Search

 
 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЦИКЛІВ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
(ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ)

 

Акушерство і гінекологія
Алергологія
Анестезіологія
Бактеріологія
Вірусологія
Гастроентерологія
Гематологія
Генетика лабораторна
Генетика медична
Геріатрія
Гігієна дітей та підлітків
Гігієна праці
Гігієна харчування
Громадське здоров’я
Дерматовенерологія
Дитяча алергологія
Дитяча анестезіологія 
Дитяча гастроентерологія
Дитяча гінекологія
Дитяча дерматовенерологія
Дитяча імунологія 
Дитяча кардіоревматологія
Дитяча неврологія
Дитяча нефрологія
Дитяча отоларингологія
Дитяча патологічна анатомія
Дитяча психіатрія
Дитяча пульмонологія
Дитяча стоматологія
Дитяча урологія
Дитяча хірургія
Дитячі інфекційні хвороби - 
Дієтологія
Ендокринологія
Ендоскопія
Загальна гігієна

Загальна практика-сімейна медицина 
Загальна фармація
Інфекційні хвороби

Кардіологія 
Клінічна біохімія
Клінічна імунологія
 
Клінічна лабораторна діагностики

Клінічна фармація
Комбустіологія

Лабораторна імунологія
Лікувальна фізкультура та масаж
Медична інформатика
Медичне право 
Медицина невідкладних станів

Наркологія
Народна і нетрадиційна медицина
Неврологія
Нейрохірургія
Неонатологія
Нефрологія
Онкогінекологія
Онкологія
Онкоотоларингологія
Онкохірургія
Організація і управління охороною здоров’я
Організація і управління фармацією
Ортодонтія

Ортопедична стоматологія
Ортопедія і травматологія
Отоларингологія
Офтальмологія
Паліативна і хоспісна медицина
Патологічна анатомія

Педагогіка та психологія
Педіатрія

Проктологія
Променева терапія
Професійна патологія

Психіатрія
Психотерапія
Паліативна та хоспісна медицини
Радіаційна гігієна

Радіонуклідна діагностика
Ревматологія
Рентгенологія
Рефлексотерапія
Сексопатологія

Спортивна медицина
Стоматологія
Судинна хірургія
Судово-медична експертиза
Судово-психіатрична експертиза
Сурдологія
Терапевтична стоматологія
Терапія
Торакальна хірургія
Трансфузіологія
Ультразвукова діагностика
Урологія
Фізіотерапія
Фтизіатрія
Функціональна діагностика
Хірургічна стоматологія
Хірургія
Хірургія серця і магістральних судин

 

Цикли ТУ в Центрі симуляційних медотів навчання
Філософія
Травматологія
Медицина катастроф

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

Актуальні питання акушерства та гінекології з позицій доказової медицини (Акушерства і гінекології № 1)
Для  акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, анестезіологів, терапевтів акушерсько-гінекологічних відділень, сімейних лікарів
Дата проведення - 16.03-30.03 (Виїзний)09.06-23.06, 02.11-16.11

Актуальні питання дитячої гінекології (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, гінекологів дитячих, сімейних лікарів 
Дата проведення - 19.10-02.11

Актуальні питання діагностики та лікування захворювань жіночих статевих органів, обумовлених папіломо вірусним інфікування (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Дата проведення - 06.04-17.04, 21.09-05.10

Актуальні питання ендоскопії в гінекології (Акушерства, гінекології та репродуктології)
Для лікарів акушерів-гінекологів
Дата проведення - 12.05-26.05, 10.11-24.11

Актуальні питання перинатології (Акушерства і гінекології № 1)
Для лікарів-акушерів-гінекологів, анестезіологів, сімейних лікарів. неонатологів (виїзний)
Дата проведення - 17.03-31.03, 13.05-27.05, 07.09-21.09

Актуальні питання практичної підготовки лікарів-інтернів з акушерства та гінекології (Акушерства і гінекології № 1)
Для керівників інтернів на базах стажування
Дата проведення - 01.04-15.04

Актуальні питання репродуктивного здоров’я жінок (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, сімейних лікарів
Дата проведення - 04.11-18.11

Актуальні питання репродуктивного здоров'я жінок (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, сімейних лікарів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 22.04-07.05
Ціна - Приблизно 2000,0-2250,0грн.

Актуальні проблеми медичної генетики (Медичної та лабораторної генетики)
Для викладачів ВНМ(Ф) закладів та закладів післядипломної освіти та наукових співробітників
Дата проведення - 13.05-27.05

Анестезіологічне забезпечення в акушерстві та гінекології (Акушерства, гінекології та репродуктології)
Для лікарів-анестезіологів
Дата проведення - 07.09-22.09, 30.11-15.12

Ведення вагітності високого ризику (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, анестезіологів (виїзний)
Дата проведення - 16.03-30.03 (Яготин), 28.10-11.11, 09.12-23.12

Ведення вагітності високого ризику (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, лікарів УЗД (виїзний)
Дата проведення - 27.05-11.06 (Яготин)

Викладання питань акушерства та гінекології у закладах вищої освіти та післядипломної освіти (Акушерства і гінекології № 1)
Для науково-педагогічних працівників закладів вищої та післядипломної освіти
Дата проведення - 12.05-26.05, 15.10-29.10

Діагностика хромосомних хвороб (Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів-лаборантів-генетиків, біологів та лікарів-лаборантів
Дата проведення - 01.06-16.06

ДРТ в лікуванні безпліддя (Акушерства, гінекології та репродуктології)
Дата проведення - 26.02-12.03, 21.04-06.05, 17.12-31.12

Ендокринні аспекти акушерства, гінекології та репродуктології (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Дата проведення - 02.03-17.03, 02.11-16.11

Ендокринологія в акушерстві та гінекології (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, ендокринологів, сімейних лікарів
Дата проведення - 08.04-23.04, 09.06-23.06 (Виїзний), 09.11-23.11 (Виїзний)

Естетична гінекологія (Акушерства, гінекології та перинатології)
На умовах платних освітніх послуг
Дата проведення - 02.03-06.03, 22.06-26.06, 19.10-23.10 

Інноваційні підходи до проблеми невиношування вагітності з курсом планування сім'ї (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінеологів, сімейних лікарів, терапевтів акушерсько-гінекологічних відділень
Дата проведення - 09.12-23.12

Інноваційні підходи до проблеми невиношування вагітності з курсом планування сім'ї (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, сімейних лікарів, терапевтів акушерсько-гінекологічних відділень
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 06.04-17.04
Ціна - Приблизно 2000,0-2250,0грн.

Інтенсивна терапія невідкладних станів в акушерстві та гінекології (Акушерства, гінекології та репродуктології)
Для лікарів анестезіологів
Дата проведення - 08.06-23.06

Інтенсивний практичний курс малоінвазивної хірургії та гінекології (Акушерства, гінекології та перинатології)
Для лікарів-акушерів-гінекологів (На умовах платних освітніх послуг)
Дата проведення - 23.03-27.03, 
01.06-05.06

Кольпоскопічна діагностика патології шийки матки (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, онкогінекологів (На умовах платних освітніх послуг)
Дата проведення - 05.10-20.10, 09.12-23.12

Кольпоскопічна діагностика та методи лікування патології матки (Акушерства, гінекології та репродуктології)
Дата проведення - 18.03-16.04

Кольпоскопічна діагностика та методи лікування патології матки (Акушерства, гінекології та репродуктології)
(на умовах платних освітніх послуг)
Дата проведення - 03.09-02.10

Кольпоскопія та запальні захворювання в гінекології (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, онкологів
Дата проведення - 24.02-25.03

Кольпоскопія та запальні захворювання в гінекології (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, онкологів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 13.05-27.05
Ціна - Приблизно 2000,0-2250,0грн.

Комплексна оцінка стану плода (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Дата проведення - 25.11-24.12, 01.04-30.04

Лабораторне забезпечення ДРТ в лікуванні безпліддя (Акушерства, гінекології та репродуктології)
Клінічна ембріологія
Дата проведення - 10.12-16.12

Лізосомні хвороби (Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів-генетиків, педіатрів, гематологів, неврологів, лікарів- лаборантів-генетиків, біологів, лаборантів  з вищою немедичною освітою
Дата проведення - 09.01-23.01

Медико-соціальні аспекти перинатальної психології (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Дата проведення - 23.03-06.04, 07.09-21.09

Медицина молочної залози (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Дата проведення - 13.01-11.02

Медицина молочної залози (Акушерства, гінекології та медицини плода)
(на умовах платних освітніх послуг)
Дата проведення - 25.05-24.06

Муковісцидоз: рання діагностика і ведення хворого при первинній та спеціалізованій медичній допомозі (Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів-педіатрів, неонатологів, терапевтів , сімейних лікарів, пульмонологів, гастроентерологів, та ін.
Дата проведення - 01.04-15.04

Невідкладна допомога в акушерстві та гінекології  з курсом симуляційного навчання (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, реаніматологів, хірургів
Дата проведення - 09.01-07.02, 15.10-29.10, 25.11-09.12

Невідкладна допомога в акушерстві та гінекології з курсом симуляційного навчання (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, реаніматологів, хірургів, сімейних лікарів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 01.04-15.04
Ціна - Приблизно 2000,0-2250,0грн.

Невідкладна допомога та інтенсивна терапія в акушерстві і гінекології (Акушерства, гінекології та репродуктології)
Для лікарів акушерів-гінекологів
Дата проведення - 20.01-04.02, 05.10-20.10

Онкогенетика (Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів різних спеціальностей (Виїзний)
Дата проведення - 27.01-31.01

Орфанні захворювання: методологічні та лікувально-діагностичні аспекти (Медичної та лабораторної генетики)
Для сімейних лікарів та ін. (Очно-заочний з елементами ДН. В. Черкаси)
Дата проведення - 03.09-18.09

Основи акушерства та гінекології в практиці сімейного лікаря (Акушерства і гінекології № 1)
Для сімейних лікарів
Дата проведення - 22.04-07.05, 25.11-09.12 

Основи гістеро- та лапароскопії в гінекології (Акушерства, гінекології та перинатології)
Для лікарів акушерів-гінекологів
Дата проведення - 21.09-25.09, 10.02-21.02, 04.05-08.05

Основи гістеро- та лапароскопії в гінекології (Акушерства, гінекології та перинатології)
Для лікарів-акушерів-гінекологів (7 на умовах платних освітніх послуг)
Дата проведення - 09.11-20.11, 07.12-11.12

Основи медицини плода (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Дата проведення - 10.02-21.02, 07.12-21.12, 03.06-18.06

Основи репродуктології (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Дата проведення - 16.03-30.03, 09.11-23.11

Основні аспекти допоміжних репродуктивних технологій (Акушерства, гінекології та перинатології)
Для лікарів-акушерів-гінекологів (на умовах платних освітніх послуг)
Дата проведення - 10.03-16.03, 18.05-22.05, 05.10-09.10

Особливості ведення вагітності при гострій хірургічній та гінекологічній патології (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, хірургів, лікарів МНС, сімейних лікарів. (Виїзний)
Дата проведення - 20.01-18.02 

Особливості гормональної корекції при гінекологічних захворюваннях та при вагітності (Акушерства і гінекології № 1)
Для лікарів-акушерів-гінекологів. (Виїзний)
Дата проведення - 12.05-26.05, 15.10-29.10

Питання профілактичної перинатології та планування сім'ї (Акушерства, гінекології та перинатології)
Дата проведення - 13.01-27.01, 27.04-13.05, 05.10-20.10

Практична кольпоскопія (базовій курс) (Акушерства, гінекології та перинатології)
Для лікарів-акушерів-гінекологів (на умовах платних освітніх послуг)
Дата проведення - 30.03-03.04, 15.06-19.06, 30.11-04.12

Проблеми репродуктології з точки зору медицини плода (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Дата проведення - 10.06-24.06

Регіонарна анестезія в акушерстві та гінекології (Акушерства, гінекології та репродуктології)
Для лікарів-анестезіологів
Дата проведення - 09.11-24.11

Репродуктивна гемастазіологія: акушерсько-гінекологічні питання (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Дата проведення - 20.01-31.01, 05.10-20.10

Репродуктивна ендокринологія (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, ендокринологів, онкогінекологів, терапевтів акушерсько-гінекологічних відділень, сімейних лікарів
Дата проведення - 12.02-13.03, 28.09-09.10

Репродуктивна ендокринологія: гіперпластичні процеси, АМК (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, ендокринологів, терапевтів акушерсько-гінекологічних відділень, сімейних лікарів
Дата проведення - 09.11-23.11

Репродуктивна ендокринологія: нейроендокринні синдроми (Акушерства і гінекології № 1)
Для дитячих гінекологів, ендокринологів , терапевтів акушерсько-гінекологічних відділень, сімейних лікарів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 01.06-16.06
Ціна - Приблизно 2000,0-2250,0грн.

Робота дитячих поліклінік та  жіночих консультацій, з питань медико-соціальних заходів профілактичної перинатології та забезпечення гармонійного розвитку  здорової дитини (Акушерства, гінекології та перинатології)
Дата проведення - 01.09-15.09, 23.11-07.12, 16.03-27.03

Робота жіночих консультацій, дитячих поліклінік в охороні репродуктивного здоров'я населення (Акушерства, гінекології та перинатології)
Дата проведення - 03.02-17.02, 18.05-01.06, 19.10-02.11

Система забезпечення якості масового неонатального скринінгу (Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів-лаборантів-генетиків, біологів та спеціалістів з вищою немедичною освітою
Дата проведення - 19.10-23.10

Спадкова патологія (Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів-генетиків, неонатологів, акушерів-гінекологів, невропатологів, педіатрів та ін. (Виїзний)
Дата проведення - 08.12-23.12

Сучасний стан проблеми внутрішньоутробного інфікування (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Дата проведення - 17.02-02.03, 09.09-23.09

Сучасні аспекти онкогінекології (Акушерства, гінекології та репродуктології)
Дата проведення - 10.02-24.02

Сучасні методи гемостазу в акушерстві та гінекології (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, анестезіологів стаціонарних відділень акушерсько-гінекологічного профілю
Дата проведення - 09.01-07.02 (Виїзний), 30.03-13.04, 15.06-29.06 (Виїзний Черкаси), 05.10-20.10, 18.11-02.12

Сучасні основи профілактичної перинатології (Акушерства, гінекології та перинатології)
Дата проведення - 24.02-06.03, 09.06-23.06, 05.11-19.11

Сучасні підходи до діагностики та лікування патології шийки матки (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Дата проведення - 22.04-07.05, 01.12-15.12

Сучасні підходи до планування вагітності (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, сімейних лікарів
Дата проведення - 01.06-16.06

Сучасні підходи до раціонального ведення вагітності та пологів (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, терапевтів акушерсько-гінекологічних відділень, сімейних лікарів
Дата проведення - 12.02-13.03 (Виїзний), 24.09-08.10, 18.11-02.12

Сучасні підходи до раціонального ведення вагітності та пологів (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, терапевтів акушерсько-гінекологічних відділень сімейних лікарів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 22.04-07.05
Ціна - Приблизно 2000,0-2250,0грн.

Сучасні принципи ведення багатоплідної вагітності та вагітності й пологів у жінок з рубцем на матці (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, лікарів УЗД, що працюють у пологових будинках
Дата проведення - 11.06-25.06, 07.12-21.12

Сучасні принципи ведення багатоплідної вагітності та вагітності й пологів у жінок з рубцем на матці (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, лікарів УЗД, що працюють в пологових будинках
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 06.04-17.04
Ціна - Приблизно 2000,0-2250,0грн.

Сучасні принципи охорони репродуктивного здоров'я (Акушерства, гінекології та перинатології)
Дата проведення - 06.04-17.04, 17.09-01.10, 09.12-23.12

УЗД в акушерстві та гінекології (Акушерства, гінекології та репродуктології)
Дата проведення -  09.01-07.02

УЗД в акушерстві та гінекології (Акушерства, гінекології та репродуктології)
(на умовах платних освітніх послуг)
Дата проведення -  27.05-26.06, 06.10-05.11

УЗ-ехоскопія в акушерстві і гінекології (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Дата проведення - 03.02-03.03

УЗ-ехоскопія в акушерстві і гінекології (Акушерства, гінекології та медицини плода)
(на умовах платних освітніх послуг)
Дата проведення - 12.05-11.06, 01.10-02.11

Ультразвукова асистенція в анестезії (Акушерства, гінекології та репродуктології)
Дата проведення -  04.05-08.05

Ургентні стани в гінекологічній практиці медицини (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, лікарів мнс сімейних лікарів. (Виїзний)
Дата проведення - 11.03-25.03, 09.09-23.09

Хвороби зі спадковою схильністю (Медичної та лабораторної генетики)
Для сімейних лікарів. Очно-заочний з елементами ДН. (Виїзний)
Дата проведення - 04.03-19.03

Пренатальна діагностика вродженої та спадкової патології плода в першому триместрі вагітності (Акушерства, гінекології та перинатології)
Для акушерів-гінекологів, лікарів ультразвукової діагностики
Тривалість заходу - 
0,25 міс. (1 тиж.) 39 годин
Дата проведення - 20.01-25.01.2020, 23.03-28.03.2020, 05.2020, 09.2020, 11.2020
Ціна - 1000,0грн.

Комплексна пренатальна діагностика у II-III триместрах вагітності (Акушерства, гінекології та перинатології)
Для акушерів-гінекологів, лікарів ультразвукової діагностики
Тривалість заходу - 
0,25 міс. (1 тиж.) 39 годин
Дата проведення - 24.02-29.02.2020, 04.2020, 06.2020, 10.2020, 12.2020
Ціна - 1000,0грн.

Основи гістеро - та лапароскопії в гінекології (Акушерства, гінекології та перинатології)
Для акушерів-гінекологів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 10.02-21.02.2020, 04.05-08.05.2020, 21.09-25.09.2020, 01.06-05.06.2020, 07.12-11.12.2020
Ціна - 2000,0грн.

Естетична гінекологія (Акушерства, гінекології та перинатології)
Для акушерів-гінекологів
Тривалість заходу - 0,25 міс.
Дата проведення - 02.03-06.03.2020, 22.06-26.06.2020, 19.10-23.10.2020
Ціна - 1000,0грн.

Основні аспекти допоміжних репродуктивних технологій (Акушерства, гінекології та перинатології)
Для акушерів-гінекологів
Тривалість заходу - 0,25 міс.
Дата проведення - 10.03-16.03.2020, 18.05-22.05.2020, 05.10-09.10.2020
Ціна - 1000,0грн.

Інтенсивний практичний курс малоінвазивної хірургії та гінекології (Акушерства, гінекології та перинатології)
Для акушерів-гінекологів
Тривалість заходу - 0,25 міс.
Дата проведення - 23.03-27.03.2020, 01.06-05.06.2020
Ціна - 1000,0грн.

Практична кольпоскопія (базовій курс) (Акушерства, гінекології та перинатології)
Для акушерів-гінекологів
Тривалість заходу - 0,25 міс.
Дата проведення - 30.03-03.04.2020, 15.06-19.06.2020, 30.11-04.12.2020
Ціна - 1000,0грн.

Сучасні принципи охорони репродуктивного здоров’я (Акушерства, гінекології та перинатології)
Для акушерів-гінекологів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 06.04-17.04.2020, 17.09-01.10.2020, 09.12-23.12.2020
Ціна - 2000,0грн.

Питання профілактичної перинатології та планування сім’ї (Акушерства, гінекології та перинатології)
Для акушерів-гінекологів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 27.04-13.05.2020, 05.10-20.10.2020
Ціна - 2000,0грн.

Робота жіночих консультацій, дитячих поліклінік в охороні репродуктивного здоров’я населення (Акушерства, гінекології та перинатології)
Для акушерів-гінекологів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 18.05-01.06.2020, 19.10-02.11.2020
Ціна - 2000,0грн.

Сучасні основи профілактичної перинатології (Акушерства, гінекології та перинатології)
Для акушерів-гінекологів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 09.06-23.06.2020, 05.11-19.11.2020
Ціна - 2000,0грн.

Робота дитячих поліклінік та жіночих консультацій, з питань медико-соціальних заходів профілактичної перинатології та забезпечення гармонійного розвитку здорової дитини (Акушерства, гінекології та перинатології)
Для акушерів-гінекологів, педіатрів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 01.09-15.09.2020, 23.11-07.12.2020
Ціна - 2000,0грн.

Комплексна оцінка стану плода (Акушерства, гінекології та перинатології)
Для акушерів-гінекологів, неонатологів, сімейних лікарів, лікарів УЗД, дитячих хірургів, дитячих анестезіологів, генетиків
Тривалість заходу - 1 міс.
Дата проведення - 01.04-30.04, 25.11-24.12
Ціна - 4210,0грн.

Актуальні питання діагностики та лікування захворювань жіночих статевих органів, обумовлених папіломо вірусним інфікуванням. (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Для лікарів акушерів-гінекологів та онкогінекологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 06.04-17.04, 21.09-05.10
Ціна - 2105,0грн.

Сучасні підходи до діагностики та лікування патології шийки матки (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Для лікарів акушерів-гінекологів та онкогінекологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 22.04-07.05, 01.12-15.12
Ціна - 2105,0грн.

Медицина молочної залози (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Для лікарів акушерів-гінекологів, онкогінекологів, сімейних лікарів, лікарів лабораторної діагностики
Тривалість заходу - 1 місяць
Дата проведення - 25.05-24.06
Ціна - 2105,0грн.

УЗ-ехоскопія в акушерстві і гінекології (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Для лікарів акушерів-гінекологів, лікарів ультразвукової діагностики, сімейних лікарів
Тривалість заходу - 1 місяць
Дата проведення - 12.05-11.06, 01.10-02.11
Ціна - 4900,0грн.

Основи медицини плода (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Для лікарів акушерів-гінекологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 03.06-18.06, 07.12-21.12
Ціна - 2105,0грн.

Проблеми репродуктології з точки зору медицини плода (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Для лікарів акушерів-гінекологів, неонатологів, сімейних лікарів, лікарів УЗД, медичних генетиків
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 10.06-24.06
Ціна - 2105,0грн.

Медико-соціальні аспекти перинатальної психології (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Для лікарів акушерів-гінекологів, медичних психологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 07.09-21.09
Ціна - 2105,0грн.

Сучасний стан проблеми внутрішньоутробного інфікування (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Для лікарів акушерів-гінекологів, неонатологів, сімейних лікарів, лікарів УЗД
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 09.09-23.09
Ціна - 2105,0грн.

Репродуктивна гемостазіологія: акушерсько-гінекологічні питання (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Для лікарів акушерів-гінекологів, анестезіологів пологових будинків
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 05.10-20.10
Ціна - 2105,0грн.

Ендокринні аспекти акушерства, гінекології та репродуктології (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Для лікарів акушерів-гінекологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 02.11-16.11
Ціна - 2105,0грн.

Основи репродуктології (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Для лікарів акушерів-гінекологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 09.11-23.11
Ціна - 2105,0грн.

АЛЕРГОЛОГІЯ

Алергологія: нові методи діагностики, лікування, алерген специфічної імунотерапії, імунореабілітації та профілактики (Клінічної, лабораторної імунології та алергології)
Дата проведення - 04.02-18.02 (Черкаси), 08.09-22.09

Алергологія: нові методи діагностики, лікування, алерген специфічної імунотерапії, імунореабілітації та профілактики (Клінічної, лабораторної імунології та алергології)
Тривалість заходу - 0,5 міс. (50 балів)
Дата проведення - 08.04-22.04 (Виїзний)
Ціна - 2000,0 грн.

Актуальні питання клінічної імунології та алергології (Клінічної, лабораторної імунології та алергології)
За очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання
Дата проведення - 17.11-01.12

Імунотерапія при запальних та алергічних захворюваннях (Клінічної, лабораторної імунології та алергології)
(Виїзний)
Дата проведення - 25.02-10.03, 29.04-13.05, 29.09-13.10, 20.10-04.11

Клінічна імунологія та алергологія (Клінічної, лабораторної імунології та алергології)
(Виїзний)
Дата проведення - 14.01-28.01, 17.03-31.03, 10.06-24.06, 10.12-24.12

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Лабораторна імунологія»  (Клінічної, лабораторної імунології та алергології)
Для фахівців з вищою немедичною освітою.
Тривалість заходу - 1 міс. (40 балів)
Дата проведення - 20.05-19.06 (Виїзний)
Ціна - 4000,0 грн.

АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ

Актуальні питання акушерства та гінекології з позицій доказової медицини (Акушерства і гінекології № 1)
Для  акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, анестезіологів, терапевтів акушерсько-гінекологічних відділень, сімейних лікарів
Дата проведення - 16.03-30.03 (Виїзний), 09.06-23.06, 02.11-16.11

Актуальны питання діагностики та ІТ гострих отруєнь (Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії)
Дата проведення - 12.05-26.05

Актуальны питання діагностики та ІТ гострих отруєнь (Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії)
Для токсикологів та анестезіологів.
Тривалість заходу - 0,5 міс. 
Дата проведення - 11.05-22.05
Ціна

Анестезіологічне забезпечення в акушерстві та гінекології (Акушерства, гінекології та репродуктології)
Дата проведення - 07.09-22.09, 30.11-15.12

Діагностика та ІТ невідкладних станів (Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії)
Дата проведення - 02.03-17.03, 18.03-01.04, 14.09-25.09, 19.10-30.10

Діагностика та ІТ невідкладних станів (Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії)
Для анестезіологів та лікарів всіх спеціальностей.
Тривалість заходу - 0,5 міс. 
Дата проведення - 02.03-13.03, 16.03 – 27.03, 11.05 – 22.05, 14.09- 25.09, 19.10 – 30.10
Ціна

Інтенсивна терапія невідкладних станів в акушерстві та гінекології (Акушерства, гінекології та репродуктології)
Для лікарів анестезіологів
Дата проведення - 08.06-23.06

Регіонарна анестезія в акушерстві та гінекології (Акушерства, гінекології та репродуктології)
Для лікарів анестезіологів
Дата проведення - 09.11-24.11

Невідкладна допомога та інтенсивна терапія в акушерстві і гінекології (Акушерства, гінекології та репродуктології)
Для лікарів акушерів-гінекологів
Дата проведення - 20.01-04.02, 05.10-20.10

БАКТЕРІОЛОГІЯ

Епідеміологія і профілактика особливо небезпечних інфекцій (Громадського здоров'яМікробіології, епідеміології та інфекційного контролю)
Для лікарів-епідеміологів
Дата проведення - 03.02-14.02, 09.11-20.11

Мікробіологія інфекцій людини, що передаються статевим шляхом (Мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю)
Для лікарів бактеріологів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 03.02-14.02, 01.09-15.09, 01.12-15.12
Ціна - 1710 грн

Мікробіологія порушень мікробіоценозу людини (Мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю)
Дата проведення - 05.02-18.02, 10.03-24.03

Мікробіологія порушень мікробіоценозу людини (Мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю)
Для лікарів бактеріологів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 16.11 -30.11
Ціна - 1710 грн

Мікробіологія шлунково-кишкових інфекційних хвороб людини бактеріальної етіології (Мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю)
Дата проведення - 22.01-04.02, 28.04-14.05

Основи біобезпеки і біозахисту у мікробіологічних лабораторіях (Мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю)
Дата проведення - 24.02-06.03, 16.09-30.09

Основи біобезпеки і біозахисту у мікробіологічних лабораторіях (Мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю)
Для лікарів бактеріологів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 02.11 -13.11
Ціна - 1710 грн

Основи інфекційного контролю (Громадського здоров'яМікробіології, епідеміології та інфекційного контролю)
Для лікарів-мікробіологів
Дата проведення - 08.01-21.01, 01.09-15.09, 01.12-15.12

ВІРУСОЛОГІЯ

Актуальні питання стратегії подолання епідемії ВІЛ-інфекції на сучасному етапі, шляхом застосування швидких тестів. (Вірусології)
Виїзний
Тривалість заходу - 2 тижні.
Дата проведення - 06.04-21.04
Ціна - 1265 грн

Актуальні проблеми сучасних клітинних технологій в біології та медицині (Вірусології)
Тривалість заходу - 2 тижні.
Дата проведення - 20.03-03.04
Ціна - 1710 грн

Консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію із застосуванням швидких тестів. (Вірусології)
Виїзний
Тривалість заходу - 2 тижні.
Дата проведення - 23.11-07.12
Ціна - 1265 грн

Консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію із застосуванням швидких тестів. (Вірусології)
Виїзний
Тривалість заходу - 2 тижні.
Дата проведення - 14.01-28.01
Ціна - 1265 грн

Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції, парентеральних вірусних гепатитів В,С,Д . (Вірусології)
Виїзний
Тривалість заходу - 2 тижні.
Дата проведення - 03.02-17.02
Ціна - 1710 грн

Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції, парентеральних вірусних гепатитів В,С,Д . (Вірусології)
Виїзний
Тривалість заходу - 2 тижні.
Дата проведення - 07.09-21.09
Ціна - 1265 грн

Полімеразна ланцюгова реакція в лабораторній діагностиці гострих респіраторних вірусних інфекцій. (Вірусології)
Виїзний
Дата проведення - 31.08-14.09

Полімеразна ланцюгова реакція в лабораторній діагностиці гострих респіраторних вірусних інфекцій. (Вірусології)
Виїзний
Тривалість заходу - 2 тижні.
Дата проведення - 04.05-19.05
Ціна - 1265 грн

Полімеразна ланцюгова реакція в лабораторній діагностиці гострих респіраторних вірусних інфекцій. (Вірусології)
Виїзний
Тривалість заходу - 2 тижні.
Дата проведення - 31.08-14.09
Ціна - 1265 грн

Послуги тестування на ВІЛ та ВІЛ-асоційовані інфекції із застосування швидких тестів. (Вірусології)
Виїзний
Тривалість заходу - 2 тижні.
Дата проведення - 16.10-30.10
Ціна - 1265 грн

Послуги тестування на ВІЛ та ВІЛ-асоційовані інфекції із застосування швидких тестів. (Вірусології)
Виїзний
Тривалість заходу - 2 тижні.
Дата проведення - 14.02-28.02
Ціна - 1265 грн

Сучасні проблеми ТОRCH–інфекції. (Вірусології)
Виїзний
Тривалість заходу - 2 тижні.
Дата проведення - 06.11-20.11 (Черкаси)
Ціна - 1265 грн

Сучасні проблеми ТОRCH–інфекції. (Вірусології)
Виїзний
Тривалість заходу - 2 тижні.
Дата проведення - 02.03-17.03
Ціна - 1265 грн

Сучасні аспекти епідеміології, лабораторної діагностики та профілактики папіломавірусної інфекції. (Вірусології)
Виїзний
Тривалість заходу - 2 тижні.
Дата проведення - 15.04-30.04
Ціна - 1710 грн

Сучасні аспекти епідеміології, лабораторної діагностики та профілактики папіломавірусної інфекції. (Вірусології)
Виїзний
Тривалість заходу - 2 тижні.
Дата проведення - 03.06-18.06
Ціна - 1710 грн

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

Актуальні питання гастроентерології. (Гастроентерології, дієтології і ендоскопіїСімейної медицини)
Дата проведення - 04.05-19.05, 12.06-26.06 Виїзний, 09.11-23.11

Вибрані питання діагностики, лікування та профілактики коморбідної патології. (Гастроентерології, дієтології і ендоскопії)
Для лікарів гастроентерології, терапії, дієтології, алергології, гематології, геріатрії, дерматовенерології, ендокринології, інфекційних хвороб, кардіології, медицини невідкладних станів, неврології, нефрології, пульмонології, ревматології, токсикології, фтизіатрії, загальної практики-сімейної медицини
Тривалість заходу -
 0,25 місяці.
Дата проведення - 17.02.2020-21.02.2020
Ціна - 850 грн

Муковісцидоз:рання діагностика і ведення хворого при первинній та спеціалізованій медичній допомозі. (Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів-педіатрів, неонатологів, терапевтів , сімейних лікарів, пульмонологів, гастроентерологів, та ін.
Дата проведення - 01.04-15.04

Основи раціонального та дієтичного харчування(Гастроентерології, дієтології і ендоскопії)
Дата проведення - 23.04-08.05

Актуальні питання гастроентерології(Гастроентерології, дієтології і ендоскопії)
Дата проведення - 07.10-22.10, 09.11-23.11, 07.09-21.09 (Виїзний)

Передпухлинні та пухлинні хвороби стравоходу (онкологічні та хірургічні аспекти)(Онкології)
Для онкохірургів, онкологів, гастроентерологів, загальних хірургів
Дата проведення - 10.02-21.02 28.05-12.06

Спеціалізація з гастроентерології. (Гастроентерології, дієтології і ендоскопії)
Для лікарів терапії, загальної практики-сімейної медицини
Тривалість заходу - 6 міс
Дата проведення - 03.01.2020 – 15.07.2020
Ціна - 20400 грн

Спеціалізація з дієтології. (Гастроентерології, дієтології і ендоскопії)
Для лікарів-спеціалістів, які закінчили інтернатуру за однією зі спеціальностей «лікувальна справа» або педіатричного профілю
Тривалість заходу - 3 міс
Дата проведення - 03.01.2020 – 07.04.2020
Ціна - 13500 грн

Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань органів травлення. (Гастроентерології, дієтології і ендоскопії)
Очно-заочний з елементами дистанційного навчання. Виїзний Черкаси
Дата проведення - 09.11-23.11

Основи раціонального та дієтичного харчування(Гастроентерології, дієтології і ендоскопії)
Дата проведення - 25.11-09.12 (Виїзний)

XXII Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України. Симуляційний тренінг  (Гастроентерології, дієтології і ендоскопії)
Для лікарів гастроентерології, терапії, загальної практики-сімейної медицини, ендоскопії
Тривалість заходу -
1 день
Дата проведення - 04.04.2020
Ціна - 500 грн

ГЕМАТОЛОГІЯ

Актуальні питання гематології в амбулаторно-поліклінічній практиці. (Сімейної медицини)
Дата проведення - 23.11-07.12

Гематологічні захворювання неонатального періоду. (Гематології і трансфузіології)
Очно-заочний з елементами дистанційного навчання
Дата проведення - 09.06-23.06

Дитяча гематологія в клінічній практиці лікаря. (Гематології і трансфузіології)
Очно-заочний з елементами дистанційного навчання
Дата проведення - 03.02-14.02, 07.09-18.09

Європейські стандарти діагностики і лікування анемій. (Гематології і трансфузіології)
Очно-заочний з елементами дистанційного навчання
Дата проведення - 06.04-10.04

Лімфома Ходжкіна(Гематології і трансфузіології)
Дата проведення - 09.01-16.01

Лізосомні хвороби(Гематології і трансфузіології)
Для лікарів-генетиків, педіатрів, гематологів, неврологів, лікарів- лаборантів-генетиків, біологів, лаборантів з вищою немедичною освітою
Дата проведення - 09.01-23.01

Менеджмент якості у служби крові(Гематології і трансфузіології)
Очно-заочний з елементами дистанційного навчання
Дата проведення - 01.03-17.03

Основи законодавчого забезпечення діяльності фахівців у трансфузіології і гематології(Гематології і трансфузіології)
Очно-заочний з елементами дистанційного навчання
Дата проведення - 07.09-18.09

Основи лабораторної  гематології та трансфузійної імунології(Гематології і трансфузіології)
Очно-заочний з елементами дистанційного навчання
Дата проведення - 09.01-23.01, 06.04-17.04, 18.11-02.12

Патологія системи гемостазу(Гематології і трансфузіології)
Очно-заочний з елементами дистанційного навчання
Дата проведення - 02.03-06.03

Реактивні зміни крові у клінічній практиці(Гематології і трансфузіології)
Очно-заочний з елементами дистанційного навчання
Дата проведення - 12.05-26.05

Сучасні методи лабораторної діагностики і лікування анемій(Гематології і трансфузіології)
Очно-заочний з елементами дистанційного навчання
Дата проведення - 03.02-14.02

Сучасні міжнародні стандарти діагностики і лікування хронічних лімфопроліфератичних  захворювань(Гематології і трансфузіології)
Очно-заочний з елементами дистанційного навчання
Дата проведення - 16.03-27.03

Сучасні стандарти таргетної терапії В-клітинних злоякісних захворювань(Гематології і трансфузіології)
Очно-заочний з елементами дистанційного навчання
Дата проведення - 21.04-06.05, 01.09-08.09

ГЕНЕТИКА ЛАБОРАТОРНА

Діагностика хромосомних хвороб(Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів-лаборантів-генетиків, біологів та лікарів-лаборантів
Дата проведення - 01.06-16.06

Лізосомні хвороби(Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів-генетиків, педіатрів, гематологів, неврологів, лікарів- лаборантів-генетиків, біологів, лаборантів  з вищою немедичною освітою
Дата проведення - 09.01-23.01

Система забезпечення якості масового неонатального скринінгу(Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів-лаборантів-генетиків, біологів та спеціалістів з вищою немедичною освітою
Дата проведення - 19.10-23.10

Спадкова патологія(Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів-генетиків, неонатологів, акушерів-гінекологів, невропатологів, педіатрів та ін.) Виїзний
Дата проведення - 08.12-23.12

ГЕНЕТИКА МЕДИЧНА

Актуальні проблеми медичної генетики(Медичної та лабораторної генетики)
Для викладачів ВНМ(Ф) закладів та закладів післядипломної освіти та наукових співробітників
Дата проведення - 13.05-27.05

Діагностика хромосомних хвороб(Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів-лаборантів-генетиків, біологів та лікарів-лаборантів
Дата проведення - 01.06-16.06

Лізосомні хвороби(Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів-генетиків, педіатрів, гематологів, неврологів, лікарів- лаборантів-генетиків, біологів, лаборантів  з вищою немедичною освітою
Дата проведення - 09.01-23.01

Онкогенетика(Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів різних спеціальностей. Виїзний
Дата проведення - 27.01-31.01

Система забезпечення якості масового неонатального скринінгу(Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів-лаборантів-генетиків, біологів та спеціалістів з вищою немедичною освітою
Дата проведення - 19.10-23.10

Спадкова патологія(Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів-генетиків, неонатологів, акушерів-гінекологів, невропатологів, педіатрів та ін. Виїзний
Дата проведення - 08.12-23.12

ГЕРІАТРІЯ

Вікозалежні захворювання та їх лікування (Терапії і геріатрії)
Для лікарів ЗПСМ, терапії та її субспеціальності, неврології
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 03.02.-17.02, 27.04-13.05, 05.10-20.10
Ціна - 1290 грн.

Актуальні питання геронтології і геріатрії (Терапії і геріатрії)
Для лікарів ЗПСМ, терапії та її субспеціальності, неврології
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 30.03-14.04
Ціна - 1290 грн.

Основи геріатричних знань (Терапії і геріатрії)
Для лікарів ЗПСМ, терапії та її субспеціальності, неврології
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 04.06-23.06, 14.09-25.09

Ціна - 1290 грн.

Актуальні питання геронтології і геріатрії (Терапії і геріатрії)
Для лікарів ЗПСМ, терапії та її субспеціальності, неврології
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 14.12-29.12
Ціна - 1290 грн.

Пацієнт літнього віку з остеопорозом. Майстер-клас (Терапії і геріатрії)
Для лікарів ЗПСМ, терапії та її субспеціальності, неврології
Тривалість заходу - 1 день, 8 годин
Дата проведення - 3-4 квартал
Ціна - 500 грн.

Пацієнт-орієнтоване консультування людей літнього віку  та їх родичів. Майстер-клас (Терапії і геріатрії)
Для лікарів ЗПСМ, терапії та її субспеціальності, неврології
Тривалість заходу - 1 день, 8 годин
Дата проведення - 3-4 квартал
Ціна - 500 грн.

Ортостатичні реакції у літньому віці. Майстер-клас (Терапії і геріатрії)
Для лікарів ЗПСМ, терапії та її субспеціальності, неврології
Тривалість заходу - 1 день, 8 годин
Дата проведення - 3-4 квартал
Ціна - 500 грн.

Призначення фармакотерапії у літньому віці. Майстер-клас (Терапії і геріатрії)
Для лікарів ЗПСМ, терапії та її субспеціальності, неврології
Тривалість заходу - 1 день, 8 годин
Дата проведення - 3-4 квартал
Ціна - 500 грн.

Хронічний больовий синдром у літньому віці. Майстер-клас (Терапії і геріатрії)
Для лікарів ЗПСМ, терапії та її субспеціальності, неврології
Тривалість заходу - 2 дні, 14 годин
Дата проведення - 3-4 квартал
Ціна - 1000 грн.

Порушення сну у літніх людей та їх корекція. Майстер-клас (Терапії і геріатрії)
Для лікарів ЗПСМ, терапії та її субспеціальності, неврології
Тривалість заходу - 2 дні, 14 годин
Дата проведення - 3-4 квартал
Ціна - 1000 грн.

 

ГІГІЄНА ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

Медико-санітарне забезпечення організованого дитинства(Громадського здоров'я)
Виїзний
Дата проведення - 10.02-10.03, 25.05-05.06, 14.09-25.09, 02.11-13.11, 30.11-11.12

Методи визначення і оцінки фізичного здоров’я дітей(Громадського здоров'я)
Виїзний
Дата проведення - 11.05-22.05, 31.08-11.09, 14.12-25.12

Методи лабораторних досліджень у закладах для дітей(Громадського здоров'я)
Виїзний
Дата проведення - 30.03-10.04, 27.04-07.05, 12.10-27.10

Харчування дітей у навчально-виховних закладах різного типу(Громадського здоров'я)
Виїзний
Дата проведення - 13.01-11.02, 09.06-23.06, 16.11-27.11

 

 Гігієна праці

Актуальні питання екогігієни (Громадського здоров'я)
Дата проведення - 10.01-10.02, 10.03-24.03, 09.11-20.11

Актуальні питання гігієни харчування (Громадського здоров'я)
Дата проведення - 02.01-31.01, 27.04-13.05, 25.05-05.06, 26.10-06.11, 23.11-04.12

Хімічні та фізико-хімічні методи дослідження в гігієні (Громадського здоров'я)
Дата проведення - 09.01-07.02, 10.02-10.03, 31.08-11.09, 28.09-09.10, 12.10-23.10

Хімічні та фізико-хімічні методи дослідження в гігієні (Громадського здоров'я)
Очно-заочний з елементами ДН
Дата проведення - 18.05-29.05, 14.09-25.09

Організація і порядок надання спеціалізованої профпатологічної допомоги (Медицини праці, психофізіології та медичної екології)
Для лікарів професійної патології, г
ігієни праці
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 30.03-13.04.2020, 21.04-06.05.2020, 12.05-26.05.2020, 01.06-16.06.2020, 07.09-21.09.2020, 28.09-12.10.2020, 26.10-09.11.2020, 16.11-30.11.2020, 07.12-21.12.2020
Ціна - 1710 грн

Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення. Виїзний, очно-заочнийЗа груповими заявками ЗОЗ!!! (Медицини праці, психофізіології та медичної екології)
Для лікарів професійної патології, г
ігієни праці
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 30.03-13.04.2020,21.04-06.05.2020,12.05-26.05.2020, 01.06-16.06.2020, 07.09-21.09.2020, 28.09-12.10.2020, 26.10-09.11.2020, 16.11-30.11.2020, 07.12-21.12.2020
Ціна - 1710 грн

Гігієна харчування

Актуальні питання гігієни харчування (Громадського здоров'я)
Дата проведення - 02.01-31.01, 27.04-13.05, 25.05-05.06, 26.10-06.11, 23.11-04.12

Принципи організації харчування різних груп населення в сучасних умовах (Громадського здоров'я)
Дата проведення - 03.02-03.03, 02.03-31.03, 30.03-10.04

Принципи організації харчування різних груп населення в сучасних умовах (Громадського здоров'я)
Очно-заочний з елементами ДН
Дата проведення -
13.04-24.04, 11.05-22.05, 08.06-19.06, 14.09-25.09, 28.09-09.10, 12.10-23.10, 09.11-20.11, 07.12-18.12

Система забезпечення якості і безпечності харчових продуктів і продовольчої сировини в Україні в сучасних умовах (Громадського здоров'я)
На умовах платних освітніх послуг
Дата проведення - 06.04-10.04 (10 слухачів), 19.10-23.10 (7 слухачів)

Харчування дітей у навчально-виховних закладах різного типу (Громадського здоров'я)
Виїзний
Дата проведення - 13.01-11.02, 09.06-23.06, 16.11-27.11

 

Громадське здоров’я 

Громадське здоров’я в Україні: стратегія розвитку (Громадського здоров'я)
Дата проведення - 23.03-06.04 (Виїзний), 08.06-22.06 (Виїзний), 12.10-23.10

Громадське здоров'я в практиці сімейного лікаря (Громадського здоров'я)
Для сімейних лікарів
Дата проведення -
12.05-26.05

Громадське здоров'я в практиці сімейного лікаря (Громадського здоров'я)
Очно-заочний з елементами ДН. В. 10 Черкаси 
Дата проведення -
14.12-28.12

Епідеміологія і профілактика особливо небезпечних інфекцій (Громадського здоров'я)
Для лікарів-епідеміологів
Дата проведення -
03.02-14.02, 09.11-20.11

Основи інфекційного контролю (Громадського здоров'я)
Для мікробіологів 
Дата проведення -
08.01-21.01, 01.09-15.09, 01.12-15.12

Стратегічні напрями сучасної профілактичної медицини (Громадського здоров'я)
Дата проведення -
13.02-27.02, 13.04-27.04, 01.06-16.06, 30.11-11.12

Актуальні питання гігієни харчування (Громадського здоров'я)
Для лікарів загальної гігієни
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 27.04. – 13.05., 25.05. – 05.06., 31.08. – 11.09
Ціна - 1710.00грн.

Епідеміологія і профілактика особливо небезпечних інфекцій (Громадського здоров'я)
Для лікарів загальної гігієни
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 03.02. – 14.02., 09.11. – 20.11.
Ціна - 1710.00грн.

Хімічні та фізико-хімічні методи дослідження в гігієні (очно-заоч.з елементами ДН)  (Громадського здоров'я)
Для лікарів загальної гігієни 
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 18.05. – 29.05., 14.09. – 25.09
Ціна - 843.00грн.

Хімічні та фізико-хімічні методи дослідження в гігієні (Громадського здоров'я)
Для лікарів загальної гігієни 
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 01.06. – 16.06., 15.06. – 30.06., 31.08. – 11.09., 28.09. – 09.10.
Ціна - 1710.00грн.

Стратегічні напрями сучасної профілактичної медицини (Громадського здоров'я)
Для лікарів загальної гігієни 
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 13.02. – 27.02., 13.04. – 27.04., 01.06. – 16.06.
Ціна - 1710.00грн.

Медико-санітарне забезпечення організованого дитинства (виїзний) (Громадського здоров'я)
Для лікарів загальної гігієни 
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 13.04. – 24.04., 25.05. – 05.06., 14.09. – 25.09.
Ціна - 1265.00грн.

Принципи організації харчування різних груп населення в сучасних умовах (Громадського здоров'я)
Для лікарів загальної гігієни 
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 30.03. – 10.04
Ціна - 1710.00грн.

Принципи організації харчування різних груп населення в сучасних умовах (очно-заоч.з елементами ДН) (Громадського здоров'я)
Для лікарів загальної гігієни 
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 13.04. – 24.04., 11.05. – 22.05., 08.06. – 19.06., 14.09. – 25.09., 28.09. – 09.10.
Ціна - 843.00грн.

Актуальні питання екогігієни (Громадського здоров'я)
Для лікарів загальної гігієни 
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 10.03. – 24.03.
Ціна - 1710.00грн.

Методи лабораторних досліджень у закладах для дітей (очно-заочний з елементами ДН) (Громадського здоров'я)
Для лікарів загальної гігієни 
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 11.03. – 25.03., 16.03. – 30.03., 30.03. – 10.04., 27.04. – 07.05.
Ціна - 843.00грн.

Громадське здоров’я в Україні: стратегія розвитку (виїзний) (Громадського здоров'я)
Для лікарів загальної гігієни 
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 23.03. – 06.04., 08.06. – 22.06.
Ціна - 1265.00грн.

Система забезпечення якості та безпечності харчових продуктів і продовольчої сировини в Україні в сучасних умовах (на умовах платних освітніх послуг) (Громадського здоров'я)
Для лікарів загальної гігієни 
Тривалість заходу - 0,25 міс.
Дата проведення - 06.04. – 10.04.
Ціна - 1710.00грн.

Методи визначення і оцінки фізичного здоров’я дітей (виїзний) (Громадського здоров'я)
Для лікарів загальної гігієни 
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 11.05. – 22.05., 31.08. – 11.09.
Ціна - 1265.00грн.

Харчування дітей у навчально-виховних закладах різного типу (виїзний) (Громадського здоров'я)
Для лікарів загальної гігієни 
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 09.06. – 23.06., 28.09. – 09.10.
Ціна - 1265.00грн.

Основи інфекційного контролю (Громадського здоров'я)
Для лікарів загальної гігієни 
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 01.09. – 15.09., 01.12. – 15.12.
Ціна - 1710.00грн.

Епідеміологія і профілактика особливо небезпечних інфекцій (для лікарів-епідеміологів) (Громадського здоров'я)
Для лікарів загальної гігієни 
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 09.11-20.11
Ціна - 1710.00грн.

Дерматовенерологія

Дерматоонкологія в практиці лікаря-дерматовенеролога (Дерматовенерології)
Для лікарів усіх спеціальностей
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення -
02.03-17.03, 04.05-19.05 (7 слухачів спецфонд),  03.09-17.09, 01.10-16.10, 01.10-16.10 (14 слухачів контракт), 02.11-15.11 
Ціна - 2000.00грн.

Клініка, діагностика та лікування сифілісу (Дерматовенерології)
Для лікарів дерматовенерологів,акушерів гінекологів,урологів,хірургів,лікарів заг.практики-сімейної медицини
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення -
01.10-16.10, 07.12-21.12 (14 слухачів контракт), 01.04-15.04 (14 слухачів контракт), 01.06-15.06 (21 слухач контракт)
Ціна - 2000.00грн.

Особливості клініки перебігу та діагностики шкірних захворювань у дітей. 9 к. (Дерматовенерології)
Для лікарів дерматовенерологів, лікарів заг.практики-сімейної медицини, дит. дерматовенерологів,лікарів-педіатрів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення -
15.10-29.10
Ціна - 2000.00грн.

Рідкісні та тяжкі дерматози у дітей (Дерматовенерології)
Дата проведення -
16.11-30.11

Сучасна діагностика та лікування шкірних та венеричних хвороб (Дерматовенерології)
Для лікарів дерматовенерологів,акушерів гінекологів,урологів,хірургів,лікарів заг.практики-сімейної медицини
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення -
04.05-19.05, 01.06-17.06, 02.11-15.11, 07.12-21.12

Тяжкі та рідкісні хронічні дерматози (Дерматовенерології)
Для лікарів дерматологів, заг.практики-сімейної медицини, терапевтів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення -
16.04-30.04
Ціна - 2000.00грн.

Дерматоонкологія в практиці лікаря дерматовенеролога (Дерматовенерології)
Для лікарів усіх спеціальностей
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 02.03 -17.03, 04.05 -19.05, 03.09.-17.09, 01.10 -16.10, 01.10 -16.10, 02.11 -15.11
Ціна - 2000,0грн.

Клініка, діагностика та лікування сифілісу (Дерматовенерології)
Для лікарів дерматовенерології, акушерів-гінекологів,урологів,хірургів,лікарів заг.практики-сімейної медицини
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 01.04 -15.04, 01.06 -15.06, 01.10 -16.10, 07.12 -21.12
Ціна - 2000,0грн.

Тяжкі та рідкісні хронічні дерматози (Дерматовенерології)
Для лікарів дерматовенерології, лікарів заг.практики-сімейної медицини,лікарів-терапевтів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 16.04 -30.04
Ціна - 2000,0грн.

Сучасна діагностика та лікування шкірних та венеричних хвороб (Дерматовенерології)
Для лікарів усіх спеціальностей
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 04.05 -19.05, 01.06 -17.06, 02.11 -16.11, 07.12 -21.12
Ціна - 2000,0грн.

Особливості клініки перебігу та діагностики шкірних захворювань у дітей (Дерматовенерології)
Для лікарів дерматовенерологів, дит. дерматовенерологів, лікарів-педіатрів, лікарів заг. практики-сімейної медицини
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 15.10 -29.10
Ціна - 2000,0грн.

Рідкісні та тяжкі дерматози у дітей (Дерматовенерології)
Для лікарів дерматовенерологів, дит. дерматовенерологів, лікарів-педіатрів, лікарів заг. практики-сімейної медицини
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 16.11 – 30.11
Ціна - 2000,0грн.

Дитяча алергологія

Алергологія в дитячій отоларингології (Дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії)
Дата проведення -
13.04-17.04, 14.12-28.12

Питання алергології в педіатрії (Педіатрії № 1)
Дата проведення -
01.12-16.12

Питання алергології в підготовці дитячого лікаря (Педіатрії № 1)
Для викладачів
Дата проведення -
12.05-25.05

Сучасна діагностка алергічних захворювань у дітей (Педіатрії № 1)
З елементами молекулярної діагностики
Дата проведення -
10.03-24.03

Дитяча анестезіологія

Знеболення та інтенсивна терапія в педіатрії (Кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії)
Для дитячих анестезіологів та анестезіологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 10.06-24.06, 02.11-16.11
Ціна - 2000 грн

Інтенсивна терапія та анестезія у дітей (Кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії)
Для лікарів дитячих анестезіологів, анестезіологів, лікарів медицини невідкладних станів, педіатрів, сімейних лікарів, дитячих хірургів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 14.09-28.09
Ціна - 2000 грн

Дитяча гастроентерологія 

Сучасні аспекти дитячої та підліткової гастроентерології (Дитячих і підліткових захворювань)
Дата проведення -
03.02-03.03

Функціональна та органічна патологія органів травлення у дітей і підлітків (Дитячих і підліткових захворювань)
Дата проведення

Діагностика та лікування гастроентерологічної патології у дітей та підлітків (Дитячих і підліткових захворювань)
Дата проведення

Сучасні підходи до діагностики та лікування хвороб дитячого і підліткового віку (Дитячих і підліткових захворювань)
Дата проведення

Дитяча гінекологія

Актуальні питання дитячої гінекології (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, гінекологів дитячих, сімейних лікарів
Дата проведення
 - 19.10-02.11

Дитяча дерматовенерологія

Особливості клініки перебігу та діагностики шкірних захворювань у дітей. 9 к. (Дерматовенерології)
Дата проведення
 - 15.10-29.10

Рідкісні та тяжкі дерматози у дітей (Дерматовенерології)
Дата проведення
 - 16.04-30.04, 16.11-30.11

 

Дитяча імунологія 

Імунопрофілактика інфекційних хвороб (Кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології)

Нейроінфекції у дітей (Кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології)

Дитяча кардіоревматологія

Вибрані питання дитячої кардіоревматології (Педіатрії № 2)
Для дитячих кардіоревматологів, педіатрів, сімейних лікарів
Дата проведення
 - 16.03-27.03

Порушення ритму серця у дітей (Дитячої кардіології та кардіохірургії)
Для дитячих кардіоревматологів, педіатрів, неонатологів, лікарів загальної практики –сімейної медицини, лікарів функціональної діагностики, дитячих анестезіологів
Дата проведення
 - 30.03-10.04, 02.11-13.11

Тактика ведення пацієнтів в вродженими вадами серця у до- та післяопераційному періоді (Дитячої кардіології та кардіохірургії)
Для дитячих кардіоревматологів, педіатрів, неонатологів, сімейних лікарів, кардіологів, терапевтів
Дата проведення
 - 27.05-10.06, 19.10-30.10

Функціональні методи дослідження в педіатричній практиці (Педіатрії № 2)
Для дитячих кардіоревматологів, педіатрів, неонатологів, сімейних лікарів, кардіологів, терапевтів
Дата проведення
 - 05.03-13.03

Патологія міокарду та перикарду  (Дитячої кардіології та кардіохірургії)
Для всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 1 тиждень
Дата проведення - 04.05-08.05.2020
Ціна - 1000грн.

Актуальні питання дитячої кардіології в практиці лікарів педіатричного профілю  (Дитячої кардіології та кардіохірургії)
Для всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 13.04-27.04.2020, 21.09-02.10.2020
Ціна - 2000грн.

Вроджені вади серця: клініка, діагностика, хірургічне лікування  (Дитячої кардіології та кардіохірургії)
Для всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 12.05-25.05.2020, 16.11-27.11.2020
Ціна - 2000грн.

Тактика ведення пацієнтів з вродженими вадами серця у до- та післяопераційному періоді  (Дитячої кардіології та кардіохірургії)
Для всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 27.05-10.06.2020, 19.10-30.10.2020
Ціна - 2000грн.

Актуальні питання діагностики патології серцево-судинної системи у дітей  (Дитячої кардіології та кардіохірургії)
Для всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 15.06-26.06.2020
Ціна - 2000грн.

Основи ехокардіографії у дітей  (Дитячої кардіології та кардіохірургії)
Для всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 07.09-18.09.2020, 30.11-11.12.2020
Ціна - 2000грн.

Критичні вроджені вади серця у дітей раннього віку  (Дитячої кардіології та кардіохірургії)
Для всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 05.10-16.10.2020
Ціна - 2000грн.

Порушення ритму серця у дітей  (Дитячої кардіології та кардіохірургії)
Для всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 02.11-13.11.2020
Ціна - 2000грн.

Актуальні питання дитячої кардіології  (Дитячої кардіології та кардіохірургії)
Для всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 14.12-28.12.2020
Ціна - 2000грн.

Дитяча неврологія

Актуальні питання дитячої неврології (Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації)
Для неврологів, дитячих неврологів, педіатрів, сімейних лікарів та ін.
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення
 - 29.05-12.06 (Виїзний Черкаси), 17.12-31.12
Ціна - 2000грн.

Головні болі у дітей (Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації)
Для неврологів, дитячих неврологів, педіатрів, сімейних лікарів та ін.
Дата проведення
 - 15.06-22.06

Електронейроміографія (Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації)
Для неврологів, дитячих неврологів, фізіотерапевтів, ортопедів, хірургів, педіатрів, лікарів ФРМ, ЛФК, сімейних та ін.
Дата проведення
 - 23.06-01.07

Епілепсія у дітей (Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації)
Для неврологів, дитячих неврологів,  педіатрів, сімейних лікарів , сімейних та ін.
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення
 - 27.04-13.05
Ціна - 2000грн.

Інфекційно-алергійні та демієлінізуючі захворювання  нервової системи у дітей (Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації)
Для неврологів, дитячих неврологів, педіатрів, сімейних та ін.
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення
 - 18.11-02.12
Ціна - 2000грн.

Краніосакральна терапія (Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації)
Для неврологів, дитячих неврологів, фізіотерапевтів, педіатрів, лікарів ФРМ, ЛФК,сімейних та ін.
Тривалість заходу - 2 тижні 
Дата проведення
 - 16.09-30.09
Ціна - 2000грн.

Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями здоров'я (Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації)
Для лікарів-педіатрів, дитячих неврологів, дитячих психіатрів та ін.
Тривалість заходу - 2 тижні (Виїзний)
Дата проведення
 - 23.01-21.02, 01.09-15.09
Ціна - 2000грн.

Міжнародна класифікація функціонування (Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації)
Для лікарів-педіатрів, дитячих неврологів, лікарів ФРМ, ЛФК , сімейних,  дитячих психіатрів та ін.
Дата проведення
 - 26.03-09.04

Невідкладні стани в дитячій неврології (Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації)
Для дитячих неврологів, невропатологів, анестезіологів, дитячих інфекціоністів та ін. лікарів
Дата проведення - 08.01-22.01

Неврологія новонародженого та дітей раннього віку (Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації)
Для неонатологів, неврологів, педіатрів, дитячих неврологів, сімейних лікарів та ін.
Тривалість заходу - 2 тижні (Виїзний)

Дата проведення - 14.05-28.05
Ціна - 2000грн.

Нейрогенетичні синдроми в практиці дитячого невролога, педіатра, сімейного лікаря (Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації)
Для лікарів-педіатрів, дитячих неврологів, сімейних лікарів
Тривалість заходу - 2 тижні 

Дата проведення - 03.11-17.11
Ціна - 2000грн.

Оцінка неврологічного статусу новонародженого та дітей раннього віку (Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації)
Для педіатрів, неонатологів, неврологів, сімейних лікарів та ін.

Дата проведення - 10.03-17.03

Судоми та електроенцефалографічні пат терни при судомних станах у дітей (Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації)
Для неврологів, неонатологів,  дитячих інфекціоністів, анестезіологів,  дитячих неврологів, педіатрів, сімейних та ін.
Тривалість заходу - 2 тижні 

Дата проведення - 02.12-16.12
Ціна - 2000грн.

Ультразвукова діагностика патології нервової системи у новонароджених та дітей раннього віку (Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації)
Для НСГ, доплерографія, еластографія) (для неврологів, педіатрів,  лікарів променевої діагностики, неонатологів та ін.

Дата проведення - 18.03-25.03

Дитяча нефрологія

Актуальні питання дитячої нефрології (Нефрології та нирковозамісної терапії)
Дата проведення
 - 27.05-11.06

Діагностика та лікування хвороб нирок у дітей (Нефрології та нирковозамісної терапії)
Дата проведення
 - 22.04-07.05

Клінічна та лабораторна діагностика захворювань нирок у дітей (Нефрології та нирковозамісної терапії)
Дата проведення
 - 17.02-18.03, 15.06-30.06, 01.10-16.10

Нефрологічні захворювання дитячого віку. Деякі питання неонатальної нефрології (Нефрології та нирковозамісної терапії)
Дата проведення
 - 14.01-12.02

Основні ниркові синдроми та семіотика нефропатій у дітей (Нефрології та нирковозамісної терапії)
Дата проведення
 - 03.11-17.11

Сучасні аспекти дитячої урології в практиці нефролога (Нефрології та нирковозамісної терапії)
Дата проведення
 - 19.03-17.04, 19.10-02.11, 18.11-02.12

Сучасні питання нефрології у дітей (Нефрології та нирковозамісної терапії)
Дата проведення
 - 12.05-26.05, 01.09-15.09, 03.12-16.12, 17.12-31.12

Ураження нирок при ревматичних захворюваннях у дітей (Нефрології та нирковозамісної терапії)
Дата проведення
 - 16.09-30.09

Дитяча отоларингологія

Алергологія в дитячій отоларингології (Дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії)
Дата проведення
 - 13.04-17.04, 14.12-28.12

Граничні стани в педіатрії і дитячій оториноларингології (Дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії)
Дата проведення
 - 27.01-07.02, 24.02-06.03, 13.04-27.04, 18.05-29.05, 15.06-26.06, 16.11-27.11, 30.11-11.12

Дитяча отологія (Дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії)
Дата проведення
 - 05.10-19.10

Невідкладна допомога  в дитячій оториноларингології (Дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії)
Дата проведення
 - 13.01-24.01 10.02-21.02 30.03-10.04 04.05-18.05 01.06-15.06 14.09-25.09 02.11-13.11

Новітні технології в дитячій оториноларингології (Дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії)
Дата проведення
 - 21.04-27.04

Гомеопатична медицина (Дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії)
Для лікарів педіатрів, сімейної медицини – загальної практики
Тривалість заходу - 2 тижні 
Дата проведення - 06.04-17.04, 14.09-25.09
Ціна - 2000,0грн.

Спеціалізація з фаху “дитяча отоларингологія” (Дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії)
Для лікарів отоларингологів
Тривалість заходу - 2 місяці
Дата проведення - 02.03-05.05, 01.10-30.11
Ціна - 8000,0грн.

Дитяча отологія (Дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії)
Для лікарів педіатрів, сімейної медицини – загальної практики, отоларингологів,  дитячих отоларингологів
Тривалість заходу - 2 місяці
Дата проведення - 05.10-19.10
Ціна - 2000,0грн.

Дитяча патологічна анатомія

Актуальні питання дитячої патологічної анатомії ()
Дата проведення
 - 

Дитяча психіатрія

Актуальні питання порушення психічного розвитку. Очно-заочний з елементами ДН. (Загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології)
Дата проведення
 - 13.02-27.02

Клініка невротичних, пов’язаних зі стресом та соматофорних розладів (Загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології)
Для лікарів-психіатрів, дитячих психіатрів, сімейних лікарів
Очно-заочний з елементами ДН

Дата проведення - 19.10-30.10

Порушення психічного розвитку спектру аутизму у дітей. Фармакотерапія, реабілітація (Загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології)
Очно-заочний з елементами ДН

Дата проведення - 01.06-16.06

Психічні порушення у дітей і дорослих, сучасна психофармакологія (Загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології)
Очно-заочний з елементами ДН

Дата проведення - 01.04-15.04, 03.11-17.11

Затримки психічного розвитку (Загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології)
Очно-заочний з елементами ДН
Дата проведення - 01.09-15.09

Психічні порушення у дітей і дорослих, сучасна психо-фармакологія  (Загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології)
Для лікарів психіатрів, дитячих психіатрів,сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів, хірургів, лікарів інших спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 01.04-15.04
Ціна - 1250,0грн.

Актуальні питання психіатрії в практиці сімейного лікаря  (Загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології)
Для лікарів терапевтів, лікарів-неврологів, сімейних лікарів, психіатрів-наркологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 15.04-30.04
Ціна - 1250,0грн.

Експертна оцінка психічних розладів при онкологічних захворюваннях  (Загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології)
Для лікарів судово-психіатричних експертів, лікарів-онкологів,лікарів-неврологів, психіатрів, наркологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 13.05-27.05
Ціна - 1250,0грн.

Порушення психічного розвитку спектру аутизму у дітей. Фармако-терапія, реабілітація.  (Загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології)
Для лікарів дитячих психіатрів, дитячих неврологів, сімейних лікарів, педіатрів, психіатрів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 01.06-16.06
Ціна - 1250,0грн.

Спеціалізація зі спеціальності "Дитяча психіатрія"   (Загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології)
Для лікарів психіатрів
Тривалість заходу - 3 тижні
Дата проведення - 28.08-01.12
Ціна - 10200,0грн.

Порушення психічного розвитку спектру аутизму у дітей. Фармако-терапія, реабілітація.  (Загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології)
Для лікарів дитячих психіатрів, дитячих неврологів, сімейних лікарів, педіатрів, психіатрів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 01.06-16.06
Ціна - 1250,0грн.

Затримки психічного розвитку  (Загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології)
Для лікарів дитячих психіатрів, дитячих неврологів, сімейних лікарів, педіатрів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 01.09-15.09
Ціна - 1250,0грн.

Медико-правові аспекти обмеженої осудності та обмеженої дієздатності  (Загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології)
Для лікарів судово-психіатричних експертів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 01.10-16.10
Ціна - 1250,0грн.

Клініка невротичних, пов'язаних зі стресом та соматофорних розладів  (Загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології)
Для лікарів психотерапевтів, дитячих психіатрів, наркологів, лікарів-психологів, сімейних лікарів, педіатрів, лікарів спеціальностей терапевтичного профілю, психіатрів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 19.10-02.11
Ціна - 1250,0грн.

Психічні порушення у дітей та дорослих, сучасна психофармако-терапія  (Загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології)
Для лікарів дитячих психіатрів, психіатрів, дитячих неврологів, сімейних лікарів, педіатрів, 
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 03.11-17.11
Ціна - 1250,0грн.

Медико-психологічна та психотерапев-тична допомога при посттравма-тичних стресових розладах  (Загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології)
Для лікарів психіатрів, наркологів, дитячих психіатрів, лікарів загальної практики сімейної медицини, психотерапевтів, медичних психологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 24.11-08.12
Ціна - 1250,0грн.

Наркологія. Сучасний стан та новітні досягнення  (Загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології)
Для лікарів психіатрів, наркологів, дитячих психіатрів, лікарів загальної практики сімейної медицини, психотерапевтів, медичних психологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 09.12-23.12
Ціна - 1250,0грн.

Дитяча пульмонологія

Актуальні питання дитячої пульмонології (Торакальної хірургії та пульмонології)
Дата проведення - 16.04-30.04, 16.09-30.09

 

Дитяча стоматологія

Діагностика, лікування та профілактика проявів інфекційних захворювань у порожнині рота у дітей (Стоматології дитячого віку)
Для лікарів-стоматологів дитячих, лікарів-стоматологів-терапевтів, лікарів-стоматологів-хірургів, лікарів-стоматологів, лікарів-ортодонтів, лікарів педіатричного профілю
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 01.06-16.06

Діагностика, лікування та профілактика проявів неінфекційних захворювань у порожнині рота у дітей (Стоматології дитячого віку)
Для лікарів-стоматологів дитячих, лікарів-стоматологів-терапевтів, лікарів-стоматологів-хірургів, лікарів-стоматологів, лікарів-ортодонтів лікарів педіатричного профілю
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 17.06-02.07

Новітні технології в дитячій карієсології (Стоматології дитячого віку)
Для лікарів-стоматологів дитячих, лікарів-стоматологів-терапевтів, лікарів-стоматологів-хірургів, лікарів-стоматологів, лікарів-ортодонтів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 08.01-22.01, 19.10-30.10, 19.10-30.10

Новітні технології в дитячій ендодонтії (Стоматології дитячого віку)
Для лікарів-стоматологів дитячих, лікарів-стоматологів-терапевтів, лікарів-стоматологів-хірургів, лікарів-стоматологів, лікарів-ортодонтів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 12.05-26.05, 01.10-16.10, 01.10-16.10

Сучасна методологія викладання розділів стоматологічної профілактики та дитячої стоматології на післядипломному етапі (Стоматології дитячого віку)
Для викладачів ВМНЗ та закладів післядипломної освіти
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 09.09-23.09

Сучасні методи фармакотерапії захворювань пародонта та СОПР у дітей (Стоматології дитячого віку)
Для лікарів-стоматологів дитячих, лікарів-стоматологів-терапевтів, лікарів-стоматологів-хірургів, лікарів-стоматологів, лікарів-ортодонтів, лікарів педіатричного профілю
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 18.03-01.04, 16.12-31.12

Сучасні методи стоматологічної профілактики та превентивної терапії у дітей та підлітків (Стоматології дитячого віку)
Для лікарів-стоматологів дитячих, лікарів-стоматологів-терапевтів, лікарів-стоматологів-хірургів, лікарів-стоматологів, лікарів-ортодонтів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 08.04-23.04, 09.11-23.11

Сучасні фармакотерапевтичні підходи до стоматологічної профілактики та лікування карієсу у дітей (Стоматології дитячого віку)
Для лікарів-стоматологів дитячих, лікарів-стоматологів-терапевтів, лікарів-стоматологів-хірургів, лікарів-стоматологів, лікарів-ортодонтів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 02.03-17.03, 01.12-15.12

Спеціалізація за фахом «Дитяча стоматологія» (Стоматології дитячого віку)
Тривалість заходу - 3 місяці
Дата проведення - 02.03-05.06
Ціна - 4500 грн за 1 місяць

Спеціалізація зі спеціальності "Дитяча стоматологія" (Стоматології дитячого віку)
Тривалість заходу - 3 місяці
Дата проведення - 02.09-03.12
Ціна - 4500 грн за 1 місяць

Дитяча урологія

Сучасні методи лікування СКХ у дітей (Урології)
Дата проведення - 19.10-02.11

Дитяча хірургія 

Абдомінальна лапароскопічна хірургія дитячого віку (Дитяча хірургія)
Дата проведення - 13.10-28.10

Актуальні питання дитячої хірургії (Дитяча хірургія)
Виїзний
Дата проведення -
03.02-03.03 (Черкаси)

Невідкладні стани в дитячій хірургії (Дитяча хірургія)
Дата проведення - 02.01-31.01

Невідкладні стани в дитячій хірургії (Дитяча хірургія)
Дата проведення - 02.01-31.01

Ургентна дитяча хірургія (Дитяча хірургія)
Дата проведення - 04.03-03.04, 01.06-12.06 (Виїзний), 08.12-21.12

Дитячі інфекційні хвороби

Герпетичні інфекції у дітей (Дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології)
Очно-заочний з елементами ДН
Дата проведення - 09.01-23.01

Імунопрофілактика інфекційних хвороб (Дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології)
Дата проведення - 12.05-26.05 (Очно-заочний з елементами ДН В. Бердянськ), 09.06-23.06 (В. Бровари), 07.12-21.12

Питання сучасної інфектології в педіатрії (Дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології)
Дата проведення - 02.09-16.09 (В. Боярка)

Питання сучасної інфектології в педіатрії (Дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології)
Дата проведення - 02.09-16.09 (В. Боярка)

Питання сучасної інфектології в педіатрії (Дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології)
Для лікарів загальної практики – сімейної медицини, педіатричного профілю. Очна.
Тривалість заходу - 0,5 міс
Дата проведення - 02.09-16.09
Ціна - 2000,0грн.

Нейроінфекції у дітей (Дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології)
Для лікарів всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 1 тиждень
Дата проведення - 4.05-11.05.2020
Ціна - 1000,0грн.

Нейроінфекції у дітей (Дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології)
Для лікарів всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 1 тиждень (Виїзний)
Дата проведення - 30.11-07.12.2020
Ціна - 700,0грн.

ТОRCH-інфекції у дітей (Дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології)
Для лікарів всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 1 тиждень 
Дата проведення - 21.09-28.09.2020
Ціна - 1000,0грн.

Герпетичні інфекції у дітей  (Дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології)
Для лікарів всіх спеціальностей. Очно-заочний з елементами дистанційного навчання
Тривалість заходу - 2 тиждень 
Дата проведення - 28.09-09.10.2020
Ціна - 1000,0грн.

Інфекційні хвороби у дітей в практиці лікаря  (Дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології)
Для лікарів загальної практики – сімейної медицини, педіатричного профілю. Очна.
Тривалість заходу - 0,5 міс
Дата проведення - 13.04-28.04
Ціна - 2000,0грн.

Інфекційні хвороби у дітей в практиці лікаря  (Дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології)
Для лікарів всіх спеціальностей. Виїзний
Тривалість заходу - 2 тиждень 
Дата проведення - 12.10-26.10.2020
Ціна - 1300,0грн.

Інфекційні хвороби у дітей в практиці лікаря  (Дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології)
Для лікарів всіх спеціальностей. Виїзний. Очно-заочний з елементами дистанційного навчання
Тривалість заходу - 2 тиждень 
Дата проведення - 27.10-10.11.2020
Ціна - 1000,0грн.

Імунітет у дітей: від норми до патології  (Дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології)
Для лікарів всіх спеціальностей.
Тривалість заходу - 1 тиждень 
Дата проведення - 16.11-27.11.2020
Ціна - 2000,0грн.

Імунопрофілактика інфекційних хвороб  (Дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології)
Для лікарів всіх спеціальностей. Очна. Очнозаочний з елементами ДН
Тривалість заходу - 0,5 міс. 
Дата проведення - 7.12-21.12., 12.05-26.05, 09.06-23.06
Ціна - 2000,0грн.

Дієтологія

Основи раціонального та дієтичного харчування (Гастроентерології, дієтології і ендоскопії)
Дата проведення - 23.04-08.05, 25.11-09.12 (В)

Ендокринологія

Ведення хворих ендокринологічного профілю в поліклінічній практиці (Сімейної медицини)
Дата проведення - 09.06-23.06

Сучасні питання ендокринної хірургії (Хірургії та проктології)
Дата проведення - 03.02-03.03, 02.11-16.11

Репродуктивна ендокринологія (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, ендокринологів,  онкогінекологів, терапевтів акушерсько-гінекологічних відділень, сімейних лікарів
Дата проведення -
12.02-13.03

Ендокринологія в акушерстві та гінекології (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, ендокринологів, сімейних лікарів
Дата проведення -
08.04-23.04, 09.06-23.06, 09.11-23.11

Репродуктивна ендокринологія: нейроендокринні синдроми (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, ендокринологів, терапевтів акушерсько-гінекологічних відділень, сімейних лікарів
Дата проведення -
01.06-16.06

Репродуктивна ендокринологія  (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, ендокринологів , онкогінекологів , терапевтів акушерсько-гінекологічних відділень , сімейних лікарів
Дата проведення -
28.09-09.10

Репродуктивна ендокринологія: гіперпластичні процеси, АМК (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, ендокринологів,  сімейних лікарів
Дата проведення -
09.11-23.11

Ендокринні аспекти акушерства, гінекології та репродуктології (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Дата проведення -
02.03-17.03, 02.11-16.11

Клінічна ендокринологія дитячого віку (Ендокринології)
Дата проведення -
09.01-23.01

Вибрані питання ендокринології підліткового віку (Ендокринології)
Дата проведення -
24.01-07.02, 09.04-24.04

Гінекологічна ендокринологія (Ендокринології)
Дата проведення -
10.02-21.02, 27.04-13.05

Ендокринна гіпертензія (Ендокринології)
Дата проведення -
24.02-06.03, 29.05-12.06

Вибрані питання клінічної ендокринології (Ендокринології)
Дата проведення -
10.03-24.03, 14.05-28.05, 01.12-15.12

Ендокринні аспекти патології статевих залоз (Ендокринології)
Дата проведення -
25.03-08.04

Нефропатії в практиці ендокринолога (Нефрології та нирковозамісної терапії)
Дата проведення -
15.10-29.10

Особливості діагностики захворювань ендокринної системи (Патологічної анатомії)
Дата проведення -
02.11-13.11

Діагностика, профілактика та лікування різних проявів діабетичної нейропатії. Синдром діабетичної стопи  (Діабетології)
Для лікарів ендокринологів, хірургів, ЗПСМ
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 07.04-22.04
Ціна - 2000,0грн

Інсулінотерапія цукрового діабету 1 та 2 типів в різних клінічних ситуаціях  (Діабетології)
Для лікарів ендокринологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 27.04-13.05, 27.04-30.04; 12.05, 13.05, 04.05-08.05, 09.06-23.06, 23.11-07.12, 07.09-18.09
Ціна - 2000,0грн

Актуальні питання сучасної діабетології   (Діабетології)
Для лікарів ендокринологів, терапевтівЗПСМ
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 20.05- 03.06, 28.09-09.10
Ціна - 1250,0грн

Актуальні питання сучасної діабетології (Діабетології)
Для лікарів ендокринологів, терапевтівЗПСМ
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 20.05- 03.06
Ціна - 1250,0грн

Сучасні алгоритми скринінгу та лікування ЦД 2-го типу на етапі первинної медичної допомоги (Діабетології)
Для лікарів терапевтівЗПСМ
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 19.10-02.11
Ціна - 1250,0грн

Ендокринні аспекти патології статевих залоз (Ендокринології)
Для лікарів урологів, анрологів, гінекологів, педіатрів, терапевтів, сімейних лікарів, онкологів, хірургів, реаніматологів, генетиків, дитячих ендокринологів, ендокринологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 25.03-08.04.20
Ціна - 

Вибрані питання ендокринології підліткового віку (Ендокринології)
Для лікарів педіатрів, терапевтів, сімейних лікарів, гінекологів, онкологів, хірургів, кардіологів, реаніматологів, генетиків, дитячих ендокринологів, ендокринологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 09.04. - 24.04.20
Ціна - 

Гінекологічна ендокринологія (Ендокринології)
Для лікарів гінекологів, терапевтів, сімейних лікарів, онкологів, хірургів, педіатрів, генетиків, дитячих ендокринологів, ендокринологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 27.04. - 13.05.20
Ціна -

Вибрані питання клінічної ендокринології (Ендокринології)
Для лікарів терапевтів, сімейних лікарів, педіатрів, хірургів, онкологів,  реаніматологів, генетиків, дитячих ендокринологів, ендокринологів, гінекологів, кардіологів.
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 14.05-28.05.20
Ціна -

Ендокринна гіпертензія (Ендокринології)
Для лікарів ендокринологів, дитячих ендокринологів, педіатрів, терапевтів, сімейних лікарів, онкологів, хірургів, кардіологів,реаніматологів, генетиків
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 29.05-12.06.20
Ціна -

Актуальні питання патології надниркових залоз (Ендокринології)
Для лікарів ендокринологів, дитячих ендокринологів, педіатрів, терапевтів, сімейних лікарів, онкологів, хірургів, кардіологів, реаніматологів, генетиків
Тривалість заходу - 1 тиждень
Дата проведення - 15.06-19.06.20
Ціна -

Спеціалізація, стажування за фахом “Ендокри-нологія”, “Дитяча ендокринологія” (Ендокринології)
Для лікарів всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 
Дата проведення - Протягом року за індивідуальним графіком
Ціна - 

Ендоскопія

Актуальні питання ендоскопії в гінекології (Акушерства, гінекології та репродуктології)
Для лікарів акушерів-гінекологів
Дата проведення -
12.05-26.05, 10.11-24.11

Основи ендоскопічної діагностики та лікування хворих з ЛОР-патологією (Оториноларингології)
Дата проведення -
17.11-23.11

Ендоскопічні методи дослідження в  діагностиці злоякісних пухлин (Онкології)
Для лікарів ендоскопістів
Дата проведення -
16.04-30.04

Ендоскопічні методи лікування в урології (Урології)
Дата проведення -
23.01-06.02, 16.03-30.03

Трансуретальна ендоскопічна хірургія (Урології)
Дата проведення -
13.02-27.02, 09.06-23.06

Мікроскопічна діагностика ендоскопічних та пункційних біопсій (Патологічної анатомії)
Дата проведення -
16.04-04.05, 16.09-30.09

Загальна гігієна

Актуальні питання екогігієни (Громадського здоров'я)
Дата проведення -
10.01-10.02, 10.03-24.03, 09.11-20.11, 10.03-24.03, 09.11-20.11

Актуальні питання гігієни харчування (Громадського здоров'я)
Дата проведення -
02.01-31.01, 27.04-13.05, 25.05-05.06, 26.10-06.11, 23.11-04.12

Хімічні та фізико-хімічні методи дослідження в гігієні (Громадського здоров'я)
Дата проведення -
09.01-07.02 10.02-10.03 31.08-11.09 28.09-09.10 12.10-23.10

Хімічні та фізико-хімічні методи дослідження в гігієні (Громадського здоров'я)
Дата проведення -
 09.01-07.02 10.02-10.03 31.08-11.09 28.09-09.10 12.10-23.10, 18.05-29.05, 14.09-25.09

 

Загальна практика-сімейна медицина

Міжнародна класифікація первинної медичної допомоги (ICPC-2-E)  в практиці лікаря первинної медичної допомоги (Кафедра сімейної медицини)
Для лікарів ЗПСМ, терапії, педіатрії 
Тривалість заходу - 1 тиждень (39 годин)
Дата проведення - 17.02-21.02.2020
Ціна - 2000,0грн

Актуальні питання внутрішніх хвороб в практиці лікаря первинної медичної допомоги (Кафедра сімейної медицини)
Для лікарів ЗПСМ, терапіїпедіатрії, гастроентерологія, пульмонологія, ендокринологія
Тривалість заходу - 2 тижні (78 годин)
Дата проведення - 10.03-24.03.2020
Ціна - 2000,0грн

Невідкладні стани в практиці лікаря первинної медичної допомоги (Кафедра сімейної медицини)
Для лікарів ЗПСМ, терапіїпедіатрії, гастроентерології, пульмонології, ендокринології
Тривалість заходу - 2 тижні (78 годин)
Дата проведення - 25.03-08.04.2020
Ціна - 2000,0грн

Ведення хворих із суглобовим синдромом в амбулаторно-поліклінічній практиці  (Кафедра сімейної медицини)
Для лікарів ЗПСМ, терапіїпедіатрії
Тривалість заходу - 2 тижні (78 годин)
Дата проведення - 25.03-08.04.2020
Ціна - 2000,0грн

Підготовка лікарів-інтернів за спеціальністю «ЗПСМ» на заочних базах навчання  (Кафедра сімейної медицини)
Для лікарів ЗПСМ, для керівників інтернів на заочних базах стажування
Тривалість заходу - 2 тижні (78 годин)
Дата проведення - 03.04-17.04.2020
Ціна - 2000,0грн

Діагностика та лікування порушень ритму та провідності (Кафедра сімейної медицини)
Для лікарів ЗПСМ, терапії, педіатрії, кардіології
Тривалість заходу - 2 тижні (78 годин)
Дата проведення - 09.04-24.04.2020
Ціна - 2000,0грн

Актуальні питання пульмонології в амбулаторно-поліклінічній практиці (Кафедра сімейної медицини)
Для лікарів ЗПСМ, терапії, педіатрії
Тривалість заходу - 2 тижні (78 годин)
Дата проведення - 15.04-30.04.2020
Ціна - 2000,0грн

Актуальні питання гастроентерології (Кафедра сімейної медицини)
Для лікарів ЗПСМ, терапії, педіатрії, гастроентерології
Тривалість заходу - 2 тижні (78 годин)
Дата проведення - 04.05-19.05.2020
Ціна - 2000,0грн

Актуальні птання нефрології в амбулаторно-поліклінічній практиці (Кафедра сімейної медицини)
Для лікарів ЗПСМ, терапії, педіатрії
Тривалість заходу - 2 тижні (78 годин)
Дата проведення - 07.05-22.05.2020
Ціна - 2000,0грн

Профілактика хронічних неінфекційних захворювань в практиці сімейного лікаря (Кафедра сімейної медицини)
Для лікарів ЗПСМ, терапії, педіатрії
Тривалість заходу - 2 тижні (78 годин)
Дата проведення - 07.05-22.05.2020
Ціна - 2000,0грн

Ведення хворих ендокринологічного профілю в поліклінічній практиці (Кафедра сімейної медицини)
Для лікарів ЗПСМ, терапії, педіатрії, ендокринології
Тривалість заходу - 2 тижні (78 годин)
Дата проведення - 09.06-23.06.2020
Ціна - 2000,0грн

Актуальні питання внутрішніх хвороб в практиці лікаря первинної медичної допомоги (Кафедра сімейної медицини)
Для лікарів ЗПСМ, терапії, педіатрії, гастроентерології, пульмонології, ендокринології
Тривалість заходу - 2 тижні (78 годин)
Дата проведення - 09.09-23.09.2020
Ціна - 2000,0грн

Невідкладні стани в практиці лікаря первинної медичної допомоги (Кафедра сімейної медицини)
Для лікарів ЗПСМ, терапії, педіатрії, гастроентерології, пульмонології, ендокринології
Тривалість заходу - 2 тижні (78 годин)
Дата проведення - 28.09-09.10.2020
Ціна - 2000,0грн

Клінічна електрокардіографія (Кафедра сімейної медицини)
Для лікарів ЗПСМ, терапії, педіатрії
Тривалість заходу - 2 тижні (78 годин)
Дата проведення - 16.10-30.10.2020
Ціна - 2000,0грн

Стажування за спеціальністю ЗПСМ. Стажування (Кафедра сімейної медицини)
Для лікарів ЗПСМ
Тривалість заходу - 1 міс (156 годин)
Дата проведення - 29.10-27.11.2020
Ціна - 4000,0грн

Актуальні питання ревматології (Кафедра сімейної медицини)
Для лікарів ЗПСМ, терапії, педіатрії
Тривалість заходу - 2 тижні (78 годин)
Дата проведення - 06.11-20.11.2020
Ціна - 2000,0грн

Актуальні питання гематології в амбулаторно-поліклінічній практиці (Кафедра сімейної медицини)
Для лікарів ЗПСМ, терапії, педіатрії
Тривалість заходу - 2 тижні (78 годин)
Дата проведення - 23.11-07.12.2020
Ціна - 2000,0грн

Актуальні питання кардіолоігї в амбулаторно-поліклінічній практиці (Кафедра сімейної медицини)
Для лікарів ЗПСМ, терапії, педіатрії
Тривалість заходу - 2 тижні (78 годин)
Дата проведення - 07.12-21.12.2020
Ціна - 2000,0грн

Актуальні питання проблем дитячого віку в амбулаторній практиці (Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги)
Для лікарів ЗПСМ, та лікарів інших спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 16.04-04.05
Ціна - 

Фармакотерапія хворих на цукровий діабет (Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги)
Для лікарів ЗПСМ
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 05.05-20.05
Ціна - 

Основні заходи з профілактики та лікування неінфекційних захворювань в амбулаторній практиці (Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги)
Для лікарів ЗПСМ, та лікарів інших спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 01.06-15.06
Ціна - 

Геморагічний синдром в практиці сімейного лікаря (Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги)
Для лікарів ЗПСМ
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 16.06-02.07
Ціна - 

Пацієнт-орієнтоване консультування лікарем загальної практики (Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги)
Для лікарів ЗПСМ, та лікарів інших спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 01.09-15.09
Ціна - 

Неінвазивні методи рефлексотерапії в загально клінічній практиці (Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги)
Для лікарів ЗПСМ
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 16.09-30.09
Ціна - 

Невідкладна допомога в амбулаторній практиці (Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги)
Для лікарів ЗПСМ, та лікарів інших спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 16.11-07.12
Ціна - 

Мультидисциплінарні аспекти роботи лікаря загальної практики-сімейного лікаря (Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги)
Для лікарів ЗПСМ
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 16.12-31.12
Ціна - 

Інтерпретація результатів ультразвукового дослідження щитовидної залози в практиці сімейного лікаря. Майстер-клас (Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги)
Для лікарів ЗПСМ
Тривалість заходу - 1 день
Дата проведення - За потребою
Ціна - 

Ведення пацієнта із серцево-судинною патологією та цукровим діабетом в практиці сімейного лікаря. Майстер-клас (Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги)
Для лікарів ЗПСМ
Тривалість заходу - 2 дні
Дата проведення - За потребою
Ціна - 

Еритроцитози в практиці сімейного лікаря. Майстер-клас (Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги)
Для лікарів ЗПСМ
Тривалість заходу - 1 день
Дата проведення - За потребою
Ціна - 

Вакцинація в практиці сімейного лікаря. Майстер-клас (Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги)
Для лікарів ЗПСМ
Тривалість заходу - 1 день
Дата проведення - За потребою
Ціна - 

Діагностика та лікування гострих середніх отитів у дітей. Майстер-клас (Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги)
Для лікарів ЗПСМ
Тривалість заходу - 2 дні
Дата проведення - За потребою
Ціна - 

Ведення дитини першого року життя. Майстер-клас (Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги)
Для лікарів ЗПСМ, та лікарів інших спеціальностей
Тривалість заходу - 1 день
Дата проведення - За потребою
Ціна - 

Дитячі інфекції в практиці сімейного лікаря. Майстер-клас (Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги)
Для лікарів ЗПСМ
Тривалість заходу - 2 дні
Дата проведення - За потребою
Ціна - 

Мотиваційне  консультування зі скринінгом у підлітків на предмет вживання алкоголю на первинній ланці медичної допомоги. Майстер-клас (Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги)
Для лікарів ЗПСМ
Тривалість заходу - 1 день
Дата проведення - За потребою
Ціна - 

Освоєння основних підходів та інструментів  для мотиваційного типу комунікації в загальній лікарській практиці. Майстер-клас (Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги)
Для лікарів ЗПСМ
Тривалість заходу - 2 дні
Дата проведення - За потребою
Ціна - 

Вибрані питання з токсикології для лікарів первинної ланки. Майстер-клас (Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги)
Для лікарів ЗПСМ
Тривалість заходу - 1 день
Дата проведення - За потребою
Ціна - 

Пароксимальні порушення серцевого ритму у дорослих в амбулаторній практиці. Майстер-клас (Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги)
Для лікарів ЗПСМ, та лікарів інших спеціальностей
Тривалість заходу - 1 день
Дата проведення - За потребою
Ціна - 

46.2

Спеціалізація зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» (перехід з 2019 року)
02.01.-16.03. 2020

Кафедра сімейної медицини

 

46.2

ТУ «Міжнародна класифікація первинної медичної допомоги (ІСРС-2 -Е) в практиці лікаря первинної медичної допомоги»
06.01-10.01. 2020
17.02-21.02. 2020

Кафедра сімейної медицини

 

46.2

ТУ «Клінічна електрокардіографія»
13.01-27.01. 2020
16.10-30.10. 2020

Кафедра сімейної медицини

46.2

Стажування для лікарів, які підтверджують звання лікар-спеціаліст за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина»
03.02-03.03.2020
29.10.-27.11. 2020

Кафедра сімейної медицини

46.2

Актуальні питання внутрішніх хвороб в практиці лікаря первинної медичної допомоги
10.03-24.03. 2020
09.09-23.09. 2020

46.2

Невідкладні стани в практиці лікаря первинної медичної допомоги
25.03-08.04. 2020
28.09-12.10. 2020

46.2

Ведення хворих із суглобовим синдромом в амбулаторно-поліклінічній практиці
17.03-31.03. 2020

46.2

Ведення вагітних із захворюваннями внутрішніх органів в амбулаторно-поліклінічній практиці
01.04-15.04. 2020

46.2

ТУ «Підготовка лікарів –інтернів за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина» на заочних базах навчання» (для керівників інтернів на базах стажування)
03.04.- 17.04. 2020

46.2

ТУ «Діагностика та лікування порушень ритму та провідності»
09.04-24.04.2020

 

46.2

Актуальні питання пульмонології в амбулаторно-поліклінічній практиці
15.04-30.04. 2020

46.2

ТУ «Актуальні питання гастроентерології»
04.05-19.05. 2020

46.2

ТУ «Актуальні питання нефрології в амбулаторно-поліклінічній практиці»
07.05-22.05. 2020

46.2

Профілактика хронічних неінфекційних захворювань в практиці сімейного лікаря
22.05-05.06. 2020

Кафедра сімейної медицини

46.2

ТУ «Ведення хворих ендокринологічного профілю в поліклінічній практиці» 
09.06-23.06. 2020

Кафедра сімейної медицини

46.2

СП «Загальна практика-сімейна медицина» 6 місячний безперервний. Перехідний на 2021 рік.

07.09. – 31.12. 2020 (04.01. – 17.03. 2021)

Кафедра сімейної медицини

46.2

ТУ «Актуальні питання ревматології»
06.11-20.11. 2020

Кафедра сімейної медицини

46.2

ТУ «Актуальні питання гематології в амбулаторно-поліклінічній практиці»
23.11.-07.12. 2020

Кафедра сімейної медицини

46.2

ТУ «Актуальні питання кардіології в амбулаторно-поліклінічній практиці»
07.12-21.12. 2020

Кафедра сімейної медицини

46.2

Інтегроване ведення хвороб дитячого віку в практиці сімейного лікаря (очно-заочне з елементами ДН)

 

46.2

Клінічна електрокардіографія

 

46.2

Курація пацієнтів з депресією в загальній лікарській практиці 

 

46.2

Мультидисциплінарні аспекти надання паліативної допомоги в практиці лікаря загальної практики-сімейного лікаря

 

46.2

Міжнародна класифікація первинної медичної допомоги (ICPC-2-E)

 

46.2

Медико-психологічний супровід для корекції психо-вегетативного стану пацієнтів з соматичним захворюванням в загальній лікарській практиці

 

46.2

Медицина молочної залози

 

46.2

Менеджмент вагітності в практиці сімейного лікаря

 

46.2

Навички викладання спеціальності на заочній базі стажування інтернів сімейних лікарів (очно-заочний з елементами ДН)

 

46.2

Функція жіночої статевої системи від пубертатну до менопаузи в практиці сімейного лікаря

 

46.2

Невідкладна допомога в амбулаторній практиці

 

46.2

Організація та надання паліативної і хоспісної допомоги в практиці сімейного лікаря

 

46.2

Основні заходи з профілактики та лікування неінфекційних захворювань в амбулаторній практиці

 

46.2

Пацієнт-орієнтоване консультування лікарем загальної практики

 

46.2

Планування сім ̀̀̀ї

 

46.2

Профілактика хронічних неінфекційних захворювань в практиці сімейного лікаря

 

46.2

ПТСР в практиці сімейного лікаря

 

46.2

Синдром червоного ока, діагностика та надання медичної допомоги на первинному рівні

 

46.2

Сучасні підходи до надання ефективної допомоги при вагітності та народженні дитини

 

46.2

Хвороби нирок в практиці сімейного лікаря. Очно-заочний з елементами ДН.

 

 

 

Інфекційні хвороби

Убіквітарні та тропічні гельмінтози та паразитози (Інфекційних хвороб)
Для лікарів інфекціоністів, терапевтів, гастроентерологів, сімейних лікарів, паразитологів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 14.04-29.04.20
Ціна - 2000,0грн.

Актуальні питання інфектології (Інфекційних хвороб)
Для сімейних лікарів, інфекціоністів, терапевтів, гастроентерологів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 12.05-26.05.20
Ціна - 2000,0грн.

Сучасні питання діагностики та лікування хворих на кишкові інфекції, вірусні гепатити та ВІЛ/СНІД (Інфекційних хвороб)
Для сімейних лікарів, інфекціоністів, терапевтів, гастроентерологів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 04.06-19.06.20
Ціна - 2000,0грн.

Запальні процеси центральної нервової системи: питання диференційної та специфічної діагностики, лікування  (Інфекційних хвороб)
Для сімейних лікарів, інфекціоністів, терапевтів, гастроентерологів, неврологів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 07.09-21.09.20
Ціна - 2000,0грн.

Мікробіологія інфекцій людини, що передаються статевим шляхом  (Мікробіології, епідеміології та інфекційного онтролю)
Для лікарів бактеріологів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 03.02 – 14.02, 01.09 – 15.09, 01.12 -15.12
Ціна - 1710,0грн.

Основи біобезпеки і біозахисту у мікробіологічних лабораторіях  (Мікробіології, епідеміології та інфекційного онтролю)
Для лікарів бактеріологів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 02.11 -13.11
Ціна - 1710,0грн.

Мікробіологія порушень мікробіоценозу людини  (Мікробіології, епідеміології та інфекційного онтролю)
Для лікарів бактеріологів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 16.11 -30.11
Ціна - 1710,0грн.

48.2

Актуальні питання інфектології

 

48.2

Основи інфекційного контролю (для лікарів лікувального профілю)

 

48.2

Сучасні питання діагностики та лікування хворих на кишкові інфекції, вірусні гепатити та ВІЛ/СНІД

 

48.2

Убіквітарні та тропічні гельмінтози та паразитози

 

 

 

Кардіологія

Рідкісні хвороби та феномени в кардіології (Кафедра кардіології)
Для лікарів кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів, ревматологів
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 24.02-28.0202.03-09.03
Ціна - 1014грн.

Електрокардіографія в практиці лікаря  (Кафедра кардіології)
Для лікарів кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів, ревматологів
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 09.03-13.03, 16.03-23.03
Ціна - 1500грн.

Спеціалізація з кардіології (для терапевтів та ревматологів)  (Кафедра кардіології)
Для лікарів терапевтів, ревматологів
Тривалість заходу - 3 міс.
Дата проведення - 09.03-15.06
Ціна - 15000грн.

Спеціалізація з інтервенційної кардіології (Кафедра кардіології)
Для лікарів кардіологів
Тривалість заходу - 3 міс.
Дата проведення - з 16.03.2020
Ціна - 18000грн.

Спеціалізація з кардіології-електрофізіології (Кафедра кардіології)
Для лікарів кардіологів
Тривалість заходу - 3 міс.
Дата проведення - з 16.03.2020
Ціна - 18000грн.

Еходопплерографія. Вади серця (Кафедра кардіології)
Для лікарів кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів, лікарів УЗД
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 23.03-06.04
Ціна - 4600грн.

Аритмологія в практиці лікаря інтерніста (Кафедра кардіології)
Для лікарів кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів, ревматологів, лікарів невідкладних станів
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 06.04-10.04, 13.04-22.04
Ціна - 1014грн.

Ультразвукова діагностика внутрішніх органів при кардіальній патології (Кафедра кардіології)
Для лікарів кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів, лікарів УЗД
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 27.04-12.05
Ціна - 4600грн.

Невідкладна кардіологія  в практиці лікаря-інтерніста (Кафедра кардіології)
Для лікарів кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів, ревматологів, лікарів невідкладних станів
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 18.05-2.05, 25.05-01.06
Ціна - 1014грн.

Еходопплерографія серця (початковий курс) (Кафедра кардіології)
Для лікарів кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів, лікарів УЗД
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 09.06-22.06
Ціна - 4600грн.

Добове моніторування ЕКГ та АТ в практиці лікаря  (Кафедра кардіології)
Для лікарів кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів, ревматологів
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення -29.06-03.07, 06.07-13.07
Ціна - 1014грн.

Спеціалізація з кардіології (для терапевтів та ревматологів) (Кафедра кардіології)
Для лікарів терапевтів, ревматологів
Тривалість заходу - 3 міс.
Дата проведення -26.08-26.11
Ціна - 1500грн.

Спеціалізація з кардіології (для анестезіологів, лікарів загальної практики-сімейних лікарів) (Кафедра кардіології)
Для лікарів анестезіологів, сімейних лікарі
Тривалість заходу - 4 міс.
Дата проведення -26.08-29.12
Ціна - 1800грн.

Спеціалізація з інтервенційної кардіології  (Кафедра кардіології)
Для лікарів кардіологів
Тривалість заходу - 3 міс.
Дата проведення -Орієнтовно з 26.08.2020
Ціна - 1800грн.

Спеціалізація з кардіології-електрофізіології (Кафедра кардіології)
Для лікарів кардіологів
Тривалість заходу - 3 міс.
Дата проведення -Орієнтовно з 26.08.2020
Ціна - 1800грн.

Електрокардіографія в практиці лікаря (Кафедра кардіології)
Для лікарів кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів, ревматологів
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 31.08-04.09, 07.09-14.09
Ціна - 1014грн.

Стажування з кардіології Кафедра кардіології)
Для лікарів кардіологів
Тривалість заходу - 1 міс.
Дата проведення - 05.10-04.11
Ціна - 5200грн.

Доказова медицина в кардіології за останніми міжнародними та вітчизняними рекомендаціями (Кафедра кардіології)
Для лікарів кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів, ревматологів
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 05.10-09.10, 12.10-20.10
Ціна - 1014грн.

Коморбідні захворювання в кардіології  (Кафедра кардіології)
Для лікарів кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів, ревматологів
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 19.10-23.10, 26.10-02.11
Ціна - 1014грн.

Ультразвукова діагностика судин  (Кафедра кардіології)
Для лікарів кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів, ревматологів, лікарів УЗД
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 02.11-16.11
Ціна - 4600грн.

Захворювання серцево-судинної системи у вагітних (Кафедра кардіології)
Для лікарів кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів, ревматологів
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 30.11-04.12, 07.11-14.12
Ціна - 4600грн.

49.2

ТУ «Еходопплерографія. Клінічні випадки»
16.10-30.10.19 Кафедра кардіології

 

49.2

ТУ «Сучасні технології в інтервенційній кардіології»  04.11-18.12.19

 

49.2

ТУ «Сучасні аспекти психосоматики в кардіології очно-заочний (для викладачів ВНМЗ)»  Кафедра кардіології
04.11-18.11.19
Оч. 04.11-08.11.19
Заоч. 09.11-17.11.19
Оч. 18.11.19

 

49.2

ТУ «Захворювання серцево-судинної системи у вагітних (очно-заочний)»
25.11-24.12.19
Оч. 25.11-06.12.19
Заоч. 07.12-22.12.19
Оч. 23.12-24.12.19

 

49.2

ТУ «Сучасні методи допплерографії екстра- та інтракраніальних судин (початковий курс)»  Кафедра кардіології
 26.11-10.12.19

 

П Л А Н комплектування циклів на 2020 рік

 

49.2

ТУ «Доказова медицина в кардіології за останніми міжнародними та вітчизняними рекомендаціями» (очно-заочний)

13.01-27.01.2020
Оч. 13.01-17.01
Заоч. 20.01-27.01

05.10-20.10.2020
Оч. 05.10-09.10
Заоч. 12.10-20.10

 

49.2

Стажування з кардіології
Кафедра кардіології
13.01-27.01.2020

49.2

ТУ «Некоронарогенні хвороби міокарда (очно-заочний)»

27.01.-10.02.2020
Оч. 27.01-31.01
Заоч. 03.02-10.02

20.10-18.11.2020
Оч. 19.10-23.10
Заоч. 26.10-02.11

 

49.2

ТУ «Еходопплерографія серця (початковий курс)»

10.02-24.02.2020

09.06.-22.06.2020

49.2

ТУ «Рідкісні хвороби та феномени в кардіології» (очно-заочний)
 Кафедра кардіології

 24.02-09.03.2020
 Оч. 24.02-28.02
 Заоч. 02.03-09.03 
 

 

49.2

ТУ «Електрокардіографія в практиці сімейного лікаря (очно-заочний)»
Кафедра кардіології

09.03-23.03.2020
Оч. 09.03-13.03
Заоч. 16.03-23.03 

31.08-14.09.2020
Оч. 31.08-04.09
Заоч. 07.09-14.09

49.2

Спеціалізація з інтервенційної кардіології

09.03-15.06.2020

31.08.-30.11.2020

49.2

ТУ «Еходопплерографія. Вади серця»
 23.03-06.04.2020

 

49.2

ТУ «Аритмологія в практиці лікаря інтерніста» (очно-заочний)
Кафедра кардіології

06.04-22.04.2020
Оч. 06.04-10.04
Заоч. 13.04-22.04

 

49.2

ТУ «Ультразвукова діагностика внутрішніх органів в практиці лікаря-інтерніста»
27.04-12.05.2020

 

49.2

ТУ «Невідкладна кардіологія в практиці лікаря-інтерніста» (очно-заочний)

18.05-01.06.2020
Оч. 18.05-22.05
Заоч. 25.05-01.06

 

49.2

ТУ «Добове моніторування ЕКГ та АТ в практиці лікаря»

29.06-13.07.2020
Оч. 29.06-03.07
Заоч. 06.07-13.07

49.2

Спеціалізація з кардіології (для терапевтів та ревматологів)
26.08-26.11.2020

 

49.2

Спеціалізація з кардіології (для анестезіологів, лікарів загальної практики-сімейних лікарів

26.08-29.12.2020
 

49.2

Стажування з кардіології
05.10-04.11.2020

 

49.2

ТУ «Ультразвукова діагностика судин»
02.11-16.11.2020

49.2

ТУ «Сучасні аспекти психосоматики в кардіології очно-заочний (для викладачів ВНМЗ)»

16.11-30.11.2020
Оч. 16.11-20.11
Заоч. 23.11-30.11

 

49.2

ТУ «Захворювання серцево-судинної системи у вагітних (очно-заочний)»

30.11-14.12.2020
Оч. 30.11-04.12
Заоч. 07.11-14.12

 

Інтервенційна кардіологія (Кафедра кардіології)
Для лікарів, які закінчили інтернатуру (або спеціалізацію) «Загальна практика-сімейна медицина» або «Внутрішні хвороби» та пройшли спеціалізацію за фахом «Кардіологія»
Тривалість заходу - 3 міс.
Дата проведення - 23.03-30.06
Ціна - 15600,0грн.

Інвазивна електрофізіологія (Кафедра кардіології)
Для лікарів, які закінчили інтернатуру (або спеціалізацію) «Загальна практика-сімейна медицина» або «Внутрішні хвороби» та пройшли спеціалізацію за фахом «Кардіологія»
Тривалість заходу - 3 міс.
Дата проведення - 23.03-30.06
Ціна - 15600,0грн.

 

 

 

Клінічна біохімія

 

50.2

Актуальні питання клінічної біохімії

 

50.2

Впровадження міжнародних стандартів в діяльність медичних лабораторій. Очно-заочний з елементами ДН. (Для викладачів ВМНЗ)

 

 

 

 

 

Клінічна імунологія

 

51.1


«Імунотерапія при запальних та алергічних захворюваннях». Виїзний.

Термін проведення 1 місяць з 15.10. до 13.11.2019 р.

Кафедра клінічної, лабораторної імунології та алергології

 

51.2

«Актуальні питання клінічної імунології та алергології (очно – заочний з елементами дистанційного навчання)».

Термін проведення 1 місяць  з 15.11. до  16.12.2019 р. (з 15.11. до 22.11.2019 р. – очна частина;  з 25.11. до 06.12.2019 р. – заочна частина; з 09.12. до 16.12.2019 р. – очна частина).

Кафедра клінічної, лабораторної імунології та алергології

 

51.3

«Клінічна імунологія та алергологія». Виїзний.

Термін проведення 0,5 місяця з 17.12. до 31.12.2019 р.

Кафедра клінічної, лабораторної імунології та алергології

 

 

 

 

 

Клінічна лабораторна діагностики

 

52.2

Впровадження міжнародних стандартів в діяльність медичних лабораторій (очно-заочний з елементами ДН)

 

52.2

Лабораторна діагностика невідкладних станів

 

52.2

Лабораторна діагностика захворювань шийки та тіла матки

 

 

Комбустіологія

Пластична хірургія молочної залози (Комбустіології та пластичної хірургії)
Для лікарів-хірургів, судинних хірургів, комбустіологів, торакальних хірургів, онкохірургів
Тривалість заходу - 1,5 міс.
Дата проведення - 20.01-04.03
Ціна - 7470,0грн.

Естетична блефаропластика (Комбустіології та пластичної хірургії)
Для лікарів-хірургів, офтальмології, онкохірургів, хірургів-стоматологів, комбустіологів, судинних хірургів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 10.02-21.02
Ціна - 2490,0грн.

Основи реконструктивно-відновної мікрохірургії (Комбустіології та пластичної хірургії)
Для лікарів-хірургів, офтальмології, онкохірургів, хірургів-стоматологів, комбустіологів, судинних хірургів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 10.03-24.03
Ціна - 2105,0грн.

Мініінвазивні техніки в пластичній хірургії (Комбустіології та пластичної хірургії)
Для лікарів-хірургів, офтальмології, онкохірургів, отоларингологів, комбустіологів, дерматовенерологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 16.04-29.04
Ціна - 2105,0грн.

Пластична та реконструктивна хірургія тулуба (Комбустіології та пластичної хірургії)
Для лікарів-хірургів, комбустіологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 04.05-19.05
Ціна - 2490,0грн.

Пластична хірургія тулуба із застосуванням синтетичних матеріалів (Комбустіології та пластичної хірургії)
Для лікарів-хірургів, комбустіологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 01.06-15.06, 19.10-30.10
Ціна - 2490,0грн.

Пластична хірургія тулуба (Комбустіології та пластичної хірургії)
Для лікарів-хірургів, комбустіологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 01.12-15.12
Ціна - 2490,0грн.

Естетична хірургія обличчя та шиї (Комбустіології та пластичної хірургії)
Для лікарів-хірургів, офтальмології, онкохірургії, хірургії-стоматології, комбустіології, отоларингології
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 15.10-20.10
Ціна - 2490,0грн.

Естетична ринопластика та отопластика (Комбустіології та пластичної хірургії)
Для лікарів-хірургів, офтальмології, онкохірургії, хірургії-стоматології, комбустіології, отоларингології
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 07.12-18.12
Ціна - 2490,0грн.

Пластична хірургія кінцівок (Комбустіології та пластичної хірургії)
Для лікарів-хірургів, офтальмології, онкохірургії, комбустіології, судинних хірургів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 09.11-20.11
Ціна - 2490,0грн.

53.2

Сучасні методи лікування поширених та глибоких опіків

 

53.2

Сучасні методи хірургічного лікування наслідків опіків

 

53.2

Холодова травма

 

 

 

Лабораторна імунологія

Алергологія: новітні методи діагностики, лікування, алергенспецифічної імунотерапії,  імунореабілітації та  профілактики (Клінічної, лабораторної імунології та алергології)
Для лікарів,  які працюють на посадах клінічних імунологів, алергологів, лабораторних імунологів, терапевтів, педіатрів, хірургів, стоматологів, сімейних лікарів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 08.04. – 22.04. 2020р.
Ціна - 2000,0грн.

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Лабораторна імунологія» для фахівців з вищою немедичною освітою (Клінічної, лабораторної імунології та алергології)
Для лікарів-лаборантів та фахівців з вищою не медичною освітою.
Тривалість заходу - 1 міс.
Дата проведення - 20.05. – 19.06
Ціна - 4000,0грн.

55.2

Лабораторна імунологія

Клінічної, лабораторної імунології та алергології

 20.10-04.11

 

 

 

 

Лікувальна фізкультура та масаж

 

59.2

Лікувальна фізкультура та масаж (для лікарів)

 

 

Медицина невідкладних станів

Невідкладні стани в неврології (Медицини невідкладних станів)
Для лікарів неврологів та інших спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 12.02-25.02
Ціна - 

Невідкладні стани в токсикології (Медицини невідкладних станів)
Для лікарів токсикологів та інших спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 02.03-17.03
Ціна - 

Особливості надання невідкладної допомоги на різних етапах лікування (Медицини невідкладних станів)
Для лікарів всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 20.03-03.04
Ціна - 

Вибір діагностико-лікувальної тактики під час надання невідкладної медичної допомоги на різних етапах госпіталізації (Медицини невідкладних станів)
Для лікарів всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 06.04-20.04
Ціна - 

Тактичні питання в медицині невідкладних станів (Медицини невідкладних станів)
Для лікарів всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 23.04-08.05
Ціна - 

Мультидисциплінарні аспекти невідкладної медичної допомоги на ранньому госпітальному етапі (Медицини невідкладних станів)
Для лікарів всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 12.05-26.05 Виїзний м. Черкаси
Ціна - 

Невідкладні стани в практиці лікаря (Медицини невідкладних станів)
Для лікарів всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 28.05-11.06
Ціна - 

Основні принципи ургентної медичної допомоги в медицині невідкладних станів (Медицини невідкладних станів)
Для лікарів всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 15.06-29.06
Ціна - 

Вибрані питання медицини невідкладних станів (Медицини невідкладних станів)
Для лікарів всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 02.11-16.11
Ціна - 

Сучасні принципи надання  медичної допомоги при невідкладних станах (Медицини невідкладних станів)
Для лікарів всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 18.11-01.12
Ціна - 

Невідкладні стани в практиці лікаря (Медицини невідкладних станів)
Для лікарів всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 04.12-18.12
Ціна - 

Медицина невідкладних станів (Медицини невідкладних станів)
Для керівників інтернів на базах стажування
Тривалість заходу - 1 тиж.
Дата проведення - 21.12-25.12
Ціна - 

Сучасна доктрина лікування Перитоніту (школа)  (Медицини невідкладних станів)
Для лікарів всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 1-2 дні
Дата проведення - 17.11
Ціна - 

Дії лікаря при критичних станах (школа)  (Медицини невідкладних станів)
Для лікарів всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 1-2 дні
Дата проведення - 21.04
Ціна - 

Антидотна терапія при отруєннях психотропними речовинами (школа)  (Медицини невідкладних станів)
Для лікарів всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 1-2 дні
Дата проведення - 11.05
Ціна - 

Основні принципи застосування лапароскопічних технологій в ургентній хірургії ОЧП (майстер-клас) (Медицини невідкладних станів)
Для лікарів всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 1 день
Дата проведення - 01.07
Ціна - 

Серцево-легенева та церебральна реанімація при гострій зупинці кровообігу (майстер-клас) (Медицини невідкладних станів)
Для лікарів всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 1 день
Дата проведення - 27.05
Ціна - 

Особливості надання невідкладної допомоги при отруєннях  мета доном. (майстер-клас) (Медицини невідкладних станів)
Для лікарів всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 1 день
Дата проведення - 30.06
Ціна - 

Менеджмент складних дихальних шляхів (майстер-клас) (Медицини невідкладних станів)
Для лікарів всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 1 день
Дата проведення - 22.04
Ціна - 

Підтримка життя під час травми (майстер-клас) (Медицини невідкладних станів)
Для лікарів всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 1 день
Дата проведення - 02.12
Ціна - 

Невідкладна ентерологія (с-м короткої кишки, ГКН інш.) (тренінг) (Медицини невідкладних станів)
Для лікарів всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 1 день
Дата проведення - 21.04
Ціна -

Невідкладна недиференційована та диференційована допомога при інсультах (тренінг) (Медицини невідкладних станів)
Для лікарів всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 1 день
Дата проведення - 03.12
Ціна -

Базова та спеціалізована підтримка життя (тренінг) (Медицини невідкладних станів)
Для лікарів всіх спеціальностей
Тривалість заходу - 1 день
Дата проведення - 12.06
Ціна -

61.2

Актуальні питання з медицини невідкладних станів

 

61.2

Надання екстреної медичної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій та катастроф

 

 

 

 

 

Наркологія

 

64.2

Наркологія. Сучасний стан та новітні досягнення

 

64.2

Клінічна наркологія та психотерапія

 

 

 

 

 

Народна і нетрадиційна медицина

 

65.2

Гомеопатична медицина

Дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії

13.01-24.01 27.01-07.02 09.03-20.03 23.03-03.04 28.09-09.10 02.11-13.11

06.04-17.04 (Контракт) 14.09-25.09 
(Контракт) 19.10-30.10
(Контракт)

65.2

Наукові основи та сучасні засоби фітотерапії.

Очно-заочний з елементами дистанційного навчання. Виїзний. 

Контролю якості і стандартизації лікарських засобів

13.01-11.02 
23.03-22.04

21.09-08.10
Виїзний

 

 

Неврологія

Сучасні аспекти діагностики та лікування хвороби Паркінсона (майстер-клас) (Неврології та рефлексотерапії)
Для неврологів, рефлексотерапевтів, лікарів загальної практики-сімейних лікарів, терапевтів, ендокринологів
Тривалість заходу - один день (8 год.)
Дата проведення - 27.02.2020 - 27.02.2020
Ціна - 500,0грн.

Школа невролога (Неврології та рефлексотерапії)
Для неврологів, рефлексотерапевтів, лікарів загальної практики-сімейних лікарів, терапевтів, ендокринологів
Тривалість заходу - два дні (16 год.)
Дата проведення - 28.03.2020 – 29.03.2020, 18.04.2020 – 19.04.2020, 23.05.2020 – 24.05.2020, 20.06.2020 – 21.06.2020, 19.09.2020 – 20.09.2020, 30.10.2020 – 01.11.2020, 21.11.2020 – 22.11.2020, 19.12.2020 – 20.12.2020
Ціна - 500,0грн.

Школа невролога (виїзнаа) (Неврології та рефлексотерапії)
Для неврологів, рефлексотерапевтів, лікарів загальної практики-сімейних лікарів, терапевтів, ендокринологів
Тривалість заходу - два дні (16 год.)
Дата проведення - 15.03.2020 – 16.03.2020 (у м. Вінниця), 04.04.2020 – 05.04.2020 (у м. Хмельницький), 16.05.2020 – 17.05.2020 (у м. Львів (Ужгород)), 06.06.2020 – 07.06.2020 (у м. Запоріжжя (Маріуполь)), 12.09.2020 – 13.09.2020 (у м. Дніпро), 10.10.2020 – 11.19.2020 (у м. Запоріжжя), 14.11.2020 – 15.11.2020 (у м. Львів), 05.12.2020 – 06.12.2020 (у м. Харків)
Ціна - 500,0грн.

Школа невролога – PAIN MANAGMANT (блокади при болях у спині) (Неврології та рефлексотерапії)
Для неврологів, рефлексотерапевтів, лікарів загальної практики-сімейних лікарів, терапевтів, ендокринологів
Тривалість заходу - один день (8 год.)
Дата проведення - 27.03.2020 - 27.03.2020, 17.04.2020 - 17.04.2020, 22.05.2020 - 22.05.2020, 19.06.2020 - 19.06.2020, 18.09.2020 - 18.09.2020, 30.10.2020 - 30.10.2020, 20.11.2020 - 20.11.2020, 18.12.2020 - 18.12.2020
Ціна - 250,0грн.

Школа невролога по Хворобам Паркінсона та Альцгеймера (Неврології та рефлексотерапії)
Для неврологів, рефлексотерапевтів, лікарів загальної практики-сімейних лікарів, терапевтів, ендокринологів
Тривалість заходу - один день (8 год.)
Дата проведення - 27.03.2020 - 27.03.2020, 17.04.2020 - 17.04.2020, 22.05.2020 - 22.05.2020, 19.06.2020 - 19.06.2020, 18.09.2020 - 18.09.2020, 30.10.2020 - 30.10.2020, 20.11.2020 - 20.11.2020, 18.12.2020 - 18.12.2020
Ціна - 250,0грн.

Школа рефлексотерапевта: «Використання методів рефлексотерапії в комплексному лікуванні артрозів та артропатій» (Неврології та рефлексотерапії)
Для неврологів, рефлексотерапевтів, лікарів загальної практики-сімейних лікарів, терапевтів, ендокринологів
Тривалість заходу - один день (8 год.)
Дата проведення - 21.03.2020 -21.03.2020
Ціна - 250,0грн.

Школа рефлексотерапевта: «Використання методів рефлексотерапії в комплексному лікуванні ендокринних розладів» (Неврології та рефлексотерапії)
Для неврологів, рефлексотерапевтів, лікарів загальної практики-сімейних лікарів, терапевтів, ендокринологів
Тривалість заходу - один день (8 год.)
Дата проведення - 11.04.2020 -11.04.2020
Ціна - 250,0грн.

Школа рефлексотерапевта: «Методи балансу в Традиційній китайській медицині» (Неврології та рефлексотерапії)
Для неврологів, рефлексотерапевтів, лікарів загальної практики-сімейних лікарів, терапевтів, ендокринологів
Тривалість заходу - один день (8 год.)
Дата проведення - 13.06.2020 -13.06.2020
Ціна - 250,0грн.

Школа рефлексотерапевта: «Використання методів рефлексотерапії в комплексному лікуванні лицевих парезів та лицевих болів» (Неврології та рефлексотерапії)
Для неврологів, рефлексотерапевтів, лікарів загальної практики-сімейних лікарів, терапевтів, ендокринологів
Тривалість заходу - один день (8 год.)
Дата проведення - 12.09.2020 -12.09.2020
Ціна - 250,0грн.

Школа рефлексотерапевта: «Використання методів рефлексотерапії в комплексному лікуванні цефалгій різного генеза» (Неврології та рефлексотерапії)
Для неврологів, рефлексотерапевтів, лікарів загальної практики-сімейних лікарів, терапевтів, ендокринологів
Тривалість заходу - один день (8 год.)
Дата проведення - 10.10.2020 -10.10.2020
Ціна - 250,0грн.

Школа рефлексотерапевта: «Використання методів рефлексотерапії в комплексному лікуванні патологічних проявів остеохондрозу хребта» (Неврології та рефлексотерапії)
Для неврологів, рефлексотерапевтів, лікарів загальної практики-сімейних лікарів, терапевтів, ендокринологів
Тривалість заходу - один день (8 год.)
Дата проведення - 14.11.2020 -14.11.2020
Ціна - 250,0грн.

Школа рефлексотерапевта: «Використання методів рефлексотерапії в комплексному лікуванні вестибулопатій різного генеза» (Неврології та рефлексотерапії)
Для неврологів, рефлексотерапевтів, лікарів загальної практики-сімейних лікарів, терапевтів, ендокринологів
Тривалість заходу - один день (8 год.)
Дата проведення - 05.12.2020 -05.12.2020
Ціна - 250,0грн.

Нейродегенеративні захворювання (Неврології №1)
Для неврологів
Тривалість заходу - 1 міс.
Дата проведення - 27.02-30.03
Ціна - 4000,0грн.

Актуальні питання неврології (Неврології №1)
Для неврологів, психіатрів, геріатрів, терапевтів, анестезіологів, функціональних діагностів, лікарів сімейно медицини, офтальмологів, ревматологів, радіологів, фізіотерапівтів, гастроентерологів, кардіологів, ендокринологів, гематологів, пульмонологів, інфекціоністів, травматологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 01.04-15.04, 28.09-12.10, 10.12-24.12
Ціна - 2000,0грн.

Нейродегенеративні захворювання (Неврології №1)
Для неврологів, психіатрів, геріатрів, терапевтів, лікарів сімейно медицини, фізіотерапівтів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 04.05-19.05, 26.10-09.11
Ціна - 2000,0грн.

Спеціалізація з неврології. СП (Неврології №1)
Для лікарів-спеціалістів, які отримали кваліфікацію «Лікар» за спеціальні-стю «Лікувальна справа» та закінчили інтернатуру
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 01.09.2020-05.02.2021
Ціна - 

Актуальні питання діагностики цереброваскулярних захворювань та їх лікування (Неврології №1)
Для неврологів, психіатрів, геріатрів, терапевтів, анестезіологів, функціональних діагностів, лікарів сімейно медицини, офтальмологів, ревматологів, радіологів, фізіотерапівтів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 01.09-15.09, 23.11-07.12
Ціна - 2000,0грн.

66.2

Актуальні питання  неврології

 

66.2

Актуальні питання діагностики цереброваскулярних захворювань та їх лікування

 

66.2

Актуальні питання неврології (для керівників інтернів на базах стажування)

 

66.2

Базові та дискусійні  аспекти сучасних підходів до діагностики та лікування неврологічної патології (для викладачів ВМНЗ)

 

66.2

Дегенеративно-демієлінізуючі та екстрапірамідні захворювання нервової системи

 

66.2

Інфекційно-запальні захворювання та травматичні ураження нервової системи

 

66.2

Нейродегенеративні захворювання

 

66.2

Прогресуючі нейродегенеративні захворювання: діагностика та лікування

 

66.2

Сучасні аспекти лікування неврологічних захворювань

 

66.2

Сучасні діагностично-лікувальні підходи в неврології та їх дискусійні питання

 

66.2

Сучасні підходи до діагностики та лікування неврологічної патології

 

66.2

Ураження нервової системи при патології внутрішніх органів

 

66.2

Хвороба Паркінсона та інші екстрапірамідні захворювання

 

 

 

Нейрохірургія

Майстер клас з трепанації та мікрохірургії  в рамках конференції до 75 річчя кафедри нейрохірургії (Акушерства, гінекології та перинатології)
Для нейрохірургів
Тривалість заходу - 12 год
Дата проведення - 14 – 15 травня
Ціна - 2000,0грн.

67.2

Актуальні питання нейрорадіології

 

67.2

Бойові та збройова ні ушкодження центральної та периферичної нервової системи

 

67.2

Больові синдроми в нейрохірургії та неврології

 

67.2

Мікронейрохірургія

 

67.2

Особливості інтенсивної терапії та анестезіології в неврології та нейрохірургії

 

67.2

Сучасні методи діагностики в нейрохірургії та неврології

 

67.2

Бойові та збройовані ушкодження центральної та периферичної нервової системи

 

 

 

Неонатологія

СРАР терапія у новонароджених (Неонатології)
Для неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, дитячих анестезіологів, дитячих хірургів
Тривалість заходу - 0,5 міс (78 годин)
Дата проведення - 10.02-24.02
Ціна - узгоджується

Виходжування передчасно народжених дітей з застосуванням методу «мати-кенгуру» та катамнестичним спостереженням після виписки (з елементами дистанційного навчання) (Неонатології)
Для неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, дитячих анестезіологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, дитячих неврологів
Тривалість заходу - 0,5 міс (78 годин)
Дата проведення - 11.03-25.03
Ціна - узгоджується

Початкова реанімаційна допомога новонародженим» з елементами дистанційного навчання (очно-заочний) (Неонатології)
Для неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, дитячих анестезіологів
Тривалість заходу - 0,5 міс (78 годин)
Дата проведення - 30.03-13.04 та 10.12-24.12
Ціна - узгоджується

Актуальні питання неонатології в клінічній практиці педіатра та лікаря загальної практики сімейної медицини (Неонатології)
Для педіатрів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, інших працівників сфери охорони здоров’я
Тривалість заходу - 1 місяць (156 годин)
Дата проведення - 16.04-19.05
Ціна - узгоджується

Профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції від матері до дитини. Особливості ведення новонароджених від ВІЛ-інфікованих матерів (Неонатології)
Для неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, дитячих анестезіологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, дитячих хірургів, інших працівників сфери охорони здоров’я
Тривалість заходу - 0,5 міс (78 годин)
Дата проведення - 20.05-03.06
Ціна - узгоджується

Невідкладні стани та інтенсивна терапія новонароджених (Неонатології)
Для неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, дитячих анестезіологів, дитячих хірургів
Тривалість заходу - 0,5 міс (78 годин)
Дата проведення - 04.06-19.06
Ціна - узгоджується

Сучасні технології ентерального та парентерального харчування новонароджених (Неонатології)
Для неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, дитячих анестезіологів, дитячих хірургів
Тривалість заходу - 0,5 міс (78 годин)
Дата проведення - 12.06-26.06
Ціна - узгоджується

Сучасна практика грудного вигодовування та підготовка лікувальних закладів на звання «Лікарня, доброзичлива до дитини» (Неонатології)
Для неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, дитячих хірургів, інших працівників сфери охорони здоров’я 
Тривалість заходу - 0,5 міс (78 годин)
Дата проведення - 03.09-17.09
Ціна - узгоджується

Початкова стабілізація стану та особливості транспортування новонароджених (Неонатології)
Для неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, дитячих анестезіологів
Тривалість заходу - 0,5 міс (78 годин)
Дата проведення - 09.11-23.11
Ціна - узгоджується

Інфекційний контроль в стаціонарі. Гігієнічна та хірургічна обробка рук медичного персоналу. Майстер-клас (Неонатології)
Для всіх працівників сфери охорони здоров’я (лікарів та середнього медичного персоналу)
Тривалість заходу - 1 день (4 години)
Дата проведення - згідно формуванню групи
Ціна - узгоджується

Прикладання дитини до грудей. Грудне вигодовування. Допомога матері в годуванні грудьми. Майстер-клас (Неонатології)
Для неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, дитячих хірургів, середній медичний персонал
Тривалість заходу - 1 день (8 години)
Дата проведення - згідно формуванню групи
Ціна - узгоджується

Виходжування передчасно народжених дітей за методикою «Мама-Кенгуру». Майстер-клас (Неонатології)
Для неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, середній медичний персонал
Тривалість заходу - 1 день (8 години)
Дата проведення - згідно формуванню групи
Ціна - узгоджується

Початкова стабілізація новонародженої дитини при народженні. Взаємодія, дихальна підтримка, алгоритм реанімаційної допомоги. Майстер-клас (Неонатології)
Для неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, анестезіологів, дитячих анестезіологів, середній медичний персонал
Тривалість заходу - 1 день (4 години)
Дата проведення - згідно формуванню групи
Ціна - узгоджується

Вентиляція новонароджених під позитивним тиском. ШВЛ мішком і маскою, апаратом з Т-системою, через інтубаційну трубку. Майстер-клас (Неонатології)
Для неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, анестезіологів, дитячих анестезіологів, середній медичний персонал
Тривалість заходу - 1 день (6 години)
Дата проведення - згідно формуванню групи
Ціна - узгоджується

Інтубація трахеї новонародженої дитини. Використання пристроїв для неінвазивної ШВЛ – бі- та мононазальні канюлі, назальна маска, ларингеальна маска. Майстер-клас (Неонатології)
Для неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, анестезіологів, дитячих анестезіологів
Тривалість заходу - 1 день (4 години)
Дата проведення - згідно формуванню групи
Ціна - узгоджується

Реанімаційна допомога новонародженій дитині: непрямий масаж серця, катетеризація пуповини, медикаменти. Майстер-клас (Неонатології)
Для неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, анестезіологів, дитячих анестезіологів
Тривалість заходу - 1 день (6 години)
Дата проведення - згідно формуванню групи
Ціна - узгоджується

Післяреанімаційна допомога при тяжкій асфіксії: Лікувальна гіпотермія новонароджених. Майстер-клас (Неонатології)
Для неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, анестезіологів, дитячих анестезіологів, неврологів, дитячих неврологів
Тривалість заходу - 1 день (4 години)
Дата проведення - згідно формуванню групи
Ціна - узгоджується

Неінвазивна дихальна підтримка новонароджених. СРАР-терапія. Майстер-клас (Неонатології)
Для неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, анестезіологів, дитячих анестезіологів, неврологів, дитячих неврологів, дитячих хірургів
Тривалість заходу - 1 день (8 години)
Дата проведення - згідно формуванню групи
Ціна - узгоджується

Загальні принципи розрахунку парентерального харчування у новонароджених. Майстер-клас (Неонатології)
Для неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, анестезіологів, дитячих анестезіологів, неврологів, дитячих неврологів, дитячих хірургів
Тривалість заходу - 1 день (8 години)
Дата проведення - згідно формуванню групи
Ціна - узгоджується

68.2

Актуальні питання неонатології в клінічній практиці педіатра та лікаря загальної практики-сімейної медицини

 

68.2

Виходжування передчасно народжених дітей з застосуванням методу «мати-кенгуру» та катамнестичним спостереженням після виписки (з елементами дистанційного навчання)

 

68.2

Методичні основи викладання неонатології на профільних кафедрах (для викладачів ВМНЗ та закладів ПО)

 

68.2

Початкова реанімаційна допомога новонародженим (очно-заочний з елементами ДН)

 

68.2

Профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції від матері до дитини. Особливості ведення новонароджених від ВІЛ-інфікованих матерів

 

68.2

Сучасна практика грудного вигодовування та підготовка лікувальних закладів на звання «Лікарня, доброзичлива до дитини»

 

68.2

Сучасні технології ентерального та парентерального харчування новонароджених

 

68.2

СРАР терапія у новонароджених

 

 

Нефрологія

Діагностика та лікування хвороб нирок у дітей (Нефрології та нирковозамісної терапії)
Для дитячих нефрологів, нефрологів, педіатрів, терапевтів, лікарів ЗПСМ
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 22.04-07.05
Ціна - 8000,0

Сучасні питання нефрології у дітей (Нефрології та нирковозамісної терапії)
Для дитячих нефрологів, нефрологів, педіатрів, терапевтів, лікарів ЗПСМ
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 12.05-26.05, 01.09-15.09, 03.12-16.12, 17.12-31.12
Ціна - 10000,0

Актуальні питання дитячої нефрології (Нефрології та нирковозамісної терапії)
Для дитячих нефрологів, нефрологів, педіатрів, терапевтів, лікарів ЗПСМ
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 27.05-11.06
Ціна - 10000,0

Клінічна та лабораторна діагностика захворювань нирок у дітей (Нефрології та нирковозамісної терапії)
Для дитячих нефрологів, нефрологів, педіатрів, терапевтів, лікарів ЗПСМ, дитячих урологів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 15.06-30.06, 01.10-16.10
Ціна - 12000,0

Ураження нирок при ревматичних захворюваннях у дітей (Нефрології та нирковозамісної терапії)
Для дитячих нефрологів, нефрологів, педіатрів, терапевтів, лікарів ЗПСМ
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 16.09-30.09
Ціна - 12000,0

Сучасні аспекти дитячої урології в практиці  нефролога (Нефрології та нирковозамісної терапії)
Для дитячих нефрологів, нефрологів, педіатрів, терапевтів, лікарів ЗПСМ, дитячих урологів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 19.10-02.11, 18.11-02.12
Ціна - 12000,0

Хвороби нирок в практиці сімейного лікаря (Нефрології та нирковозамісної терапії)
Для дитячих нефрологів, нефрологів, педіатрів, терапевтів, лікарів ЗПСМ, дитячих урологів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 28.09-12.10, 16.11-30.11, (16.11;23.11-30.11 – очна частина, 17.11-22.11 – заочна частина)
Ціна - 12000,0

Ендокринні захворювання в практиці нефролога (Нефрології та нирковозамісної терапії)
Для дитячих нефрологів, нефрологів, педіатрів, терапевтів, лікарів ЗПСМ, ендокринологів, дитячих ендокринологів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 15.10-29.10
Ціна - 12000,0

Ураження нирок при ревматичних хворобах (Нефрології та нирковозамісної терапії)
Для дитячих нефрологів, нефрологів, педіатрів, терапевтів, лікарів ЗПСМ, ревматологів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 30.10-13.11
Ціна - 12000,0

Основні ниркові синдроми та семіотика нефропатій у дітей (Нефрології та нирковозамісної терапії)
Для дитячих нефрологів, нефрологів, педіатрів, терапевтів, лікарів ЗПСМ
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 03.11-17.11
Ціна - 12000,0

Урологічні хвороби  в практиці  нефролога (Нефрології та нирковозамісної терапії)
Для дитячих нефрологів, нефрологів, педіатрів, терапевтів, лікарів ЗПСМ, урологів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 01.12-15.12
Ціна - 14000,0

Актуальні питання нефрології (Нефрології та нирковозамісної терапії)
Для дитячих нефрологів, нефрологів, педіатрів, терапевтів, лікарів ЗПСМ, урологів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 16.12-31.12
Ціна - 14000,0

69.2

Актуальні питання нефрології

Нефрології та нирковозамісної терапії

16.12-31.12

69.2

Новітні лабораторні технології в нефрології

Клінічної лабораторної діагностики

02.01-17.01
07.12-21.12

69.2

Нефропатії в практиці ендокринолога

Нефрології та нирковозамісної терапії

15.10-29.10

69.2

Сучасні аспекти дитячої урології в практиці нефролога

Нефрології та нирковозамісної терапії

19.03-17.04 19.10-02.11 18.11-02.12 

69.2

Ураження нирок при ревматичних хворобах

Нефрології та нирковозамісної терапії

30.10-13.11

69.2

Урологічні хвороби в практиці нефролога

Нефрології та нирковозамісної терапії

01.12-15.12

69.2

Хвороби нирок в практиці сімейного лікаря. Очно-заочний з елементами дистанційного навчання. Виїзний м. Черкаси

Нефрології та нирковозамісної терапії

 16.11-30.11 (16.11; 23.11-30.11 очна частина; 17.11-22.11 -заочна частина)

69.2

Хронічна хвороба нирок в практиці сімейного лікаря

Нефрології та нирковозамісної терапії

28.09-12.10

 

 

 

 

Онкогінекологія

 

70.2

Сучасні аспекти онкогінекології

 

 

Онкологія

Передпухлинні та пухлинні хвороби стравоходу (онкологічні та хірургічні аспекти) (Онкології)
Для онкохірургів, онкологів, загальних хірургів, гастроентерологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 10.02 – 21.02
Ціна - 2000,0

Сучасні можливості діагностики, комплексного лікування злоякісних захворювань органів черевної порожнини та заочеревинного простору (Онкології)
Для онкологів, онкохірургів, хірургів, онкогінекологів, радіологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 17.03 – 31.03
Ціна - 2000,0

Сучасні підходи до діагностики та лікування злоякісних пухлин грудної порожнини (Онкології)
Для хірургів загального профілю торакального відділення та онкохірургів таро кального відділення онкологічних диспансерів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 01.04 – 15.04
Ціна - 2000,0

Ендоскопічна діагностика злоякісних пухлин внутрішніх органів (Онкології)
Для лікарів ендоскопістів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 16.04 – 30.04
Ціна - 2000,0

Гінекологічний рак та вагітність: діагностика та алгоритм лікування (Онкології)
Для акушерів-гінекологів та онкогінекологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 28.04 – 13.05
Ціна - 2000,0

Пухлини прямої та ободової кишки (Онкології)
Для онкологів та хірургів загального профілю
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 12.05 – 26.05
Ціна - 2000,0

Медикаментозне лікування злоякісних новоутворень та терапія супроводу (Онкології)
Для лікарів-хіміотерапевтів та онкологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 18.05 – 29.05
Ціна - 2000,0

Передпухлинні та пухлинні хвороби стравоходу (онкологічні та хірургічні аспекти)»  (Онкології)
Для онкохірургів, онкологів, гастроентерологів, загальних хірургів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 28.05 – 12.06
Ціна - 2000,0

Сучасні підходи до діагностики та лікування злоякісних пухлин грудної порожнини  (Онкології)
Для хірургів загального профілю торакального відділення та онкохірургів таро кального відділення онкологічних диспансерів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 12.06 – 26.06
Ціна - 2000,0

Медикаментозне лікування злоякісних новоутворень та терапія супроводу  (Онкології)
Для лікарів-хіміотерапевтів та онкологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 19.10 – 30.10
Ціна - 2000,0

Сучасні методи діагностики та лікування раку молочної залоги  (Онкології)
Для онкохірургів, онкологів, загальних хірургів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 04.11 – 18.11
Ціна - 2000,0

Гінекологічний рак та вагітність: діагностика та алгоритм лікування  (Онкології)
Для акушерів-гінекологів та онкогінекологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 19.11 – 03.12
Ціна - 2000,0

Сучасні можливості діагностики, комплексного лікування злоякісних захворювань органів черевної порожнини та заочеревинного простору  (Онкології)
Для онкологів, онкохірургів, хірургів, онкогінекологів, радіологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 07.12 – 18.12
Ціна - 2000,0

71.2

Сучасні можливості діагностики, комплексного лікування злоякісних захворювань органів черевної порожнини та заочеревинного простору

 

71.2

Пухлини прямої та ободової кишки

 

71.2

Гінекологічний рак та вагітність: діагностика та алгоритм лікування

 

71.2

Медикаментозне лікування злоякісних новоутворень та терапія супроводу

 

71.2

Сучасні методи діагностики та лікування раку молочної залози

 

 

 

 

 

Онкоотоларингологія

 

72.2

Актуальні питання ото та онкоотоларингології

 

 

 

 

 

Онкохірургія

 

73.2

Сучасні можливості діагностики, комплексного лікування злоякісних захворювань органів черевної порожнини та заочеревинного простору

 

73.2

Сучасні підходи до діагностики та лікування злоякісних пухлин грудної порожнини

 

73.2

Пухлини прямої та ободової кишки

 

73.2

Передпухлинні та пухлинні хвороби стравоходу

 

 

 

Організація і управління охороною здоров’я

Бізнес-планування в охороні здоров’я (Управління охороною здоров'я)
Для лікарів усіх спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 19.02 – 04.03.2020, 21.05 – 04.06.2020
Ціна - 950,0грн.

Управління якістю медичної допомоги як механізм підвищення її ефективності (Управління охороною здоров'я)
Для лікарів усіх спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 05.03 – 20.03.2020, 01.04 – 15.04, 28.04 – 14.05.2020, 11.06 – 25.06
Ціна - 950,0грн.

Організація і управління охороною здоров’я (Управління охороною здоров'я)
Для лікарів спеціальності організація і управління охороною здоров’я
Тривалість заходу - 1 місяць
Дата проведення - 16.03 – 14.03, 03.11 – 02.12
Ціна - 3420,0грн.

Менеджмент в охороні здоров’я  (Управління охороною здоров'я)
Для лікарів усіх спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 09.04 – 24.04.2020
Ціна - 950,0грн.

Застосування МКХ-10 закладами охорони здоров’я та підготовка до впровадження МКХ-11 (Управління охороною здоров'я)
Для лікарів усіх спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 13.05 – 27.05.2020, 09.06 – 23.06.2020
Ціна - 950,0грн.

Юридичні аспекти організації діяльності медичних працівників (Управління охороною здоров'я)
Для лікарів усіх спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 02.06 – 17.06.2020
Ціна - 950,0грн.

Організація і управління охороною здоров’я (Управління охороною здоров'я)
Для лікарів спеціальності організація і управління охороною здоров’я
Тривалість заходу - 2 місяць 2 тижні
Дата проведення - 01.09 – 02.11
Ціна - 6840,0грн.

Моніторинг діяльності закладів охорони здоров’я за допомогою методики діагностично-споріднених груп (ДСГ) (Медичної статистики та  управління охороною здоров’я)
Для лікарів спеціальності організація і управління охороною здоров’я
Тривалість заходу - 0,5 міс. (78 годин)
Дата проведення - 13.05-25.05, 23.09-07.10
Ціна - 950,0грн.

Застосування МКХ-10 закладами охорони здоров’я та підготовка до впровадження МКХ-11 (Медичної статистики та  управління охороною здоров’я)
Для лікарів спеціальності організація і управління охороною здоров’я
Тривалість заходу - 0,5 міс. (78 годин)
Дата проведення - 10.06-24.06, 11.11-25.11
Ціна - 950,0грн.

Сучасні підходи до кодування захворювань, причин смерті та моніторингу стану здоров’я населення (Медичної статистики)
Для лікарів спеціальності організація і управління охороною здоров’я
Тривалість заходу - 0,5 міс. (78 годин)
Дата проведення - 30.11-14.12, 14.12-29.12
Ціна - 1400,0грн.

Моніторинг і оцінка діяльності амбулаторно-поліклінічних закладів за матеріалами їх статистичного обліку та звітності (Медичної статистики)
Для лікарів спеціальності організація і управління охороною здоров’я
Тривалість заходу - 0,5 міс. (78 годин)
Дата проведення - 18.05-01.06, 15.06-30.06, 16.11-30.11
Ціна - 1400,0грн.

Медико-статистичний аналіз діяльності лікарняних закладів (Медичної статистики)
Для лікарів спеціальності організація і управління охороною здоров’я
Тривалість заходу - 0,5 міс. (78 годин)
Дата проведення - 01.06-16.06, 02.11-16.11
Ціна - 1440,0грн.

Промислова фармація (Промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології)
Для фахівці фармацевтичної промисловості
Тривалість заходу - 1 міс. (78 годин)
Дата проведення - 06.02 – 06.03; 11.03-09.04; 13.04-15.05; 18.05 - 17.06; 03.09-02.10; 05.10-04.11; 05.11-04.12; 25.11-24.12;
Ціна - 4500 грн (вартість навчання може бути збільшена)

Клінічна фармакологія при захворюваннях внутрішніх органів (Промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології)
Для лікарів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 14.05-28.05, 12.06-26.06
Ціна - 1950 грн

Актуальні питання клінічної фармакології у внутрішній медицині (Промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології)
Для лікарів
Тривалість заходу - 2 тижні 
Дата проведення - 14.09-28.09, 16.10-31.10, 09.11-23.11, 07.12-21.12
Ціна - 1950 грн

74.2

Менеджмент в охороні здоров’я (для керівників підприємств, установ та організацій охорони здоров’я ). Очно-заочний з елементами ДН.

 

74.2

Управління якістю медичної допомоги (очно-заочний з елементами ДН)

 

74.2

Бізнес-планування в охороні здоров’я. Очно-заочний з елементами ДН.

 

74.2

Наукові основи управління в охороні здоров’я

 

74.2

Сучасні підходи до кодування захворювань, причин смерті та моніторингу стану здоров’я

 

74.2

Моніторинг і оцінка діяльності амбулаторно-поліклінічних закладів за матеріалами їх статистичного обліку та звітності. Очно-заочний з елементами ДН.

 

Перелік циклів тематичного удосконалення, стажування та спеціалізації, які планується
провести на умовах платних освітніх послуг  кафедрою управління охороною здоров’я 
НМАПО імені П.Л.Шупика у 2020 р.

з/п

Назва заходу (цикл ТУ,  стажування, спеціалізація тощо)

Форма (ТУ, стажування, спеціалізація тощо)

Рекомендовані спеціальності

Тривалість

заходу

Дата проведення (з… по…)

Ціна (грн)

1

Бізнес-планування в охороні здоров’я

ТУ очно-заочний з елементами дистанційного навчання

Без обмеження згідно наказу МОЗ №446

2 тижні

78 год./50 балів

19.02 – 04.03.2020

950

2

Управління якістю медичної допомоги як механізм підвищення її ефективності

ТУ очно-заочний з елементами дистанційного навчання

Без обмеження згідно наказу МОЗ №446

2 тижні

78 год./50 балів

05.03 – 20.03.2020

950

3

Організація і управління охороною здоров’я

стажування

Організація і управління охороною здоров’я

 

1 місяць

156 год./50 балів

16.03 – 14.03

3420

4

Управління якістю медичної допомоги як механізм підвищення її ефективності

ТУ очно-заочний з елементами дистанційного навчання

Без обмеження згідно наказу МОЗ №446

2 тижні

78 год./50 балів

01.04 – 15.04

950

5

Менеджмент в охороні здоров’я

ТУ очно-заочний з елементами дистанційного навчання

Без обмеження згідно наказу МОЗ №446

2 тижні

78 год./50 балів

09.04 – 24.04.2020

950

6

Управління якістю медичної допомоги як механізм підвищення її ефективності

ТУ очно-заочний з елементами дистанційного навчання

Без обмеження згідно наказу МОЗ №446

2 тижні

78 год./50 балів

28.04 – 14.05.2020

950

7

Застосування МКХ-10 закладами охорони здоров’я та підготовка до впровадження МКХ-11

ТУ очно-заочний з елементами дистанційного навчання

Без обмеження згідно наказу МОЗ №446

2 тижні

78 год./50 балів

13.05 – 27.05.2020

950

8

Бізнес-планування в охороні здоров’я

ТУ очно-заочний з елементами дистанційного навчання

Без обмеження згідно наказу МОЗ №446

2 тижні

78 год./50 балів

21.05 – 04.06.2020

950

 

 

 

 

 

9

Юридичні аспекти організації діяльності медичних працівників

ТУ очно-заочний з елементами дистанційного навчання

Без обмеження згідно наказу МОЗ №446

2 тижні

78 год./50 балів

02.06 – 17.06.2020

950

10

Застосування МКХ-10 закладами охорони здоров’я та підготовка до впровадження МКХ-11

ТУ очно-заочний з елементами дистанційного навчання

Без обмеження згідно наказу МОЗ №446

2 тижні

78 год./50 балів

09.06 – 23.06.2020

950

11

Управління якістю медичної допомоги як механізм підвищення її ефективності

ТУ очно-заочний з елементами дистанційного навчання

Без обмеження згідно наказу МОЗ №446

2 тижні

2 тижні

78 год./50 балів

11.06 – 25.06

950

12

Організація і управління охороною здоров’я

спеціалізація

Організація і управління охороною здоров’я

2 місяць

2 тижні

312 год./50 балів

01.09 – 02.11

6840

13

Організація і управління охороною здоров’я

стажування

Організація і управління охороною здоров’я

 

1 місяць

156 год./50 балів

03.11 – 02.12

3420

Вартість навчання може бути змінена в залежності від калькуляції витрат 

 

Ортодонтія 

Сучасні методи дігностики та лікування в ортодонтії (Ортодонтії)
Для лікарів-ортодонтів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 17.03-31.03
Ціна - Оновлюється 

Вплив загального фізичного розвитку та інших етіологічних чинників на формування зубощелепних аномалій, їх діагностика, профілактика та лікування  (Ортодонтії)
Для лікарів-ортодонтів, стоматологів, педіатрів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 01.06-16.06
Ціна - Оновлюється 

Діагностика та ортодонтичне лікування пацієнтів з патологією тканин пародонту (Ортодонтії)
Для лікарів-ортодонтів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 02.09-16.09
Ціна - Оновлюється 

Сучасні методи дігностики та лікування в ортодонтії (Ортодонтії)
Для лікарів-ортодонтів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 06.10-21.10
Ціна - Оновлюється 

Ортодонтія. Стажування (Ортодонтії)
Для лікарів-ортодонтів
Тривалість заходу - 1 тижні
Дата проведення - 02.11-01.12
Ціна - Оновлюється 

Сучасні методи дігностики та лікування в ортодонтії (Ортодонтії)
Для лікарів-ортодонтів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 08.12-22.12
Ціна - Оновлюється 

75.2

Сучасні методи діагностики та лікування в ортодонтії

 

 

Вплив загального фізичного розвитку та інших етіологічних чинників на формування зубощелепних аномалій, їх діагностика, профілактика та лікування.

 

75.2

Концепція функціональної оклюзії в ортодонтії

 

 

 Ортопедична стоматологія


Актуальні питання ортопедичної стоматології. Комплексна терапевтична, хірургічна та ортопедична підготовка до протезування. 
Очно-заочна форма з дистанційним навчанням (https://nmapo.edu.ua/s/np/k/ortopedychnoi-stomatolohii)
Для лікарів-стоматологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 07.05-22.05, 01.10-16.10
Ціна - 2250 грн.

Дентальна імплантологія (https://nmapo.edu.ua/s/np/k/ortopedychnoi-stomatolohii)
Для лікарів-стоматологів-ортопедів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 21.04-06.05, 16.09-30.09
Ціна - 2250 грн.

Естетичне протезування в ортопедичній стоматології (https://nmapo.edu.ua/s/np/k/ortopedychnoi-stomatolohii)
Для лікарів-стоматологів-ортопедів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 03.04-17.04, 02.11-16.11
Ціна - 2250 грн.

Знімне зубощелепне протезування (https://nmapo.edu.ua/s/np/k/ortopedychnoi-stomatolohii)
Для лікарів-стоматологів-ортопедів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 16.12-31.12
Ціна - 2250 грн.

Комплексне лікування захворювань пародонта із застосуванням ортопедичних заходів. Очно-заочна форма з дистанційним навчанням (https://nmapo.edu.ua/s/np/k/ortopedychnoi-stomatolohii)
Для лікарів-стоматологів-ортопедів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 25.05-09.06
Ціна - 2250 грн.

Незнімне протезування в ортопедичній стоматології (https://nmapo.edu.ua/s/np/k/ortopedychnoi-stomatolohii)
Для лікарів-стоматологів-ортопедів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 02.12-16.12
Ціна - 2250 грн.

Ортопедичне лікування стоматологічних хворих з використанням дентальної імплантації (https://nmapo.edu.ua/s/np/k/ortopedychnoi-stomatolohii)
Для лікарів-стоматологів-ортопедів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 23.06-30.06
Ціна - 

Сучасні цифрові алгоритми планування дентальної імплантації, протезування та використання CAD/CAM технологій в ортопедичній стоматології (https://nmapo.edu.ua/s/np/k/ortopedychnoi-stomatolohii)
Для лікарів-стоматологів-ортопедів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 09.06-23.06, 01.09-15.09
Ціна - 2250 грн.


  

 

Ортопедія і травматологія

 

77.2

Актуальні питання патології опорно-рухового апарату

 

77.2

Артроскопія колінного і плечового суглобів

 

77.2

Ендопротезування кульшового і колінного суглобів

 

77.2

Остеохондроз хребта. Вертеброгенні артропатії

 

77.2

Сучасні методи діагностики та лікування захворювань суглобів (для терапевтів)

 

77.2

Сучасні методи лікування переломів кісток та пошкодження суглобів

 

 

 

Отоларингологія

Актуальні питання отоларингології та онкоотоларингології (Оториноларингології)
Для лікарів отоларингології, лікарів сурдології, лікарів загальної практики - сімейної медицини, лікарів онкології, лікарів нейрохірургії, лікарів невропатологів, лікарів щелепно-лицевої хірургії
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 19.03-02.04
Ціна - 2105,0грн.

Спеціалізація з онкоотоларингології (Оториноларингології)
Для лікарів отоларингології, лікарів отоларингологів дитячих
Тривалість заходу - 2 міс.
Дата проведення - 06.04-05.06
Ціна - 8420,0грн.

Сучасні методи діагностики і лікування в оториноларингології (Оториноларингології)
Для лікарів отоларингології, лікарів отоларингологів дитячих, лікарів хірургів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 23.04-12.05
Ціна - 2105,0грн.

Невідкладна отоларингологічна допомога в загальномедичній практиці (Оториноларингології)
Для лікарів загальної практики - сімейної медицини, лікарів з народної та нетрадиційної медицини, лікарів отоларингологів,  лікарів отоларингологів дитячих, лікарів отоларингологів-онкологів, лікарів педіатрів, лікарів з медицини невідкладних станів, лікарів терапевтів, лікарів хірургів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 28.05-11.06
Ціна - 2105,0грн.

Стажування з отоларингології (Оториноларингології)
Для лікарів отоларингологів
Тривалість заходу - 1 міс.
Дата проведення - 28.05-30.06
Ціна - 4210,0грн.

Спеціалізація з отоларингології (Оториноларингології)
Для лікарів отоларингологів
Тривалість заходу - 5 міс.
Дата проведення - 01.09-31.12, 02.01-05.02
Ціна - 21050,0грн.

Інтернатура 1-й рік. Випуск 2020рік (Оториноларингології)
Для лікарів отоларингологів
Тривалість заходу - 6 міс.
Дата проведення - 01.09-31.12, 04.01-28.02
Ціна - 

Ургентні стани в отоларингології (Оториноларингології)
Для лікарів отоларингологів, лікарів отоларингологів дитячих, лікарів отоларингологів-онкологів, лікарів хірургів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 03.09-17.09
Ціна - 2105,0грн.

Сучасні методи діагностики і лікування в оториноларингології (Оториноларингології)
Для лікарів отоларингологів, лікарів отоларингологів дитячих, лікарів хірургів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 12.10-27.10
Ціна - 2105,0грн.

Стажування з отоларингології (Оториноларингології)
Для лікарів отоларингологів
Тривалість заходу - 1 міс.
Дата проведення - 12.10-11.11
Ціна - 4210,0грн.

Основи ендоскопічної діагностики та лікування хворих з ЛОР-патологією (Оториноларингології)
Для лікарів отоларингологів
Тривалість заходу - 0,25 міс.
Дата проведення - 17.11-23.11
Ціна - 1050,5грн.

Основи онкології та передракові стани в отоларингології (Оториноларингології)
Для лікарів отоларингологів, лікарів отоларингологів дитячих, лікарів отоларингологів-онкологів
Тривалість заходу - 0,25 міс.
Дата проведення - 10.12-16.12
Ціна - 1052,5грн.

78.2

Актуальні питання ото та онкоотоларингології

 

 

 

Офтальмологія

Питання офтальмології (Офтальмології)
Для лікарів не офтальмологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 05.03 – 13.03
Ціна - 2105,00 грн.

Спеціалізація за фахом «Дитяча офтальмологія» (Офтальмології)
Для лікарів офтальмологів
Тривалість заходу - 2 місяця
Дата проведення - 16.03 – 19.05
Ціна - 8000,00 грн.

Лазерні методи лікування в офтальмології (Офтальмології)
Для лікарів офтальмологів, дитячих офтальмологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 16.03 – 30.03
Ціна - 2105,00 грн.

Мікрохірургія ока з методами імплантації штучного кришталика та факоемульсифікацією (Офтальмології)
Для лікарів офтальмологів, дитячих офтальмологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 31.03 – 14.04
Ціна - 2425,00 грн.

Вітрео-ретинальна хірургія (Офтальмології)
Для лікарів офтальмологів, дитячих офтальмологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 15.04 – 30.04
Ціна - 2105,00 грн.

Травми органа зору (Офтальмології)
Для лікарів офтальмологів, дитячих офтальмологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 15.04 – 30.04
Ціна - 2105,00 грн.

Захворювання окорухового апарату (Офтальмології)
Для лікарів офтальмологів, дитячих офтальмологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 12.05 – 26.05
Ціна - 2105,00 грн.

Офтальмопластика та очне протезування (Офтальмології)
Для лікарів офтальмологів, дитячих офтальмологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 12.05 – 26.05
Ціна - 2105,00 грн.

Мікрохірургія ока з методами імплантації штучного кришталика та факоемульсифіка-цією (Офтальмології)
Для лікарів офтальмологів, дитячих офтальмологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 27.05 – 11.06
Ціна - 2425,00 грн.

Травми органа зору (Офтальмології)
Для лікарів офтальмологів, дитячих офтальмологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 03.09 – 17.09
Ціна - 2105,00 грн.

Лазерні методи лікування в офтальмології (Офтальмології)
Для лікарів офтальмологів, дитячих офтальмологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 07.10 – 22.10
Ціна - 2105,00 грн.

Спеціалізація за фахом «Дитяча офтальмологія». Цикл спеціалізації (Офтальмології)
Для лікарів офтальмологів
Тривалість заходу - 2 місяця
Дата проведення - 28.09 – 27.11
Ціна - 8000,00 грн.

Питання офтальмології (Офтальмології)
Для лікарів не офтальмологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 21.10 - 04.11
Ціна - 2105,00 грн.

Мікрохірургія ока з методами імплантації штучного кришталика та факоемульсифікацією (Офтальмології)
Для лікарів офтальмологів, дитячих офтальмологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 29.10 – 12.11
Ціна - 2425,00 грн.

Вітрео-ретинальна хірургія (Офтальмології)
Для лікарів офтальмологів, дитячих офтальмологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 13.11 – 27.11
Ціна - 2105,00 грн.

Стажування за фахом «Офтальмологія». Цикл стажування (Офтальмології)
Для лікарів офтальмологів
Тривалість заходу - 1 місяць
Дата проведення - 29.10 – 27.11
Ціна - 4210,00 грн.

Захворювання окорухового апарату (Офтальмології)
Для лікарів офтальмологів, дитячих офтальмологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 30.11 – 14.12
Ціна - 2105,00 грн.

Офтальмопластика та очне протезування (Офтальмології)
Для лікарів офтальмологів, дитячих офтальмологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 30.11 – 14.12
Ціна - 2105,00 грн.

Оптометрія та контактна корекція (Офтальмології)
Для лікарів офтальмологів, дитячих офтальмологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 15.12 – 30.12
Ціна - 2105,00 грн.

Стажування за фахом «Дитяча офтальмологія». Цикл стажування (Офтальмології)
Для лікарів офтальмологів
Тривалість заходу - 1 місяць
Дата проведення - 30.11 – 30.12
Ціна - 4000,00 грн.

79.2

Вітрео-ретинальна хірургія

 

79.2

Глаукома

 

79.2

Захворювання окорухового апарату

 

79.2

Лазерні методи лікування в офтальмології

 

79.2

Мікрохірургія ока з методами імплантації штучного кришталика та факоемульсифікацією

 

79.2

Оптометрія та контактна корекція

 

79.2

Офтальмопластика та очне протезування

 

79.2

Питання офтальмології (для лікарів лікувального профілю)

 

79.2

Травми органа зору

 

 

 

Патологічна анатомія

Цитопатологія захворювань грудної залози, яєчника та маткових труб  (Патологічної анатомії)
Для біологів, цитологів, патологоанатомів, лікарів-лаборантів клінічної лабораторної діагностики
Тривалість заходу - 0,5 місяця 
Дата проведення - 17.02-28.02, 01.06.-12.06 
Ціна - 2000,00 грн.

Цитопатологія захворювань  легені  та щитоподібної залози  (Патологічної анатомії)
Для біологів, цитологів, патологоанатомів, лікарів-лаборантів клінічної лабораторної діагностики 
Тривалість заходу - 0,5 місяця 
Дата проведення - 13.04-24.04
Ціна - 2000,00 грн.

81.2

Актуальні питання перинатальної патології

Патологічної та топографічної анатомії

15.06-26.06

81.2

Вагітність та трофобластична хвороба. Акушерська патологія

Патологічної та топографічної анатомії

01.12-15.12

 

Вибрані питання та морфологічна діагностика захворювань статевої системи

Патологічної та топографічної анатомії

20.05-03.06

81.2

Диференційна діагностика патологічних процесів та пухлин шкіри

Патологічної та топографічної анатомії

16.03-27.03 11.11-25.11

81.2

Інфекційні захворювання дитячого віку

Патологічної та топографічної анатомії

15.06-26.06

81.2

Інфекційні захворювання. Сучасні підходи до діагностики

Патологічної та топографічної анатомії

01.04-15.04

81.2

Клінічна патологія

Патологічної та топографічної анатомії

07.09-11.09

81.2

Лімфопроліферативні та гемопоетичні захворювання. Класифікація. Можливості морфологічної діагностики

Патологічної та топографічної анатомії

27.02-13.03

81.2

Мікроскопічна діагностика ендоскопічних та пункційних біопсій

Патологічної та топографічної анатомії

16.04-04.05 16.09-30.09

81.2

Новоутворення жіночої статевої системи

Патологічної та топографічної анатомії

16.12-31.12

81.2

Новоутворення урогенітальної системи

Патологічної та топографічної анатомії

16.09-30.09 16.12-31.12

81.2

Основні алгоритми імуногістохімічної діагностики пухлин

Патологічної та топографічної анатомії

19.10-30.10 

81.2

Особливості діагностики захворювань ендокринної системи

Патологічної та топографічної анатомії

 02.11-13.11

81.2

Особливості морфологічної діагностики новоутворень дитячого віку

Патологічної та топографічної анатомії

 01.09-15.09

81.2

Сучасна класифікація та діагностика пухлин шлунково-кишкового тракту

Патологічної та топографічної анатомії

 12.02-26.02

81.2

Сучасна концепція викладання морфологічних дисциплін у  закладах вищої  освіти (для науково-педагогічних працівників). Виїзний

Патологічної та топографічної анатомії

 14.01-28.01

81.2

Сучасні аспекти діагностики захворювань стравоходу, шлунку та кишечника

Патологічної та топографічної анатомії

04.05-19.05 01.10-16.10

81.2

Сучасні аспекти діагностики цереброваскулярної та серцевої патології

Патологічної та топографічної анатомії

 11.11-25.11

81.2

Сучасні діагностичні аспекти новоутворень м’яких тканин

Патологічної та топографічної анатомії

 28.01-11.02

81.2

Сучасні підходи до діагностики пухлинних та непухлинних захворювань легень та середостіння

Патологічної та топографічної анатомії

 29.05-15.06

81.2

Сучасні підходи до формування діагнозу. Ятрогенна патологія

Патологічної та топографічної анатомії

 13.04-17.04

81.2

Фізіологічні зміни та патологічні процеси в ендометрії

Патологічної та топографічної анатомії

 01.12-15.12

81.2

 

81.2

 

81.2

 

81.2

 

81.2

 

 

 Педіатрія

Функціональні гастроінтестінальні розлади у дітей та підлітків з позицій Римських критеріїв IV. (Дитячих і підліткових захворювань)
Для лікаріів-педіатрів, сімейних лікарів, підліткових терапевтів, спеціалістів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 01.04-15.04, 02.09-16.09
Ціна - 2000,0грн.

Від синдрому - до діагнозу (практичні алгоритми) (Дитячих і підліткових захворювань)
Для лікаріів-педіатрів, сімейних лікарів, підліткових терапевтів, спеціалістів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 16.04-04.05
Ціна - 2000,0грн.

Складний діагноз в педіатрії. Клінічні кейси (Дитячих і підліткових захворювань)
Для лікаріів-педіатрів, сімейних лікарів, підліткових терапевтів, спеціалістів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 04.05-18.05, 20.10-03.11
Ціна - 2000,0грн.

Мультидисциплінарний супровід пацієнта з патологією органів травлення (Дитячих і підліткових захворювань)
Для лікаріів-педіатрів, сімейних лікарів, підліткових терапевтів, спеціалістів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 02.10-19.10
Ціна - 2000,0грн.

Практичні аспекти невідкладних станів в педіатрії та сімейній медицині (Дитячих і підліткових захворювань)
Для лікаріів-педіатрів, сімейних лікарів, підліткових терапевтів, спеціалістів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 04.11-18.11
Ціна - 2000,0грн.

Інтернатура з педіатрії (вип. 2019 р., 1 рік). Цикл інт. (Педіатрії 1)
Для педіатрів
Тривалість заходу - 2 міс
Дата проведення - 02.01-28.02
Ціна - 4 тис./міс.

Інтернатура з педіатрії (вип. 2018 р., 2 рік). Цикл інт. (Педіатрії 1)
Для педіатрів
Тривалість заходу - 5 міс
Дата проведення - 03.02 -28.06
Ціна - 4 тис./міс.

Інтернатура з педіатрії - 1 рік, вип. 2020 р. Цикл інт. (Педіатрії 1)
Для педіатрів
Тривалість заходу - 4 міс
Дата проведення - 01.09-30.12
Ціна - 4 тис./міс.

Сучасні проблеми та досягнення клінічної педіатрії (Педіатрії 1)
Для педіатрів, сімейних лікарів, дит. алергологів, дит.пульмонологів, ревматологів, дит. гематологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 13.01- 27.01
Ціна - 2 тис./цикл

СП з педіатрії. СП (Педіатрії 1)
Для педіатрів, неонатологів, лік. сімейних
Тривалість заходу - 5 міс
Дата проведення - 20.01-26.06
Ціна - 4 тис./міс

СТ з педіатрії. СП (Педіатрії 1)
Для педіатрів
Тривалість заходу - 1 міс
Дата проведення - 02.01-06.02
Ціна - 4 тис./міс

СТ з педіатрії (2 міс). СТ (Педіатрії 1)
Для педіатрів, неонатологів
Тривалість заходу - 2 міс
Дата проведення - 03.02-03.04
Ціна - 4 тис./міс

СП з педіатрії. СП (Педіатрії 1)
Для педіатрів, неонатологів
Тривалість заходу - 3 міс
Дата проведення - 27.01-29.04
Ціна - 4 тис./міс

СТ з дитячої алергології. СТ (Педіатрії 1)
Для дит. алергологів
Тривалість заходу - 2 міс
Дата проведення - 15.01 -17.03
Ціна - 4 тис./міс

Анемії в практиці дитячого лікаря. ТУ (Педіатрії 1)
Для педіатрів, неонатологів, дит.гематологів, сімейних лікарів
Тривалість заходу - 1 тиждень
Дата проведення - 17.02-21.02
Ціна - 1 тис./цикл

Стажування з дитячої алергології . СТ (Педіатрії 1)
Для дит. алергологів
Тривалість заходу - 1 місяць
Дата проведення - 02.03-01.04
Ціна - 4 тис./міс

Сучасна діагностка алергічних захворювань у дітей (з елемен-тами молекул яр-ної діагностики). ТУ (Педіатрії 1)
Для педіатрів, алергологів, дитячих алергологів, дитячих отоларингологів, пульмонологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 10.03-24.03
Ціна - 2 тис./цикл

Стажування з педіатрії. СТ (Педіатрії 1)
Для педіатрів
Тривалість заходу - 1 місяць
Дата проведення - 01.04-30.04
Ціна - 4 тис./міс

Стажування з педіатрії. СТ (Педіатрії 1)
Для педіатрів
Тривалість заходу - 1 місяць
Дата проведення - 01.09-30.09
Ціна - 4 тис./міс

СП з педіатрії. СП (Педіатрії 1)
Для педіатрів, неонатологів
Тривалість заходу - 3 міс
Дата проведення - 01.09- 02.12
Ціна - 4 тис./міс

Сучасні проблеми та досягнення клінічної педіатрії. ТУ (Педіатрії 1)
Для педіатрів, сімейних лікарів, дит. алергологів, дит.пульмонологів, ревматологів, дит. гематологів
Тривалість заходу - 2 тижня
Дата проведення - 15.10-22.10
Ціна - 2 тис./курс

СП з дит. алергології 5 к. СП (Педіатрії 1)
Для педіатрів
Тривалість заходу - 2 міс
Дата проведення - 02.11-31.12
Ціна - 4 тис./міс

Питання алегрології в педіатрії. ТУ (Педіатрії 1)
Для педіатрів, сімейних лікарів, алергологів,дитячих алергологів, дитячих отоларингологів, пульмонологів
Тривалість заходу - 2 тижня
Дата проведення - 01.12-16.12
Ціна - 2 тис. курс

Сучасні можливості шкірного прік-тестування. Тренінг (Педіатрії 1)
Для педіатрів, сімейних лікарів, алергологів,дитячих алергологів, дитячих отоларингологів, пульмонологів
Тривалість заходу - 1.5 години
Дата проведення - 07. 02
Ціна - 200 грн.

Актуальні питан-ня діагностики і лікування алер-гічних хвороб та автоімунних станів у дітей в світлі БПР. Конференція (Педіатрії 1)
Для педіатрів, інтернів, дитячих алергологів, пульмонологів, ревматологів, іімунологів, гастроентерологів, неонатологів,сімейних лікарів
Тривалість заходу - 8 годин
Дата проведення - 21.02
Ціна - 300 грн.

Вибрані питання педіатрії. ТУ (Педіатрії 2)
Для лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, педіатрів-неонатологів, пульмонологів дитячих, отоларингологів дитячих, неврологів дитячих, кардіоревматологів дитячих, нефрологів дитячих
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 07.05-22.05
Ціна - 

Клінічні аспекти антимікробної терапії в педіатрії. ТУ (Педіатрії 2)
Для лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, педіатрів-неонатологів, пульмонологів дитячих, отоларингологів дитячих, неврологів дитячих, кардіоревматологів дитячих, нефрологів дитячих
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 01.06-16.06
Ціна - 

Невідкладні стани в педіатрії. ТУ (Педіатрії 2)
Для лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, педіатрів-неонатологів, пульмонологів дитячих, отоларингологів дитячих, неврологів дитячих, кардіоревматологів дитячих, нефрологів дитячих
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 15.06.-30.06
Ціна - 

Спеціалізація за спеціальністю «Педіатрія». СП (Педіатрії 2)
Для лікарів-спеціалістів, які закінчили інтернатуру за однією зі спеціальностей педіатричного профілю
Тривалість заходу - 3 місяці
Дата проведення - 07.09.-07.12
Ціна - 

Захворювіання дітей раннього віку: вибрані питання Очно-заочний з елементами ДН. ТУ (Педіатрії 2)
Для лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, педіатрів-неонатологів, пульмонологів дитячих, отоларингологів дитячих, неврологів дитячих, кардіоревматологів дитячих, нефрологів дитячих
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 10.09.-24.09
Ціна - 

Невідкладні стани в педіатрії. ТУ (Педіатрії 2)
Для лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, педіатрів-неонатологів, пульмонологів дитячих, отоларингологів дитячих, неврологів дитячих, кардіоревматологів дитячих, нефрологів дитячих
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 19.10-02.11
Ціна - 

Функціональні методи дослідження в педіатричній практиці. ТУ (Педіатрії 2)
Для лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, педіатрів-неонатологів, пульмонологів дитячих, отоларингологів дитячих, неврологів дитячих, кардіоревматологів дитячих, нефрологів дитячих
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 02.11-16.11
Ціна - 

Захворювання дітей раннього дитячого віку: вибрані питання. ТУ (Педіатрії 2)
Для лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, педіатрів-неонатологів, пульмонологів дитячих, отоларингологів дитячих, неврологів дитячих, кардіоревматологів дитячих, нефрологів дитячих
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 16.11-30.11
Ціна - 

Клінічні аспекти антимікробної терапії в педіатрії. ТУ (Педіатрії 2)
Для лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, педіатрів-неонатологів, пульмонологів дитячих, отоларингологів дитячих, неврологів дитячих, кардіоревматологів дитячих, нефрологів дитячих
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 07.12.-21.12
Ціна - 

Суглобовий синдром у дітей: диференційна діагностика, лікарська тактика. Школа (Педіатрії 2)
Для лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, педіатрів-неонатологів, пульмонологів дитячих,  кардіоревматологів дитячих
Тривалість заходу - 16 годин
Дата проведення - 04-05.06., 28-29.09., 03-04.12
Ціна - 

Оцінка результатів УЗД суглобів у дітей. Майстер-клас (Педіатрії 2)
Для лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, кардіоревматологів дитячих
Тривалість заходу - 8 годин
Дата проведення - 29.05., 26.06., 23.10., 18.12.
Ціна - 

Спеціалізація за спеціальністю «Педіатрія». СП (Педіатрії 2)
Для лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, кардіоревматологів дитячих
Тривалість заходу - 5 місяців
Дата проведення - 07.09.20-12.02.21
Ціна - 

82.2

Актуальні питання педіатрії

 

82.2

Вибрані питання фізіології та патології дітей раннього віку

 

82.2

Вибрані питання педіатрії

 

82.2

Вибрані питання дитячої кардіоревматології

 

82.2

Вікові аспекти здоров’я та патології в педіатрії

 

82.2

Актуальні питання педіатрії

 

82.2

Захворювання дітей та підлітків

 

82.2

Захворювання дітей раннього віку: вибрані питання

 

82.2

Невідкладні стани в педіатрії

 

82.2

Проблемні питання здоров’я в практиці педіатра та сімейного лікаря

 

82.2

Суміжні стани:алергічні та аутоімунні захворювання у дітей (очно-заочний з елементами дистанційного навчання)

 

82.2

Функціональні методи дослідження в педіатричній практиці

 

 

Проктологія 

Амбулаторна проктологія (Хірургії та проктології)
Для лікарів хірургів, проктологів, сімейних лікарів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 12.05-26.05, 01.10-15.10
Ціна - 2200грн.

Відеолапароскопічна хірургія гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини (Хірургії та проктології)
Для хірургів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 26.05-09.06, 02.12-16.12
Ціна - 2200грн.

Сучасні питання ендокринної хірургії (Хірургії та проктології)
Для лікарів хірургів, проктологів, сімейних лікарів, ендокринологів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 02.11-16.11
Ціна - 2200грн.

Cучасна відеолапароскопічна та малоінвазивна (Хірургії та проктології)
Для лікарів хірургів, ендоскопістів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 02.11-16.11
Ціна - 2200грн.

Лапароскопічна та мініінвазивна колопроктологія (Хірургії та проктології)
Для лікарів хірургів, проктологів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 17.11-01.12
Ціна - 2200грн.

84.2

Лапароскопічна та мініінвазивна  колопроктологія

 

84.2

Амбулаторна проктологія

 

 

 

 

 

Променева терапія

 

85.2

Вибрані питання променевої діагностики в педіатрії

 

85.2

Вибрані питання променевої терапії та радіонуклідної діагностики пухлин окремих локалізації

 

85.2

Вибрані питання променевої терапії

 

85.2

Променева діагностика захворювань молочної залози

 

 

 

 

 

Професійна патологія

 

86.2

Організація і порядок надання спеціалізованої профпатологічної допомоги

 

 

 

Психіатрія

Нові класифікації у психіатрії (МКХ-11, NbN, RDoC) (Психіатрії, психотерапії та медичної психології)
Для лікарів психіатрів, лікарів медичних психологів, лікарів психотерапевтів наркологів, неврологів та інших лікарів терапевтичного профілю
Тривалість заходу - 
2 тижні
Дата проведення - 03.09-17.09
Ціна - 2100,0грн.

Діагностика та лікування психопатологічних розладів, коморбідних з вживанням психоактивних речовин (Психіатрії, психотерапії та медичної психології)
Для лікарів психіатрів, лікарів медичних психологів, лікарів психотерапевтів наркологів, неврологів та інших лікарів терапевтичного профілю
Тривалість заходу - 
2 тижні
Дата проведення - 03.09-17.09
Ціна - 2100,0грн.

Сучасні підходи психофармакотерапевтичного лікування хворих з обсесивно-компульсивними, панічними та тривожно-фобічними розладами (Психіатрії, психотерапії та медичної психології)
Для лікарів психіатрів, лікарів медичних психологів, лікарів психотерапевтів наркологів, неврологів та інших лікарів терапевтичного профілю
Тривалість заходу - 
2 тижні
Дата проведення - 21.09-06.10
Ціна - 2100,0грн.

Актуальні питання невротичних, зв’язаних зі стресом та соматоформних розладів. Діагностика, лікування, психотерапія (Психіатрії, психотерапії та медичної психології)
Для лікарів психіатрів, лікарів медичних психологів, лікарів психотерапевтів наркологів, неврологів та інших лікарів терапевтичного профілю
Тривалість заходу - 
2 тижні
Дата проведення - 21.09-06.10
Ціна - 2100,0грн.

Сучасні підходи до діагностики та лікування психосоматичних хвороб (Психіатрії, психотерапії та медичної психології)
Для лікарів психіатрів, лікарів медичних психологів, лікарів психотерапевтів наркологів, неврологів та інших лікарів терапевтичного профілю
Тривалість заходу - 
2 тижні
Дата проведення - 08.10-28.10
Ціна - 2100,0грн.

Комплексна психіатрична та психотерапевтична допомога особам, які постраждали внаслідок військових дій та екстремальних ситуацій (Психіатрії, психотерапії та медичної психології)
Для лікарів психіатрів, лікарів медичних психологів, лікарів психотерапевтів наркологів, неврологів та інших лікарів терапевтичного профілю
Тривалість заходу - 
2 тижні
Дата проведення - 01.12-15.12
Ціна - 2100,0грн.

Актуальні питання суїцидології (Психіатрії, психотерапії та медичної психології)
Для лікарів психіатрів, лікарів медичних психологів, лікарів психотерапевтів наркологів, неврологів та інших лікарів терапевтичного профілю
Тривалість заходу - 
2 тижні
Дата проведення - 16.12-31.12
Ціна - 2100,0грн.

87.2

Актуальні питання психіатрії в практиці сімейного лікаря. Очно-заочний з елементами ДН

 

87.2

Актуальні питання порушення психологічного розвитку

 

87.2

Клініка невротичних, пов’язаних зі стресом та соматофорних розладів

 

87.2

Комплексна психіатрична та психотерапевтична допомога особам, які постраждали внаслідок військових дій та екстремальних ситуацій (очно-заочний з елементами ДН)

 

87.2

Психіатрія. Сучасний стан та новітні досягнення

 

87.2

Психічні порушення у дітей та дорослих, сучасна психофармакотерапія

 

87.2

Сучасні принципи психофармакотерапія психічних розладів

 

 

 

 

 

Психотерапія

 

88.2

Клінічна наркологія і психотерапія

 

88.2

Медико-психологічна та психотерапевтична допомога при посттравматичних стресових розладах

 

88.2

Психотерапія дітей та підлітків

 

88.2

Психотерапія в практиці лікаря-психіатра

 

 

Пульмонологія

 

90.2

Актуальні питання пульмонології

 

90.2

Бронхологія

 

90.2

Питання пульмонології

 

 

 

Паліативна та хоспісна медицини

Організація та надання паліативної і хоспісної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах (Паліативної та хоспісної медицини)
Для лікарів ПМСД, закладів охорони здоров’я другого та третього рівнів та закладів паліативної та хоспісної допомоги
Тривалість заходу - 
2 тижні
Дата проведення - 21.02 – 06.03, 23.03 – 06.04, 18.05 – 01.06, 04.06 – 19.06, 07.09 – 21.09, 22.09 – 06.10, 12.11 – 25.11, 10.12 – 24.12
Ціна - 1290,0грн.

Мультидисциплінарні аспекти надання паліативної допомоги в практиці лікаря загальної практики-сімейного лікаря (Паліативної та хоспісної медицини)
Для лікарів закладів охорони здоров’я ПМСД
Тривалість заходу - 
2 тижні
Дата проведення - 07.04 – 21.04, 27.04 – 13.05, 26.11 – 09.12
Ціна - 1290,0грн.

 

Організація та надання паліативної та хоспісної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах

 

 

Організація та юридичні засади надання паліативної та хоспісної допомоги в первинній та вторинній  мережі охорони здоров’я

 

 

 

 

 

Радіаційна гігієна

 

91.2

Додержання правил радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання в медичних закладах

 

91.2

Вибрані питання радіаційної медицини та радіаційної безпеки

 

 

 

Радіонуклідна діагностика

Комп`ютерна та магнітно-резонансна томографія ЦНС. ТУ (Радіології)
Для неврологів, нейрохірургів, радіологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 10.03-24.03
Ціна - 

Променева діагностика захворювань молочної залози. ТУ (Радіології)
Для мамологів, радіологів, фахівців УЗД
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 15.10-29.10
Ціна - 

Комп`ютерна та магнітно-резонансна томографія органів грудної порожнини. ТУ (Радіології)
Для пульмонологів, радіологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 01.12-15.12
Ціна - 

Допплеровські методи дослідження. ТУ (Радіології)
Для фахівців УЗД
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 01.12-15.12
Ціна - 

УЗД в гепатології. Майстер-клас (Радіології)
Для гастроентерологи, фахівці УЗД
Тривалість заходу - 90 хв
Дата проведення - 13-15.05 VI конгрес УАФУД
Ціна - Реєстр.внесок  

УЗД в кардіології. Майстер-клас (Радіології)
Для кардіологів, фахівців УЗД
Тривалість заходу - 90 хв
Дата проведення - 13-15.05 VI конгрес УАФУД
Ціна - Реєстр.внесок  

УЗД в мамології. Майстер-клас (Радіології)
Для мамологів, фахівців УЗД
Тривалість заходу - 90 хв
Дата проведення - 13-15.05 VI конгрес УАФУД
Ціна - Реєстр.внесок  

93.2

Вибрані питання радіонуклідної діагностики

 

 

 

Ревматологія

Актуальні питання ревматології (Терапії та ревматології)
Для лікарів ревматології, терапії, кардіології
Тривалість заходу -
 0.5 міс (2 тижні)
Дата проведення - 2.03.-17.03, 5.10-20.10. 
Ціна - 2000 грн

Хвороби суглобів (Терапії та ревматології)
Для лікарів ревматології, терапії, кардіології
Тривалість заходу -
 0.5 міс (2 тижні)
Дата проведення - 3.04.-17.04
Ціна - 2000 грн

Актуальні питання терапії (Терапії та ревматології)
Для лікарів ревматології, терапії, кардіології, пульмонології, гастроентерології, нефрології, гематології, ендокринології
Тривалість заходу -
 0.5 міс (2 тижні)
Дата проведення - 18.05.-1.06, 2.09.-16.09, 26.10-9.11, 23.11-7.12
Ціна - 2000 грн

Системні хвороби сполучної тканини (Терапії та ревматології)
Для лікарів ревматології, терапії, кардіології
Тривалість заходу -
 0.5 міс (2 тижні)
Дата проведення - За потребою
Ціна - 2000 грн

94.2

Актуальні питання ревматології1

 

94.2

Сучасні питання ревматології

 

94.2

Хвороби суглобів

 

 

 

 

 

Рентгенологія

 

95.2

Актуальні питання рентгендіагностики в клінічній практиці

 

95.2

Комп’ютерна і магнітно-резонансна томографія

 

 

 

 

 

Рефлексотерапія

 

96.2

Використання рефлексотерапії при лікуванні больових синдромів

 

96.2

Рефлексотерапія при захворюваннях внутрішніх органів

 

96.2

Рефлексотерапія при захворюваннях нервової системи

 

96.2

Сучасні аспекти використання методів рефлексотерапії в медичній практиці

 

 

 

 

 

Сексопатологія

 

98.2

Актуальні питання сексології та андрології

 

98.2

Жіноча сексологія

 

 

 

 

 

Спортивна медицина

 

98.2

Патологічні та преморбідні стани у спортсменів

 

98.2

Спортивна травматологія

 

 

Стоматологія

Сучасні методи лікування стоматологічних захворювань (Стоматологія)
Для лікарів стоматологів
Тривалість заходу - 
2 тижні
Дата проведення - 20.01- 31.01
Ціна - 1350,0грн.

Сучасні методи діагностики та лікування в ортодонтії (Стоматологія)
Для лікарів стоматологів, дитячих стоматологів, ортодонтів
Тривалість заходу - 
2 тижні
Дата проведення - 03.02-17.02
Ціна - 1350,0грн.

Рефлексотерапія та вибрані питання традиційної народної медицини в практичній стоматології (Стоматологія)
Для лікарів з спіціальності стоматологія, терапев тична стоматологія, ортопедична стоматологія, стоматологія дитячого віку, ортодонтія
Тривалість заходу - 1 тиждень

Дата проведення - 18.03-24.03
Ціна - 1150,0грн.

Сучасні методи лікування стоматологічних захворювань (Стоматологія)
Для лікарів з спіціальності стоматологія
Тривалість заходу - 2 тижні

Дата проведення - 02.03-17.03
Ціна - 1350,0грн.

Сучасні методи діагностики та лікування в ортодонтії (Стоматологія)
Для лікарів з спіціальності стоматологія, ортодонтія, стоматологія дитячого віку
Тривалість заходу - 2 тижні

Дата проведення - 01.09-15.09
Ціна - 1350,0грн.

Сучасні аспекти клінічної пародонтології (Стоматологія)
Для лікарів з спіціальності стоматологія, терапевтична стоматологія
Тривалість заходу - 2 тижні

Дата проведення - 14.09-28.09
Ціна - 1350,0грн.

Лазерні технології в практичній стоматології (Стоматологія)
Для лікарів з спіціальності стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, стоматологія дитячого віку, ортодонтія
Тривалість заходу - 1 тиждень

Дата проведення - 02.11-06.11
Ціна - 1150,0грн.

100.2

Актуальні питання практичної підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Стоматологія» (для керівників інтернів на базах стажування)

 

100.2

Актуальні питання стоматології

 

100.2

Лазерні технології в практичній стоматології

 

100.2

Рефлексотерапія та вибрані питання традиційної народної медицини в практичній стоматології

 

100.2

Сучасні методи лікування стоматологічних захворювань. Очно-заочний з елементами ДН.

 

 

 

 

 

Судинна хірургія

 

101.2

Основи судинної хірургії

 

 

 

 

 

Судово-медична експертиза

 

104.2

Судово-медична експертиза транспортної травми

 

104.2

Судово-медична експертиза транспортної травми (очно-заочний з елементами ДН)

 

104.2

Сучасні можливості судово-медичного визначення механізму та давності ушкоджень

 

104.2

Судово-медична експертиза черепно-мозкової травми

 

104.2

Судово-медична експертиза черепно-мозкової травми (очно-заочний з елементами ДН)

 

 

 

 

 

Судово-психіатрична експертиза

 

109.1

Судово-психіатрична експертиза. Сучасний стан та новітні досягнення

 

 

 

 

 

Сурдологія

 

110.2

Сурдологія

Дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії

 01.10-02.11

110.2

Фоніатрія

Дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії

 02.03-30.03

 

 Терапевтична стоматологія

Актуальні методи діагностики та лікування найбільш поширених захворювань слизової оболонки рота (терапевтичної стоматології)
Для лікарів стоматологів всіх спеціалізацій
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 15.04-30.04
Ціна - 2250 грн.
 

Виразкові ураження слизової оболонки порожнини рота. Передраки слизової оболонки  порожнини рота та червоної облямівки губ. Профілактика, лікування, онконастороженість (терапевтичної стоматології)
Для лікарів стоматологів всіх спеціалізацій
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 27.02-13.03, 19.10-02.11, 15.12-30.12
Ціна - 2250 грн.
 

Ендодонтичне лікування. Засоби, інструментарій. Матеріали для заповнення кореневих каналів (терапевтичної стоматології)
Для лікарів стоматологів всіх спеціалізацій
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 04.05-19.05, 03.11-17.11
Ціна - 2250 грн. 

Інноваційні методи діагностики, профілактики та лікування генералізованих захворювань тканин пародонту (терапевтичної стоматології)
Для лікарів стоматологів всіх спеціалізацій
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 18.11-02.12
Ціна - 2250 грн. 

Інноваційні методи зняття назубних відкладень. Інструментальні, апаратні. Визначення засобів індивідуального догляду за порожниною рота (за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання) (терапевтичної стоматології)
Для лікарів стоматологів всіх спеціалізацій
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 01.10-16.10
Ціна - 1350 грн.

Новітні підходи до лікування і профілактики не каріозних уражень зубів. Сучасні відновлювальні матеріали. Індивідуальний підхід до призначення засобів гігієнічного догляду (за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання) (терапевтичної стоматології)
Для лікарів стоматологів всіх спеціалізацій
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 12.02-26.02, 30.11-14.12
Ціна - 1350 грн.

Пломбувальні матеріали для заповнення каріозних порожнин. Реставрація зубів. Фісурні герметики (терапевтичної стоматології)
Для лікарів стоматологів всіх спеціалізацій
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 20.05-02.06, 16.09-30.09
Ціна - 2250 грн.

Сучасні аспекти діагностики, профілактики та лікування генералізованих захворювань тканин пародонту (терапевтичної стоматології)
Для лікарів стоматологів всіх спеціалізацій
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 31.03-14.04
Ціна - 2250 грн.

Сучасні методи діагностики та лікування в стоматології. Організація стоматологічної служби (терапевтичної стоматології)
Для лікарів стоматологів всіх спеціалізацій
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 03.06-19.06, 22.06-03.07
Ціна - 2250 грн.

Сучасні підходи до діагностики та лікування ендо-періо уражень (терапевтичної стоматології)
Для лікарів стоматологів всіх спеціалізацій
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 16.03-30.03, 01.09-15.09
Ціна - 2250 грн.

Спеціалізація з терапевтичної стоматології (терапевтичної стоматології)
Для лікарів стоматологів всіх спеціалізацій
Тривалість заходу - 2 місяця
Дата проведення - 12.02-14.04, 01.09-02.11
Ціна - 9000 грн.

Стажування в терапевтичній стоматології (терапевтичної стоматології)
Для лікарів стоматологів всіх спеціалізацій
Тривалість заходу - 1 місяця
Дата проведення - 15.04-19.05, 03.11-02.12
Ціна - 4500 грн.


 Терапія

Фармакотерапія захворювань внутрішніх органів (Терапії)
Для лікарів-терапевтів, ЗП-СМ та інших лікувальних спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тиж
Дата проведення - 25.02 – 11.03, 04.05 – 19.05, 27.08 – 10.09, 15.10 - 29.10, 18.11 – 02.12
Ціна - 2000 грн
 

Сучасні методи діагностики внутрішніх хвороб та практичні навики лікаря-терапевта (Терапії)
Для лікарів-терапевтів, ЗП-СМ та інших лікувальних спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тиж
Дата проведення - 12.03 – 26.03, 20.05 – 03.06, 30.10 - 13.11
Ціна - 2000 грн
 

Сучасні методи діагностики та лікування пацієнтів із запальними захворюваннями кишечника (Терапії)
Для лікарів-терапевтів, ЗП-СМ та інших лікувальних спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тиж
Дата проведення - 18.03 – 01.04, 17.09 - 01.10
Ціна - 2000 грн
 

Стандарти лікування захворювань внутрішніх органів (для керівників інтернів на базах стажування) (Терапії)
Для лікарів-терапевтів, ЗП-СМ та інших лікувальних спеціальностей
Тривалість заходу - 1 тиж
Дата проведення - 02.04 – 08.04
Ціна - 1000 грн
 

Стандарти лікування захворювань внутрішніх органів (для керівників інтернів на базах стажування) (Терапії)
Для лікарів-терапевтів, ЗП-СМ та інших лікувальних спеціальностей
Тривалість заходу - 1 тиж
Дата проведення - 02.04 – 08.04
Ціна - 1000 грн
 

112.2

Актуальні питання терапії

 

112.2

Стандарти лікування захворювань внутрішніх органів (для керівників інтернів на базах стажування)

 

112.2

Сучасні аспекти клініки, діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів

 

112.2

Сучасні методи діагностики внутрішніх хвороб та практичні навики лікаря-терапевта

 

112.2

Сучасні методи діагностики та лікування пацієнтів із запальними захворюваннями кишечника

 

112.2

Фармакотерапія захворювань внутрішніх органів

 

 

Торакальна хірургія 

Актуальні питання торакальної хірургії  (Торакальної хірургії та пульмонології)
Для хірургів,  хірургів дитячих, хірургів торакальних, хірургів онкологів
Тривалість заходу - 2-х тижневий цикл
Дата проведення - 01.09.- 16.09
Ціна - Оновлюється

Бронхологія  (Торакальної хірургії та пульмонології)
Для ендоскопістів, хірургів торакальних, пульмонологів, хірургів - онкологів, оториноларингологів, оториноларингологів - онкологів, анестезіологів
Тривалість заходу - 2-х тижневий цикл 
Дата проведення - 16.09.- 30.09.
Ціна - Оновлюється

Актуальні питання дитячої пульмонології  (Торакальної хірургії та пульмонології)
Для ендоскопістів, хірургів торакальних, пульмонологів, хірургів - онкологів, оториноларингологів, оториноларингологів - онкологів, анестезіологів
Тривалість заходу - 2-х тижневий цикл 
Дата проведення - 16.09.- 30.09.
Ціна - Оновлюється

Актуальні питання пульмонології  (Торакальної хірургії та пульмонології)
Для лікарів терапевтів, ЗПСМ, пульмонологів, фтізіатрів, анестезіологів, отоларингологів, онкологів, рентгенологів,  функціональної діагностики, імунологів, алергологів
Тривалість заходу - 2-х тижневий цикл 
Дата проведення - 16.10.- 31.10
Ціна - Оновлюється

114.2

Актуальні питання невідкладної торакальної  хірургії

 

114.2

Діагностична та оперативна відеотороскопія

 

 

 

 

 

Трансфузіологія

 

116.2

Актуальні питання  гематології та трансфузіології

 

 

 

 

 

Ультразвукова діагностика

 

117.2

Вибрані питання комплексної ультразвукової діагностики

 

117.2

Допплерівські методи дослідження

 

 

 

 

 

Урологія

 

118.2

Вибрані питання урології (для викладачів ВМНЗ та закладів післядипломної освіти)

 

118.2

Ендоскопічні методи лікування в урології

 

118. 2

Лапароскопічна урологія

 

118.2

Пухлини сечостатевих органів

 

118.2

Перкутанна хірургія верхніх сечових шляхів

 

118.2

Сучасні методи лікування сечокам’яної хвороби

 

118.2

Травма та невідкладна допомога в урології

 

118.2

Трансуретальна ендоскопічна хірургія сечових шляхів

 

 

 

Фізіотерапія

Фізична та реабілітаційна медицина: нейрореабілітація (Фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини)
Для лікарів всі спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 25.05-08.06
Ціна - 2000 грн.

Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я: теоретичні аспекти та практичне застосуання (Фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини)
Для лікарів всі спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 19.10-02.11
Ціна - 2000 грн.

Спеціалізація зі спортивної медицини. Вторинна спеціалізація (Фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини)
Для лікарів всі спеціальностей
Тривалість заходу - 2 місяці
Дата проведення - 08.09-09.11
Ціна - 8000 грн.

Психовлеологія (Фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини)
Для лікарів всі спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 09.09-23.09
Ціна - 2000 грн.

Основи управління індивідуальним здоров’ям людини (Фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини)
Для лікарів всі спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 05.10-19.10
Ціна - 2000 грн.

Інтегративна медицини. Антигомотоксична терапія та немедикаментзна психосоматична гармонізація (Фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини)
Для лікарів всі спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 26.10-09.11
Ціна - 2000 грн.

Терапія мистецтвом (Фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини)
Для лікарів всі спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 23.11-07.12
Ціна - 2000 грн.

119.2

Медична реабілітація в клінічній практиці

 

119.2

Фізіотерапія в дерматовенерології та медичній косметології

 

 

Фтизіатрія 

Терапія бронхообструктивних захворювань (Фтизіатрії та пульмонології)
Для лікарів з пульмонології, фтизіатрії, ЗПСМ, бронхології, терапії, інфекційних хвороб, алергології, педіатрії, рентгенології, функціональної діагностики, реабілітації
Тривалість заходу - 1 тиждень
Дата проведення - 20.04-24.04
Ціна - 1000грн.

Дослідження функції зовнішнього  дихання (Фтизіатрії та пульмонології)
Для лікарів з пульмонології, фтизіатрії, ЗПСМ, бронхології, терапії, алергології, педіатрії, рентгенології, функціональної діагностики, реабілітації
Тривалість заходу - 1 тиждень
Дата проведення - 04.05-08.05
Ціна - 1000грн.

Саркоїдоз та інтерстиціальні захворювання легенів (Фтизіатрії та пульмонології)
Для лікарів з пульмонології, фтизіатрії, ЗПСМ, бронхології, терапії, алергології, педіатрії, імунології, рентгенології, функціональної діагностики, реабілітації, торакальної хірургії
Тривалість заходу - 1 тиждень
Дата проведення - 08.06-12.06
Ціна - 1000грн.

Актуальні питання фтизіатрії (Фтизіатрії та пульмонології)
Для лікарів з пульмонології, фтизіатрії, дитячої фтизіатрії, ЗПСМ, бронхології, терапії, торакальної хірургії, рентгенології, інфекційних хвороб та будь-яких інших лікарських спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 14.09- 25.09
Ціна - 2000грн.

Антибіотикотерапія в практиці лікаря (Фтизіатрії та пульмонології)
Для лікарів з пульмонології, фтизіатрії, ЗПСМ, бронхології, терапії, інфекційних хвороб, алергології, педіатрії, реабілітації та будь-яких інших лікарських спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 29.09-13.10
Ціна - 2000грн.

Питання діагностики та лікування хворих на ХРТБ (Фтизіатрії та пульмонології)
Для лікарів з пульмонології, фтизіатрії, дитячої фтизіатрії, ЗПСМ, бронхології, терапії, торакальної хірургії, рентгенології, інфекційних хвороб та будь-яких інших лікарських спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 05.10-19.10
Ціна - 2000грн.

Ведення пацієнта з респіраторною алергопатологією (Фтизіатрії та пульмонології)
Для лікарів з пульмонології, фтизіатрії, дитячої фтизіатрії, ЗПСМ, бронхології, терапії, педіатрія, торакальної хірургії, алергології, дитячої алергології, інфекційних хвороб, реабілітації та будь-яких інших лікарських спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 12.10.-27.10
Ціна - 2000грн.

Вибрані питання пульмонології (Фтизіатрії та пульмонології)
Для лікарів з пульмонології, фтизіатрії, дитячої фтизіатрії, ЗПСМ, бронхології, терапії, педіатрія, торакальної хірургії, аінфекційних хвороб, рентгенології, реабілітації  та будь-яких інших лікарських спеціальностей
Тривалість заходу - 1 тиждень
Дата проведення - 15.10-21.10
Ціна - 1000грн.

Ведення пацієнта з респіраторною алергопатологією (Фтизіатрії та пульмонології)
Для лікарів з пульмонології, фтизіатрії, дитячої фтизіатрії, ЗПСМ, бронхології, терапії, педіатрія, торакальної хірургії, алергології, дитячої алергології, інфекційних хвороб, реабілітації  та будь-яких інших лікарських спеціальностей
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 16.11-27.11
Ціна - 2000грн.

Дослідження функції зовнішнього  дихання (Фтизіатрії та пульмонології)
Для лікарів з пульмонології, фтизіатрії, дитячої фтизіатрії, ЗПСМ, бронхології, терапії, алергології, педіатрії, функціональної діагностики, реабілітації
Тривалість заходу - 1 тиждень
Дата проведення - 23.11-27.11
Ціна - 1000грн.

Саркоїдоз та інтерстиціальні захворювання легенів (Фтизіатрії та пульмонології)
Для лікарів з пульмонології, фтизіатрії, ЗПСМ, бронхології, терапії, алергології, педіатрії, імунології, рентгенології, функціональної діагностики, реабілітації, торакальної хірургії
Тривалість заходу - 1 тиждень
Дата проведення - 30.11-04.12
Ціна - 1000грн.

120.2

Антибіотикотерапія в практиці лікаря

 

120.2

Актуальні питання фтизіатрії

 

120.2

Ведення випадку туберкульозу в закладах ПМСД

 

120.2

Ведення пацієнта з респіраторною алергопатологією в практиці лікаря лікаря-фтизіатра та пульмонолога

 

120.2

Питання діагностики та лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз

 

120.2

Проблеми діагностики і лікування поєднаної інфекції ВІЛ/туберкульоз

 

 

 

Функціональна діагностика

Амбулаторне моніторування ЕКГ (Функціональної діагностики)
Для лікарів з функціональної діагностики, кардіологів, терапевтів, лікарів загальної практики-сімейної медицини та лікарів інших спеціальностей
Тривалість заходу - 0,25 міс.
Дата проведення - 19.02-04.03, 15.04-30.04
Ціна - 2000грн.

Клінічна ЕКГ (Функціональної діагностики)
Для лікарів з функціональної діагностики, кардіологів, терапевтів, лікарів загальної практики-сімейної медицини та лікарів інших спеціальностей
Тривалість заходу - 0,25 міс.
Дата проведення - 10.06.-24.06
Ціна - 2000грн.

Стажування з функціональної діагностики (Функціональної діагностики)
Для лікарів з функціональної діагностики
Тривалість заходу - 1 міс.
Дата проведення - 16.03-14.04, 04.05-03.06
Ціна - 2000грн.

Функціональна діагностика (Функціональної діагностики)
Для лікарів з функціональної діагностики, кардіологів, терапевтів, лікарів загальної практики-сімейної медицини та педіатрів
Тривалість заходу - 4 міс.
Дата проведення - 25.08-24.12
Ціна - 16000грн.

ЕКГ-моніторинг подій (Функціональної діагностики)
Для лікарів з функціональної діагностики, кардіологів, терапевтів, лікарів загальної практики-сімейної медицини та педіатрів
Тривалість заходу - 0,25 міс.
Дата проведення - 14.12-18.12
Ціна - 1000грн.

121.2

Амбулаторне моніторування ЕКГ

 

121.2

Діагностика і лікування СОАС та снозалежної дихальної недостатності

 

121.2

Ехокардіографія

 

121.2

Клінічна електрокардіографія

 

121.2

Основи електроенцефолографії

 

121.2

Функціональна діагностика в кардіології

 

 

 

Хірургічна стоматологія

Інноваційні підходи до реконструктивно-відновлювальних операцій в щелепно-лицевій ділянці  (Щелепно-лицевої хірургії)
Для лікарів-стоматологів, лікарів-стоматологів хірургів, лікарів-стоматологів терапевтів, лікарів-стоматологів ортопедів, лікарів-стоматологів ортодонтів, дитячих лікарів-стоматологів.
Тривалість заходу - 0,5 місяця
Дата проведення - з 10.03 по 24.03
Ціна - 2250,0грн. 

Хірургічні аспекти дентальної імплантації  (Щелепно-лицевої хірургії)
Для лікарів-стоматологів, лікарів-стоматологів хірургів, лікарів-стоматологів терапевтів, лікарів-стоматологів ортопедів, лікарів-стоматологів ортодонтів, дитячих лікарів-стоматологів.
Тривалість заходу - 0,5 місяця
Дата проведення - з 06.04 по 21.04.
Ціна - 2250,0грн.

Діагностика пухлин та пухлиноподібних утворень  щелепно-лицевої ділянки  (Щелепно-лицевої хірургії)
Для лікарів-стоматологів, лікарів-стоматологів хірургів, лікарів-стоматологів терапевтів, лікарів-стоматологів ортопедів, лікарів-стоматологів ортодонтів, дитячих лікарів-стоматологів.
Тривалість заходу - 0,5 місяця
Дата проведення - з 04.05 по18.05.
Ціна - 2250,0грн.

Основи дидактики вищої школи на до- та післядипломному етапі навчання лікаря-стоматолога  (Щелепно-лицевої хірургії)
Для викладачів стоматологічних кафедр факультетів та вищих медичних навчальних закладів додипломної та післядипломної освіти.
Тривалість заходу - 0,25 місяця
Дата проведення - з 03.06 по 10.06
Ціна - 1125,0грн.

Фурункули та карбункули щелепно-лицевої ділянки та їх ускладнення  (Щелепно-лицевої хірургії)
Для лікарів, які закінчили інтернатуру чи спеціалізацію за однією з спеціальності стоматологічного профілю.
Тривалість заходу - 0,5 місяця
Дата проведення - з 15.06 по 30.06
Ціна - 2250,0грн.

Спеціальність "Хірургічна стоматологія". Спеціа-лізація (Щелепно-лицевої хірургії)
Для лікарів, які закінчили інтернатуру чи спеціалізацію за однією з спеціальності стоматологічного профілю.
Тривалість заходу - 4 місяця
Дата проведення - з 01.09 по 31.12
Ціна - 18000,0грн.

Актуальні питання захворювань слинних залоз (Щелепно-лицевої хірургії)
Для лікарів-стоматологів, лікарів-стоматологів хірургів, лікарів-стоматологів терапевтів, лікарів-стоматологів ортопедів, лікарів-стоматологів ортодонтів, дитячих лікарів-стоматологів.
Тривалість заходу - 0,5 місяця
Дата проведення - з 14.09 по 28.09
Ціна - 2250,0грн.

Сучасні аспекти хірургічної стоматології (Щелепно-лицевої хірургії)
Для лікарів-стоматологів, лікарів-стоматологів хірургів, лікарів-стоматологів терапевтів, лікарів-стоматологів ортопедів, лікарів-стоматологів ортодонтів, дитячих лікарів-стоматологів.
Тривалість заходу - 0,5 місяця
Дата проведення - з 05.10 по 20.10
Ціна - 2250,0грн.

Гальванічна патологія в стоматології  (Щелепно-лицевої хірургії)
Для лікарів-стоматологів, лікарів-стоматологів хірургів, лікарів-стоматологів терапевтів, лікарів-стоматологів ортопедів, лікарів-стоматологів ортодонтів, дитячих лікарів-стоматологів.
Тривалість заходу - 0,5 місяця
Дата проведення - з 09.11 по 23.11
Ціна - 2250,0грн.

Ускладнення після хірургічного етапу дентальної імплантації  (Щелепно-лицевої хірургії)
Для лікарів-стоматологів, лікарів-стоматологів хірургів, лікарів-стоматологів терапевтів, лікарів-стоматологів ортопедів, лікарів-стоматологів ортодонтів, дитячих лікарів-стоматологів.
Тривалість заходу - 0,5 місяця
Дата проведення - з 07.12 по 21.12
Ціна - 2250,0грн.

 

Хірургічна стоматологія

 

122.2

Діагностика пухлин та пухлиноподібних утворень щелепно-лицевої ділянки

 

122.2

Діагностика та лікування запальних процесів щелепно-лицевої ділянки

 

122.2

Інноваційні підходи до реконструктивно-відновлювальних операцій в щелепно-лицевій ділянці

 

 

 Хірургія

Актуальні питання невідкладної абдомінальної хірургії  (Загальної та невідкладної хірургії)
Для лікарів хірургів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 03.01-017.01
Ціна - 2105,0грн. 

Хірургічні методи лікування ожиріння  (Загальної та невідкладної хірургії)
Для лікарів хірургів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 03.02-17.02, 01.10-15.10
Ціна - 2105,0грн. 

Естетична хірургія обличчя та тіла після втрати зайвої ваги  (Загальної та невідкладної хірургії)
Для лікарів хірургів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 16.03-30.03, 02.11-16.11
Ціна - 2105,0грн. 

Основи лапароскопічної хірургії  (Загальної та невідкладної хірургії)
Для лікарів хірургів
Тривалість заходу - 1 місяць
Дата проведення - 02.03-02.04, 01.09-01.10
Ціна - 4210,0грн. 

Хірургічна інфекція (Загальної та невідкладної хірургії)
Для лікарів хірургів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 04.05-18.05
Ціна - 2105,0грн. 

Загальна хірургія (Загальної та невідкладної хірургії)
Для лікарів хірургів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 01.06-15.06, 16.12-31.12
Ціна - 2105,0грн. 

Сучасні підходи до комплексного лікування синдрому діабетичної стопи (Загальної та невідкладної хірургії)
Для лікарів хірургів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 01.09-15.09, 01.12-15.12
Ціна - 2105,0грн. 

Інноваційні технології в хірургії (Загальної та невідкладної хірургії)
Для лікарів хірургів
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 02.11-16.11
Ціна - 2105,0грн. 

123.2

Актуальні питання невідкладної абдомінальної хірургії

 

123.2

Амбулаторна хірургія

 

123.2

Амбулаторно-поліклінічна хірургія

 

123.2

Ангіографія та рентгеноендоваскулярна хірургія

 

123.2

Вибрані питання невідкладної абдомінальної хірургії

 

14.01.03

Ендовенозне електрозварювання в хірургії варикозної хвороби та її ускладнень
Кафедра хірургії та судинної хірургії

123.2

Естетична хірургія обличчя та тіла після втрати зайвої ваги

 

14.01.03

Застосування методу біозварювання в хірургії
Кафедра хірургії та судинної хірургії

123.2

Інноваційні технології в хірургії

 

14.01.03

Лапароскопічна хірургія гриж живота
Кафедра хірургії та судинної хірургії

14.01.03

Лапароскопічна хірургія ожиріння та метаболічного синдрому
Кафедра хірургії та судинної хірургії

14.01.03

Лапароскопічні операції в плановій хірургії
Кафедра хірургії та судинної хірургії

14.01.03

Лапароскопічні технології в невідкладній хірургії
Кафедра хірургії та судинної хірургії

14.01.03

Малоінвазивні методики в флебології
Кафедра хірургії та судинної хірургії

123.2

Невідкладні хірургічні стани в загальній практиці

 

123.2

Нові технології в ендоваскулярній хірургії

 

123.2

Основи лапароскопічної хірургії

 

14.01.03

Основи судинної та рентгенендоваскулярної хірургії
Кафедра хірургії та судинної хірургії

123.2

Пластична хірургія кінцівок

 

123.2

Пластична хірургія молочної залози

 

123.2

Пластична хірургія обличчя

 

123.2

Пластична хірургія тулуба

 

14.01.03

Програма швидкого відновлення в абдомінальній хірургії
Кафедра хірургії та судинної хірургії

14.01.03

Склеротерапія хронічних захворювань вен нижніх кінцівок
Кафедра хірургії та судинної хірургії

123.2

Сучасні методи формування кишкових анастомозів

 

123.2

Сучасні питання ендокринної хірургії

 

123.2

Сучасні питання ендокринної хірургії

 

123.2

Сучасні питання хірургії печінки та жовчних шляхів

 

123.2

Хірургічні методи лікування ожиріння

 

 

Хірургія серця і магістральних судин

ФП від А до Я  (Хірургії серця і магістральних судин)
Для лікарів хірургів серцево–судинних, кардіологів, кардіологів–електрофізіологів, кардіологів інтервенційних, ревматологів, анестезіологів, терапевтів, педіатрів, лікарів загальної практики - сімейної медицини, медицини невідкладних станів функціональної діагностики
Тривалість заходу - 1 день
Дата проведення - 24 квітня 2020 (Ужгород), 22 травня 2020 (Вінниця), 23 жовтня 2020 (Львів)
Ціна - 1000,0грн.

Актуальні питання екстракорпоральних методів лікування (Кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій)
Для лікарів-хірургів, лікарів-хірургів серцево-судинних, лікарів-кардіологів, лікарів-анестезіологів
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 30.03-13.04.2020
Ціна - 2105,0грн.

Сучасні аспекти лікування порушень серцевого ритму (Кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій)
Для лікарів-хірургів, лікарів-хірургів серцево-судинних, лікарів-кардіоревматологів дитячих, лікарів-кардіологів, лікарів-терапевтів, сімейних лікарів, лікарів-анестезіологів реаніматологів, лікарів-педіатрів
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 02.04-16.04.2020
Ціна - 2105,0грн.

Сучасні методи діагностики та лікування венозних тромбозів і тромбоемболії легеневої артерії (Кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій)
Для лікарів-хірургів, лікарів-хірургів серцево-судинних, лікарів-кардіологів, лікарів-терапевтів, сімейних лікарів, лікарів-анестезіологів
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 21.04-06.05.2020, 04.11-18.11.2020
Ціна - 2105,0грн.

Ендоваскулярні методи діагностики та лікування вад  серця та аорти (Кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій)
Для лікарів-хірургів, лікарів-хірургів серцево-судинних, лікарів ФД, лікарів-кардіологів, лікарів-терапевтів, сімейних лікарів, лікарів-анестезіологів
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 11.05-25.05.2020
Ціна - 2500,0грн.

Аспекти діагностики та лікування пацієнтів з мультифокальним атеросклерозом (Кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій)
Для лікарів-хірургів, лікарів-хірургів серцево-судинних, лікарів-кардіологів інтервенційних, лікарів ФД, лікарів-ендокринологів, лікарів- кардіоревматологів дитячих, лікарів-кардіологів, лікарів-терапевтів, сімейних лікарів
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 20.05-03.06.2020, 18.09-02.10.2020
Ціна - 2105,0грн.

Ендоваскулярні методи діагностики та лікування ІХС та патології судин (Кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій)
Для лікарів-хірургів, лікарів-хірургів серцево-судинних, лікарів ФД, лікарів-кардіологів, лікарів-терапевтів, сімейних лікарів, лікарів-анестезіологів
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 18.06-02.07.2020, 15.12-29.12.2020
Ціна - 2500,0грн.

СП Хірургія серця і магістральних судин (Кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій)
Для лікарів-хірургів, лікарів-хірургів судинних, лікарів-хірургів дитячих
Тривалість заходу - 4 міс.
Дата проведення - 18.06-02.07.2020, 15.12-29.12.2020
Ціна - 4210грн. (щомісячно)

Ведення пацієнтів до та після кардіохірургічних втручань (Кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій)
Для лікарів-хірургів, лікарів-хірургів серцево-судинних, лікарів-анестезіологів, лікарів-кардіологів, лікарів-терапевтів, сімейних лікарів
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 03.09-17.09.2020
Ціна - 2105грн. 

Сучасні методи діагностики та лікування венозних тромбозів і тромбоемболії легеневої артерії (Кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій)
Для лікарів-хірургів, лікарів-хірургів серцево-судинних, лікарів-кардіологів, лікарів-терапевтів, сімейних лікарів, лікарів-анестезіологів
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 04.11-18.11.2020
Ціна - 2105грн. 
В. (за вимогою) 
1 тиж. - 1050грн. 

Новітні методи реконструктивної кардіохірургії (Кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій)
Для лікарів-хірургів, лікарів-хірургів серцево-судинних, лікаріів-судинних,  лікарів-кардіологів
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 18.11-02.12.2020
Ціна - 2105грн. 

Новітні методи лікування серцевої недостатності та кардіоміопатій (Кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій)
Для лікарів-хірургів, лікарів-хірургів серцево-судинних, лікарів-судинних,  лікарів-кардіологів
Тривалість заходу - 1 тиж.
Дата проведення - В. (за вимогою)
Ціна - 1050грн. 

Аналіз ЕКГ та покази до медикаментозного та кардіохірургічного лікування при гострих змінах на ЕКГ (Кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій)
Для лікарів-кардіологів, лікарів-терапевтів, лікарів загальної практики та сімейної медицини, лікарів-хірургів, лікарів-невропатології, лікарів-педіатрів
Тривалість заходу - 2 дні
Дата проведення - В. (за вимогою)
Ціна - 500грн. 

124.2

Актуальні питання екстракорпоральних методів лікування

 

124.2

Ведення пацієнтів до та після кардіохірургічних втручань (для хірургів, кардіохірургів, анестезіологів, кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів, педіатрів)

 

124.2

Вроджені вади серця

 

124.2

Електрокардіостимуляція та катетерні методи лікування аритмій

 

124.2

Інтервенційні методи діагностики та лікування хвороб серця і судин

 

124.2

Ішемічна хвороба серця

 

124.2

Набуті вади серця

 

124.2

Новітні методи лікування серцевої недостатності та кардіоміопатій

 

124.2

Новітні методи реконструктивної кардіохірургії

 

124.2

Педагогічні аспекти кардіохірургії (для викладачів ВМНЗ)

 

124.2

Сучасні технології діагностики та лікування венозних тромбозів і тромбоемболії легеневої артерії

 

124.2

Сучасні технології лікування атеросклерозу та ішемічної хвороби серця

 

124.2

Терапевтичні аспекти кардіохірургії

 

 

 

Загальна фармація

Актуальні  питання сучасних лікарських засобів (Фармацевтичної технології і біофармації)
Для лікарів і провізорів
Тривалість заходу - 1 міс.
Дата проведення - 16.03 - 14.04
Ціна - 2580 грн.

Актуальні  питання сучасних лікарських засобів (Фармацевтичної технології і біофармації)
Для лікарів і провізорів
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 25.05 - 08.06, 01.09 - 15.09, 16.11 - 30.11
Ціна - 1290 грн.

Сучасні питання фармакодинаміки та фармакокінетики  лікарських засобів (Фармацевтичної технології і біофармації)
Для лікарів і провізорів
Тривалість заходу - 2 тиж.
Дата проведення - 11.06 - 25.06, 21.09 - 05.10, 07.12 – 21.12
Ціна - 1290 грн.

Основні засади функціонування систем якості аптечних закладів (Контролю якості і стандартизації лікарських засобів)
Для провізорів різних спеціальностей
Тривалість заходу - 0,5 місяця.
Дата проведення - 17.02 - 29.02.2020р.
Ціна - 2000 грн.

Сучасні засоби на основі активних інгредієнтів природного походження (Контролю якості і стандартизації лікарських засобів)
Для лікарів та провізорів різних лікарських та провізорських спеціальностей
Тривалість заходу - 1  місяць
Дата проведення - 17.02 - 18.03.2020р.
Ціна - 4000 грн.

Сучасні засоби на основі активних інгредієнтів природного походження (Контролю якості і стандартизації лікарських засобів)
Для лікарів та провізорів різних лікарських та провізорських спеціальностей 
Тривалість заходу - 0,5 місяця (очно-заочний з елементами дистанційного навчання) 
Дата проведення - 27.04 - 12.05.2020р., 21.09 - 08.10.2020р.
Ціна - 2000 грн.

Стажування «Загальна фармація» (Контролю якості і стандартизації лікарських засобів)
Підготовка провізора до атестації на підтвердження звання провізора - спеціаліста за спеціальністю «Загальна фармація»
Тривалість заходу - 1  місяць
Дата проведення - 04.03 - 02.04.2020р.
Ціна - 4000 грн.

Наукові основи та сучасні засоби фітотерапії (для лікарів) (Контролю якості і стандартизації лікарських засобів)
Для лікарів та провізорів різних лікарських та провізорських спеціальностей
Тривалість заходу - 1  місяць
Дата проведення - 23.03 - 22.04.2020р.
Ціна - 4000 грн.

Наукові основи та сучасні засоби фітотерапії (Контролю якості і стандартизації лікарських засобів)
Для лікарів загальної практики – сімейних лікарів, терапевтів, гастроентерологів, пульмонологів дерматологів, а також  провізорів. 
Тривалість заходу - 0,5 місяця (очно-заочний з елементами дистанційного навчання) 
Дата проведення - 12.11 - 30.11.2020р.
Ціна - 2000 грн.

Сучасні підходи до використання лікарських рослинних препаратів (Контролю якості і стандартизації лікарських засобів)
Для лікарів загальної практики – сімейних лікарів, терапевтів, гастроентерологів, пульмонологів дерматологів, а також  провізорів.
Тривалість заходу - 0,5 місяця (очно-заочний з елементами дистанційного навчання) 
Дата проведення - 1.06 - 16.06.2020 р
Ціна - 2000 грн.

Основні  засади функціонування систем якості в аптечних закладах (Контролю якості і стандартизації лікарських засобів)
Для провізорів різних спеціальностей
Тривалість заходу - 0,5 місяця
Дата проведення - 16.09 - 30.09.2020р.
Ціна - 2000 грн.

Сучасні лікарські засоби на основі активних інгредієнтів природного походження (Контролю якості і стандартизації лікарських засобів)
Для лікарів та провізорів різних лікарських та провізорських спеціальностей
Тривалість заходу - 0,5 місяця (очно-заочний з елементами дистанційного навчання) 
Дата проведення - 07.12 - 22.12.2020р.
Ціна - 2000 грн.

125.2

Актуальні питання фармакодинаміки і фармакокінетики фармакологічно активних речовин в лікарських формах

 

 

 Організація і управління фармацією

Актуальні питання оцінки технологій охорони здоров’я (Організації і економіки фармації)
Для лікарів та провізорів
Тривалість заходу - 
0,5 місяці
Дата проведення - 20.02.- 05.03.2020
Ціна - 990,0грн.

Сучасні аспекти аптечного маркетингу (Організації і економіки фармації)
Для провізорів
Тривалість заходу - 
0,5 місяці
Дата проведення - 13.04.-28.04.2020
Ціна - 990,0грн.

Основи формулярної системи у закладах охорони здоров’я (для лікарів та членів фармакотерапевтичних комісій ЗОЗ  (Організації і економіки фармації)
Для лікарів та провізорів
Тривалість заходу - 
0,5 місяці
Дата проведення - 20.05.-03.06.2020
Ціна - 2000,0грн.

Актуальні питання оцінки технологій охорони здоров’я (Організації і економіки фармації)
Для лікарів та провізорів
Тривалість заходу - 
0,5 місяці
Дата проведення - 12.11.- 26.11.2020
Ціна - 990,0грн.

Основи формулярної системи у закладах охорони здоров’я (Організації і економіки фармації)
Для лікарів, провізорів та членів фармакотерапевтичних комісій ЗОЗ
Тривалість заходу - 
0,5 місяці
Дата проведення - 16.11.-30.11.2020
Ціна - 2000,0грн.

126.2

Основи формулярної системи у закладах охорони здоров’я

 

 

 

 

 

Клінічна фармація

 

128.2

Клінічна фармакологія і фітотерапія при захворюваннях внутрішніх органів

 

128.2

Клінічна фармакологія і фітотерапія при захворюваннях внутрішніх органів

 

128.2

Фітотерапія при захворюваннях внутрішніх органів

 

 

 

Медична інформатика

Інформаційні технології в управлінні охороною здоров’я (Медична інформатика)
Для лікарів та провізорів, викладачів, науковців
Тривалість заходу - 2 тижні
Дата проведення - 14.05 - 28.05
Ціна - 1710,0грн.

Інформаційні технології в децентралізації післядипломної медичної освіти: від вебінарів до відкритих онлайн-курсів (Медична інформатика)
Для лікарів та провізорів, викладачів, науковців
Тривалість заходу - 
2 тижні
Дата проведення - 04.06 - 19.06
Ціна - 1710,0грн.

Інформаційні аспекти передавання знань при БПР лікарів і провізорів (Медична інформатика)
Для лікарів та провізорів, викладачів, науковців
Тривалість заходу - 
2 тижні
Дата проведення - 14.09 - 25.09
Ціна - 1710,0грн.

Нові технології передавання знань (Медична інформатика)
Для лікарів та провізорів, викладачів, науковців
Тривалість заходу - 
2 тижні
Дата проведення - 12.11 - 26.11
Ціна - 1710,0грн.

Інформаційно–технологічні проблеми забезпечення дистанційного навчання в медицині (Медична інформатика)
Для лікарів та провізорів, викладачів, науковців
Тривалість заходу - 
2 тижні
Дата проведення - 3.12 – 17.12
Ціна - 1710,0грн.

Майстер-клас - Системи пошуку: 1. Застосування системи "Google Scholar" для пошуку наукової літератури; 2. MEDLINE як ключова складова PubMed; 3. Принципи застосування PubMed, як системи пошуку в англомовній текстовій базі даних медичних і біологічних публікацій. (Медична інформатика)
Для лікарів та провізорів, викладачів, науковців
Тривалість заходу - 
4-8 годин
Дата проведення - 
Ціна - 

Майстер-клас - Системи оброблення медичної інформації: 1. Визначення показників центральної тенденції; 2.Визначення показників вірогідності значень у різних вибірках; 3. Кореляційний аналіз; 4. Регресійний аналіз; 5. Факторний аналіз; 6. Кластерний аналі; 7. Апроксимаційний аналіз; 8. Методи прийняття рішень; 9. Методи прогнозування; 10.  Методи математичного моделювання; 11. Дисперсійний аналіз; 12. Методи оброблення зображень; 13. Визначення валідності досліджень; 14. Визначення ризиків. (Медична інформатика)
Для лікарів та провізорів, викладачів, науковців
Тривалість заходу - 
4-8 годин
Дата проведення - 
Ціна - 

Майстер-клас - Онтологія знань: 1.Конструювання онтологій; 2. Конструктор навчальних курсів. (Медична інформатика)
Для лікарів та провізорів, викладачів, науковців
Тривалість заходу - 
4-8 годин
Дата проведення - 
Ціна - 

Майстер-клас - Робота в системі управління навчанням: 1. Робота в системі «Moodle»; 2. Робота в системі «Ilias». (Медична інформатика)
Для лікарів та провізорів, викладачів, науковців
Тривалість заходу - 
4-8 годин
Дата проведення - 
Ціна - 

Майстер-клас- Організація класів типу «Тонкий клієнт». (Медична інформатика)
Для лікарів та провізорів, викладачів, науковців
Тривалість заходу - 
4-8 годин
Дата проведення - 
Ціна - 

 

Використання персональних комп'ютерів в медичній практиці

 

 

Інтернет в охороні здоров’я і практичній медицині

 

 

Інформаційні аспекти передавання знань при БПР лікарів та провізорів

 

 

Інформаційно-технологічні проблеми забезпечення дистанційного навчання в медицині

 

 

Математичні методи обробки інформації

 

 

Медичні інформаційні системи

 

 

Сучасні аспекти навчання з використанням інформаційних технологій

 

 

 

 

 

Медичне право

 

 

Актуальні проблеми медичного права
Кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права

 

 

 

 

 

Паліативна і хоспісна медицина

 

 

Мультидисциплінарні аспекти надання паліативної допомоги в практиці лікаря загальної практики-сімейного лікаря

 

 

Організація та надання паліативної та хоспісної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах

 

 

 

Педагогіка та психологія

Медичні працівники та журналісти: правові засади взаємодії. Майстер-клас (Педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права)
Для лікарів усіх спеціальностей, провізорів та організаторів охорони здоров’я
Тривалість заходу - 
1 день
Дата проведення - За окремим графіком залежно від комплектування груп
Ціна - 300 грн

Скарга пацієнта та як на неї реагувати. Майстер-клас (Педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права)
Для лікарів усіх спеціальностей, провізорів та організаторів охорони здоров’я
Тривалість заходу - 
1 день
Дата проведення - За окремим графіком залежно від комплектування груп
Ціна - 300 грн

Лікарська таємниця та правила її розголошення. Майстер-клас (Педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права)
Для лікарів усіх спеціальностей, провізорів та організаторів охорони здоров’я
Тривалість заходу - 
1 день
Дата проведення - За окремим графіком залежно від комплектування груп
Ціна - 300 грн

Правові механізми комунікації лікаря з хворим та його близькими родичами. Майстер-клас (Педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права)
Для лікарів усіх спеціальностей, провізорів та організаторів охорони здоров’я
Тривалість заходу - 
1 день
Дата проведення - За окремим графіком залежно від комплектування груп
Ціна - 300 грн

Правові механізми взаємодії лікаря з неповнолітніми пацієнтами. Майстер-клас (Педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права)
Для лікарів усіх спеціальностей, провізорів та організаторів охорони здоров’я
Тривалість заходу - 
1 день
Дата проведення - За окремим графіком залежно від комплектування груп
Ціна - 300 грн

Як пережити втрату пацієнта. Майстер-клас (Педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права)
Для лікарів усіх спеціальностей, провізорів та організаторів охорони здоров’я
Тривалість заходу - 
1 день
Дата проведення - За окремим графіком залежно від комплектування груп
Ціна - 300 грн

Підвищення життєстійкості лікаря. Майстер-клас (Педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права)
Для лікарів усіх спеціальностей, провізорів та організаторів охорони здоров’я
Тривалість заходу - 
1 день
Дата проведення - За окремим графіком залежно від комплектування груп
Ціна - 300 грн

Емоції лікаря та як дати їм раду. Майстер-клас (Педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права)
Для лікарів усіх спеціальностей, провізорів та організаторів охорони здоров’я
Тривалість заходу - 
1 день
Дата проведення - За окремим графіком залежно від комплектування груп
Ціна - 300 грн

Агресія пацієнта. Секрети подолання негативних емоцій та агресивних дій у пацієнта. Майстер-клас (Педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права)
Для лікарів усіх спеціальностей, провізорів та організаторів охорони здоров’я
Тривалість заходу - 
1 день
Дата проведення - За окремим графіком залежно від комплектування груп
Ціна - 300 грн

Ефективний тайм-менеджмент лікаря. Майстер-клас (Педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права)
Для лікарів усіх спеціальностей, провізорів та організаторів охорони здоров’я
Тривалість заходу - 
1 день
Дата проведення - За окремим графіком залежно від комплектування груп
Ціна - 300 грн

Емоційного вигорання у медичних працівників (індивідуально-особистісна діагностика - аналіз – корекція). Майстер-клас (Педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права)
Для лікарів усіх спеціальностей, провізорів та організаторів охорони здоров’я
Тривалість заходу - 
1 день
Дата проведення - За окремим графіком залежно від комплектування груп
Ціна - 300 грн

 

Актуальні питання медичного права (для організаторів охорони здоров’я, науково-педагогічних працівників системи медичної освіти, лікарів та провізорів)

 

 

Нові технології навчання (для викладачів системи медичної освіти)

 

 

Основи теорії та методики професійної освіти (для асистентів і викладачів системи медичної освіти)

 

 

Педагогічні, психологічні та правові аспекти безперервного розвитку лікарів та провізорів (для викладачів системи медичної освіти)

 

 

Теорія і методика навчання (для професорів та досвідчених доцентів системи медичної освіти)

 

 

Практичні аспекти інноваційних форм викладання клінічних дисциплін для науково-практичних працівників закладів медичної освіти

 

 

Удосконалення системи управління якістю вищого медичного навчального закладу (для ректорів, проректорів, директорів інститутів, деканів факультетів, зав. кафедр, науково-педагогічних працівників закладів вищої та післядипломної освіти, працівників відповідних структурних підрозділів)

 

 

Цикли ТУ в Центрі симуляційних методів навчання

Базові основи підтримки життєдіяльності (Центр симуляційних методів навчання)
Для лікарів всіх спеціальностей
Місце проведення: ЦЕСИМЕН
Тривалість заходу - 
0,25 міс. (1 тиж.)
Дата проведення - І півріччя 2020 р – дати узгоджуються додатково
Ціна - 2400,0грн.

Базові практичні навички (Центр симуляційних методів навчання)
Для лікарів вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги
Місце проведення: ЦЕСИМЕН
Тривалість заходу - 
0,25 міс. (1 тиж.)
Дата проведення - І півріччя 2020 р – дати узгоджуються додатково
Ціна - 2250,0грн.

Алгоритм дій при важких дихальних шляхах у дорослих (Центр симуляційних методів навчання)
Для лікарів-анестезіологів, лікарів з медицини невідкладних станів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, лікарів-терапевтів
Місце проведення: ЦЕСИМЕН
Тривалість заходу - 
0,25 міс. (1 тиж.)
Дата проведення - І півріччя 2020 р – дати узгоджуються додатково
Ціна - 1900,0грн.

Алгоритм дій при важких дихальних шляхах у дітей (Центр симуляційних методів навчання)
Для лікарів-анестезіологів дитячих, лікарів-анестезіологів, лікарів з медицини невідкладних станів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, лікарів-педіатрів
Місце проведення: ЦЕСИМЕН
Тривалість заходу - 
0,25 міс. (1 тиж.)
Дата проведення - І півріччя 2020 р – дати узгоджуються додатково
Ціна - 2250,0грн.

Алгоритм початкової та реанімаційної допомоги новонародженим (Центр симуляційних методів навчання)
Для лікарів акушерів-гінекологів, лікарів-анестезіологів, лікарів-анестезіологів дитячих, лікарів загальної практики-сімейної медицини, лікарів з медицини невідкладних станів, лікарів-педіатрів
Місце проведення: ЦЕСИМЕН
Тривалість заходу - 
0,25 міс. (1 тиж.)
Дата проведення - І півріччя 2020 р – дати узгоджуються додатково
Ціна - 2250,0грн.

Базові основи підтримки життєдіяльності (Центр симуляційних методів навчання)
Для лікарів всіх спеціальностей
Місце проведення: ЦЕСИМЕН
Тривалість заходу - 
0,25 міс. (1 тиж.)
Дата проведення - ІІ півріччя 2020 р – дати узгоджуються додатково
Ціна - 2400,0грн.

Базові практичні навички (Центр симуляційних методів навчання)
Для лікарів вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги
Місце проведення: ЦЕСИМЕН
Тривалість заходу - 
0,25 міс. (1 тиж.)
Дата проведення - ІІ півріччя 2020 р – дати узгоджуються додатково
Ціна - 2250,0грн.

Алгоритм дій при важких дихальних шляхах у дорослих (Центр симуляційних методів навчання)
Для лікарів-анестезіологів, лікарів з медицини невідкладних станів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, лікарів-терапевтів
Місце проведення: ЦЕСИМЕН
Тривалість заходу - 
0,25 міс. (1 тиж.)
Дата проведення - ІІ півріччя 2020 р – дати узгоджуються додатково
Ціна - 1900,0грн.

Алгоритм дій при важких дихальних шляхах у дітей (Центр симуляційних методів навчання)
Для лікарів-анестезіологів дитячих, лікарів-анестезіологів, лікарів з медицини невідкладних станів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, лікарів-педіатрів
Місце проведення: ЦЕСИМЕН
Тривалість заходу - 
0,25 міс. (1 тиж.)
Дата проведення - ІІ півріччя 2020 р – дати узгоджуються додатково
Ціна - 2250,0грн.

Алгоритм початкової та реанімаційної допомоги новонародженим (Центр симуляційних методів навчання)
Для лікарів акушерів-гінекологів, лікарів-анестезіологів, лікарів-анестезіологів дитячих, лікарів загальної практики-сімейної медицини, лікарів з медицини невідкладних станів, лікарів-педіатрів
Місце проведення: ЦЕСИМЕН
Тривалість заходу - 
0,25 міс. (1 тиж.)
Дата проведення - ІІ півріччя 2020 р – дати узгоджуються додатково
Ціна - 2250,0грн.

 

Цикли ТУ Філософія

Феномен ВІЛ-інфекції: медико-соціальні та філософські аспекти (Філософії)
Для лікарів, лікарів-дослідників, які проводять клінічні та біомедичні дослідження, викладачів системи медичної освіти, інститутів підвищення кваліфікації викладачів
Тривалість заходу - 
1 тиждень
Дата проведення - 16.11-23.11
Ціна - 1200,0грн.

Етико-правові та нормативні засади проведення доклінічних та клінічних досліджень (Філософії)
Для викладачів системи медичної освіти, інститутів підвищення кваліфікації викладачів, членів комісій з питань етики при лікувально-профілактичних закладах, лікарів-дослідників, які проводять клінічні та біомедичні дослідження
Тривалість заходу - 
2  тижні
Дата проведення - 02.11-13.11
Ціна - 800,0грн.

Філософські засади медичної теорії та практики (Філософії)
Для лікарів, викладачів системи медичної освіти, інститутів підвищення кваліфікації викладачів
Тривалість заходу - 
2  тижні
Дата проведення - 01.06-12.06, 15.06-27.06, 01.12-14.12, (пн, вт, чт)
Ціна - 1600,0грн.

 

Цикли ТУ Травматологія

Дегенеративно-дистрофічні ураження хребта, вторинні порушення опорно-рухового апарату (Ортопедії і травматології №1)
Для лікарів терапевтів, загальної практики-сімейної медицини, хірургії, неврології, нейрохірургії та ортопедії-травматології
Тривалість заходу - 
Два тижні
Дата проведення - 30.03.-10.04. 2020р
Ціна - 2105,0грн.

Ударно-хвильова терапія в ортопедії і травматології. (Майстер-клас) (Ортопедії і травматології №1)
Для лікарів терапевтів, загальної практики-сімейної медицини, хірургії, неврології, нейрохірургії та ортопедії-травматології
Тривалість заходу - 
Тиждень
Дата проведення - 04.05.-08.05. 2020р.
Ціна - 1053,0грн.

Деформуючий артоз великих суглобів (Ортопедії і травматології №1)
Для лікарів терапевтів, загальної практики-сімейної медицини, хірургії, неврології, нейрохірургії та ортопедії-травматології
Тривалість заходу - 
Два тижні
Дата проведення - 01.06.-15.06. 2020р.
Ціна - 2105,0грн.

Травми, їх наслідки та захворювання кульшового суглоба у дітей (Ортопедії і травматології №1)
Для лікарів терапевтів, загальної практики-сімейної медицини, хірургії, неврології, нейрохірургії та ортопедії-травматології
Тривалість заходу - 
Два тижні
Дата проведення - 01.09.-15.09. 2020р
Ціна - 2105,0грн.

Сучасні методи діагностики та лікування захворювань суглобів (Ортопедії і травматології №1)
Для лікарів терапевтів, загальної практики-сімейної медицини, хірургії, неврології, нейрохірургії та ортопедії-травматології
Тривалість заходу - 
Два тижні
Дата проведення - 16.09.-30.09. 2020р
Ціна - 2105,0грн.

Остеохондроз хребта, вторинні порушення опорно-рухового апарату (Ортопедії і травматології №1)
Для лікарів терапевтів, загальної практики-сімейної медицини, хірургії, неврології, нейрохірургії та ортопедії-травматології
Тривалість заходу - 
Два тижні
Дата проведення - 19.10.-30.10. 2020 р.
Ціна - 2105,0грн.

Ударно-хвильова терапія при лікування захворювань суглобів. (Майстер клас) (Ортопедії і травматології №1)
Для лікарів терапевтів, загальної практики-сімейної медицини, хірургії, неврології, нейрохірургії та ортопедії-травматології
Тривалість заходу - 
Тиждень
Дата проведення - 16.11.-20.11. 2020р.
Ціна - 1053,0грн.

Остеохондроз хребта. Вертеброгенні артропатії. (ДН) (Ортопедії і травматології №1)
Для лікарів терапевтів, загальної практики-сімейної медицини, хірургії, неврології, нейрохірургії та ортопедії-травматології
Тривалість заходу - 
Два тижні
Дата проведення - 30.11.-11.12. 20.20р.
Ціна - 1014,0грн.

Сучасні методи діагностики та лікування захворювань суглобів (Ортопедії і травматології №1)
Для лікарів терапевтів, загальної практики-сімейної медицини, хірургії, неврології, нейрохірургії та ортопедії-травматології
Тривалість заходу - 
Два тижні
Дата проведення - 15.12.-28.12.
Ціна - 2105,0грн.

Цикли ТУ Медицина катастроф

Цивільно-військові протоколи надання екстреної медичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій та бойових дій. Тренінг (Медицини катастроф та військово-медичної підготовки)
Тривалість заходу - 
6 годин
Дата проведення - За замовленістю, за укомплектуванням, можливі індивідуальні заняття
Ціна - 

Раптове порушення прохідності дихальних шляхів та її відновлення. Тренінг (Медицини катастроф та військово-медичної підготовки)
Тривалість заходу - 6 годин
Дата проведення - За замовленістю, за укомплектуванням, можливі індивідуальні заняття 
Ціна - 

Серцево-легенева реанімація та особливості її проведення у осіб різних вікових категорій. Тренінг (Медицини катастроф та військово-медичної підготовки)
Тривалість заходу - 6 годин
Дата проведення - За замовленістю, за укомплектуванням, можливі індивідуальні заняття 
Ціна - 

Медичне реагування при подіях з масовим ураженням людей. Тренінг (Медицини катастроф та військово-медичної підготовки)
Тривалість заходу - 12 годин
Дата проведення - За замовленістю, за укомплектуванням, можливі індивідуальні заняття 
Ціна - 

Раптове порушення прохідності дихальних шляхів та її відновлення. Тренінг (Медицини катастроф та військово-медичної підготовки)
Тривалість заходу - 12 годин
Дата проведення - За замовленістю, за укомплектуванням, можливі індивідуальні заняття 
Ціна - 

Надання медичної допомоги при порушеннях серцевої діяльності. Тренінг (Медицини катастроф та військово-медичної підготовки)
Тривалість заходу - 12 годин
Дата проведення - За замовленістю, за укомплектуванням, можливі індивідуальні заняття 
Ціна - 

Цивільно-військові протоколи надання екстреної медичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій та бойових дій. Тренінг (Медицини катастроф та військово-медичної підготовки)
Тривалість заходу - 12 годин
Дата проведення - За замовленістю, за укомплектуванням, можливі індивідуальні заняття 
Ціна -