(Спеціальності : 14.01.01 - акушерство та гінекологія, 14.01.30 - анестезіологія та інтенсивна терапія)

Загальна інформація
Паспорт спеціальності
Склад
Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт
 

  Здобувач СТЕПАНЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
  Здобувач ІВАНКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА
  Здобувач ПРОДАН ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
  Здобувач ГРЕК ЛЮДМИЛА ПРОКОФІЇВНА
  Здобувач ДРУЖИНА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
  Здобувач ЖЕМЕЛА НАТАЛІЯ ІГОРІВНА
  Здобувач ОРЛОВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА
  Здобувач ТКАЧЕНКО ЖАННА СЕРГІЇВНА
  Здобувач ГУРІН ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
  Здобувач НЕСТЕРЦОВА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА
  Здобувач ЩУРУК НАДІЯ ВАСИЛІВНА
  Здобувач ГРИЦИШИН БОГДАН РУСЛАНОВИЧ

  

Загальна інформація

Утворена відповідно до наказу МОН України від 15.11.2019 № 1428 рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.01 «Акушерство та гінекологія» та 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

Голова ради:

Вдовиченко Юрій Петрович, д.мед.н., професор, перший проректор, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01.

Заступник голови:

Лоскутов Олег Анатолійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30.

Вчений секретар:

Галушко Олександр Анатолійович, д.мед.н. доцент, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П. Л. Шупика

Члени ради:

Біляєв Андрій Вікторович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30;

Бойко Володимир Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 14.01.01;

Вовк Іраїда Борисівна, д.мед.н, професор, керівник відділення, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», спеціальність 14.01.01;

Голяновський Олег Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Горбунова Ольга Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Дубров Сергій Олександрович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.30;

Жук Світлана Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Згржебловська Леся Володимирівна, д.мед.н., доцент, старший ординатор відділення, Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, спеціальність 14.01.30;

Камінський В’ячеслав Володимирович, д.мед.н., професор, директор, Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини, спеціальність 14.01.01;

Козинець Георгій Павлович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30;

Корнацька Алла Григорівна, д.мед.н., професор, завідувач відділення, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», спеціальність 14.01.01;

Малиш Ігор Ростиславович, д.мед.н., професор, завідувач відділення, Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, спеціальність 14.01.30;

Романенко Тамара Григорівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Сільченко Валерій Петрович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30;

Суслікова Лідія Вікторівна, д.мед.н., професор, директор, Український державний інститут репродуктології НМАПО імені П. Л. Шупика , спеціальність 14.01.01;

Суханова Ауріка Альбертівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Ткаченко Руслан Опанасович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30;

Тріщинська Марина Анатоліївна, д.мед.н., доцент, доцент кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 15 листопада 2019 року строком до 31 грудня 2020 року

Контактна інформація: тел. +38 (044) 518-41-57

 

Паспорт спеціальності

Переглянути у PDF

Склад

Голова ради:

Вдовиченко Юрій Петрович, д.мед.н., професор, перший проректор, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01.

Заступник голови:

Лоскутов Олег Анатолійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30.

Вчений секретар:

Галушко Олександр Анатолійович, д.мед.н. доцент, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П. Л. Шупика

Члени ради:

Біляєв Андрій Вікторович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30;

Бойко Володимир Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 14.01.01;

Вовк Іраїда Борисівна, д.мед.н, професор, керівник відділення, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», спеціальність 14.01.01;

Голяновський Олег Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Горбунова Ольга Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Дубров Сергій Олександрович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.30;

Жук Світлана Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Згржебловська Леся Володимирівна, д.мед.н., доцент, старший ординатор відділення, Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, спеціальність 14.01.30;

Камінський В’ячеслав Володимирович, д.мед.н., професор, директор, Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини, спеціальність 14.01.01;

Козинець Георгій Павлович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30;

Корнацька Алла Григорівна, д.мед.н., професор, завідувач відділення, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», спеціальність 14.01.01;

Малиш Ігор Ростиславович, д.мед.н., професор, завідувач відділення, Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, спеціальність 14.01.30;

Романенко Тамара Григорівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Сільченко Валерій Петрович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30;

Суханова Ауріка Альбертівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Ткаченко Руслан Опанасович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30;

Тріщинська Марина Анатоліївна, д.мед.н., доцент, доцент кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30.


Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт

Здобувач СТЕПАНЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Автореферат:   ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ТЕРАПІЇ У ЖІНОК З ПАТОЛОГІЧНИМ КЛІМАКСОМ

Дисертація:  ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ТЕРАПІЇ У ЖІНОК З ПАТОЛОГІЧНИМ КЛІМАКСОМ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ІВАНКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Автореферат:   УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ТА АЛГОРИТМУ РОЗРОДЖЕННЯ ЖІНОК З ПАТОЛОГІЄЮ ПЛАЦЕНТАЦІЇ

Дисертація:  УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ТА АЛГОРИТМУ РОЗРОДЖЕННЯ ЖІНОК З ПАТОЛОГІЄЮ ПЛАЦЕНТАЦІЇ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ПРОДАН ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Автореферат:   ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГРАМ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОТОКОЛАХ ДОНАЦІЇ ООЦИТІВ

Дисертація:  ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГРАМ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОТОКОЛАХ ДОНАЦІЇ ООЦИТІВ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ГРЕК ЛЮДМИЛА ПРОКОФІЇВНА

Автореферат:   CИНДРОМ ХРОНІЧНОГО ТАЗОВОГО БОЛЮ: ЕТІОПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Дисертація:  CИНДРОМ ХРОНІЧНОГО ТАЗОВОГО БОЛЮ: ЕТІОПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ДРУЖИНА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Автореферат:   АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ЗІ ШТУЧНИМ КРОВООБІГОМ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО І СТАРЕЧОГО ВІКУ

Дисертація:  АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ЗІ ШТУЧНИМ КРОВООБІГОМ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО І СТАРЕЧОГО ВІКУ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ЖЕМЕЛА НАТАЛІЯ ІГОРІВНА

Автореферат:   АКУШЕРСЬКІ ТА ПЕРИНАТАЛЬНІ АСПЕКТИ ПОРУШЕНЬ МІКРОНУТРІЄНТНОГО СТАНУ І ВІТАМІННОГО БАЛАНСУ ПРИ ВАГІТНОСТІ

Дисертація:  АКУШЕРСЬКІ ТА ПЕРИНАТАЛЬНІ АСПЕКТИ ПОРУШЕНЬ МІКРОНУТРІЄНТНОГО СТАНУ І ВІТАМІННОГО БАЛАНСУ ПРИ ВАГІТНОСТІ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ОРЛОВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

Автореферат:   ОПТИМІЗАЦІЯ ПРЕГРАВІДАРНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА СХЕМ СТИМУЛЯЦІЇ ОВУЛЯЦІЇ В ЖІНОК З ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНИМ ФАКТОРОМ БЕЗПЛІДДЯ В ПРОГРАМАХ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Дисертація:  ОПТИМІЗАЦІЯ ПРЕГРАВІДАРНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА СХЕМ СТИМУЛЯЦІЇ ОВУЛЯЦІЇ В ЖІНОК З ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНИМ ФАКТОРОМ БЕЗПЛІДДЯ В ПРОГРАМАХ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ТКАЧЕНКО ЖАННА СЕРГІЇВНА

Автореферат:   РЕПРОДУКТИВНІ ВТРАТИ В І ТА ІІ ТРИМЕСТРАХ ВАГІТНОСТІ: ДІАГНОСТИКА І ПРОФІЛАКТИКА

Дисертація:  РЕПРОДУКТИВНІ ВТРАТИ В І ТА ІІ ТРИМЕСТРАХ ВАГІТНОСТІ: ДІАГНОСТИКА І ПРОФІЛАКТИКА

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ГУРІН ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Автореферат:   ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ ПРИ ОПЕРАЦІЯХ КОРОНАРНОГО ШУНТУВАННЯ НА ПРАЦЮЮЧОМУ СЕРЦІ В УМОВАХ ТОТАЛЬНОЇ ІНГАЛЯЦІЙНОЇ АНЕСТЕЗІЇ

Дисертація:  ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ ПРИ ОПЕРАЦІЯХ КОРОНАРНОГО ШУНТУВАННЯ НА ПРАЦЮЮЧОМУ СЕРЦІ В УМОВАХ ТОТАЛЬНОЇ ІНГАЛЯЦІЙНОЇ АНЕСТЕЗІЇ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач НЕСТЕРЦОВА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА

Автореферат: ОСОБЛИВОСТІ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ І ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ЖІНОК З НИЗЬКОЮ ТА З НАДМІРНОЮ ВАГОЮ ПРИ НАРОДЖЕННІ

Дисертація: ОСОБЛИВОСТІ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ І ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ЖІНОК З НИЗЬКОЮ ТА З НАДМІРНОЮ ВАГОЮ ПРИ НАРОДЖЕННІ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ГРИЦИШИН БОГДАН РУСЛАНОВИЧ

Автореферат: ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ЖІНОК ІЗ ТИРЕОПАТІЯМИ В УМОВАХ ЙОДОДЕФІЦИТУ

Дисертація: ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ЖІНОК ІЗ ТИРЕОПАТІЯМИ В УМОВАХ ЙОДОДЕФІЦИТУ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ЩУРУК НАДІЯ ВАСИЛІВНА

Автореферат: МАРКЕРИ ІНФІКУВАННЯ ТА КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ БІОЦЕНОЗУ ПІХВИ ПРИ ЛІКУВАННІ ЗАГРОЗИ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ

Дисертація: МАРКЕРИ ІНФІКУВАННЯ ТА КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ БІОЦЕНОЗУ ПІХВИ ПРИ ЛІКУВАННІ ЗАГРОЗИ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3