Search

(Спеціальність 14.01.15 - нервові хвороби)
Загальна інформація
Паспорт спеціальності
Склад
Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт
     Здобувач Хижняк Юлія Василівна

     Здобувач НЕГРИЧ НАЗАР ОЛЕГОВИЧ
     Здобувач САЛІЙ ЗОЯ ВАСИЛІВНА
     Здобувач ГЕЛЕТЮК ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

     Здобувач ЧЕБОРАКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
     Здобувач СТАРОВОЙТОВА ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
     Здобувач ЖГІЛЬОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
     Здобувач СТАДНІК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
     Здобувач ІНГУЛА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА
     Здобувач НЕСУКАЙ ВАЛЕНТИН ГЕННАДІЙОВИЧ
Загальна інформація

Створена відповідно до наказу МОН України від 07.11.2018 № 1218 (Додаток 4 до наказу, Додаток 1 до наказу),рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.15– нервові хвороби (медичні науки)

Голова – д. мед. н., професор Головченко Юрій Іванович завідувач кафедри неврології №1 НМАПО імені П. Л. Шупика

Заступник голови ‑ д. мед. н., професор Ткаченко Олена Василівна, завідувач кафедри неврології №2 НМАПО імені П. Л. Шупика

Учений секретар – к. мед. н. Горева Ганна Валентинівна, асистент кафедри неврології №1 НМАПО імені П. Л. Шупика.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 7 листопада 2018 року до 31 грудня 2020 року

Контактна інформація: тел. +38 (044) 440-10-44

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Паспорт спеціальності

I. Формула спеціальності:

Галузь медичної науки, яка займається діагностикою,лікуванням, профілактикою захворювань нервової системи (центральної: головного та спинного мозку, периферичної та вегетативної нервової системи). Удосконалення методів розпізнавання причин і механізмів розвитку захворювань, ранньої діагностики, лікування та профілактики хвороб нервової системи сприятиме збереженню здоров'я людей, скороченню термінів тимчасової непрацездатності, зменшенню інвалідності, смертності та відновленню працездатності.

II. Напрямки досліджень:

2.1. Дослідження епідеміології, етіології, патогенезу, клініки найпоширеніших захворювань нервової системи: цереброваскулярних, травматичних, інфекційних, токсичних, геридітарних (спадкових), зумовлених патологією хребта, соматичними захворюваннями, пов'язаних із віковими змінами в осіб похилого віку або дітей та інші.

2.2. Розроблення та вдосконалення методів діагностики захворювань нервової системи.

2.3. Експериментальне та клінічне розроблення методів лікування, реабілітації хворих з нервовими хворобами, впровадження цих методів у клінічну практику.

2.4. Розроблення методів диспансеризації та профілактики нервових захворювань.

2.5. Розроблення системи організаційних засобів надання неврологічної допомоги хворим.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

медичні науки.Склад

Голова ради:

  1. Головченко Юрій Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15.

Заступник голови:

  1. Ткаченко Олена Василівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15.

Вчений секретар:

  1. Горева Ганна Валентинівна, к.мед.н., асистент кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15.

Члени ради:

4. Бачинська Наталія Юріївна, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», спеціальність 14.01.15;
5. Боброва Валентина Іванівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
6. Глоба Марина Василівна, д.мед.н., завідувач науково-дослідного центру, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
7. Губенко Віталій Павлович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
8. Зозуля Іван Савович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
9. Карабань Ірина Миколаївна, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», спеціальність 14.01.15;
10. Коваленко Ольга Євгенівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
11. Кузнєцов Віктор Валерійович, д.мед.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», спеціальність 14.01.15;
12. Насонова Тетяна Іванівна, д.мед.н., доцент, доцент кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
13. Паєнок Анжеліка Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
14. Свиридова Наталя Костянтинівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
15. Слободін Тетяна Миколаївна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність14.01.15;
16. Трінус Костянтин Федорович, д.мед.н., ПВНЗ «Київський міжнародний університет», спеціальність 14.01.15;
17. Тріщинська Марина Анатоліївна, д.мед.н., доцент, завідувач відділу, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
18. Труфанов Євген Олександрович, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
19. Чуприна Геннадій Миколайович, д.мед.н., доцент, доцент кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.15;
20. Шкробот Світлана Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», спеціальність 14.01.15;
21. Юрик Ольга Єфремівна, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», спеціальність 14.01.15.Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт

Здобувач НЕГРИЧ НАЗАР ОЛЕГОВИЧ

Автореферат:  КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ТА ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СИРОВАТКОВИХ МАРКЕРІВ БІЛКОВОЇ ПРИРОДИ У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ

Дисертація: КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ТА ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СИРОВАТКОВИХ МАРКЕРІВ БІЛКОВОЇ ПРИРОДИ У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач Хижняк Юлія Василівна

Автореферат:  КЛІНІКО-НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНІ СПІВВІДНОШЕННЯ У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ

Дисертація:  КЛІНІКО-НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНІ СПІВВІДНОШЕННЯ У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач САЛІЙ ЗОЯ ВАСИЛІВНА

Автореферат:  КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДДАЛЕНОГО ПЕРІОДУ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ

Дисертація:  КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДДАЛЕНОГО ПЕРІОДУ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ГЕЛЕТЮК ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

Автореферат:  ФУНКЦІОНАЛЬНІ НАСЛІДКИ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ У ХВОРИХ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ, ЇХ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ НАПРЯМКІВ ВІДНОВНОЇ ТЕРАПІЇ

Дисертація:  ФУНКЦІОНАЛЬНІ НАСЛІДКИ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ У ХВОРИХ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ, ЇХ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ НАПРЯМКІВ ВІДНОВНОЇ ТЕРАПІЇ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ЧЕБОРАКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Автореферат:  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА ПРИ ПОЄДНАННІ З АУТОІМУННИМ ТИРЕОЇДИТОМ

Дисертація:  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА ПРИ ПОЄДНАННІ З АУТОІМУННИМ ТИРЕОЇДИТОМ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач СТАРОВОЙТОВА ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Автореферат:  КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІЗНИХ ФЕНОТИПІВ ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА НА ОСНОВІ СПІВСТАВЛЕННЯ РУХОВИХ, НЕМОТОРНИХ ПРОЯВІВ ТА ОСОБИСТІСНИХ РИС ХВОРИХ

Дисертація:  КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІЗНИХ ФЕНОТИПІВ ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА НА ОСНОВІ СПІВСТАВЛЕННЯ РУХОВИХ, НЕМОТОРНИХ ПРОЯВІВ ТА ОСОБИСТІСНИХ РИС ХВОРИХ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ЖГІЛЬОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Автореферат:  КЛІНІКО-ПАРАКЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ІШЕМІЮ МОЗКУ ПРИ ХРОНІЧНІЙ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ

Дисертація:  КЛІНІКО-ПАРАКЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ІШЕМІЮ МОЗКУ ПРИ ХРОНІЧНІЙ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач СТАДНІК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Автореферат:  КОГНІТИВНІ РОЗЛАДИ У ПАЦІЄНТІВ З ПОРУШЕННЯМИ СЕРЦЕВОГО РИТМУ І ПРОВІДНОСТІ: МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ, ПІДХОДИ ДО ПРЕВЕНТИВНО-ТЕРАПЕВТИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ (СОМАТО-НЕВРОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ)

Дисертація:  КОГНІТИВНІ РОЗЛАДИ У ПАЦІЄНТІВ З ПОРУШЕННЯМИ СЕРЦЕВОГО РИТМУ І ПРОВІДНОСТІ: МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ, ПІДХОДИ ДО ПРЕВЕНТИВНО-ТЕРАПЕВТИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ (СОМАТО-НЕВРОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ)

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ІНГУЛА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

Автореферат:  ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКАЗНИКІВ СТАНУ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ДАНІ НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ІШЕМІЇ МОЗКУ У ХВОРИХ ЗІ СТЕНОКАРДІЄЮ НАПРУГИ

Дисертація:  ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКАЗНИКІВ СТАНУ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ДАНІ НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ІШЕМІЇ МОЗКУ У ХВОРИХ ЗІ СТЕНОКАРДІЄЮ НАПРУГИ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач НЕСУКАЙ ВАЛЕНТИН ГЕННАДІЙОВИЧ

Автореферат:  Транзиторні ішемічні атаки в вертебрально-базилярній системі у хворих з вертеброгенною патологією шийного відділу хребта

Дисертація:  Транзиторні ішемічні атаки в вертебрально-базилярній системі у хворих з вертеброгенною патологією шийного відділу хребта

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3