Search

         

 

Декан

Шуба Володимир Йосипович -
кандидат медичних наук, доцент.

          

Заст. декана

Остапчук Роман Миколайович - кандидат медичних наук, асистент кафедри ортопедії і травматології №1

         

Секретар

Болюк Мар'яна Володимирівна - клінічний ординатор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

         

Старший інспектор

Рябоконь Олена Андріївна

Склад вченої ради хірургічного факультету

Голова вченої ради

Шуба Володимир Йосипович – к. мед. н., доцент, декан хірургічного факультету

Заступник голови вченої ради

Остапчук Роман Миколайович – к. мед. н., асистент кафедри ортопедії і травматології №1

Секретар вченої ради

Болюк Мар'яна Володимирівна – клінічний ординатор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

Члени вченої ради

Абизов Рустем Аділійович – д. мед. н., професор, професор кафедри оториноларингології
Анкін Микола Львович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри ортопедії і травматології №2
Біляєва Ольга Олександрівна – д. мед. н., професор, професор кафедри загальної та невідкладної хірургії
Бойко Андрій Іванович – к. мед. н., доцент, доцент кафедри урології
Бондар Анна Іванівна – старший лаборант кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій
Вітовський Ростислав Мирославович – д. мед. н., професор, професор кафедри хірургії серця та магістральних судин
Возіанов Сергій Олександрович - д. мед. н., професор, чл.-кор. НАМН України, завідувач кафедри урології
Галушко Олександр Анатолійович – к. мед. н., доцент, доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
Герцен Генріх Іванович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри ортопедії і травматології № 1
Гетьман Вадим Григорович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри торакальної хірургії та пульмонології
Дембіцький Андрій Русланович – клінічний ординатор кафедри хірургії та судинної хірургії
Козинець Георгій Павлович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри комбустіології та пластичної хірургії
Красильников Богдан Русланович – лікар-інтерн кафедри хірургії та судинної хірургії
Крижевський Вадим Віталійович – д. мед. н., доцент, завідувач кафедри загальної та невідкладної хірургії
Лазоришинець Василь Васильович – д. мед. н., професор, чл.-кор. НАМН України, завідувач кафедри хірургії серця і магістральних судин
Лоскутов Олег Анатолійович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
Мовчан Олександр Степанович – д. мед. н., професор, професор кафедри ортопедії і травматології №1
Мясоєдов Станіслав Дмитрович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри онкології
Педаченко Юрій Євгенович – д. мед. н., доцент, професор кафедри нейрохірургії
Перекопайко Юрій Миколайович – аспірант кафедри нейрохірургії
Пінчук Василь Дмитрович – д. мед. н., професор, професор кафедри комбустіології та пластичної хірургії
Поліщук Микола Єфремович – д. мед. н., професор, чл.-кор. НАМН України, завідувач кафедри нейрохірургії
Попов Василь Антонович – д. мед. н., професор, професор кафедри ортопедії і травматології №2
Радзіховський Анатолій Павлович – д. мед. н., професор, професор кафедри загальної та невідкладної хірургії
Риков Сергій Олександрович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри офтальмології
Саволюк Сергій Іванович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії
Сморжевський Валентин Йосипович – д. мед. н., професор, професор кафедри хірургії та трансплантології
Сокур Петро Павлович – д. мед. н., професор, професор кафедри торакальної хірургії та пульмонології
Стеблюк Наталія Юріївна – лаборант кафедри ортопедії і травматології №2
Тодуров Борис Михайлович – д. мед. н., професор, чл.-кор. НАМН України, завідувач кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій
Усенко Олександр Юрійович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри хірургії та трансплантології
Шаргородська Ірина Василівна – д. мед. н., доцент, доцент кафедри офтальмології
Шкорботун Володимир Олексійович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри оториноларингології.

Постійно діюча комісія з навчально-методичної роботи та міжнародних зв’язків вченої ради хірургічного факультету 

Голова:

Галушко Олександр Анатолійович
кандидат медичних наук, доцент

Члени комісії:

Іванченко Роман Вікторович – кандидат медичних наук, асистент

Дзюба Дмитро Олександрович – кандидат медичних наук, доцент

Когут Віктор Вікторович – кандидат медичних наук, доцент

Лисенко Віктор Миколайович – кандидат медичних наук, доцент

Недашківський Сергій Михайлович – кандидат медичних наук, доцент

Остапчук Роман Миколайович – кандидат медичних наук, асистент

Пелешенко Олександр Олексійович – кандидат медичних наук, доцент

Самойленко Сергій Сергійович – кандидат медичних наук, доцент

Постійно діюча комісія з наукової роботи вченої ради хірургічного факультету 

Голова:

Сморжевський Валентин Йосипович - 
доктор медичних наук, професор.

Заступник голови комісії:

Саволюк Сергій Іванович - 
доктор медичних наук, професор.

Члени комісії:

Бишовець Сергій Михайлович – кандидат медичних наук, доцент
Бойко Андрій Іванович – кандидат медичних наук, доцент
Євтушенко Олег Іванович – доктор медичних наук, професор
Присяжна Наталія Романівна – кандидат медичних наук, доцент
Радомський Олександр Анатолійович – доктор медичних наук, професор
Рачко Юлія Володимирівна – кандидат медичних наук, асистент

Постійно діюча комісія з лікувальної роботи вченої ради хірургічного факультету 

Голова:

Вітовський Ростислав Мирославович - 
доктор медичних наук, професор

Члени комісії:

Галочка Ігор Петрович – кандидат медичних наук, доцент
Дибкалюк Сергій Володимирович – кандидат медичних наук, доцент
Мендель Микола Андрійович – кандидат медичних наук, доцент
Пінчук Володимир Дмитрович – доктор медичних наук, професор
Сокур Петро Павлович – доктор медичних наук, професор

Постійно діюча комісія по роботі зі лікарями-інтернами вченої ради хірургічного факультету 

Голова:

Мовчан Олександр Степанович - доктор медичних наук, професор

Члени комісії:

Жежер Андрій Олександрович - кандидат медичних наук, доцент
Мироненко Олександр Іванович – кандидат медичних наук, доцент
Педаченко Юрій Євгенович - доктор медичних наук, доцент
Шаргородська Ірина Василівна – доктор медичних наук, доцент

Розклад роботи деканату:

09.00 – 17.45

Адреса:

04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9,
кімната 51 (адміністративний корпус, 2-й поверх),
тел. (044) 205-48-22
email: hirdecanat@i.ua

Хірургічний факультет утворений 15 кафедрами. Професорсько-викладацький склад факультету в середньому налічує 156 співробітників, з них – 106 штатних, сумісників – 44. На факультеті працюють: докторів медичних наук - 55, професорів – 45, кандидатів медичних наук – 91, доцентів – 69, член-кореспондентів НАН України – 1, НАМН України – 5, лауреатів Державної премії України – 12, заслужених діячів науки і техніки України – 7, заслужених лікарів України – 15. 6 співробітників кафедр факультету є головними спеціалістами МОЗ України, ГУОЗ м. Києва та УОЗ Київської області.

В середньому, за рік на кафедрах факультету навчається 3500–4300 слухачів, 250 інтернів, 45 клінічних ординаторів і 30 аспірантів. Згідно з наказом МОЗ України №86 від 26.02.2003 р. на хірургічному факультеті 10 кафедр є опорними за 16 спеціальностями хірургічного профілю: оториноларингології, хірургії і трансплантології, онкології, анестезіології та інтенсивної терапії, офтальмології, комбустіології та пластичної хірургії,урології, торакальної хірургії та пульмонології, нейрохірургії, хірургії серця та магістральних судин.


з/п

Структурні підрозділи.
Кафедри

ПІБ завідувача кафедри.
Адреса, телефон

1.

Анестезіології та інтенсивної терапії

Лоскутов Олег Анатолійович - 
доктор медичних наук, професор
м. Київ, вул. Братиславська, 3
тел. (044) 518-41-57

web: kafanest.kiev.ua

е-mail: kaf26@kmapo.edu.ua, bus3@ukr.net

2.

Нейрохірургії

Поліщук Микола Єфремович - 
доктор медичних наук, професор.
04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 32
кафедра нейрохірургії НМАПО
тел: (044) 483 94 07

www.doc-online.org

3.

Онкології


Мясоєдов Станіслав Дмитрович - доктор медичних наук, професор.
м. Київ, вул. Верховинна, 69 тел. (044) 427-29-34

м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43
м. Київ, вул. Багговутівська, 1
е-mail: kafedraoncologii@gmail.com

4.

Ортопедії і травматології №1

Герцен Генріх Іванович - 
доктор медичних наук, професор.
м. Київ, вул. Кондратюка, 8
тел. (044) 408-04-33

е-mail: r.ostap4uk@gmail.com

  bilonogkin@gmail.com ortotravma@gmail.com

5.

Ортопедії і травматології №2

Анкін Микола Львович - 
доктор медичних наук, професор.
м. Київ, вул. Багговутівська, 1
тел. (044) 483-16-55

е-mail: orthotravma2nmapo@mail.ru

6.

Оториноларингології

Шкорботун Володимир Олексійович - 
доктор медичних наук, професор.
м. Київ, вул. Багговутівська, 1
тел. (044) 483-11-02

е-mail: lor.nmapo@ukr.net
shent@ukr.net

7.

Офтальмології

Риков Сергій Олександрович - 
доктор медичних наук, професор.
м. Київ, пр. Комарова, 3
тел. (044) 408-05-36

е-mail: nms@micro.kiev.ua

8.

Торакальної хірургії та пульмонології

Гетьман Вадим Григорович - 
доктор медичних наук, професор.
м. Київ, пров. Лабораторний, 20
тел. (044) 528-82-88

е-mail: clinic177@yahoo.com

9.

Урології

Возіанов Сергій Олександрович -

доктор медичних наук, професор.
м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9а
тел. (044) 486-89-36

e-mail: kogutvictor@ramblep.ru

10.

Хірургії серця та магістральних судин

Лазоришинець Василь Васильович- 
доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, заслужений лікар України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
03038, Україна, м. Київ, вул. М. Амосова, 6
Телефон: (044) 275-55-66, з 09.00 до 16.30
Електронна пошта: sercecafedra@gmail.com

11.

Загальної та невідкладної хірургії

Крижевський Вадим Віталійович - 
доктор медичних наук, доцент.
м. Київ, вул. Стражеско, 6
тел. (044) 408-03-72

е-mail: surgery.nmapo@gmail.com

12.

Хірургії та судинної хірургії

Саволюк Сергій Іванович - 
доктор медичних наук, професор
м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, 8 (КНП Київська міська клінічна лікарня 8),
тел. (067) 989-42-83, (063) 806-13-38,

е-mail: savoluk@meta.ua

13.

Хірургії та трансплантології

Усенко Олександр Юрійович - 
доктор медичних наук, професор.
м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30
тел. (044) 408-19-09

е-mail: ppikas@ukr.net

14.

Комбустіології та пластичної хірургії

Козинець Георгій Павлович - 
доктор медичних наук, професор.
м. Київ, вул. Краківська, 13
тел. (044) 552-70-68

е-mail: juri@mail.ru
mstartseva@gmail.com

15.

Кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій

Тодуров Борис Михайлович –
член-кореспондент НАМН України,
доктор медичних наук, профессор.
м. Київ, Братиславська, 5А
тел.: (050) 5017028
тел./факс: (044) 2916101

е-mail: kafedra.cardio@gmail.com