Search

(Спеціальність 14.01.23 - променева діагностика та променева терапія)

Загальна інформація
Паспорт спеціальності
Склад
Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт
  Здобувач РОБАК КРІСТІАНА ОЛЕГІВНА
  Здобувач САФОНОВА ІНЕССА МИКОЛАЇВНА
  Здобувач ЖУРАВЛЬОВА ЮЛІЯ БОРИСІВНА
  Здобувач РУДІК МИКОЛА ВАЛЕРІЙОВИЧ
  Здобувач ОРИЩИН НЕЛЯ ДМИТРІВНА
  Здобувач КЛИМИШИН ЮЛІЯ ІГОРІВНА
  Здобувач ЛОЗИНСЬКА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА
  Здобувач ЧЕРЕДНИЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА
  Здобувач ДЗИГАР ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

 


Загальна інформація

(Спеціальність 14.01.23 - променева діагностика та променева терапія)

Утворена відповідно до наказу МОН України від 11.07.2017 № 996з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»

Голова – д. мед. н., професор БАБКІНА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА, завідувач променевої діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика

Заступник голови ‑ д. мед. н., професор ЩЕРБІНА ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ, завідувач кафедри радіології НМАПО імені П. Л. Шупика

Учений секретар – к. мед. н., доцент БОНДАР ГАННА МИКОЛАЇВНА, доцент кафедри променевої діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 11 липня 2017 року строком до 31 грудня 2019 року

Контактна інформація: тел. +38 (044) 489 12 03


Паспорт спеціальності

14.01.23 - променева діагностика та променева терапія

I. Формула спеціальності:

Променева діагностика -  галузь  медичної  науки,  що  вивчає можливості    застосування    іонізуючого (рентгенодіагностика, радіонуклідна   діагностика)   та   неіонізуючого   (ультразвукова діагностика,  термодіагностика,  магнітно-резонансна  діагностика) випромінювань для  оцінки  анатомо-фізіологічного  стану   органів і систем людини.

Променева терапія  -  галузь  медичної   науки,   що   вивчає можливості  застосування  іонізуючого випромінювання для лікування різноманітних захворювань, передовсім онкологічних.

Удосконалення променевої  діагностики  та  променевої терапії сприятиме підвищенню ефективності діагностики та лікування.

II. Напрямки досліджень:

2.1. Розроблення, удосконалення, експериментальне та клінічне застосування сучасних методів рентгенодіагностики.

2.2. Розроблення, удосконалення, експериментальне та клінічне застосування сучасних методів ультразвукової діагностики.

2.3. Розроблення, удосконалення, експериментальне та клінічне застосування магнітно-резонансної томографії.

2.4. Розроблення, удосконалення, експериментальне та клінічне застосування сучасних методів радіонуклідної діагностики.

2.5. Розроблення, удосконалення, експериментальне та клінічне застосування сучасних методів термографії.

2.6. Розроблення, удосконалення, експериментальне та клінічне застосування сучасних методів променевої терапії.

III. Галузь науки, з якої присуджують наукові ступені: медичні науки.

Склад

Голова ради:

Бабкіна Тетяна Михайлівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика , спеціальність 14.01.23.

Заступник голови:

Щербіна Олег Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика , спеціальність 14.01.23.

Вчений секретар:

Бондар Ганна Миколаївна, к.мед.н., доцент, доцент кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика , спеціальність 14.01.23.

Члени ради:

 1. Бабій Яків Степанович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика , спеціальність 14.01.23;
 2. Гончар Олексій Андрійович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика , спеціальність 14.01.23;
 3. Гончарук Оксана Миколаївна, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика , спеціальність 14.01.23;
 4. Дикан Ірина Миколаївна, д.мед.н., професор, директор, ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України», спеціальність 14.01.23;
 5. Козаренко Тетяна Маратівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика , спеціальність 14.01.23;
 6. Кучер Олена Володимирівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика , спеціальність 14.01.23;
 7. Лук’янова Ірина Сергіївна, д.мед.н., професор, завідувач відділення, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», спеціальність 14.01.23;
 8. Макєєв Сергій Сергійович, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України», спеціальність 14.01.23;
 9. Медведєв Володимир Єгорович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика , спеціальність 14.01.23;
 10. Сорокін Богдан Вікторович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика , спеціальність 14.01.23;
 11. Федьків Світлана Володимирівна, д.мед.н., завідувач відділення, ДУ Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України», спеціальність 14.01.23;
 12. Ялинська Тетяна Анатоліївна, д.мед.н., доцент, завідувач відділення, ДУ «Науково-практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», спеціальність 14.01.23.


Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт

Здобувач РОБАК КРІСТІАНА ОЛЕГІВНА

Автореферат: ДИФУЗІЙНО-ТЕНЗОРНА МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ ПРИ ВНУТРІШНЬОМОЗКОВИХ ПУХЛИНАХ ГОЛОВНОГО МОЗКУ.PDF
Дисертація: ДИФУЗІЙНО-ТЕНЗОРНА МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ ПРИ ВНУТРІШНЬОМОЗКОВИХ ПУХЛИНАХ ГОЛОВНОГО МОЗКУ.PDF

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач САФОНОВА ІНЕССА МИКОЛАЇВНА

Автореферат: АНТЕНАТАЛЬНI ЕХОГРАФІЧНІ МОНІТОРИНГИ І ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО РИЗИКУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ ТА ПОСТНАТАЛЬНОЇ ТАКТИКИ.PDF
Дисертація: АНТЕНАТАЛЬНI ЕХОГРАФІЧНІ МОНІТОРИНГИ І ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО РИЗИКУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ ТА ПОСТНАТАЛЬНОЇ ТАКТИКИ.PDF
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ЖУРАВЛЬОВА ЮЛІЯ БОРИСІВНА

Автореферат: КОМПЛЕКСНА УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ЗМІН ВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ ОРГАНІВ - МІШЕНЕЙ ПРИ ПОРУШЕННІ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ
Дисертація: КОМПЛЕКСНА УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ЗМІН ВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ ОРГАНІВ - МІШЕНЕЙ ПРИ ПОРУШЕННІ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач РУДІК МИКОЛА ВАЛЕРІЙОВИЧ

Автореферат: КОМПЮТЕРНО-ТОМОГРАФІЧНА АНГІОПУЛЬМОНОГРАФІЧНА ДІАГНОСТИКА ТРОМБОЕМБОЛІЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ ТА ЇЇ УСКЛАДНЕНЬ
Дисертація: КОМПЮТЕРНО-ТОМОГРАФІЧНА АНГІОПУЛЬМОНОГРАФІЧНА ДІАГНОСТИКА ТРОМБОЕМБОЛІЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ ТА ЇЇ УСКЛАДНЕНЬ
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ОРИЩИН НЕЛЯ ДМИТРІВНА

Автореферат: ІШЕМІЧНА КАРДІОМІОПАТІЯ: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, РАДІОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ
Дисертація: ІШЕМІЧНА КАРДІОМІОПАТІЯ: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, РАДІОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач Климишин Юлія Ігорівна

Автореферат: КОМПЛЕКСНА ЕХОКАРДІОГРАФІЧНА ОЦІНКА ВІДДАЛЕНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАЦІЇ РОССА
Дисертація: КОМПЛЕКСНА ЕХОКАРДІОГРАФІЧНА ОЦІНКА ВІДДАЛЕНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАЦІЇ РОССА
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач Лозинська Наталія Василівна

Автореферат: УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА РОЗЛАДІВ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ПЛОДА І ОЦІНКА ЇХНЬОГО ВПЛИВУ НА ГЕМОДИНАМІКУ
Дисертація: УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА РОЗЛАДІВ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ПЛОДА І ОЦІНКА ЇХНЬОГО ВПЛИВУ НА ГЕМОДИНАМІКУ
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ЧЕРЕДНИЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА

Автореферат: ОПТИМІЗАЦІЯ РАДІОЛОГІЧНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ ШКІРИ І МЯКИХ ТКАНИН У ПАЦІЄНТІВ ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНИХ ОПЕРАЦІЯХ НА НИЖНІХ КІНЦІВКАХ
Дисертація: ОПТИМІЗАЦІЯ РАДІОЛОГІЧНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ ШКІРИ І МЯКИХ ТКАНИН У ПАЦІЄНТІВ ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНИХ ОПЕРАЦІЯХ НА НИЖНІХ КІНЦІВКАХ
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ДЗИГАР ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Автореферат: ВТОРИННІ ПУХЛИННІ УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ: ДІАГНОСТИКА ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РАДІОХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТА МУЛЬТИДЕТЕКТОРНОЇ КОМПЮТЕРНОЇ ТОМАГРАФІЇ
Дисертація: ВТОРИННІ ПУХЛИННІ УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ: ДІАГНОСТИКА ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РАДІОХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТА МУЛЬТИДЕТЕКТОРНОЇ КОМПЮТЕРНОЇ ТОМАГРАФІЇ
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3