Search

(Спеціальність 14.01.18 - офтальмологія)

Загальна інформація
Паспорт спеціальності
Склад
Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт
  Здобувач МАРТИНЮК ДАР’Я ІГОРІВНА
  Здобувач МИХАЛЬЧИК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
  Здобувач СЕРГІЄНКО ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА
  Здобувач ЧУЙ КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА
  Здобувач ТАХА САЛАХ АХМАД
  Здобувач ГУРЖІЙ ЮЛІЯ МАКCИМІВНА
  Здобувач НОВАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА
  Здобувач СТЕБЛОВСЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА
  Здобувач ЛИСЕНКО МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ
  Здобувач БУРДЕЙНИЙ СЕРГІЙ ІГОРОВИЧ
Здобувач ЯЦЕНКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
Здобувач КАРЛІЙЧУК МАРИНА АКСЕНТІЇВНА


Загальна інформація

Утворена відповідно до Наказу МОН України від 21.12.2015 № 1328 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 15 грудня 2015 року»

Спеціалізована вчена рада Д 26.613.05 приймає до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.18 «Офтальмологія» у складі, що додається.

Голова - д. мед. н. професор РИКОВ Сергій Олександрович, завідувач кафедри офтальмології НМАПО імені П. Л. Шупика

Заступник голови - д. мед. н. професор СЕРГІЄНКО Микола Маркович, професор кафедри офтальмології НМАПО імені П. Л. Шупика

Учений секретар - к. мед. н. доцент ЛАВРИК Наталія Семенівна доцент кафедри офтальмології НМАПО імені П. Л. Шупика

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 18 грудня 2018 по 31 грудня 2020 згідно до Наказу МОН України №1412 від 18.12.18

Контактна інформація: тел. +38(044)408-05-36

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Паспорт спеціальності

14.01.18-офтальмологія

1. Формула спеціальності:

Галузь науки, яка вивчає етіологію, патогенез захворювань зорової системи, розробляє й удосконалює методи ранньої діагностики, лікування та профілактики захворювань, вроджених дефектів й аномалій розвитку зорового аналізатора, органа зору й орбіти (зорових нервів, очних яблук і їхнього допоміжного апарату), центральних відділів органа зору; удосконалює методи корекції аномалій рефракції; розробляє заходи, спрямовані на зниження рівня сліпоти та слабкозорості, скорочення термінів тимчасової непрацездатності та зменшення кількості інвалідів за станом зорової системи й органа зору.

2. Напрямки досліджень:

2.1. Дослідження етіології, патогенезу та розповсюдження очних захворювань, аномалій рефракції, вроджених, спадкових і травматичних патологій.

2.2. Розроблення й удосконалення методів діагностики, профілактики та лікування пошкоджень органа зору та зорової системи.

2.3. Експериментальне та клінічне розроблення обґрунтування засобів і методів лікування очних захворювань, аномалій розвитку та вроджених дефектів органа зору та впровадження їх у клінічну практику.

2.4. Розроблення й оцінювання методів диспансеризації населення з аномаліями рефракції, вродженими та набутими очними захворюваннями.

2.5. Дослідження морфологічних, фізіологічних, біохімічних і біофізичних параметрів, які визначають відхилення від нормального функціонування органа зору, зорової системи, порушення яких призводить до передчасного старіння, розвитку преморбідного стану та патологічних процесів в оці та зоровій системі.

2.6. Вивчення фізіології та патофізіології зорової системи при офтальмоергономічних дослідженнях і при системних ураженнях організму.

2.7. Вивчення генетичних аспектів очних захворювань.

2.8. Експериментальне та клінічне дослідження нейроофтальмологічних і вегетоофтапь- мологічних захворювань.

2.9. Вивчення механізмів лікувальної та профілактичної дії лікарських, фізичних і природ­них чинників на орган зору в умовах норми, патології й у віковому аспекті.

2.10. Вивчення фармакодинаміки лікувальних препаратів, патогенетично обґрунтовано застосовуваних при захворюваннях органа зору, орбіти та зорової системи.

2.11. Експериментальне моделювання захворювань органа зору, зорової системи та патогенетично обґрунтоване лікування їх в експерименті.

2.12. Експертиза зорових функцій.

2.13. Розроблення методів трансплантації і протезування ока та його відділів.

3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: медичні науки.


Склад

Голова ради:
 1. Риков Сергій Олександрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.18.

Заступник голови:

 1. Могілевський Сергій Юрійович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.18.

Вчений секретар:

 1. Лаврик Наталія Семенівна, к.мед.н., доцент, доцент кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 01.18.

Члени ради:

 1. Бездітко Павло Андрійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.18;
 2. Варивончик Денис Віталійович, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.18;
 3. Венгер Людмила Віленівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.18;
 4. Веселовська Зоя Федорівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ПВНЗ «Київський медичний університет» УАНМ, спеціальність 14.01.18;
 5. Видиборець Станіслав Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.18;
 6. Коритнюк Раїса Сергіївна, д.фарм.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.18;
 7. Жабоєдов Дмитро Геннадійович, д.мед.н., доцент кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.18;
 8. Завгородня Наталія Григорівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.18;
 9. Луньова Ганна Геннадіївна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.18;
 10. Медведовська Наталія Володимирівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.18;
 11. Петренко Оксана Василівна, д.мед.н., доцент кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.18;
 12. Шаргородська Ірина Василівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.18.


Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт


Здобувач МАРТИНЮК ДАР’Я ІГОРІВНА

Автореферат: КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ПЕРЕДНЬОЇ ІШЕМІЧНОЇ ОПТИЧНОЇ НЕЙРОПАТІЇ
Дисертація: КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ПЕРЕДНЬОЇ ІШЕМІЧНОЇ ОПТИЧНОЇ НЕЙРОПАТІЇ
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2


Здобувач МИХАЛЬЧИК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Автореферат: КОРЕКЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ПРОФІЛАКТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ДІАБЕТИЧНОЇ РЕТИНОПАТІЇ
Дисертація: КОРЕКЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ПРОФІЛАКТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ДІАБЕТИЧНОЇ РЕТИНОПАТІЇ
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2


Здобувач СЕРГІЄНКО ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА

Автореферат: ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ СИЛІКОНОВИХ ТАМПОНАД ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ РЕГМАТОГЕННОГО ВІДШАРУВАННЯ СІТКІВКИ
Дисертація: ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ СИЛІКОНОВИХ ТАМПОНАД ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ РЕГМАТОГЕННОГО ВІДШАРУВАННЯ СІТКІВКИ
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ЧУЙ КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА

Автореферат: ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ОКЛЮЗІЇ ГІЛКИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВЕНИ СІТКІВКИ
Дисертація: ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ОКЛЮЗІЇ ГІЛКИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВЕНИ СІТКІВКИ
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ТАХА САЛАХ АХМАД

Автореферат: КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ АРГІНІНУ ТА АНТИОКСИДАНТІВ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З НЕПРОЛІФЕРАТИВНОЮ ДІАБЕТИЧНОЮ РЕТИНОПАТІЄЮ
Дисертація: КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ АРГІНІНУ ТА АНТИОКСИДАНТІВ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З НЕПРОЛІФЕРАТИВНОЮ ДІАБЕТИЧНОЮ РЕТИНОПАТІЄЮ
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ГУРЖІЙ ЮЛІЯ МАКCИМІВНА

Автореферат: ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНОЇ ОПЕРАЦІЇ ФАКОЕМУЛЬСИФІКАЦІЇ З ІМПЛАНТАЦІЄЮ ШТУЧНОГО КРИШТАЛИКА З ЗАДНЬОЮ МІКРОВІТРЕКТОМІЄЮ ПРИ СИНДРОМІ МІЛКОЇ ПЕРЕДНЬОЇ КАМЕРИ
Дисертація: ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНОЇ ОПЕРАЦІЇ ФАКОЕМУЛЬСИФІКАЦІЇ З ІМПЛАНТАЦІЄЮ ШТУЧНОГО КРИШТАЛИКА З ЗАДНЬОЮ МІКРОВІТРЕКТОМІЄЮ ПРИ СИНДРОМІ МІЛКОЇ ПЕРЕДНЬОЇ КАМЕРИ
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

Здобувач НОВАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

Автореферат: ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДИФІКОВАНОГО ДВОЕТАПНОГО МЕТОДУ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВТОРИННУ НЕОВАСКУЛЯРНУ ГЛАУКОМУ
Дисертація: ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДИФІКОВАНОГО ДВОЕТАПНОГО МЕТОДУ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВТОРИННУ НЕОВАСКУЛЯРНУ ГЛАУКОМУ
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

Здобувач СТЕБЛОВСЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА

Автореферат: ОПТИМІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВІКОВОЇ КАТАРАКТИ
Дисертація: ОПТИМІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВІКОВОЇ КАТАРАКТИ
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ЛИСЕНКО МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ

Автореферат: ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДИФІКОВАНОГО МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ КЕРАТОКОНУСУ
Дисертація: ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДИФІКОВАНОГО МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ КЕРАТОКОНУСУ
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

Здобувач БУРДЕЙНИЙ СЕРГІЙ ІГОРОВИЧ

Автореферат: КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ НОВИХ ПАТОГЕНЕТИЧНО СПРЯМОВАНИХ МЕТОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ ПРОГРЕСУВАННЯ МІОПІЇ
Дисертація: КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ НОВИХ ПАТОГЕНЕТИЧНО СПРЯМОВАНИХ МЕТОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ ПРОГРЕСУВАННЯ МІОПІЇ
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ЯЦЕНКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

Автореферат: ЕФЕКТИВНІСТЬ НОВІТНІХ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ МІОПІЇ ВИСОКОГО СТУПЕНЯ НА ПІДСТАВІ КЛІНІЧНИХ ТА БІОМОЛЕКУЛЯРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
Дисертація: ЕФЕКТИВНІСТЬ НОВІТНІХ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ МІОПІЇ ВИСОКОГО СТУПЕНЯ НА ПІДСТАВІ КЛІНІЧНИХ ТА БІОМОЛЕКУЛЯРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

Здобувач КАРЛІЙЧУК МАРИНА АКСЕНТІЇВНА

Автореферат: УРАЖЕННЯ ЗОРОВОГО НЕРВА ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 2 ТИПУ (ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ)
Дисертація: УРАЖЕННЯ ЗОРОВОГО НЕРВА ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 2 ТИПУ (ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ)
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2