Search

 
 

Канцелярія та архів є самостійним структурним підрозділом НМАПО імені П. Л. Шупика та підпорядковується безпосередньо ректору.

Канцелярія та архів здійснює організаційно - документаційне забезпечення управлінської діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика шляхом створення комплексної системи діловодства, яка передбачає сукупність організаційних, інформаційних, технічних процедур, що забезпечують отримання, використання, відправлення та архівне зберігання документів.             

У своїй діяльності Канцелярія та архів керується Конституцією та законами України, актами Кабінету міністрів України, наказами МОЗ і МОН України, Міністерства юстиції України з питань діловодства і архівної справи, наказами і методичними рекомендаціями Державної архівної служби України, національними стандартами України в сфері діловодства, Положенням про Канцелярію та архів НМАПО імені П. Л. Шупика та нормативно-правовими актами НМАПО імені П. Л. Шупика.

Колектив

Завідувач канцелярії та архіву


Соловова Інна Валентинівна                                             

 

Фахівці канцелярії:

Базалєєва Світлана Дмитрівна – старший інспектор

Введенська Олена Вікторівна - старший інспектор

Клименко Тамара Іванівна – інспектор

Фахівці архіву:

Стесенко Володимир Васильович- старший інспектор

Копилова Людмила Зіновіївна - архіваріус 

Основні завдання

 • Забезпечення єдиного порядку документування управлінської інформації та організації роботи з документами.
 • Методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах.
 • Здійснення контролю за строками виконання документів.
 • Організація роботи зі зверненнями громадян та запитами про надання публічної інформації.
 • Організація роботи архіву відповідно до чинного законодавства у сфері архівної справи та забезпечення збереження документаційного фонду НМАПО імені П. Л. Шупика.

Функції

       Канцелярія відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:

 • Здійснює роботу по прийманню та обліку документів (у тому числі наказів НМАПО імені П. Л. Шупика), їх реєстрації і передавання у структурні підрозділи на опрацювання, відповідно до резолюції керівництва, зберігання матеріалів поточного діловодства, формування справ та їх направлення на архівне зберігання.
 • Забезпечує систематичний контроль за строками виконання документів та їх правильним оформленням.
 • Складає зведену номенклатуру справ НМАПО імені П. Л. Шупика, погоджує її з Центральним державним архівом органів влади та управління України і забезпечує єдиний порядок зберігання документів.
 • Розробляє бланки документів та організовує їх впровадження.
 • Здійснює перевірку оформлення документів, що подаються на підпис керівництву, та документів, призначених для відправлення.
 • Відправляє документи поштою, факсом та електронною поштою.
 • Здійснює інформаційно-довідкове обслуговування, забезпечуючи копіювання, друкування та оперативне розмножування документів.
 • Надає методичну допомогу структурним підрозділам з питань організації роботи з документами.
 • Упроваджує в практику НМАПО імені П. Л. Шупика дотримання державних стандартів та уніфікованих систем документування.
 • Забезпечує організацію підвищення кваліфікації працівників Канцелярії та архіву.
 • Забезпечує надання архівних довідок, копій, витягів з документів, що зберігаються в архіві.
 • Готує архівні документи для передачі до Центрального державного архіву органів влади та управління України.

Нормативно-правова база

Закон України  "Про вищу освіту ";

Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи»;

Закон України «Про звернення громадян»;

Національний стандарт України «Державна уніфікована система    документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої  документації. Вимоги до оформлення документів». ДСТУ 4163-2003»,   затверджений наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55;

Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у     державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах,  в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції   України від 18.06.2015 № 1000/5;

Накази, листи, доручення МОЗ України та МОН України;

Положення про канцелярію та архів НМАПО імені П. Л. Шупика;

Положення про експертну комісію НМАПО імені П. Л. Шупика.


Архів

Архіваріус - КОПИЛОВА Людмила Зіновіївна
Тел: 205-49-46

НАША АДРЕСА
04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9,
тел. (044) 205-48-27 канцелярія та архів
E-mail: office@nmapo.edu.ua