Search

 
 

Навчальний відділ є структурним навчальним і навчально-методичним підрозділом Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, що проводить планування, організацію та управління навчальною та навчально-методичною діяльністю, здійснює контроль за якістю та ефективністю навчального процесу, облік та звітність з питань навчально-методичної роботи. 

Положення про навчальний відділ (Додаток)

к. м. н., доцент Вернер Ольга Михайлівна

тел. (044) 205-49-70

Структура навчального відділу

Зав. навчально-методичного кабінету —

к. м. н., доцент Мельник Ірина Володимирівна

Методисти вищої категорії  — Штанько Світлана Василівна

                                             Фаріон Тетяна Іванівна 

Тел. (044) 205-49-84 

Основні завдання та функції навчально-методичного кабінету:

- здійснення методичного та організаційного забезпечення роботи з підготовки навчальних програм;

- формування електронної бази даних щодо наявності діючих навчальних планів та програм циклів спеціалізації, ПАЦ, тематичного удосконалення, стажування, а також навчальної, довідкової, методичної літератури;

- контроль за впровадженням нових навчальних планів та програм в освітній процес;

- організація незалежного рецензування рукописів підручників, навчальних посібників та іншої навчально-методичної літератури, підготовлених науково-педагогічними працівниками НМАПО імені П.Л. Шупика;

- організація рецензування підручників, навчальних посібників, наукової літератури, інших видів навчальної літератури та навчальних планів та програм, що надходять на рецензування до НМАПО імені П.Л. Шупика;

- консультування працівників кафедр з питань підготовки та порядку видання навчальної літератури;

- ведення електронного реєстру навчальної та навчально-методичної літератури, виданої фахівцями академії;

- розробка цільових анкет для проведення аналізу якості навчання та стану навчально-методичної роботи на кафедрах НМАПО імені П.Л. Шупика;

- аналіз роботи опорних кафедр;

- здійснення методичного та організаційного забезпечення роботи з підвищення якості навчального процесу;

- консультування працівників академії з питань навчально-методичного забезпечення на кафедрах.

Положення про відповідального за навчально-методичну роботу кафедри НМАПО імені П. Л. Шупика

Перелік оновлених протягом 2018 р.- і півріччя 2019 р. навчальних планів і програм циклів спеціалізації та передатестаційної підготовки за спеціальностями

Підручники, видані упродовж 2018 року

Положення про навчально-методичний кабінет

Завідувач сектором

Кирпач Олександра Вікторівна

Методист вищої категорії – Стесенко Ірина Петрівна,

Старші інспектори:  Асмоловська Надія Степанівна;

Довженко Світлана Петрівна;

Панчук Наталія Петрівна;

Старнавська Людмила Петрівна;

Чижевська Єлизавета Григорівна.

Контакти

тел. (044) 205-48-03,  205-49-07 

Адреса: вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112

Навчально-лабораторний корпус, І поверх, каб. 36 – 38.

int-42@ukr.net          

kolevi@ukr.net    

Згідно наказу МОЗ України від 19.09.1996 року № 291 «Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ-  IV  рівня акредитації» інтернатура є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти ІІІ –  IV  рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора) – спеціаліста певного фаху.   

Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників, їх професійної готовності до самостійної лікарської (провізорської) діяльності.

Від проходження інтернатури звільняються випускники, які зараховані в аспірантуру вищих закладів освіти і науково-дослідних інститутів із спеціальностей, що не відносяться до напрямку «Медицина» («Фармація»), або направлені на науково-дослідну роботу в ці установи чи на роботу в інші заклади (установи) на посади, що не відносяться до переліку лікарських (провізорських) посад.

Інтернатура проводиться в очно-заочній формі навчання на кафедрах вищих закладів освіти та стажування в базових установах і закладах охорони здоров  `  я.

Згідно наказу МОЗ України від 23.02.2005 року № 81 «Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів» (із змінами, внесеними наказами МОЗ України від 24.03.2005 № 124, від 21.11.2005 № 621, від 26.02.2007 № 93, від 10.12.2007 № 793), навчання в інтернатурі проводиться   за наступними спеціальностями:

ЗАРАХУВАННЯ В ІНТЕРНАТУРУ НА НАВЧАННЯ

В НМАПО ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА

Прийом документів в інтернатуру здійснюється з 2 липня до 27 липня

в понеділок – четвер із 9.00 по 17.00 (перерва з 13.00 по 14.00), п’ятниця з 9.00 по 13.00

у приміщенні Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (вул. Дорогожицька, 9, навчально-лабораторний корпус, перший поверх, к. 38 – сектор інтернатури навчального відділу) укладатимуть угоди про навчання в інтернатурі на умовах отримання платних освітніх послуг із випускниками вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів.

Початок занять в інтернатурі з 1 серпня кожного року.   

НА УМОВАХ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ (ЗА КОНТРАКТОМ)

ДОКУМЕНТИ:

Випускники для зарахування в інтернатуру обов’язково мають надати наступні документи:

1. Копія диплому.

2. Копія додатку до диплому.

3. Довідка про контрактну форму навчання у закладі вищої освіти (ЗВО).

4. Копія сертифікату КРОК –2 ;

5. Копія ідентифікаційного коду.

6. Копії паспорту (1, 2, 11 стор.).

7. Договір із базою стажування (базові установи та заклади охорони здоров’я, які використовують із метою первинної спеціалізації випускників вищих медичних та фармацевтичних закладів освіти) за умови зарахування в Академію тільки на очну частину навчання. Зарахування в інтернатуру на спеціальності «Отоларингологія» і «Радіологія» проводять тільки на очну частину, тому наявність договору з базою стажування обов’язкова.

8. Свідоцтво про шлюб або свідоцтво про розірвання шлюбу в разі невідповідності прізвища хоча б на одному з вище перерахованих документів.

9.  Фото 3х4 (2 шт.).

10. Заява

11. Угода про надання освітніх послуг

Із копіями випускники повинні мати оригінали наведених документів.

Зарахування випускників вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів на навчання в інтернатурі здійснюють за наказом Академії після реєстрації в секторі інтернатури та оформленні всіх документів у встановленому порядку.

Увага лікарів, які будуть навчатися в інтернатурі на контрактних умовах!

На випускників ЗВО, які навчалися за кошти юридичних та фізичних осіб, не поширюються вимоги Постанови КМУ № 992 та інших нормативно-правових актів, що регулюють працевлаштування випускників, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням. Ці випускники не підлягають державному розподілу.

Після закінчення навчального закладу випускнику видається довідка про закінчення навчання на контрактних умовах.

Навчання в інтернатурі випускників, які навчалися за кошти юридичних та фізичних осіб, здійснюється відповідно до Постанови КМУ № 96, Наказу № 291 та Наказу № 81, інших нормативно-правових актів, що регулюють питання навчання в інтернатурі.

Зарахування в інтернатуру випускників ВНЗ, які навчалися за кошти юридичних та фізичних осіб, погодження з Міністерством не потребує (лист Міністерства охорони здоров’я України від 23 травня 2001 року № 11.03.07/50).

Навчання проводиться в очно-заочній формі на умовах договорів.

Стажування випускників ЗВО в інтернатурі, які навчалися на умовах контракту, є платною послугою, яку можуть надавати державні та комунальні заклади охорони здоров’я, вищі медичні навчальні заклади та науково-дослідні установи (пункт 30 розділу І Переліку платних послуг, які надаються у державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №  1138).

Випускники ЗВО, які навчалися на умовах контракту, не є штатними працівниками закладів охорони здоров’я і не можуть зараховуватися на посади лікарів-інтернів.

Записи до трудових книжок щодо навчання їх в інтернатурі вносяться ЗВО, де випускник навчається в інтернатурі, за умови наявності трудової книжки з попередніми записами.

Випускникам, які не мають трудових книжок, ці записи вносяться власником або уповноваженим органом за місцем майбутньої роботи при оформленні трудової книжки на підставі витягів з наказів закладу вищої післядипломної освіти про зарахування та відрахування з інтернатури, які зазначені в довідці.

Наявність усіх записів у трудовій книжці працівника дозволяє у майбутньому правильно обрахувати стаж його роботи для атестації, оскільки період навчання в інтернатурі зараховується до стажу роботи для атестації за певною лікарською (провізорською) спеціальністю.

ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ

Замовник вносить оплату за отримання освітньої послуги до початку навчання,  але не пізніше 10 числа поточного місяця

Обов’язково лікар (провізор)- інтерн має надати копію квитанції про сплату за навчання в інтернатурі в сектор інтернатури навчального відділу к. 37.

Оплата протягом терміну навчання не змінюється.

ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

ДОКУМЕНТИ:

Обов’язковою умовою для вступу в інтернатуру повинно бути :

 1. Направлення з обласного УОЗ  на роботу (або лист МОЗ України про перерозподіл):

або

Угода (договір) про проходження інтернатури на базі стажування випускника закладу вищої освіти, що навчався за державним замовленням з гарантією відпрацювання трьох років;

 1. Копія диплому.
 2. Копія додатку до диплому.
 3. Копія сертифікату КРОК –2.
 4. Копія ідентифікаційного коду.
 5. Копія паспорту (1, 2, 11 стор.).
 6. Витяг або копію наказу лікарні про зарахування на навчання в інтернатуру.
 7. Свідоцтво про шлюб або свідоцтво про розірвання шлюбу вразі зміни прізвища хоча б на одному з вище перелічених документів.
 8. ФОТО 3х4   2 шт.
 9. Лист-погодження з МОЗ України на НМАПО імені П. Л. Шупика (тільки для інтернів, які отримали розподіл для проходження інтернатури в інститути, які безпосередньо підпорядковані МОЗ).

Разом з копіями, випускники повинні мати оригінали перелічених документів.

Інтернам, які навчаються за державним замовленням, записи в трудову книжку робить відділ кадрів бази стажування.

Лист МОЗ № 08.1-30/15765 від 12.06.2017 р. «Щодо зарахування випускників вищих навчальних заходів, які навчались за державним замовленням, до інтернатури у 2017 році»

Лист МОЗ України від 26.04.2018 № 11.2-10/10780 Про працевлаштування випускників 2018 року, які навчалися за державним замовленням

ПЕРЕЛІК

спеціальностей та строки навчання в інтернатурі

випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних

закладів, медичних факультетів університетів

№ за/п

Спеціальності інтернатури

Тривалість

інтернатури (роки)

Тривалість навчання (місяців)

1 рік

2 рік

3 рік

Каф.

База

Каф.

База

Каф.

База

 1.  

Акушерство та гінекологія *

3

6

5

4

7

2

9

 1.  

Анестезіологія та інтенсивна терапія*

2

6

5

6

5

-

-

 1.  

Внутрішні хвороби *

2

6

5

5

6

-

-

 1.  

Дерматовенерологія

1,5

6

5

2

4

-

-

 1.  

Дитяча анестезіологія

2

5

6

5

6

-

-

 1.  

Дитяча отоларингологія 

1,5

6

5

2

4

-

-

 1.  

Дитяча хірургія

3

6

5

4

7

2

9

 1.  

Епідеміологія

1

4

7

-

-

-

-

 1.  

Загальна гігієна

1

6

5

-

-

-

-

 1.  

Загальна практика – сімейна медицина*

2

6

5

4

7

-

-

 1.  

Загальна фармація

1

4

7

-

-

-

-

 1.  

Інфекційні хвороби

1,5

6

5

4

2

-

-

 1.  

Клінічна онкологія*

1,5

6

5

3

3

-

-

 1.  

Клінічна фармація

1

6

5

-

-

-

-

 1.  

Лабораторна діагностика

1

6

5

-

-

-

-

 1.  

Медицина невідкладних станів

1,5

6

5

3

3

-

-

 1.  

Медична психологія

1

6

5

-

-

-

-

 1.  

Мікробіологія та вірусологія

1

4

7

-

-

-

-

 1.  

Неврологія *

1,5

6

5

4

2

-

-

 1.  

Нейрохірургія *

3

6

5

4

7

2

9

 1.  

Неонатологія

2

6

5

5

6

-

-

 1.  

Ортопедія і травматологія*

2

6

5

5

6

-

-

 1.  

Отоларингологія*

2

6

5

6

5

-

-

 1.  

Офтальмологія *

2

6

5

5

6

-

-

 1.  

Патологічна анатомія*

1

6

5

-

-

-

-

 1.  

Педіатрія *

2

6

5

5

6

-

-

 1.  

Психіатрія *

1,5

6

5

3

3

-

-

 1.  

Пульмонологія та фтизіатрія *

1,5

7

4

3

3

-

-

 1.  

Радіологія *

1,5

6

5

3

3

-

-

 1.  

Спортивна медицина

1,5

5

6

2

4

-

-

 1.  

Стоматологія

2

5

6

3

8

-

-

 1.  

Судово-медична експертиза

1,5

6

5

3

3

-

-

 1.  

Урологія*

2

6

5

4

7

-

-

 1.  

Хірургія*

3

6

5

4

7

2

9

* Лікарські спеціальності первинної спеціалізації, які визнаються усіма країнами Європейського Союзу

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика має можливість приймати на навчання в інтернатуру за всіма спеціальностями, наведеними в Переліку.

На кафедрах академії є всі умови для навчання лікарів-інтернів.   

Заняття проводять викладачі на високому професійному рівні з урахуванням останніх досягнень науки.   

Багато уваги приділяється практичній підготовці лікарів-інтернів. Створені умови для оволодіння навиками самостійної роботи.   

З перших днів перебування в академії ставлення до лікарів-інтернів як до молодших колег, яким треба допомогти навчитися спеціальності. Викладачі кафедр щедро діляться з ними своїми вміннями та досвідом.   

Налагоджений зв'язок з базами стажування. Вони забезпечені навчальними програмами та планами. Викладачами кафедр розроблені форми щоденників та індивідуальних планів навчання з усіх спеціальностей, які надсилаються лікарям-інтернам ще під час проходження підготовки на заочних базах.   

Завершує навчання в інтернатурі атестація лікарів-інтернів, до якої входить 4 етапи:   

1.   Складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3»;   

2.   Комп’ютерний контроль із спеціальності;   

3.   Складання практичних навиків із спеціальності;   

4.   Теоретичний іспит (співбесіда)

Якщо лікар-інтерн не склав попередній етап атестації, він не допускається до наступного етапу. Тому підготовка до складання іспиту «Крок 3» починається з перших днів навчання в інтернатурі незалежно від того, на очній чи заочній частині навчається лікар-інтерн.   

Лікарі-інтерни забезпечуються тестовими завданнями з іспиту, проводиться базисний та поточний контроль за тестовими питаннями іспиту «Крок 3».   

Після закінчення інтернатури лікарі-інтерни одержують сертифікати лікаря-спеціаліста, які дозволяють працювати за спеціальністю на протязі 5 років.   

Під час навчання в інтернатурі усім лікарям-інтернам, які потребують житла, надається гуртожиток.

Завідувач сектором - Многолєт Лідія Степанівна

Старші інспектори:

Бігун Тетяна Іванівна

Василенко Людмила Іванівна

Дейнеко Ірина Ігорівна 

Кошляк Наталія Миколаївна

тел. (044) 205-48-06, тел./факс (044)205-49-11 

Основними завданнями сектору (далі ‑ ПАЦ) є:

- забезпечення на високому рівні навчальної роботи під час проведення циклів ПАЦ.

- ведення документації згідно з переліком номенклатури справ і підготовка звітних даних про навчальну діяльність в академії за встановленими формами;

-  участь у підготовці Комплексного календарного плану діяльності академії.

Відповідно до основних завдань сектор виконує такі функції:

- збір заявок кафедр на проведення ПАЦ;

- збір заявок обласних департаментів охорони здоров’я та м. Києва, ГУ та лабораторних центрів ДСС обласних та м. Києва, а також інших закладів МОЗ України на передатестаційну підготовку фахівців;

- реєстрація та відправка путівок на ПАЦ згідно загальних заявок та окремих клопотань;

- зарахування (відрахування) слухачів на ПАЦ та контроль комплектування циклів;

- контроль за виконанням робочих навчальних планів та програм і розкладу занять на кафедрах при проведенні циклів ПАЦ;

- оформлення, облік та видача слухачам документів про навчання на ПАЦ і складання іспитів на відповідні категорії;

- формування комплекту документів ПАЦ у відповідності до затвердженого переліку;

-  підготовка інформаційної, облікової та звітної документації щодо проведення циклів ПАЦ;

- доведення до відома кафедр розкладу занять на суміжних кафедрах та контроль за його виконанням;

- участь у складанні проекту навчально-виробничого та календарного планів академії, циклів передатестаційної підготовки лікарів (провізорів). 

Завідувач сектору: Акопян Тамара Григорівна
Cтарші інспектори: Дрига Тетяна Миколаївна;
Корнієнко Олена Борисівна;
Горчакова Ірина Павлівна.

тел./факс (044) 205-48-26 

Основними завданнями сектору спеціалізації та стажування є:

- забезпечення на високому рівні навчальної роботи під час проведення циклів спеціалізації та стажування;

- ведення документації згідно з переліком номенклатури справ і підготовка звітних даних про навчальну діяльність в академії за встановленими формами;

- участь у підготовці Комплексного календарного плану діяльності академії.

Відповідно до основних завдань сектор виконує такі функції:

- збір заявок кафедр на проведення циклів спеціалізації та стажування;

- збір заявок обласних департаментів охорони здоров’я та м. Києва, ГУ та лабораторних центрів ДСС обласних та м. Києва, а також інших закладів МОЗ України на підготовку фахівців на циклах спеціалізації та стажування;

- реєстрація та відправка путівок на спеціалізацію та стажування згідно загальних заявок та окремих клопотань;

- зарахування (відрахування) слухачів на цикли спеціалізації та стажування, контроль за комплектуванням циклів; 

- контроль за плануванням та виконанням робочих навчальних планів та навчальних програм по кафедрах;

- контроль за виконанням педагогічного навантаження викладачів кафедр по циклах спеціалізації та стажування;

- оформлення, облік та видача документів слухачам про навчання на циклах спеціалізації та стажування;

-  формування комплекту документів циклів спеціалізації та стажування у відповідності до затвердженого переліку;

- підготовка інформаційної, облікової та звітної документації щодо проведення циклів спеціалізації та стажування;

- доведення до відома кафедр розкладу занять на суміжних кафедрах та контроль за його виконанням;

- участь у складанні проекту навчально-виробничого та календарного планів академії, циклів спеціалізації та стажування лікарів (провізорів).

Завідувач сектором  - Волошенюк-Клімова Ольга Іванівна

Старші інспектори:

Баклаженко Надія Миколаївна

Олійник Ірина Юріївна

тел./факс (044) 205-48-25 

Основними завданнями сектору є:

- забезпечення на високому рівні навчальної роботи під час проведення циклів ТУ.

- ведення документації згідно з переліком номенклатури справ і підготовка звітних даних про навчальну діяльність в академії за встановленими формами.

- участь у підготовці Комплексного календарного плану діяльності академії. 

Відповідно до основних завдань сектор виконує такі функції:

- збір заявок кафедр на проведення циклів ТУ.

- збір заяв, клопотань управлінь охороною здоров’я держадміністрацій регіону НМАПО та відомчих медичних служб на цикли ТУ.

- зарахування (відрахування) слухачів на цикли ТУ та контроль за комплектуванням циклів.

- контроль за виконанням робочих навчальних планів та програм і розкладу занять на кафедрах при проведенні циклів ТУ.

- формлення, облік та видача документів слухачам про навчання на циклах ТУ.

- затвердження звітів кураторів циклів ТУ та контроль формування комплекту документів циклів ТУ на відповідність затвердженому переліку.

- підготовка інформаційної, облікової та звітної документації щодо проведення циклів ТУ.

- доведення до відома кафедр розкладу занять на суміжних кафедрах та контроль за його виконанням.

- участь у складанні проекту навчально-виробничого та календарного планів академії, циклів ТУ для лікарів (провізорів). 

Завідувач сектором -  Дорощенко Любов Володимирівна

Старший інспектор - Аверкіна Алла Вікторівна

тел./факс (044) 205-49-37 

Основними завданнями сектору є:

- забезпечення на високому рівні навчальної роботи під час проведення удосконалення молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів на циклах тематичного удосконалення та спеціалізації.

- ведення документації згідно з переліком номенклатури справ і підготовка звітних даних про навчальну діяльність в академії за встановленими формами.

- участь у підготовці Комплексного календарного плану діяльності академії. 

Відповідно до основних завдань сектор виконує такі функції:

- збір заявок кафедр на проведення курсів удосконалення молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів на циклах тематичного удосконалення та спеціалізації (далі - цикли ТУ, СП) на умовах платних позабюджетних послуг відповідно до чинного законодавства.

- збір заяв, клопотань управлінь охороною здоров’я держадміністрацій регіону НМАПО та відомчих медичних служб на цикли ТУ, СП.

- зарахування (відрахування) слухачів на цикли ТУ, СІІ та контроль комплектування циклів.

- контроль за виконанням робочих навчальних планів та програм і розкладу занять на кафедрах при проведенні циклів ТУ, СІІ.

- оформлення, облік та видача слухачам документів про навчання на циклах ТУ, СП.

- затвердження звітів кураторів циклів ТУ, СП та формування комплекту документів циклів ТУ, СП у відповідності до затвердженого переліку.

- підготовка інформаційної, облікової та звітної документації щодо проведення циклів ТУ, СП.

- участь у складанні проекту навчально-виробничого та календарного планів академії, циклів ТУ, СП.

У свій роботі навчальний відділ керується чинним законодавством, у т.ч. Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Постановами Верховної Ради України, Указами та розпорядженнями Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, чинними Положеннями щодо організації та ведення навчального процесу у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації, Статутом НМАПО імені П. Л. Шупика, Положенням про організацію освітнього процесу в НМАПО імені П. Л. Шупика, наказами ректора, державними стандартами освіти.

Також управління навчальним процесом в академії здійснюється відповідно до затверджених в установленому порядку: «Комплексного плану роботи НМАПО імені П. Л. Шупика на поточний рік», «Положення про організацію навчального процесу НМАПО імені П. Л. Шупика» (затверджено наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика від 26.11.2013 № 3363/1 адм), «Положення про навчальний відділ НМАПО імені П. Л. Шупика» (затверджено наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика 26.11.2013 № 3363/5 адм), «Положення про навчально-методичний кабінет» (затверджено наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика 26.11.2013 № 3363/5 адм), «Про затвердження Положення про комісії вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика» (затверджено наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика від 27.06.2013 № 1937), «Про затвердження складу постійних комісій вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика» (затверджено наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика від 18.02.2013 № 509 а), «Положення про нормування робочого часу для планування та обліку методичної, наукової, організаційної, лікувальної та виховної роботи науково-педагогічних працівників НМАПО імені П. Л. Шупика» (затверджено наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика від 04.11.2013 № 3101), «Положення про внутрішній рейтинг НМАПО імені П. Л. Шупика» (затверджено наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика від 26.11.2013 № 3363/3 адм), «Положення про відділ інформаційного забезпечення» (затверджено наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика від 26.11.2013 № 3363/2 адм), «Положення про міжкафедральний навчально-тренінговий центр Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика» (затверджено наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика від 25.09.2013 № 2431) та ін.

Положення про навчальний відділ (у PDF)

Положення про порядок перезарахування навчальних дисцилін (індивідуальних планів) для інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів переведених на навчання у НМАПО імені П. Л. Шупика з вищих навчальних закладів Донецької та Луганської областей (у PDF)

Алгоритм зарахування слухачів

Порядок зарахування слухачів на навчання у НМАПО імені П. Л. Шупика

Наказ про норми часу для планування і обліку навчальної роботи та переліки основних видів методичної, наукової і організаційної роботи науково-педагогічних працівників НМАПО імені П. Л. Шупика (Додаток)

Положення про порядок проведення атестації лікарів 

Про внесення змін до Положення про порядок проведення атестації лікарів

Освітня діяльність НМАПО імені П. Л. Шупика здійснюється відповідно до ліцензії МОН України на право здійснення освітньої діяльності (Ліцензія Серія АД № 041483, видана 14.08.2012).

НМАПО імені П. Л. Шупика є державним вищим навчальним закладом, акредитованим за ІV рівнем акредитації з таких напрямів (спеціальностей): 1201 Медицина 8.12010001 Лікувальна справа (Сертифікат про акредитацію Серія НД-ІV № 1155422. Термін дії сертифіката до 1 липня 2020 року); 1201 Медицина 8.12010002 Педіатрія (Сертифікат про акредитацію Серія               НД-ІV № 1155423. Термін дії сертифіката до 1 липня 2020 року); 1201 Медицина 8.12010003 Медико-профілактична справа (Сертифікат про акредитацію Серія НД-ІV № 1155422. Термін дії сертифіката до 1 липня 2020 року); 1201 Медицина 8.12010005 Стоматологія (Сертифікат про акредитацію Серія НД-ІV № 1155425. Термін дії сертифіката до 1 липня 2020 року); 1202 Фармація 8.12020101 Фармація (Сертифікат про акредитацію Серія НД-ІV № 1155426. Термін дії сертифіката до 1 липня 2020 року); 1202 Фармація 8.12020102 Клінічна фармація (Сертифікат про акредитацію Серія НД-ІV № 1155427. Термін дії сертифіката до 1 липня 2020 року).

Діяльність НМАПО імені П. Л. Шупика здійснюється відповідно до Статуту, затвердженого наказом МОЗ України від 20.06.2012 № 103-0. 

Формами навчання в НМАПО імені П. Л. Шупика є очна, очно-заочна, очно-заочна з елементами дистанційного навчання. 

4.1 Щорічний план державного замовлення за видами навчання у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика на 2015 рік

Вид навчання

Державне замовлення

(чол.)

Інтернатура

1326

Спеціалізація

1616

Передатестаційні цикли

6229

Стажування

535

Тематичне удосконалення

9960

Проспекти навчально-виробничого плану НМАПО на 2015 та 2016 роки (Див. додатки.) 

4.2Правила зарахування на цикли за видами навчання в академії

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика проводить цикли інтернатури, спеціалізації, тематичного удосконалення, інформації і стажування, передатестаційні цикли, цикли стажування для лікарів і провізорів  та цикли спеціалізації і тематичного удосконалення для молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів. Цикли удосконалення для молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів академія проводить на умовах платних освітніх послуг.
         Інтернатура (спеціалізація) є обов’язковою формою післядипломної підготовки. Контингент складають випускники усіх факультетів вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІV рівня акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності. Після закінчення інтернатури присвоюється звання лікаря (провізора) – спеціаліста з певної спеціальності відповідно до наказу МОЗ України від 21.11.2005 № 621 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.02.2005 № 81»

         У деяких випадках лікар (провізор) може набути другу спеціальність, за умови, що цей спеціаліст відпрацював за державним розподілом не менше трьох років після отримання попередньої спеціальності в інтернатурі або при відсутності даної спеціальності в інтернатурі. Здійснюється така спеціалізація за направленнями обласних управлінь охорони здоров’я, СЕС, управлінь медичною службою інших відомчих органів, з обґрунтуванням необхідності в такій перепідготовці.

         Навчання лікарів (провізорів) на циклах спеціалізації завершується атестацією на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання лікаря (провізора) – спеціаліста з конкретної спеціальності та видачею сертифікату спеціаліста встановленого зразка.      

Тематичне удосконалення передбачає підвищення кваліфікації лікарів (провізорів) з окремих розділів відповідної спеціальності і є обов’язковим видом підвищення кваліфікації, яке проводиться не менше одного разу в період між проходженням передатестаційних циклів.

         Цикли інформації і стажування є видом підвищення кваліфікації лікарів (провізорів), завданням яких є вивчення актуальних теоретичних питань і набуття практичних навиків з відповідного розділу спеціальності.

На циклах стажування до контингенту слухачів входять лікарі, які не працювали за спеціальністю більше трьох років (наказ МОЗ України від 17.03.1993 № 48 «Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності»), та лікарі, які своєчасно не пройшли атестацію на кваліфікаційну категорію або яким відмовлено у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікаційної категорії.

         На цикли спеціалізації, тематичного удосконалення, передатестаційні цикли та цикли інформації і стажування не зараховуються лікарі-інтерни, клінічні ординатори, магістранти, аспіранти та лікарі, що мали перерву в роботі за спеціальністю більше 3-х років.

         На передатестаційні цикли зараховуються лікарі (провізори) перед черговою атестацією на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії. На передатестаційні цикли приймаються лікарі (провізори)-спеціалісти суворо за спеціальністю, отриманою в інтернатурі або на циклах спеціалізації і мають відповідний стаж роботи в обраній спеціальності. Відповідно до наказу МОЗ України від 07.07.2009 № 484 лікарям, які успішно виконали навчальний план і програму та набрали необхідну кількість балів відповідно до Шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами та успішно склали кваліфікаційний іспит, видається свідоцтво встановленого взірця з рекомендацією про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії. Термін дії свідоцтва – один рік.

         Особи, яким присвоєна кваліфікаційна категорія, проходять атестацію на її підтвердження не рідше одного разу на п’ять років (наказ МОЗ України від 19.12.1997 № 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів»).

         Комплектування циклів здійснюється за заявками керівників обласних та міських управлінь охорони здоров’я, СЕС, управлінь медичною службою інших відомчих органів, керівників медичних установ різних форм власності, а також тих, що працюють поза системою закладів Міністерства охорони здоров’я України, вони зараховуються на навчання за угодою на умовах платних освітніх послуг. Вартість навчання одного слухача протягом місяця становить 1650 – 2950 гривень.

         При оформленні лікарів і провізорів на цикли спеціалізації та удосконалення необхідно пред’явити такі документи:

1)    путівку НМАПО імені П. Л. Шупика, завірену печаткою органу охорони здоров’я;

2)    паспорт і військовий квиток;

3)    диплом про вищу медичну (фармацевтичну) освіту та його копію;

4)    сертифікат спеціаліста про закінчення інтернатури чи циклу спеціалізації, посвідчення про підвищення кваліфікації та про присвоєння кваліфікаційної категорії;

5)    завірену копію трудової книжки;

6)    при зарахуванні на передатестаційний цикл необхідно надати довідку з місця роботи про нарахування балів відповідно до Шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами та відповідні підтверджуючі документи;

7)    посвідчення про відрядження.

Зміна спеціальностей медико-профілактичного профілю на спеціальності за профілем «лікувальна справа» і «педіатрія» може здійснюватись тільки за дозволом Міністерства охорони здоров’я України. 

Навчальний календарний план циклів спеціалізації, тематичного удосконалення, передатестаційних, стажування та інтернатури лікарів (провізорів) на поточний рік.( Додаток) 

4.3 Порядок проходження інтернатури

Завершальною формою підготовки випускників вищих медичних навчальних закладів є інтернатура, після якої присвоюється кваліфікація «лікар(провізор)-спеціаліст» з певного фаху. Без наявності такої кваліфікації фахівець не має права самостійної роботи на лікарських (провізорських) посадах.

Порядок проходження інтернатури визначається Постановою Кабінету Міністрів України № 96 від 27 лютого 1992 року і «Положення про первинну спеціалізацію (інтернатуру) випускників медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів України», затвердженим Наказом МОЗ за України № 291 від 19 вересня 1996 року. 

Інтернатура проводиться в очно-заочній формі за етапами:

- заочна частина – стажування на базах;

- очна частина – навчання на кафедрах системи післядипломної медичної підготовки.

Навчання в інтернатурі розпочинається 1 серпня поточного року

До очної частини інтернатури зараховуються випускники вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів наказами місцевих органів управління медичної (фармацевтичної) служб.

Підставою для зарахування до інтернатури є диплом, посвідчення про направлення на роботу за персональним розподілом, довідка про право самостійного працевлаштування або контракт випускника з медичною (фармацевтичною) установою.

По мірі проходження заочної частини інтернатури лікар (провізор)-інтерн повинен вести облік виконаної роботи у щоденнику та виконати 5 рефератів за відповідними темами.

Очна частина розпочинається у відповідності з графіком заїзду в залежності від спеціальності. 

 Для зарахування до інтернатури лікар(провізор)-інтерн надає такі документи:

до сектору інтернатури:

1) диплом про вищу медичну (фармацевтичну) освіту та його ксерокопію;

2) додаток до диплому та його ксерокопію;

3) сертифікат КРОК 2 та його ксерокопію;

4) направлення на роботу;

5) угоду з лікарнею (аптекою), якщо заочний цикл проходитиме не на клінічній базі НМАПО імені П. Л. Шупика (контрактне навчання);

5) ксерокопію ідентифікаційного коду;

6) ксерокопію паспорта з відміткою реєстрації місця проживання;

7)довідку про навчання у ВНЗ на контрактній основі;

8) фото 3х4 – 1 шт.

9) посвідчення про відрядження (бюджетне навчання)

на кафедру:

1) диплом про вищу медичну (фармацевтичну) освіту та його ксерокопію;

2) квиток лікаря(провізора) - інтерна, який зберігається протягом всього терміну навчання в академії;

3) індивідуальний план проходження інтернатури. 

Для проведення атестації на кафедру інтерном надається:

1) щоденник обліку роботи всіх видів робіт інтерна на базі стажування з візою керівника;

2) характеристика від адміністрації базового закладу охорони здоров’я або довідка базового закладу про виконання базової частини програми та плану стажування;

3) реферати.

КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ З ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ І НАВИЧОК
У СЛУХАЧІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКЛЮЧНИХ
ІСПИТІВ (ЗАЛІКІВ)

1. Під час навчання в академії проводяться такі види контролю:

-  базисний (співбесіда, тестування);

- поточний (контрольні роботи, реферати, співбесіди, тестування, перевірки професійної практичної підготовки, заліки);

- підсумковий (іспити, заліки).

2. Наприкінці циклів спеціалізації та удосконалення тривалістю 1 місяць та більше в інститутах (факультетах) удосконалення лікарів (провізорів) проводяться заключні іспити, а на короткотривалих циклах (2 тижні, 1 тиждень)  – заліки.
3. До іспиту або заліку допускаються слухачі за умови виконання ними програми циклу та завдань, передбачених навчальними планами і програмами відповідного циклу.
4. Оцінка знань, умінь і навичок здійснюється екзаменаційною комісією з урахуванням:

-                     результатів засвоєння слухачами практичних навичок;

-                     результатів тестового комп’ютерного контролю знань;

-                     складання іспиту-співбесіди слухачами.

5. Заліки з окремих дисциплін, практичних і лабораторних робіт проводяться безпосередньо після завершення засвоєння відповідного розділу програми.
6. Для проведення заключних іспитів в інститутах (факультетах) удосконалення лікарів (провізорів) наказом ректора затверджуються екзаменаційні комісії за відповідними спеціальностями в складі голови і членів комісії. Головою екзаменаційної комісії призначається завідувач кафедри.

Членами комісії призначаються професори та доценти кафедр.

7. Екзаменаційна комісія здійснює перевірку науково-теоретичної, клінічної та практичної підготовки лікарів (провізорів), надає висновки щодо їх підготовки до кваліфікованої роботи за спеціальністю.
8. Слухачам, які не склали заключний іспит, видається тільки посвідчення про проходження циклу. Сертифікат з рекомендацією про присвоєння відповідної категорії не видається.
9. Усі засідання екзаменаційної комісії протоколюються. Протоколи оформлюються в двох примірниках і зберігаються в інститутах (факультетах) удосконалення лікарів (провізорів) та на профільних кафедрах.
10. Після закінчення складання заключного іспиту голова екзаменаційної комісії складає звіт. У звіті має бути відображений аналіз рівня підготовки слухачів, якість проведення циклу та надані рекомендації щодо удосконалення роботи кафедри.

5.1 Перелік спеціальностей, за якими проводиться підготовка в

НМАПО імені П. Л. Шупика 

 

Назва спеціальності та циклів

1

Акушерство і гінекологія 

2

Алергологія 

3

Анестезіологія 

4

Бактеріологія 

5

Вірусологія 

6

Гастроентерологія 

7

Гематологія 

8

Генетика лабораторна 

9

Генетика медична 

10

Геріатрія 

11

Гігієна дітей та підлітків 

12

Гігієна праці 

13

Гігієна харчування 

14

Дерматовенерологія 

15

Дитяча алергологія 

16

Дитяча анестезіологія 

17

Дитяча гастроентерологія 

18

Дитяча гематологія 

19

Дитяча гінекологія 

20

Дитяча дерматовенерологія 

21

Дитяча ендокринологія 

22

Дитяча імунологія 

23

Дитяча кардіоревматологія 

24

Дитяча неврологія 

25

Дитяча нефрологія 

26

Дитяча ортопедія і травматологія 

27

Дитяча отоларингологія 

28

Дитяча офтальмологія 

29

Дитяча патологічна анатомія 

30

Дитяча психіатрія 

31

Дитяча пульмонологія 

32

Дитяча стоматологія 

33

Дитяча урологія 

34

Дитяча хірургія 

35

Дитячі інфекційні хвороби 

36

Дитяча нейрохірургія 

37

Дієтологія 

38

Ендокринологія 

39

Ендоскопія 

40

Епідеміологія 

41

Загальна гігієна 

42

Загальна практика - сімейна медицина 

43

Імунологія 

44

Інфекційні хвороби 

45

Кардіологія 

46

Клінічна біохімія 

47

Клінічна імунологія 

48

Клінічна лабораторна діагностика 

49

Комбустіологія 

50

Комунальна гігієна 

51

Лабораторна імунологія 

52

Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища 

53

Лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища 

54

Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища 

55

Лікувальна фізкультура 

56

Медицина невідкладних станів 

57

Наркологія 

58

Неврологія 

59

Нейрохірургія 

60

Неонатологія 

61

Нефрологія 

62

Онкогінекологія 

63

Онкологія 

64

Онкоотоларингологія 

65

Онкохірургія 

66

Організація і управління охороною здоров'я 

67

Ортодонтія 

68

Ортопедична стоматологія 

69

Ортопедія і травматологія 

70

Отоларингологія 

71

Офтальмологія 

72

Патологічна анатомія 

73

Педіатрія 

74

Проктологія 

75

Променева терапія 

76

Професійна патологія 

77

Психіатрія 

78

Пульмонологія 

79

Радіаційна гігієна 

80

Радіонуклідна діагностика 

81

Ревматологія 

82

Рентгенологія 

83

Рефлексотерапія 

84

Санологія 

85

Спортивна медицина 

86

Стоматологія 

87

Судинна хірургія 

88

Судово-медична експертиза 

89

Судово-психіатрична експертиза 

90

Сурдологія 

91

Терапевтична стоматолоігя 

92

Терапія 

93

Токсикологія 

94

Торакальна хірургія 

95

Трансплантологія 

96

Трансфузіологія 

97

Ультразвукова діагностика 

98

Урологія 

 99

Фізіотерапія 

 100

Фтизіатрія 

 101

Функціональна діагностика 

 102

Хірургічна стоматологія 

 103

Хірургія 

 104

Загальна фармація 

 105

Організація і управління фармацією 

 106

Аналітично-контрольна фармація 

 107

Клінічна фармація  (тільки ТУ)

Для молодших медичних спеціалістів

1.

Стоматологія для молодших спеціалістів з медичною освітою

2.

Для зубних гігієністів

3.

Удосконалення зубних техніків

5.2 Форми проведення навчальних занять

Заняття проводяться в очній, очно-заочній формі та дистанційно.

Тривалість циклів:

- передатестаційні – 1 місяць (156 годин);

- тематичного удосконалення: 1 тиждень (39 годин), 2 тижні (78 годин), 1 місяць (156 годин), 1,5 місяця (234 години);

- спеціалізації – від 2 до 9 місяців, в залежності від вихідної спеціальності та спеціальності, що набувається;

- стажування – від 1 місяця (156 годин) до 6 місяців (936 годин), в залежності від тривалості перерви у роботі за спеціальністю. 

5.3 Графік навчального процесу (розклад занять):

І година - 9.00 -9.45;

ІІ година – 9.50 – 10.35;

ІІІ година – 10.40 -11.25;

ІV година – 11.30 – 12.15.

ПЕРЕРВА 12.15 – 12.55.

V година – 12.55 – 13.40;

VI година – 13.45 – 14.30;

VII година – 14.35 – 15.20;

VIII година – 15.25 – 16.10.

5.4 Форми поточного і підсумкового контролю

На передатестаційному циклі контроль рівня знань здійснюється так:

Базовий комп’ютерний контроль – на початку циклу, має на меті перевірку вихідного рівня теоретичних знань, позитивний результат контролю є допуском до продовження навчання на циклі;

Підсумковий контроль проводиться в три етапи:

1. Теоретичний комп’ютерний іспит ‑ визначає рівень теоретичної підготовки слухача згідно з кваліфікаційною характеристикою лікаря-спеціаліста (спеціаліста) відповідної кваліфікаційної категорії, затвердженої МОЗ України, оцінювання проводиться за рейтинговою системою.

2. Іспит з володіння практичними навиками ‑ визначає рівень практичної підготовки слухача згідно з кваліфікаційною характеристикою лікаря-спеціаліста (спеціаліста) відповідної кваліфікаційної категорії, затвердженої МОЗ України, проводиться з використанням ситуаційних задач, оцінювання за п’ятибальною системою.

3. Загальний іспит ‑ співбесіда – є вирішальним етапом підсумкового контролю, враховує усні відповіді за екзаменаційними білетами та результати попередніх етапів, оцінювання проводиться за п’ятибальною системою. 

На циклах тематичного удосконалення тривалістю 1 та 2 тижні підсумковий контроль щодо практичних навиків проводиться у формі іспиту з використанням ситуаційних задач і визначає рівень оволодіння слухачем навиками за тематикою циклу (оцінювання за п’ятибальною системою) та щодо теоретичної підготовки ‑ у формі заліку (оцінювання за рейтинговою системою).

На циклах тематичного удосконалення тривалістю 1 місяць і більше підсумковий контроль щодо практичних навиків проводиться у формі іспиту з використанням ситуаційних задач і визначає рівень оволодіння слухачем навиками за тематикою циклу та щодо теоретичної підготовки ‑ у формі загального іспиту-співбесіди із застосуванням екзаменаційних білетів. Оцінювання проводиться за п’ятибальною системою. 

На циклах спеціалізації і стажування підсумковий контроль проводиться в три етапи:

1. Теоретичний комп’ютерний іспит ‑ визначає рівень теоретичної підготовки слухача згідно з кваліфікаційною характеристикою лікаря-спеціаліста (спеціаліста), затвердженої МОЗ України, оцінювання проводиться за рейтинговою системою.

2. Іспит з володіння практичними навиками ‑ визначає рівень практичної підготовки слухача згідно з кваліфікаційною характеристикою лікаря-спеціаліста (спеціаліста), затвердженої МОЗ України, проводиться з використанням ситуаційних задач, оцінювання проводиться за п’ятибальною системою.

3. Загальний іспит ‑ співбесіда – є вирішальним етапом підсумкового контролю, враховує усні відповіді за екзаменаційними білетами та результати попередніх етапів, оцінювання проводиться за п’ятибальною системою. 

Поточний контроль на всіх циклах післядипломного удосконалення проводиться під час семінарських та практичних занять у формі опитування, вирішення ситуаційних задач, тематичних тестових контрольних завдань тощо. Оцінювання проводиться за п’ятибальною системою, оцінки заносяться до журналу обліку відвідування та успішності слухачів.

НМАПО імені П. Л. Шупика (також в співавторстві з фахівцями інших ВМНЗ)

протягом 2011-2014 рр.

№№

Автори

Назва

Видавництво,
рік видання, наявність грифу 

Кафедра

1.

Дзюблик І.В.,
Євтушенко О.І.

Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія

Вінниця : Нова книга, 2011. – 952 с.
(МОН України)

Вірусології, онкології

2.

Волик Н.К.

Радіологія (променева діагностика та променева терапія)

К. : Книга плюс, 2011. – 720 с.

(МОЗ України)

Променевої діагностики

3.

Чуприков А.П.,
Цуприк Б.М.

Нормальна та кримінальна сексологія

К. : ДП«Вид. дім «Персонал», 2011. – 252 с.

(МОН України)

Дитячої, соціальної та судової психіатрії

4.

Харченко Н.В.,
Анохіна Г.А.,
Опанасюк Н.Д.
та ін.

Дієтологія

К., 2011. – 550 с.

(МОН України)

Гастро-ентерології, дієтології та ендоскопії

5.

Вовк І.Б.,
Юзько О.М.,
Вдовиченко Ю.П.,
Борис О.М.,
Камінський В.В.

Гінекологія дитячого та підліткового віку

К. : ВСВ «Медицина», 2011. – 424 с.

(МОЗ України)

Акушерства, гінекології та перинатології

6.

Фещенко Ю.І.,
Мельник В.П.,
Ільницький І.Г.

Пульмонологія та фтизіатрія

Національний підручник

К. – Львів : Атлас, 2011. – 1362 с.

(МОНмолодьспорту України і МОЗ України)

Фтизіатрії і пульмо-
нології

7.

Зозуля І.С.,
Вершигора А.В.,
Боброва В.І.

Медицина невідкладних станів

Національний підручник

К. : ВСВ «Медицина», 2012. – 728 с.

(МОНмолодьспорту України)

Медицини невідкладних станів

8.

Кузнецова Л.В.,

Бабаджан В.Д.,

Фролов В.М.

Клінічна та лабораторна імунологія

Національний підручник

К. : ТОВ «Поліграф плюс», 2012. – 922 с.

(МОНмолодьспорту України)

Клінічної лабораторної імунології та алергології

9.

Шлапак І.П.

Анестезіологія та інтенсивна терапія

Національний підручник

К. : Ніка Прінт. -  2012. –  550 с.

(МОЗ України)

Анестезіології та інтенсивної терапії

10.

Тимофеев А.А.

Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологи

К. : ООО «Червона Рута-Турс», 2012. – 1048 с.

(МОНмолодьспорту України)

Щелепно-лицевої хірургії

11.

За ред. Толстанова О.К.,
Вороненко Ю.В.,
Рибальченко В.Ф.
та ін.

Історія хірургії дитячого віку України

Тернопіль : ТДМУ, 2012. -432 с.

(МОЗ України)

Дитячої хірургії

12.

Бабанін А.А.,
Мішалов В.Д.,
Біловицький О.В.,
Скребкова О.Ю.

Судова медицина

Сімферополь, 2012. – 578 с.

(МОНмолодьспорту України і

МОЗ України)

Судової медицини

13.

Харченко Н. В.,
Анохіна Г. А.,
Бабак  О. Я. та ін.

Дієтологія

Національний підручник

К. : Вид-во «Мери-діан», 2012. – 528 с.

(МОЗ України)

Гастро-ентерології, дієтології та ендоскопії

14.

За ред. Владимирова О.А.,
Єжова В.В.,
Пономаренко Г.М.

Фізіотерапія. Т. 1

К. : Формат, 2013. – 432 с.

(МОН України)

Медичної реабілітації

15.

За редакцією
Чернишової Л.І.,
Волохи А.П.

 

Дитяча імунологія

Національний підручник

 

К. : ВСВ «Медицина».- 2013.  ‑  719 с.

(МОН та МОЗ України)

Дитячої імунології

16.

Лайко А.А.,
Косаковський А.Л.,
Заболотна Д.Д. та ін.

Дитяча отоларингологія

Національний підручник

К. : Логос, 2013. – 576 с.

(МОЗ України)

Дитячої оторинола-рингології

17.

За ред.Боднара П.М.,
Лучицький Є.В.

Ендокринологія

Національний підручник

К., 2013. – 480 с.

(МОЗ та МОН України)

НМУ,

Ендокрино-логії

18.

За ред..
Кузнецової Л.В.,
Бабаджан В.Д.,
Харченко Н.В.

Імунологія

Національний підручник

К., 2013. – 564 с.

(МОЗ та МОН України)

Клінічної лабораторної імунології та алергології

19.

За заг. ред.
Луньової Г.Г.

Клінічна біохімія

К. : Атіка, 2013. – 1156 с.

(МОЗ України)

Клінічної лабораторної діагностики

20.

За ред.
Бережного В.В.

Педіатрія. У 2-х т.

Національний підручник

К., 2013.

Т.1. – 1040 с.

Т.2. – 1024 с.

(МОЗ та МОН України)

Педіатрії № 2

21.

Гол. ред.
Козідубова В.М.,
Кузнецов В.М. та ін.

Психіатрія
Національний підручник

Х.: Оберіг,2013. – 1163 с.
(МОЗ України)

Психіатрії

22.

Мурашко В.О.,
Мечев Д.С.,
Бардов В.Г. та ін.

Радіаційна гігієна

Національний підручник

Вінниця : Нова книга, 2013. – 376 с.

(МОЗ України)

Радіології

23.

За ред.
Коваленка В.М.,
Шуби Н.М.

Ревматологія

Національний підручник

К. : Моріон, 2013. – 672 с.

(МОЗ та МОН України)

Терапії і ревматології

24.

Мурашко Н.К.,
Морозова О.Г. та ін.

Рефлексотерапія. У 2-х т.

Національний підручник

К. : ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2013.

Т.1. – 480 с.

Т. 2 – 421 с.

(МОЗ та МОН України)

Неврології та рефлексо-терапії

25.

Ковальський О.В.,
Мечев Д.С.,
Данилевич В.П.

Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика

Вінниця : Нова книга, 2013. – 512 с.
(МОЗ України)

Радіології

26.

Ковальський О.В.,
Мечев Д.С.,
Данилевич В.П.

Radiology.Radiotherapy. Diagnostic Imaging

Вінниця : Нова книга, 2013. – 496 с.
(МОЗ України)

Радіології

27.

Герцен Г.І.,

Білоножкін Г.Г.,

Остапчук Р.М.

Травматологія літнього віку. Книга V. Ушкодження тазового кільця і кульшової западини у людей літнього і старечого віку

К. : Видавничий дім «Асканія», 2013. – 428 с.

(МОН України)

Ортопедії і травматології № 1

28.

Кол. авт. за ред.Хвисюка О.М.
Співавт. Анкін М.Л.

Ортопедія і травматологія

Х., 2013.- 656 с.

(МОЗ України)

Ортопедії і травматології
№ 2

29.

Герцен Г.І.,
Білоножкін Г.Г.,
Остапчук Р.М.

Травматологія літнього віку. Книга ІІ. Видання третє.

Металоостеосинтез при переломах довгих кісток у людей літнього і старечого віку

К. : Видавничий дім «Асканія», 2014. – 119 с.

(МОН України)

Ортопедії і травматології
№ 1

30.

За ред.Пирога Л.А.,
Іванова Д.Д.

 

Нефрологія

Національний підручник

Донецк : Видавець Заславський О.Ю., 2014. – 316 с.

(МОН України)

Нефрології

31.

За ред. Є.Є. Шунько

Неонатологія. У 2-х т.

 Т. 1

Національний підручник

К., 2014. – Т. 1. – 960 с.

(МОЗ України)

Неонатології

32.

Кожина Г.М.,
Мішиєв В.Д.,
Коростій В.І. та ін.

Дитяча психіатрія

К. : ВСВ «Медицина», 2014. – 376 с.

(МОЗ та МОН України)

Дитячої, соціальної та судової психіатрії

33.

Калюжна Л.Д.,
Бардова К.О.,
Возіанова С.В. та ін.

Дитяча дерматовенерологія

К. : Грамота, 2014. – 304 с.

(МОЗ України)

Дермато-венерології

34.

Пархоменко Л.К.,
Страшок Л.А.,
Глібова Т.О. ,
Бекетова Г.В. та ін.

Підліткова терапія

Х. : Факт, 2014. – 864 с.

(МОЗ України)

Дитячих і підліткових захворювань

35.

Каменецький М.С., 
Косарева Л.І.,
Губенко О.В. ,
Оборнев О.Л. та ін.

Радіологія

Донецьк : Видавництво «Ноулідж», 2014. – 260 с.

(МОЗ України)

Променевої діагностики

36.

Гладышев В.В.,
Соколова Л.В.,
Давтян Л.Л. и др.

Фармацевтическая технология экстемпоральных лекарственных средств

Днепропетровск : ЧМП «Экономика», 2014. – 374 с.

(МОН України)

Фарм. технології та біофармації

37.

Грищенко В.І.,
Щербина М.О.
Камінський В.В. та ін.

Obstetrics and Gynecology : in two volumes.

Vol. 1. Obstetrics

К. : ВСВ «Медицина», 2014. – Т. 1. – 392 с.

(МОЗ України)

Акушерства, гінекології та репродук-тології

38.

Грищенко В.І.,
Щербина М.О..
Камінський В.В. та ін.

Obstetrics and Gynecology : in two volumes.

Vol. 2. Gynecology

К. : ВСВ «Медицина», 2014. – Т. 2. – 352 с.

(МОЗ України)

Акушерства, гінекології та репродук-тології

39.

Кол. авт. за ред.. 
Запорожана В.М.
Співавт. Жилка Н.Я.

Акушерство та гінекологія. У 4-х томах.

Т. 3. Неоперативна гінекологія

Національний підручник

К. : ВСВ «Медицина», 2014. – 928 с.

(МОЗ та МОН України)

Акушерства, гінекології та перинатології

з/п

Назва видання

Автори

Підручники, видані упродовж 2018 року

1.       

Биофармация. - Днепр: Экономика, 2018. - 252 с.

 

Гладышев В.В.,

Соколова Л. В.,

Бирюк И. А.,

Кечин И.Л.,

Давтян Л. Л.

2.       

Екстрена та невідкладна медична допомога. Т. І: Допомога травмованим на догоспітальному етапі :

національний підручник. - К.: ТОВ «ОЖИВА», 2017. - 504 с.

В. О. Крилюк

С. О. Гур’єв,

Г. В. Загорій,

А. А. Гудима

та ін.

3.       

Масаж загальний та самомасаж. - Тернопіль: ТДМУ, 2018. - 380 с.

Л. О. Вакуленко,

Д. В. Вакуленко,

О. В. Кутакова (

Г. В. Прилуцький

4.       

Педіатрія. - 5-е вид., доп. - Вінниця: Нова книга, 2018. - 1152 с.

За ред. О. В Тяжкої

Є. Є. Шунько,

О. Т. Лакша,

Т. В. Кончаковська,

Ю. Ю. Краснова

 

5.       

Політичне та публічне управління у сфері охорони здоров'я: в 2-х т. - К.: НАДУ, 2017. - Т. 1. - 284 с.

У складі авторського колективу

Н. О. Рингач

6.       

Реабілітаційний масаж. - Тернопіль: ТДМУ, 2018. - 524 с.

Л. О. Вакуленко,

Д. В. Вакуленко,

О. В. Кутакова ,

Г. В.  Прилуцький

7.       

Судова медицина. - Чернівці: Місто, 2018. - 574 с.

В. Д. Мішалов ,

Т. В. Хохолєва,

В. Т. Бачинський,

В. В. Войченко та ін.

8.       

Фармацевтическая технология экстемпоральных лекарственных средств. - 2-е. изд. - Днепр: ЧМП «Экономика», 2018. - 700 с.

В. В. Гладышев,

Л. Л. Давтян,

А. Л. Дроздов,

И. А. Пухальска

Под ред.

В. В. Гладышева

9.       

Функціональна діагностика. - К.: Четверта хвиля, 2018. - 736 с

О. Й. Жарінов,

Ю. А. Іванів,

В. О. Куць та ін.

Упродовж 2018 року видано:

 • навчальних посібників – 41;
 • навчально-методичних посібників – 10;
 • практикумів – 4;
 • довідників – 5;
 • словників – 2;
 • монографій – 26;
 • методичних рекомендацій – 7;
 • видань на електронних носіях – 3.

НАША АДРЕСА
04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9