Search

 
 

Вас вітає метрологічний відділ
Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Метрологічний відділ є структурним підрозділом відділу науки НМАПО імені П. Л. Шупика і підпорядковується безпосередньо проректору з наукової роботи, на який покладаються обов’язки по організації роботи академії, пов’язаної із здійсненням метрологічного контролю , нагляду , обліку, повірки та метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). Забезпечення відповідності та дотримання вимог стандартів нормативних документів з метролології, вірність здійснюваних вимірювань,використання і стан вимірювальної техніки. У своїй роботі метрологічний відділ керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Положення про метрологічну службу Міністерства охорони здоровя України», затвердженого наказом МОЗ України від02.02ю2007р. №52, наказом про організацію метрологічного відділа НМАПО імені П. Л. Шупика, Положенням про метрологічний відділ НМАПО імені П. Л. Шупика.

Провідний інженер з метрології метрологічного відділу Трухан Оксана Дмитрівна

-  Організація та здійснення метрологічного контролю і нагляду;

-  Організація обліку, повірки, метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки (ЗВТ);

-   Впровадження сучасних методів вимірювання та засобів вимірювальної техніки, випробувань і контролю;

- Забезпечення відповідності за дотримання вимог стандартів та нормативних документів з метрології, вірність здійснюваних вимірювань, за використання і стан засобів вимірювальної техніки;

-  Проведення аналізу стану вимірювань на всіх стадіях проведення метрологічних робіт;

- Організація і проведення метрологічної експертизи та нормо контролю технічних завдань, проектів нормативних документів, рукописів дисертаційних робіт, звітів про науково-дослідні  роботи та іншої наукової продукції, що розробляються в НМАПО імені П.Л. Шупика;

              - Метрологічне забезпечення науково-дослідної діяльності та навчального процесу в академії;

        -  Взаємодія з науковими метрологічними організаціями і територіальним органами Держспоживстандарту України з питань метрологічного забезпечення;

-   Контроль і аналіз правильності застосування та зберігання засобів вимірювання в підрозділах академії;

-   Укладання договорів з технічного нагляду, обслуговування,  державній атестації і повірці засобів вимірювання з підприємствами та організаціями, які на це уповноважені;

-  Здійснення звітності щодо діяльності  метрологічного відділу  академії.

У своїй діяльності відділ  керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту»,  «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Положення про метрологічну службу Міністерства охорони здоров’я України”, затвердженого наказом МОЗ України 02.02.2007 р. №52, і визначає основні завдання, права, функції та структуру метрологічного відділу,  постановами Верховної Ради України,  указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі та галузі охорони здоров’я,  наказами  Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України, іншими  законодавчими та нормативно-правовими актами з питань освіти та охорони здоров’я,  Політикою в області якості НМАПО імені П. Л. Шупика та іншою регламентуючою документацією системи управління якістю, Статутом НМАПО імені П. Л. Шупика, Колективним договором НМАПО імені  П. Л. Шупика, наказами ректора та цим Положенням.

Положення про метрологічний відділ НМАПО імені П. Л. Шупика

На метрологічну експертизу на етапі планування теми дисертаційної роботи

ПОДАЄТЬСЯ:

  1. ФОРМА 3 з додатками (копії свідоцтв про повірку ЗВТ, копії свідоцтв про атестацію лабораторій з додатком - галузь атестації лабораторії)  у 3-х екземплярах та в електронному вигляді (на флеш-накопичувачі);

2. АНОТАЦІЯпідписана науковим керівником та виконавцем–в 1-му екземплярі та в електронному вигляді (на флеш-накопичувачі).

Необхідні матеріали надаються провідному інженеру з метрології метрологічного відділу НМАПО імені П.Л Шупика

ТРУХАН Оксана Дмитрівна

лабораторний корпус, 5 поверх, кабінет № 501 «МЕТРОЛОГІЧНИЙ ВІДДІЛ» тел.: 205-49-71 (097)-210-57-03

Форма 3 

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П. Л. ШУПИКА 

ПЕРЕЛІК ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ,

ЗАПЛАНОВАНИХ ДО ВИКОРИСТАННЯ У ХОДІ ВИКОНАННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

на здобуття наукового ступеня (доктора наук/доктора філософії(кандидата наук) 

Назвава теми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за спеціальністю:

 

(шифр та назва наукової спеціальності)

 

 

 

 

 

Планові терміни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання:

 

з «_____»___________20

року

до «_____»___________20

року

 

Науковий керівник

(підпис)

 

(науковий ступінь,

Відповідальний

(підпис)

(докторант

(консультант):

 

 

 

 

вчене звання,

виконавець:

 

 

/аспірант,

 

 

 

 

 

 

П.І.Б.)

 

 

 

 

П.І.Б.)

«_____» ___________ 20___

 

 

 

«_____»___________20

року

 

Дослідження заплановано  (вказати назви медичних закладів та лабораторій)

 

 

 

 

виконати на базі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досліджувані фізичні величини (параметри)

 

 

Засоби вимірювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва

 

Діапазон

 

Допустима

Назва, тип

Заводський

Діапазон

Похибка

Дата та вид

 

очікуваних

 

похибка

 

номер

вимірів

вимірів

метрологічного

 

 

значень

 

вимірювання

 

 

 

 

 

контролю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок:  Варіанти тексту висновку наведено далі у зразках висновку

 

 

 

 

Провідний інженер з метрології метрологічного відділу

 

 

 

 

О. Д. Трухан

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК ВИСНОВКУ 1-

 

 

 

 

 

для ЗВТ, які є власністю НМАПО імені П. Л. Шупика

 

Висновок:

        При виконанні дисертаційної роботи планується використовуватизасоби вимірювальної техніки (ЗВТ)медичного

 

 

 призначення, які належать НМАПО ім. Шупика (кафедра акушерства, гінекології та репродуктології Українського

 

 

 державного інституту репродуктології НМАПО ім. Шупика), та перебувають у робочому  стані.

 

 

        Повірка ЗВТ проводиться згідно графіка.

 

 

        Заплановані до використання ЗВТ дозволяють з необхідною точністю провести заплановані дослідження та

 

 

визначити значення запланованих до вимірювання фізичних величин (ФВ).

 

 

         Номенклатура параметрів фізичних величин (ФВ), запланованих до вимірювання, відповідає меті та завданням

 

 

 дисертаційної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК ВИСНОВКУ 2 –

 

 

 

для ЗВТ, які є власністю будь-яких інших медичних установ, державних або приватних.

 

Висновок:

     При виконанні дисертаційної роботи роботи планується використовувати засоби вимірювальної техніки (ЗВТ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  медичного призначення, які належать клінічній базі КЗ КОР «Київський обласний кардіологічній диспансер», та

 

 

 перебувають у робочому стані.

 

 

       Копії свідоцтв про повірку ЗВТ (та атестацію лабораторій) додаються.

 

 

       Заплановані до використання ЗВТ дозволяють з необхідною точністю провести заплановані дослідження та

 

 

визначити значення запланованих до вимірювання фізичних величин (ФВ).

 

 

     Номенклатура параметрів фізичних величин (ФВ), запланованих до вимірювання, відповідає меті та завданням

 

 

дисертаційної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК ВИСНОВКУ 3 –

 

 

 

для ЗВТ, частина з яких є власністю НМАПО імені П. Л. Шупика,

 

 

 

 

 

а решта - є власністю будь-яких інших медичних установ.

 

Висновок:

       При виконанні дисертаційної роботи планується використовувати засоби вимірювальної техніки (ЗВТ)медичного

 

 

призначення, які належать

 

 

 

 

НМАПО ім. Шупика (кафедра акушерства, гінекології та репродуктології Українського

 

 

 державного інституту репродуктології НМАПО ім. Шупика), та перебувають у робочому стані.

 

 

       Повірка ЗВТ проводиться згідно графіка.

 

 

      Також планується використовувати ЗВТ медичного призначення, які належать клінічній базі КЗ КОР«Київський обласний кордіологічний диспансер», та перебувають у робочому стані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

Копії свідоцтв про повірку ЗВТ (та атестацію лабораторій) додаються.

 

Заплановані до використання ЗВТ дозволяють з необхідною точністю провести заплановані дослідження та

 

визначити значення запланованих до вимірювання фізичних величин (ФВ).

 

Номенклатура параметрів фізичних величин (ФВ), запланованих до вимірювання, відповідає меті та завданням

 

дисертаційної роботи.

 

 

 

ЗРАЗОК ВИСНОВКУ 4 –

Висновок:

            При виконанні дисертаційної роботи не планується використовувати засоби вимірювальної техніки (ЗВТ)медичного призначення.

 

 

 

 

НАША АДРЕСА
04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9, 
тел. : (044) 205 49 71
E-mail: 2017metrolog@gmail.com