Search

 
 

Відділ моніторингу якості діяльності є структурним підрозділом НМАПО імені П. Л. Шупика і безпосередньо підпорядковується ректору.

Відділ створений відповідно до підпункту 14 пункту 2 статті 32 Закону України «Про вищу освіту», підпункту 13 пункту 3 розділу IV Статуту НМАПО імені П. Л. Шупика, рішення вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика від 12.04.2017 (протокол № 4), наказу № 3120 від 22.09.2017.

Колектив

Тріщинська
Марина Анатоліївна

начальник відділу, доктор медичних наук, доцент
тел. (044) 206 73 23
Новик
Оксана Олексіївна 
фахівець ІІ категорії
тел. (044) 205 48 61
Закрутько
Леся Іллівна 
провідний фахівець,
кандидат медичних
наук, доцент.

Історія відділу 

Відділ моніторингу якості діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика створено у 2017 р. з метою систематичного моніторингу результатів діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика, аналізу його результатів та визначення тенденцій до розвитку.

Моніторинг

Нормативно-правова база 

Положення про відділ (у PDF)

1 Закон «Про освіту» :http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

2 Закон «Про наукову і науково-технічну діяльність»: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19

3 Закон «Про вищу освіту» : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) (pdf)

5 ДСТУ управління якістю ISO 9001:2015 (pdf)

6 Статут НМАПО імені П. Л. Шупика

7 Стратегія НМАПО імені П. Л. Шупика

8 Програма розвитку НМАПО імені П. Л. Шупика

9 Структура НМАПО імені П. Л. Шупика

10 Положення про моніторинг якості освіти НМАПО імені П. Л. Шупика

11 Положення про прозорість та інформаційну відкритість діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика

12 Положення про відділ моніторингу якості діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика

13 Положення про рейтингове оцінювання процесів кафедр, факультетів/ навчально-наукових інститутів НМАПО імені П. Л. Шупика

НАША АДРЕСА
04112 м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9,
к. 502, 502а тел. : (044) 206 73 23,
тел. : (044) 205 48 61
E-mail: 
monitoring@nmapo.edu.ua
m
onitoringnmapo@gmail.com