Search

 
 
Канцелярія є  самостійним структурним підрозділом, та підпорядкована ректору. У своїй роботі канцелярія керується чинним законодавством України, рішеннями Уряду України, наказами Міністерств охорони здоров’я та освіти і науки України, наказами і розпорядженнями ректора академії, статутом, колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку академії, положенням про канцелярію.


Колектив

Завідувач канцелярії

СОЛОВОВА Інна Валентинівна

Фахівці:

Базалєєва Світлана Дмитрівна – старший інспектор

Введенська Олена Вікторівна - старший інспектор

Копилова Людмила Зіновіївна - архіваріус

Клименко Тамара Іванівна - інспектор

Волотовська Катерина Іванівна – інспектор

Напрямки роботи

  • Організація діловодства в академії.
  • Забезпечення єдиного порядку документаційного забезпечення академії.
  • Контроль за виконанням документів та передаванням їх до архіву.

Функції

  • Керівництво служби діловодства в академії.
  • Своєчасне оброблення одержаної та відправленої кореспонденції, її доставка за призначенням, систематичний контроль за строками виконання документів та їх правильним оформленням.
  • Робота, яка полягає у прийманні матеріалів і документів, у тому числі наказів і розпоряджень керівництва академії, їх реєстрації, обліку і передаванні у відповідні структурні підрозділи, зберіганні матеріалів поточного діловодства, формуванні справ і їх направлення на державне зберігання.
  • Розроблення пропозицій щодо удосконалення системи діловодства, їх упровадження, заходи щодо забезпечення працівників діловодства необхідними інструктивними довідковими матеріалами, а також інвентарем , обладнанням, засобами автоматизації управлінської праці тощо.
  • Друкування й розмножування службових документів.

Нормативно-правова база

Закон України  "Про вищу освіту " від 01.07.2014 року

Закон "Про захист персональних даних" Верховна Рада України; Закон від 01.06.2010 № 2297-VI

Інструкція з діловодства в НМАПО імені П.Л. Шупика.

Накази, листи, доручення МОЗ України та профільних установ зі сфери управління МОЗ України в галузі освіти і науки, починаючи з 01.09.2014.

"Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях"

Наказ N3865 про затвердження Переліку індексів посадових осіб та структурних підрозділів.Додаток до наказу

Згідно з наказом №3/222 від 14.04.2017 р. набув чинності Порядок підготовки документів до передання на архівне зберігання до НМАПО імені П. Л. Шупика.

Порядок підготовки документів до передавання на архівне зберігання в НМАПО імені П. Л. Шупика

Положення про канцелярію та архів

Положення про експертну комісію

Архів

Архіваріус - КОПИЛОВА Людмила Зіновіївна
Тел: 205-49-46

НАША АДРЕСА
04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9,
тел. (044) 2054827 канцелярія
E-mail: office@nmapo.edu.ua