Search

 
 

АКРЕДИТАЦІЯ ОНП
ЛОКАЛЬНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ
- ЗАГАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ
- ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ, ЗАЛУЧЕНІ ДО ПІДГОТОВКИ АСПІРАНТІВ
- ПОЛОЖЕННЯ, ПОРЯДКИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ДЛЯ ПІДГОТОВКИ АСПІРАНТІВ
ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ
НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ
- Курс нормативних дисциплін за спеціальністю аспірантури
- Курс нормативних дисциплін загальної підготовки
- Дисципліни за вибором загальної підготовки
- Дисципліни за вибором спеціальної підготовки (основні)
РЕЦЕНЗІЇ НА ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ
НАША АДРЕСА
Матеріали для планування та захисту дисертаційної роботи

Акредитація ОНП

ЛОКАЛЬНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ 

ЗАГАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ, ЗАЛУЧЕНІ ДО ПІДГОТОВКИ АСПІРАНТІВ

ПОЛОЖЕННЯ, ПОРЯДКИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ДЛЯ ПІДГОТОВКИ АСПІРАНТІВ

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В НМАПО ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА 

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ 

Курс нормативних дисциплін за спеціальністю аспірантури (360 годин)

У якості дисциплін за вибором аспірант може обрати цикли спеціалізації, тематичного удосконалення, майстер-класи та інші форми інформальної освіти, що проводяться в НМАПО імені П. Л. Шупика та відповідають потребам і науковим інтересам аспіранта згідно з його Індивідуальним планом підготовки.

Курс нормативних дисциплін загальної підготовки

Дисципліни за вибором загальної підготовки:

Дисципліни за вибором спеціальної підготовки (основні):

 • Актуальні питання акушерства та гінекології з позицій доказової медицини (для акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, анестезіологів, сімейних лікарів)
 • Актуальні питання перинатології (для лікарів-акушерів-гінекологів, анестезіологів, сімейних лікарів. неонатологів)
 • Інноваційні підходи до проблем не виношування вагітності з курсом планування сім’ї та гінекологі
 • Ендокринологія в акушерстві та гінекології
 • Актуальні питання репродуктивного здоров’я жінок
 • Актуальні питання перинатології 
 • Репродуктивна ендокринологія: нейроендокринні синдроми
 • Актуальні питання акушерства та гінекології з позицій доказової медицини 
 • Актуальні питання діагностики та лікування захворювань жіночих статевих органів, обумовлених папіломо вірусним інфікуванням
 • УЗ-ехоскопія в акушерстві і гінекології 
 • Медицина молочної залози 
 • УЗ-ехоскопія в акушерстві і гінекології 
 • Проблеми репродуктології з точки зору медицини плода
 • Анестезіологічне забезпечення в акушерстві та гінекології 
 • Основи гістеро- та лапароскопії в гінекології
 • Актуальны питання діагностики та ІТ гострих отруєнь
 • Діагностика та ІТ невідкладних станів
 • Сучасні проблеми TORCH-інфекцій
 • Послуги тестування на ВІЛ та ВІЛ-асоційовані інфекції із застосування швидких тестів
 • Актуальні питання гастроентерології
 • Патологія системи гемостазу
 • Сучасні міжнародні стандарти діагностики і лікування хронічних лімфопроліфератичних  захворювань
 • Європейські стандарти діагностики і лікування анемій
 • Основи лабораторної  гематології та трансфузійної імунології
 • Дерматоонкологія в практиці лікаря-дерматовенеролога
 • Сучасна діагностика та лікування шкірних та венеричних хвороб
 • Імунопрофілактика інфекційних хвороб. 
 • Сучасні питання імунодефіцитних станів у дітей. 
 • Функціональна діагностика в дитячій кардіології
 • Актуальні питання діагностики патології серцево-судинної системи у дітей
 • Актуальні питання сучасної діабетології. Вибрані питання клінічної ендокринології
 • Актуальні питання патології надниркових залоз
 • Актуальні питання невідкладної абдомінальної хірургії.
 • Психіатрія. Сучасний стан та новітні досягнення.
 • Актуальні питання інфектології
 • Клініко-морфологічні дослідження біологічних рідин людини при патологічних станах
 • Новітні лабораторні технології в нефрології 
 • Сучасні питання фармакодинаміки та фармакокінетики лікарських засобів
 • Сучасні питання забезпечення, контролю якості і стандартизації лікарських засобів

РЕЦЕНЗІЇ НА ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В НМАПО ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА

  НАША АДРЕСА
  04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9, кімнати 404, 405
  тел.: (044) 205-49-80; 205-48-07
  E-mail: aspirant.nmapo@ukr.net
  science.nmapo@gmail.com

  Матеріали для планування та захисту дисертаційної роботи

  Вступ до аспірантури

  Затвердження індивідуального плану аспіранта

  Підготовка до захисту дисертації