Search

 
 

Навчальний відділ є структурним навчальним і навчально-методичним підрозділом Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, що проводить планування, організацію та управління навчальною та навчально-методичною діяльністю, здійснює контроль за якістю та ефективністю навчального процесу, облік та звітність з питань навчально-методичної роботи. 

ПОЛОЖЕННЯ про навчально-методичний відділ НМАПО імені П. Л. Шупика (Переглянути у PDF)

Начальник навчально-методичного відділу

к. м. н., доцент Вернер Ольга Михайлівна

тел. (044) 205-49-70

Кадри

З питань навчально-методичної роботи

к. м. н., доцент Мельник Ірина Володимирівна

 • Методисти вищої категорії  — Штанько Світлана Василівна
 •                                              Фаріон Тетяна Іванівна 

Тел. (044) 205-49-84 

З питань інтернатури

Кирпач Олександра Вікторівна

 • Методист вищої категорії – Стесенко Ірина Петрівна,
 • Старші інспектори:  Асмоловська Надія Степанівна;
 • Довженко Світлана Петрівна;
 • Панчук Наталія Петрівна;
 • Старнавська Людмила Петрівна;
 • Чижевська Єлизавета Григорівна.

тел. (044) 205-48-03,  205-49-07. Адреса: вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112 Навчально-лабораторний корпус, І поверх, каб. 36 – 38. int-42@ukr.netkolevi@ukr.net    

З питань спеціалізації та стажування

Многолєт Лідія Степанівна

 • Старші інспектори: Бігун Тетяна Іванівна
 • Василенко Людмила Іванівна
 • Дейнеко Ірина Ігорівна 
 • Кошляк Наталія Миколаївна

Акопян Тамара Григорівна

 • Cтарші інспектори: Дрига Тетяна Миколаївна;
 • Корнієнко Олена Борисівна;
 • Горчакова Ірина Павлівна.

тел./факс (044) 205-48-26 

З питань тематичного удосконалення

Волошенюк-Клімова Ольга Іванівна

 • Старші інспектори: Баклаженко Надія Миколаївна
 • Олійник Ірина Юріївна

тел./факс (044) 205-48-25, 205-48-06, 205-49-46

З питань підготовки молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів

Дорощенко Любов Володимирівна

 • Старший інспектор - Аверкіна Алла Вікторівна

тел./факс (044) 205-49-37 

Основні завдання та функції навчально-методичного кабінету:

- здійснення методичного та організаційного забезпечення роботи з підготовки навчальних програм;

- формування електронної бази даних щодо наявності діючих навчальних планів та програм циклів спеціалізації, ПАЦ, тематичного удосконалення, стажування, а також навчальної, довідкової, методичної літератури;

- контроль за впровадженням нових навчальних планів та програм в освітній процес;

- організація незалежного рецензування рукописів підручників, навчальних посібників та іншої навчально-методичної літератури, підготовлених науково-педагогічними працівниками НМАПО імені П.Л. Шупика;

- організація рецензування підручників, навчальних посібників, наукової літератури, інших видів навчальної літератури та навчальних планів та програм, що надходять на рецензування до НМАПО імені П.Л. Шупика;

- консультування працівників кафедр з питань підготовки та порядку видання навчальної літератури;

- ведення електронного реєстру навчальної та навчально-методичної літератури, виданої фахівцями академії;

- розробка цільових анкет для проведення аналізу якості навчання та стану навчально-методичної роботи на кафедрах НМАПО імені П.Л. Шупика;

- аналіз роботи опорних кафедр;

- здійснення методичного та організаційного забезпечення роботи з підвищення якості навчального процесу;

- консультування працівників академії з питань навчально-методичного забезпечення на кафедрах.

Положення про відповідального за навчально-методичну роботу кафедри НМАПО імені П. Л. Шупика

Перелік оновлених протягом 2018 р.- і півріччя 2019 р. навчальних планів і програм циклів спеціалізації та передатестаційної підготовки за спеціальностями

Навчальні плани і програми циклів тематичного удосконалення і стажування за 2018 р. – І півріччя 2019 р.

Підручники, видані упродовж 2018 року

Рекомендації до порядку проведення навчання в дистанційному форматі під час карантину