Search

 
 
Ректор
ВОРОНЕНКО Юрій Васильович

Доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України
тел. (044) 205-48-10, (044) 205-48-11
office@nmapo.edu.ua



Перший проректор
ВДОВИЧЕНКО Юрій Петрович
Доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений лікар України
тел. (044) 205-49-83
prore-first@nmapo.edu.ua



Проректор з науково-педагогічної роботи
ТОЛСТАНОВ Олександр Костянтинович 
Доктор медичних наук, професор,заслужений лікар України
тел. (044) 205-48-62
prore-int@nmapo.edu.ua




Проректор з наукової роботи
Савичук Наталія Олегівна
Доктор медичних наук, професор
тел. (044) 205-48-30
prore-nauka@nmapo.edu.ua







Проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи
МОІСЕЄНКО Раїса Олександрівна
Доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України
тел./факс (044) 205-49-48
prore-likuva@nmapo.edu.ua



Проректор з міжнародних зв'язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами
ГУЛЬЧІЙ Олеся Петрівна
Доктор медичних наук, професор, заслужений працівник охорони здоров'я України
тел. (044) 205-48-16
prore-interdep@nmapo.edu.ua




Проректор з економічних питань
ПРОЦЕНКО Ольга Сергіївна
тел./факс (044) 205-48-12
plan@nmapo.edu.ua





Проректор з адміністративно-господарської роботи
СОХАНЬ Юрій Олексійович
тел./факс (044) 205-48-18
prore-AGR@NMAPO.edu.ua




Головний бухгалтер
ШЕНДРИК Світлана Петрівна
тел. (044) 205-49-97






Учений секретар
ГОРАЧУК Вікторія Валентинівна
доктор медичних наук, доцент
тел. (044)205-49-93
gorachuk@ukr.net