частина навчання – за державні кошти чи за кошти юридичних або фізичних осіб).

Разом з копіями, випускники повинні мати оригінали перелічених документів. 


ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ НА УМОВАХ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ (ЗА КОНТРАКТОМ)

Випускники медичних і фармацевтичних ЗВО  обов’язково мають надати наступні документи:

 1. Копія диплому.
 2. Копія додатку до диплому.
 3. Копія довідки про контрактну форму навчання із ЗВО.
 4. Копія сертифікату КРОК –2 ;
 5. Копія ідентифікаційного коду.
 6. Копії паспорту (1, 2, 11 стор.).
 7. Договір із базою стажування за умови зарахування в Академію тільки на очну частину навчання (бази стажування – це базові установи та заклади охорони здоров’я, які використовують із метою первинної спеціалізації випускників медичних та фармацевтичних закладів вищої освіти). Базою стажування може бути ЗОЗ, який має паспорт бази стажування і картку атестації клінічної бази за відповідною спеціальністю (за переліками баз стажування звертайтеся в департаменти та управління охороною здоров’я областей та міста Києва). Зарахування в інтернатуру на спеціальності «Отоларингологія», «Радіологія», «Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Нейрохірургія», а також на кафедру неврологіїі та рефлексотерапії за спеціальністю «Неврологія», кафедру акушерства і гінекології № 1 за спеціальністю «Акушерство та гінекологія», кафедру сімейної медицини за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина», кафедри хірургії і проктології, хірургіїі і трансплантології за спеціальністю «Хірургія» проводять тільки на очну частину інтернатури, тому обов’язкова наявність договору з базою стажування.
 8. Свідоцтво про шлюб або свідоцтво про розірвання шлюбу в разі невідповідності прізвища хоча б на одному з вище перерахованих документів.
 9. Фото 3х4 (2 шт.).
 10. Заява (заповнюється в секторі інтернатури)
 11. Угода про надання освітніх послуг

Із копіями випускники повинні мати оригінали зазначених документів.

Зарахування випускників медичних та фармацевтичних ЗВО на навчання в інтернатурі здійснюють за умови особистої присутності.

Стажування випускників ЗВО в інтернатурі, які навчалися на умовах контракту, є платною послугою, яку можуть надавати державні та комунальні заклади охорони здоров’я, вищі медичні навчальні заклади та науково-дослідні установи (пункт 30 розділу І Переліку платних послуг, які надаються у державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №  1138).

Завершує навчання в інтернатурі атестація лікарів-інтернів, до якої входить 4 етапи:   

 1. Складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3»;   
 2. Комп’ютерний контроль із спеціальності;   
 3. Складання практичних навиків із спеціальності;   
 4. Теоретичний іспит (співбесіда)   

Якщо лікар-інтерн не склав попередній етап атестації, він не допускається до наступного етапу. Тому підготовка до складання іспиту «Крок 3» починається з перших днів навчання в інтернатурі незалежно від того, на очній чи заочній частині навчається лікар-інтерн.   

Після закінчення інтернатури лікарі-інтерни одержують сертифікати лікаря-спеціаліста, які дозволяють працювати за спеціальністю на протязі 5 років.   

Після закінчення інтернатури інтерну, який навчався в НМАПО імені П. Л. шупика на умовах платних освітніх послуг, видається довідка про закінчення навчання на контрактних умовах.

Записи до трудових книжок щодо навчання їх в інтернатурі вносяться ЗВО, де випускник навчається в інтернатурі, за умови наявності трудової книжки з попередніми записами.

Інтернам, які навчаються за державним замовленням, записи в трудову книжку робить відділ кадрів бази стажування.

Випускникам, які не мають трудових книжок, ці записи вносяться власником або уповноваженим органом за місцем майбутньої роботи при оформленні трудової книжки на підставі витягів з наказів закладу вищої післядипломної освіти про зарахування та відрахування з інтернатури, які зазначені в довідці.

Наявність усіх записів у трудовій книжці працівника дозволяє у майбутньому правильно обрахувати стаж його роботи для атестації, оскільки період навчання в інтернатурі зараховується до стажу роботи для атестації за певною лікарською (провізорською) спеціальністю.

Перелік спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів


* Лікарські спеціальності первинної спеціалізації, які визнаються усіма країнами Європейського Союзу 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика має можливість приймати на навчання в інтернатуру за всіма спеціальностями, наведеними в Переліку. 

Вартість навчання  в інтернатурі в НМАПО імені П. Л. Шупика  для випускників медичних і фармацевтичних закладів вищої освіти в 2019 році відповідно до наказу НМАПО імені П. Л. Шупика від 26.04.2019  № 2145

Про встановлення вартості платних освітніх послуг для інтернів

 Оплата за навчання

Замовник вносить оплату за отримання освітньої послуги до початку навчання, але не пізніше 10 числа поточного місяця.

Обов’язково лікар (провізор)- інтерн має надати копію квитанції про сплату за навчання в інтернатурі в сектор інтернатури навчального відділу к. 37.

Оплата протягом терміну навчання не змінюється.

Календарний пдан проведення навчання в інтернатурі для випускників 2019 року

https://nmapo.edu.ua/images/Novosti/11_02_20-7.jpg

https://nmapo.edu.ua/images/Novosti/11_02_20-8.jpg

https://nmapo.edu.ua/images/Novosti/11_02_20-9.jpg

https://nmapo.edu.ua/images/Novosti/11_02_20-10.jpg

https://nmapo.edu.ua/images/Novosti/11_02_20-11.jpg

https://nmapo.edu.ua/images/Novosti/11_02_20-12.jpg

Липень місяць кожного року – відпустка. 

Проживання в гуртожитку

Для лікарів (провізорів)-інтернів, які навчаються в НМАПО імені П. Л. Шупика за державним замовленням надається гуртожиток тільки на період навчання в очній частині інтернатури. 

Лікарі (провізори)-інтерни, які уклали договір з Академією про отримання освітніх послуг в очній частині інтернатури можуть проживати у гуртожитку під час навчання у очній частині, а лікарі (провізори)-інтерни, які уклали договір з Академією про отримання освітніх послуг в очній і заочній частинах інтернатури, можуть проживати в гуртожитку протягом усього періоду навчання.

Де проводиться оформлення проживання в гуртожитку?

Сектор інтернатури видає ордер на поселення в гуртожиток к.38, а потім лікар (провізор)-інтерн має укласти договір у секторі оренди (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, адміністративний корпус, І поверх, к. 3) про надання ліжко-місця на період навчання. Оплата за проживання згідно тарифів Академії і здійснюється до 25 числа поточного місяця проживання.

Угоду про проживання в гуртожитку укладати в секторі оренди (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, теоретичний корпус, І поверх, каб.3)

Чи можна самостійно обирати гуртожиток для проживання?

Гуртожитки закріплені за профільними кафедрами, місце проживання залежить від кафедри,де навчається лікар (провізор)-інтерн. 

Які документи необхідно надати для поселення в гуртожиток?

- Довідку про флюорографічне обстеження;
- Квиток лікаря(провізора)-інтерна (який видає сектор інтернатури);
- Паспорт з відміткою реєстрації місця проживання;
- Ордер на поселення. 

 

ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА НЕОБХІДНА ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ІНТЕРНІВ У СИСТЕМІ ILIAS

Інформацію про дані інтернів куратор інтернатури подає особисто!

NB! Обов’язково: інформація про куратора групи подається в такому ж форматі з приміткою «КУРАТОР».

Готові списки надсилати в ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ за адресою: k-minf10@nmapo.edu.ua.

Додаткова інформація та технічна підтримка забезпечується кафедрою медичної інформатики.