Search

(Спеціальності : 14.01.01 - акушерство та гінекологія, 14.01.30 - анестезіологія та інтенсивна терапія)

Загальна інформація
Паспорт спеціальності
Склад
Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт
 

  Здобувач МІНІНА ОЛЬГА ЮРІЇВНА
  Здобувач ФЕЙТА ЮЛІЯ РУСЛАНІВНА
  Здобувач КОСТЮК АЛЕВТИНА ЛЕОНТІЇВНА
  Здобувач ПРОКОПОВИЧ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ
  Здобувач ДАРІЙ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
  Здобувач НІМЕНЬКИЙ МАКСИМ ВАДИМОВИЧ
  Здобувач ЗАКОРДОНЕЦЬ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ
  Здобувач МОШКІВСЬКА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА
  Здобувач CУДАКЕВИЧ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
  Здобувач ЛИСЕНКО БОЛЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
  Здобувач ЗАБОЛОТІН АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
  Здобувач СТЕПАНЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
  Здобувач ІВАНКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА
  Здобувач ПРОДАН ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
  Здобувач ГРЕК ЛЮДМИЛА ПРОКОФІЇВНА

  

Загальна інформація

Утворена відповідно до наказу МОН України від 11.07.2017 № 996 рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.01 «Акушерство та гінекологія» та 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

Голова чл.-кор. НАМН України д. мед. н. професор ВДОВИЧЕНКО ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ, перший проректор НМАПО імені П. Л. Шупика

Заступник голови д.мед.н., професор ЛОСКУТОВ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П. Л. Шупика

Учений секретар  д.мед.н., Суслікова Лідія Вікторівна, доцент, директор, Український державний інститут репродуктології НМАПО імені П. Л. Шупика

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 11 липня 2017 року строком до 31 грудня 2019 року

Контактна інформація: тел. +38 (044) 518-41-57


Паспорт спеціальності

Переглянути у PDF

Склад

Голова ради:

Вдовиченко Юрій Петрович, д.мед.н., професор, перший проректор, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01.

Заступник голови:

Лоскутов Олег Анатолійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30.

Вчений секретар:

Суслікова Лідія Вікторівна, д.мед.н., професор, директор, Український державний інститут репродуктології НМАПО імені П. Л. Шупика , спеціальність 14.01.01;

Члени ради:

Біляєв Андрій Вікторович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30;

Бойко Володимир Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 14.01.01;

Вовк Іраїда Борисівна, д.мед.н, професор, керівник відділення, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», спеціальність 14.01.01;

Голяновський Олег Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Горбунова Ольга Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Дубров Сергій Олександрович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.30;

Жук Світлана Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Згржебловська Леся Володимирівна, д.мед.н., доцент, старший ординатор відділення, Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, спеціальність 14.01.30;

Камінський В’ячеслав Володимирович, д.мед.н., професор, директор, Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини, спеціальність 14.01.01;

Козинець Георгій Павлович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30;

Корнацька Алла Григорівна, д.мед.н., професор, завідувач відділення, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», спеціальність 14.01.01;

Малиш Ігор Ростиславович, д.мед.н., професор, завідувач відділення, Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, спеціальність 14.01.30;

Романенко Тамара Григорівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Сільченко Валерій Петрович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30;

Суханова Ауріка Альбертівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Ткаченко Руслан Опанасович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30;

Тріщинська Марина Анатоліївна, д.мед.н., доцент, доцент кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30.


Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт

Здобувач МІНІНА ОЛЬГА ЮРІЇВНА

Автореферат:  ПРОЛІФЕРАТИВНІ ПРОЦЕСИ ЕНДОМЕТРІЯ У ЖІНОК У ПОСТМЕНОПАУЗІ: ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

Дисертація:  ПРОЛІФЕРАТИВНІ ПРОЦЕСИ ЕНДОМЕТРІЯ У ЖІНОК У ПОСТМЕНОПАУЗІ: ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ФЕЙТА ЮЛІЯ РУСЛАНІВНА

Автореферат:  ОЦІНКА РИЗИКУ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯПОЛОГОВИХ ГНІЙНОСЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК З УСКЛАДНЕНИМ ПЕРЕБІГОМ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ

Дисертація:  ОЦІНКА РИЗИКУ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯПОЛОГОВИХ ГНІЙНОСЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК З УСКЛАДНЕНИМ ПЕРЕБІГОМ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач КОСТЮК АЛЕВТИНА ЛЕОНТІЇВНА

Автореферат:  ВАГІТНІСТЬ І ПОЛОГИ В ЖІНОК З НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЮ ДИСПЛАЗІЄЮ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ: ДІАГНОСТИКА І ПРОФІЛАКТИКА ГЕСТАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ

Дисертація:  ВАГІТНІСТЬ І ПОЛОГИ В ЖІНОК З НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЮ ДИСПЛАЗІЄЮ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ: ДІАГНОСТИКА І ПРОФІЛАКТИКА ГЕСТАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ПРОКОПОВИЧ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Автореферат:  ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ У ЖІНОК З ЛЕЙОМІОМОЮ МАТКИ НА ТЛІ ЕНДОМЕТРІОЗУ

Дисертація:  ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ У ЖІНОК З ЛЕЙОМІОМОЮ МАТКИ НА ТЛІ ЕНДОМЕТРІОЗУ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ДАРІЙ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ

Автореферат:  ОПТИМІЗАЦІЯ ТАКТИКИ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОДРУЖНІХ ПАР ІЗ ОБТЯЖЕНИМ ГЕНЕТИЧНИМ АНАМНЕЗОМ

Дисертація: ОПТИМІЗАЦІЯ ТАКТИКИ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОДРУЖНІХ ПАР ІЗ ОБТЯЖЕНИМ ГЕНЕТИЧНИМ АНАМНЕЗОМ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач НІМЕНЬКИЙ МАКСИМ ВАДИМОВИЧ

Автореферат:  ПОРІВНЯЛЬНІ АСПЕКТИ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІСЛЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЇ ЯЄЧНИКІВ ТА МАТКОВИХ ТРУБ

Дисертація:  ПОРІВНЯЛЬНІ АСПЕКТИ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІСЛЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЇ ЯЄЧНИКІВ ТА МАТКОВИХ ТРУБ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ЗАКОРДОНЕЦЬ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ

Автореферат:  ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЇ ЕНДО-І МІОМЕТРІЮ У ПАЦІЄНТОК ПЕРІМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРІОДУ З ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

Дисертація:  ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЇ ЕНДО-І МІОМЕТРІЮ У ПАЦІЄНТОК ПЕРІМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРІОДУ З ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач  НУНГА КРІСТІНА ЖИМЕ

Автореферат:  ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ ЖІНОК ІЗ РУБЦЕМ НА МАТЦІ, ЯКІ БАГАТО НАРОДЖУВАЛИ

Дисертація:  ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ ЖІНОК ІЗ РУБЦЕМ НА МАТЦІ, ЯКІ БАГАТО НАРОДЖУВАЛИ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ГЕРВАЗЮК ОЛЬГА ІГОРІВНА

Автореферат:  ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ, ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ ТРОМБОГЕМОРАГІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ВАГІТНИХ ТА РОДІЛЬ

Дисертація:  ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ, ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ ТРОМБОГЕМОРАГІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ВАГІТНИХ ТА РОДІЛЬ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач МОШКІВСЬКА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА

Автореферат:  ЗАХИСТ ЛЕГЕНЬ ПІД ЧАС ШТУЧНОГО КРОВООБІГУ У ДIТЕЙ З ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ СЕРЦЯ

Дисертація:  ЗАХИСТ ЛЕГЕНЬ ПІД ЧАС ШТУЧНОГО КРОВООБІГУ У ДIТЕЙ З ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ СЕРЦЯ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач CУДАКЕВИЧ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Автореферат:  ВПЛИВ ГЛИБИНИ АНЕСТЕЗІЇ ТА РЕЖИМІВ ПЕРФУЗІЇ НА СТАН КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ, ОПЕРОВАНИХ В УМОВАХ ШТУЧНОГО КРОВООБІГУ

Дисертація:  ВПЛИВ ГЛИБИНИ АНЕСТЕЗІЇ ТА РЕЖИМІВ ПЕРФУЗІЇ НА СТАН КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ, ОПЕРОВАНИХ В УМОВАХ ШТУЧНОГО КРОВООБІГУ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ЛИСЕНКО БОЛЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Автореферат:   ГЕНІТАЛЬНИЙ ЕНДОМЕТРІОЗ У ЖІНОК ІЗ ГІПОТИРЕОЗОМ: ПАТОГЕНЕЗ, ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА РЕЦИДИВІВ

Дисертація:  ГЕНІТАЛЬНИЙ ЕНДОМЕТРІОЗ У ЖІНОК ІЗ ГІПОТИРЕОЗОМ: ПАТОГЕНЕЗ, ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА РЕЦИДИВІВ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ЗАБОЛОТІН АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Автореферат:   ДІАГНОСТИКА ТА ЕНДОСКОПІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ВРОДЖЕНИХ АНОМАЛІЙ РОЗВИТКУ МАТКИ

Дисертація:  ДІАГНОСТИКА ТА ЕНДОСКОПІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ВРОДЖЕНИХ АНОМАЛІЙ РОЗВИТКУ МАТКИ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач СТЕПАНЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Автореферат:   ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ТЕРАПІЇ У ЖІНОК З ПАТОЛОГІЧНИМ КЛІМАКСОМ

Дисертація:  ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ТЕРАПІЇ У ЖІНОК З ПАТОЛОГІЧНИМ КЛІМАКСОМ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ІВАНКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Автореферат:   УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ТА АЛГОРИТМУ РОЗРОДЖЕННЯ ЖІНОК З ПАТОЛОГІЄЮ ПЛАЦЕНТАЦІЇ

Дисертація:  УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ТА АЛГОРИТМУ РОЗРОДЖЕННЯ ЖІНОК З ПАТОЛОГІЄЮ ПЛАЦЕНТАЦІЇ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ПРОДАН ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Автореферат:   ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГРАМ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОТОКОЛАХ ДОНАЦІЇ ООЦИТІВ

Дисертація:  ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГРАМ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОТОКОЛАХ ДОНАЦІЇ ООЦИТІВ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ГРЕК ЛЮДМИЛА ПРОКОФІЇВНА

Автореферат:   CИНДРОМ ХРОНІЧНОГО ТАЗОВОГО БОЛЮ: ЕТІОПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Дисертація:  CИНДРОМ ХРОНІЧНОГО ТАЗОВОГО БОЛЮ: ЕТІОПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2