Search

Мета заснування
Стисла інформація
Склад вченої ради
Довідковий інформаційно-аналітичний бюлетень
Навчально-методична робота
Науково-дослідна робота 
Лікувальна робота
Міжнародна діяльність
Комісії вченої ради
Склад Інституту

  

Директор
навчально-наукового
Інституту сімейної медицини

ШЕКЕРА Олег Григорович

Академік НАН ВО України, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, магістр державного управління, голова експертної проблемної комісії МОЗ та НАМН України за спеціальністю "Загальна практика - сімейна медицина", голова спеціалізованої вченої ради за спеціальностями "Внутрішні хвороби" та "Загальна практика - сімейна медицина", головний редактор міжнародного науково-практичного журналу "Здоров'я суспільства", головний редактор довідкового інформаційно-аналітичного бюлетеня "Сімейна медицина", президент Міжнародної громадської організації «Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства», прямий член Wonca World і Wonca Europe, член правління Української асоціації сімейної медицини.

  

Заступник голови вченої ради
навчально-наукового
Інституту сімейної медицини  

ТКАЧЕНКО Вікторія Іванівна,

Академік НАН ВО України, доктор медичних наук, професор, професор кафедри сімейної медицини Інституту сімейної медицини, член спеціалізованої вченої ради за спеціальністю "Внутрішні хвороби" та "Загальна практика - сімейна медицина", прямий член Wonca World і Wonca Europe, голова Wonca World Party of Women in Family Medicine у Європейському регіоні, член Міжнародної консультативної ради EURIPA; член правління IFIC (Міжнародний фонд інтегрованої допомоги), член EURACT, EGPRN, EURIPA, член галузевої експертної ради НАЗЯВО та НСЗУ, член правління Української асоціації сімейної медицини.

  

 Секретар голови вченої ради
навчально-наукового
Інституту сімейної медицини
 

Кулаковська Інна Петрівна

старший інспектор навчально-наукового
Інституту сімейної медицини

Мета заснування Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика 

Інститут сімейної медицини був створений у 2009 р. у складі Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П. Л. Шупика згідно з рішенням Вченої ради академії та наказу ректора – академіка НАМН України, професора Ю. В. Вороненка (№3694 від 30 листопада 2009 р.) шляхом реорганізації факультету «Загальна практика – сімейна медицина» в інститут.

За Наказом  МОЗ України 07.06.2010 № 466 на Інститут покладено здійснення таких функцій:

-      організація та впровадження якісної та ефективної системи підготовки спеціалістів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина»;

-      координація наукових досліджень у галузі сімейної медицини;

-      участь у здійсненні науково-методичного супроводу впровадження сімейної медицини в первинну ланку охорони здоров'я України та у формуванні стратегічних напрямків її розвитку. 

Стисла інформація про інститут 

До складу Інституту сімейної медицини входять: 13 кафедр, з яких 8  є опорними з післядипломної освіти лікарів.

В Інституті працює 117 науково-педагогічних працівників: 1 академік НАМН України, 1 член-кор. НАМН України, 5 - академіків НАН ВО України, 26 професорів, 33 докторів наук, 72 кандидатів наук, 43 доцента, 3 - заслужені працівники ВШ України, 7 - заслужених лікарів України, 4 - заслужені діячі науки і техніки України, 2 – заслужені працівники освіти України, 1 - заслужений лаборант України.

Співробітники Інституту є головними редакторами 6 наукових журналів та 1 збірник: „Український медичний часопис”, „Сімейна медицина”, „Діабет, ожиріння, метаболічний синдром”, "Здоров’я суспільства",  "Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона екстрапірамідних захворювань", "Східно-європейський неврологічний журнал, що сприяє швидкій публікації наукових статей аспірантами, пошукувачами і співробітниками кафедр Інституту.  З 2013 р. Інститутом щоквартально видаеться довідковий інформаційно-аналітичний бюлетень "Сімейна медицина". 

Склад вченої ради Інституту

 

ПІБ

Посада, науковий ступінь, вчене звання

1

 Шекера Олег Григорович – голова вченої ради

директор Інституту, академік НАН ВО України, доктор медичних наук, професор

2

 Ткаченко Вікторія Іванівна  - заступник голови

професор кафедри сімейної медицини, академік НАН ВО України, доктор медичних наук, професор

3

Кулаковська Інна Петрівна

старший інспектор Інституту сімейної медицини

4

 Бережний В’ячеслав Володимирович

професор кафедри педіатрії №2, доктор медичних наук, професор

5

Березовська Лариса Олександрівна

аспірант кафедри сімейної медицини, голова студентської ради Інституту сімейної медицини

6

 Бойко Валентина Олександрівна

доцент кафедри інфекційних хвороб, кандидат медичних наук, доцент

7

 Гріцова Наталія Анатоліївна

доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології, кандидат медичних наук, доцент

8

 Гриневич Євгенія Геннадіївна

академік НАН ВО України, професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології, доктор медичних наук, професор, голова профбюро Інституту сімейної медицини

9

 Дуда Олександр Костянтинович

завідувач кафедри інфекційних хвороб, доктор медичних наук, професор

10

Заверуха Наталія Володимирівна

аспірант кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги, заступник голови студентської ради Інституту сімейної медицини

11

 Зозуля Іван Савович

професор кафедри медицини невідкладних станів, академік НАН ВО України, доктор медичних наук, професор

12

 Коваленко Ольга Євгеніївна

професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги, доктор медичних наук, професор

13

 Коміссарова Ольга Сергіївна

асистент кафедри сімейної медицини, кандидат медичних наук

14

 Кондрацька Ірина Миколаївна

доцент кафедри діабетології, кандидат медичних наук, доцент

15

 Максимець Яна Анатоліївна

аспірант кафедри сімейної медицини

16

 Мамчич Володимир Іванович

професор кафедри хірургії і проктології, доктор медичних наук, професор

17

 Маньковський Борис Микитович

завідувач кафедри діабетології професор, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор

18

 Марушко Тетяна Вікторівна

завідувач кафедри педіатрії №2, доктор медичних наук, професор

19

 Матюха Лариса Федорівна

завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги, доктор медичних наук, професор

20

 Олійник Марина Валеріївна

доцент кафедри терапії і геріатрії, кандидат медичних наук, доцент

21

 Рощин Георгій Георгійович

завідувач кафедри медицини катастроф та військово-медичної підготовки, доктор медичних наук, професор

22

 Свиридова Наталія Костянтинівна

завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії, доктор медичних наук, професор

23

 Свистун Вікторія Юріївна

аспірант кафедри неврології і рефлексотерапії

24

 Сімонов Сергій Сергійович

доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології, кандидат медичних наук, доцент

25

 Сличко Іван Йосипович

доцент кафедри медицини катастроф та військово-медичної підготовки, кандидат медичних наук, доцент

26

 Стаднюк Леонід Антонович

завідувач кафедри терапії і геріатрії, доктор медичних наук, професор

27

 Фелештинський Ярослав Петрович

завідувач кафедри хірургії і проктології, доктор медичних наук, професор

28

 Франкова Тетяна Іванівна

лаборант кафедри діабетології

29

 Хіміон Людмила Вікторівна

завідувач кафедри сімейної медицини, доктор медичних наук, професор

30

 Царенко Анатолій Володимирович

завідувач кафедри паліативної і хоспісної медицини, кандидат медичних наук, доцент

31

 Чуприна Геннадій Миколайович

доцент кафедри неврології і рефлексотерапії, кандидат медичних наук, доцент


 Засідання вченої ради Інституту відбувається кожного четвертого четверга місяця.  

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА. ДОВІДКОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Бюлетень № 1 07.07.13

Бюлетень № 2 21.08.13

Бюлетень № 3 11.11.13

Бюлетень №4 24.02.14

Бюлетень №1 14.07.14

Бюлетень №2 13.10.14

Бюлетень № 1-2 23.04.15

Бюлетень № 1 2017

Бюлетень № 2 2017

Бюлетень № 3 2017

Бюлетень № 4 2017

Бюлетень № 2 2018

Бюлетень № 3 2018

Бюлетень № 1 2019

Бюлетень № 2 2019

Бюлетень № 3 2019

Бюлетень № 4 2019

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Щорічно на кафедрах інституту навчається більше 2600 слухачів за 16 спеціальностями.

За 2019 рік затверджено навчальних планів і програм циклів ТУ -  70, у т. ч. 24 – за очною та очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання (кафедра сімейної медицини та АПД, кафедра сімейної медицини, кафедра діабетології, кафедра загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології, кафедра неврології і рефлексотерапії, кафедра терапії і геріатрії, кафедра педіатрії №2, кафедра хірургії і проктології).

Циклів стажування – 2, ПАЦ – 1, спеціалізації – 4.

За I півріччя 2020 р. – циклів ТУ -  41, т. ч. 7 – за очною та очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання (кафедра сімейної медицини, кафедра загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології, кафедра паліативної і хоспісної медицини). Циклів стажування – 2, ПАЦ – 1, спеціалізації – 1, з інтернатури – 1.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

На початку 2010 р. в Україні була відкрита нова наукова спеціальність – 14.01.38 – “Загальна практика – сімейна медицина” (наказ ВАК України від 29.04.2010 №273).

Згідно наказу МОН України від 11.07.2016 № 820 та наказу НМАПО імені П.Л. Шупика від 28.09.2016 № 3055 в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика утворено спеціалізовану вчену раду Д 26.613.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.02 «Внутрішні хвороби» та 14.01.38 «Загальна практика – сімейна медицина» строком на три роки, яка фактично функціонує з 2010 р.

Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.05.2012 р. в НМАПО імені П. Л. Шупика розширено перелік наукових спеціальностей в аспірантурі за рахунок спеціальності 14.01.38 – “Загальна практика – сімейна медицина”.

Кафедрами Інституту сімейної медицини постійно виконуються бюджетні та ініціативно – пошукові науково-дослідні роботи з різних проблем медицини, в тому числі і по вивченню факторів ризиків та розробці профілактичних програм найбільш розповсюджених захворювань у загально-лікарській практиці.

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

Інститут сімейної медицини має 68 клінічних баз, серед яких 55 – стаціонарно-поліклінічних, 13 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини.

За I піріччя 2020 р. співробітниками кафедр інституту здійснено 12 080 консультацій (близько 5313 в стаціонарах лікувальних закладів та 5331 амбулаторно), у тому числі – 1436 поза клінічними базами, виконано більше 1 000 оперативних втручань різного ступеня складності та велика кількість діагностичних і лікувальних процедур.  

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Співробітники Інституту сімейної медицини є членами ради Всесвітньої та Європейської асоціацій сімейних лікарів,  членами ради Міжнародного молодіжного руху сімейних лікарів Васко да Гама та членами інших європейських та світових асоціацій. Постійно організовують та проводять міжнародні конференції та семінари як в Україні, так і за кордоном.

Комісії вченої ради Інституту

Комісія з навчально-методичної роботи

Голова:

Бойко Валентина Олександрівна,
кандидат медичних наук, доцент

Комісія з наукової роботи

Голова:

Клименко Ліліана Вікторівна,
кандидат медичних наук, доцент

Комісія з лікувальної роботи

Голова:

Коваленко Ольга Євгенівна,
доктор медичних наук, професор

Комісія по роботі з лікарями-інтернами

Голова:

Козачук Валентина Григорівна,

кандидат медичних наук, доцент        

Комісія по роботі з іноземними громадянами

Голова:

Царенко Анатолій Володимирович

кандидат медичних наук, доцент

Профбюро

Голова:

Гриневич Євгенія Геннадіївна,

доктор медичних наук, професор

Розклад роботи дирекції:

понеділок – четвер: 09.00 – 17.30  

п’ятниця: 09.00 – 16.00                   

Адреса:

04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9,
кімната 54 (адміністративний корпус, 2-й поверх),

тел. (044) 205-49-29. ifmnmapo@ukr.net

Склад Інституту

Найменування структурного підрозділу

ПІБ керівника підрозділу, адреса, телефон

Директор Інституту сімейної медицини

Шекера Олег Григорович,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Дорогожицька, 9,

тел. (044) 205-48-63

e-mail:  direktor_IFM_nmapo@ukr.net 

 

Кафедра сімейної медицини

Хіміон Людмила Вікторівна,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Багговутівська, 1

тел. (044) 483-17-21

e-mail:  ludmilahimion@hotmail.com

 

Кафедра сімейної медицини та

амбулаторно-поліклінічної допомоги

Матюха Лариса Федорівна

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Саксаганського 100

Тел. (044) 288-10-33

e-mail: mlarysa@mgail.com 

 

Кафедра загальної, дитячої судової психіатрії і наркології

Мішиєв Вячеслав Данилович,

доктор медичних  наук, професор

м. Київ, вул. Фрунзе, 103-а

тел. (044) 468-13-35

е-mail: psycho.nmapo@gmail.com

 

 

Кафедра інфекційних хвороб

Дуда Олександр Костянтинович,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Солом’янська, 17

тел. (044) 362-99-51

е-mail: duda.doc.med@gmail.com

 

Кафедра медицини катастроф та 
військово-медичної підготовки

Рощін Георгій Георгійович,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Братиславська, 3

тел. (044) 518-56-71, 519-88-23

e-mail:  mk_kafedra@ukr.net

 

Кафедра медицини невідкладних станів

в.о. завідувача кафедри доктор медичних наук доцент
ВОЛОСОВЕЦЬ Антон Олександрович

м. Київ, вул. Братиславська, 3

тел. (044) 518-62-11

e-mail nmapo.emergency@gmail.com

 

Кафедра неврології і рефлексотерапії

В.о. завідувача доктор медичних наук доцент
ЧУПРИНА Геннадій Миколайович

м. Київ, вул. Багговутівська, 1

тел. (044) 483-17-56

e-mail: 

natalia.svyrydova@gmail.com

 

Кафедра педіатрії №2

Марушко Тетяна Вікторівна

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Богатирська, 30

тел. 201-32-15

e-mail:  pediatri2@kiev.ua

 

Кафедра терапії і геріатрії

Стаднюк Леонід Антонович,

доктор медичних наук, професор

м. Київ,  вул. Вишгородська, 67

тел. (044) 431-05-19, 430-33-51

e-mail:  stadnyuk@mail.ru

 

Кафедра фтизіатрії і пульмонології

Фещенко Юрій Іванович

академік НАМН України,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7

тел. (044) 275-04-02, 275-55-00

 e-mailnataligricova@gmail.com

Кафедра хірургії та проктології

Фелештинський Ярослав Петрович

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Багговутівська, 1

тел. (044) 424-98-27,483-16-38

e-mail:  surgeryproctology@ukr.net

 

Кафедра діабетології

Маньковський Борис Микитович

чл.-кор. НАМН України,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкина, 22

тел. (044) 272-62-52,  272-09-31

e-mail:   tifrankova@ukr.net

 

Кафедра паліативної та хоспісної медицини

Царенко Анатолій Володимирович

кандидат медичних наук, доцент

м. Київ, пр. Голосіївський, 59Б 
тел.: (050) 317-81-56
e-mail:  atsarenko@gmail.com