Search

 
 
Метою відділу маркетингу є підтримка, зміцнення та просування позитивного іміджу Академії на ринку освітніх послуг загалом і міжнародних зв’язків зокрема шляхом виконання чітко окреслених і контрольованих маркетингових дій.

Колектив
Історія відділу
Мета і завдання
Інформація про роботу відділу маркетингу за 2016-2017 рр.
Інформація про джерела наповнення офіційного веб-сайту Академії
Нормативно-правова база
Вимоги до матеріалів, які подаються для публікації на сайт Академії
Алгоритм подання матеріалів для публікації на сайті
Е-Часопис НМАПО імені П.Л. Шупика "Дайджест медичної освіти"


Колектив

Балашов
Костянтин В'ячеславович

завідувач відділу маркетингу
Василенко
Наталія Юріївна

провідний фахівець
Головко
Іван Іванович

провідний інженер
Бовсуновська
Катерина Сергіївна 

провідний фахівець
Борисюк
Ірина Василівна

провідний фахівець
Пилип
Тетяна Ярославівна

провідний фахівець
Синяченко
Марія Валентинівна

фахівець ІІ категорії


Історія відділу

Діяльність, спрямована на досягнення цілей закладу шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів, тривала в закладі ще від часів заснування Клінічного інституту Київської спілки лікарів. З набуттям незалежності держави Академія самостійно вирішує питання з ефективної промоції та вдалої презентації закладу на ринку освітніх та наукових послуг, зокрема за кордоном. Задля покращання цієї роботи 1993 року відділення маркетингу створили саме в складі відділу міжнародних зв’язків. У 1990-х це було відділення післядипломної підготовки та маркетингу відділу міжнародних зв’язків. 2003-го у складі ВМЗ створили сектор маркетингу.

17 лютого 2015 року згідно з наказом ректора з’явилася самостійна структурна одиниця – відділ маркетингу. Першим керівником відділення 1993-го став В.О. Шевченко, а останні п’ять років, до жовтня 2016 р., уже відділ маркетингу очолювала О.М. Ткаченко. Восени 2016 р. посаду завідувача відділу обійняв К.В. Балашов. Відтоді фахівці різних напрямів, що працюють у відділі, беруть участь у  виконанні широкого кола завдань задля досягнення амбітніших цілей щодо розвитку, оновлення та просування іміджу Академії на ринку сучасних освітніх послуг.


Мета і завдання відділу

Метою роботи відділу є підтримка, зміцнення та просування позитивного іміджу НМАПО імені П. Л. Шупика на ринку освітніх послуг загалом і міжнародних зв’язків зокрема шляхом виконання чітко окреслених і контрольованих маркетингових дій.

До завдань відділу маркетингу належать:

- інформування про діяльність НМАПО імені П. Л. Шупика через офіційний веб-сайт та облікові записи у соціальних мережах, офіційний Youtube-канал; 

- проведення маркетингових досліджень ринку освітніх послуг, якості надання послуг, конкурентних переваг та недоліків;

- моніторинг вітчизняних та закордонних рейтингів вищих навчальних закладів та розробка заходів з покращення позиції академії у них;

- впровадження інформаційних технологій у медичну освіту;

- розробка та створення рекламно-інформаційних матеріалів (буклетів, листівок, стенду);

- підготовка до участі Академії у спеціалізованих медичних та освітніх виставках тощо.


Інформація про роботу відділу маркетингу за 2016-2017 рр.


Інформація про джерела наповнення офіційного веб-сайту Академії


Нормативно-правова база


Вимоги до матеріалів, які подаються для публікації на сайт Академії

Дивіться також Порядок підготовки та подання інформації на офіційний веб-сайт НМАПО імені П. Л. Шупика

1. Всі матеріали (текст, фото, відео та ін.) надсилаються в одному електронному листі на адресу відділу маркетингуmarketing.nmapo@gmail.com. Загальний розмір матеріалів не більше 10 МБ.

2.Для розміщення інформаційних матеріалів на сайті їх необхідно надсилати: текстові - у форматі *.doc, графічні - у форматах *.jpg, *.png.

3. Інформація, надіслана від структурних підрозділів, повинна відповідати офіційно-діловому, публіцистичному або науковому стилю мовлення.

4. У тексті нумерація елементів (рядків) повинна бути виконана вручну, а не за допомогою автонумерування списку;

5. У таблицях не повинно бути зайвих рядків, стовпців, пробілів та абзацних відступів. Таблиці в файлах повинні бути надані в книжковій орієнтації (довжина більша за ширину).

6. Скановані копії багатосторінкових документів (журналів, монографій, підручників тощо) надавати одним файлом в форматі PDF, окремо мають бути додані: фото обкладинки, назва, дата випуску тощо.

7. У листі до відділу маркетингу мають бути викладені чіткі пояснення/побажання щодо особливостей розміщення надісланих матеріалів (назва структурного підрозділу, наявність підкатегорій та їх послідовність тощо).

Надсилаючи матеріал для публікації, просимо вас відповісти в ньому на питання:

 • Що? Де? Коли? Що відбулося і коли. Де саме?
 • Хто брав участь? (лікарі вищої категорії, тільки науковці/ інтерни/ті, хто зареєструвався і т.п.)
 • Хто був присутнім крім співробітників Академії?
 • Для кого це важливо? (науковців/аспірантів/ відвідувачів/науки в цілому/.
 • Для кого корисний захід? (відвідувачі / факультет/ Академія).
 • Чим відрізняється від попередніх? В чому розвиток? (більше відвідувачів/присутніх, якісніша підготовка, більш докладні доповіді, склад присутніх, наявність наочних матеріалів і т.п.).
 • Чи всі бажаючи можуть брати участь? Або за яким принципом обираються учасники? (запрошення, певний науковий ступінь, реєстрація і т.ін.)
 • Чи є подія складовою якогось проекту (програми)? Вказати якщо так.
 • В чому унікальність події/заходу для відвідувачів, факультету, Академії?
 • Які висновки зроблені?
 • Чи є втілення у життя?
 • Наступні кроки після події чи заходу (планується 2-й крок, публікація, нова зустріч/конференція, залучення іноземних колег).

Якщо згадується подія, яка має продовження (цикл семінарів, програма, друга конференція тощо), то бажано подавати посилання на попередню новину.


Алгоритм подання матеріалів для публікації на сайті


Е-Часопис НМАПО імені П.Л. Шупика "Дайджест медичної освіти"

Дайджест медичної освіти. № 1 ЗИМА 2017

Дайджест медичної освіти. № 2 ВЕСНА 2018


НАША АДРЕСА
04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9,
тел. (044) 205 48 34
E-mail: marketing.nmapo@gmail.com;
admin_nmapo@ukr.net