Директор інституту 

ДОРОШЕНКО Олена Миколаївна – доктор медичних наук, професор, голова вченої ради Інституту стоматології.

 

Заступник голови вченої ради Інституту стоматології

БІДА Віталій Іванович - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології 

Заступник директора з економічних питань

ДЗЮБА Людмила Францівна

Секретар вченої ради Інституту стоматології

АНДРУСЕНКО Алла Сергіївна - кандидат медичних наук, асистент кафедри стоматології

Інститут стоматології створений 3 червня 2003 року наказом КМАПО імені П. Л. Шупика від 03.06.2003 № 1241 “Про створення Інституту стоматології КМАПО імені П. Л. Шупика” та є навчально-науковим структурним підрозділом НМАПО імені П. Л. Шупика, що об'єднує кафедри та відділення стоматологічного профілю.

Кафедри, що входять до складу інституту провадять освітню, методичну, наукову діяльність, а саме: підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти в галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Стоматологія» та здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців в інтернатурі, клінічній ординатурі та на циклах спеціалізації, стажування, тематичного удосконалення та передатестаційних циклах за спеціальностями: «Дитяча стоматологія», «Стоматологія», «Ортодонтія», «Ортопедична стоматологія», «Терапевтична стоматологія» та «Хірургічна стоматологія»; провадять наукову та інноваційну діяльність шляхом проведення наукових досліджень у рамках ініціативно –пошукових НДР та здійснюють лікувально-діагностичну роботу у закладах охорони здоров’я, що є клінічними базами кафедр.

Професорсько-викладацький склад Інституту стоматології налічує 13 докторів медичних наук, з них 10 мають вчене звання професора, 3 – доцента та  29кандидатів медичних наук мають вчене звання доцента.

В 2016 році підвищили свою кваліфікацію 35 науково-педагогічних працівників Інституту стоматології, з них: 6 із педагогіки, 28– за спеціальністю, 1 – стажування; в І кварталі 2017 року - 20 науково-педагогічних працівників, із них: 9 із педагогіки, 3– з медичної інформатики, 8– за спеціальністю.

10 науково-педагогічних працівників Інституту стоматології - члени редакційних рад наукових журналів, які включені до Переліку наукових фахових видань України. 

Науково-педагогічними працівниками проводиться активна просвітницька робота серед населення, а саме: публікації в пресі, виступи на радіо та телебаченні.

Науково-педагогічні працівники Інституту стоматології гідно представляють нашу країну на міжнародних наукових форумах зі стоматології. 

 

№ з/п

Структурні підрозділи

ПІБ зав. кафедри (підрозділу),
адреса, телефон

1.

Кафедра стоматології

Павленко Олексій Володимирович,

         доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України

04050, м. Київ, вул. Пимоненка, 10а
тел.: (044) 482-08-41, 482-32-80
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2.

Кафедра щелепно-лицевої хірургії

Тимофєєв Олексій Олександрович,
доктор медичних наук, професор
заслужений діяч науки та техніки України,
академік Української АН національного прогресу,
011103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 4а
міська клінічна лікарня №12
тел./факс: (044) 268 35 17;

тел..  (044) 268 35 08

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

http://a-timofeev.com

3.

Кафедра ортопедичної стоматології

Біда Віталій Іванович,
доктор медичних наук, професор
м. Київ, вул. Пимоненка 10а, 5 поверх
тел./факс: (044) 484-01-63,

(044) 482-08-50, (044) 482-08-51

e-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

4.

Кафедра стоматології дитячого віку

Трубка Ірина Олександрівна,
Завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент
04214, м. Київ, Оболонський проспект, 34Д
тел: (044) 412 57 61,
м. Київ, вул. Копилівська, 1/7
тел: (044) 468 33 87, (044) 272 40 96

e-mail: kaf_sdv@ukr.net

5.

Кафедра терапевтичної стоматології

 Білоклицька Галина Федорівна, 

     доктор медичних наук, професор
01004, м. Київ, бульв. Шевченка, 1
тел. (044) 235 63 94, (044) 246 70 66

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6.

Кафедра ортодонтії

Дрогомирецька Мирослава Стефанівна,
доктор медичних наук, професор,  академік Української академії наук національного прогресу, заслужений лікар України
м. Київ, вул. Стрітенська 7/9, 4 поверх
тел.(044) 353 02 12

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7.

Відділення  удосконалення зубних техніків

Радько Валерій Іванович,
кандидат медичних наук, доцент,
заслужений лікар України
м. Київ, вул. Дорогожицька, 9
тел. (044) 205 49 85

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

8.

Відділення удосконалення молодших спеціалістів з медичної освітою за фахом “Стоматології”

Мазур Ірина Петрівна,
доктор медичних наук, професор
м. Київ, вул. Пимоненка 10а,
тел. (044) 486-00-22

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                               Рішення вченої ради

                                                                                                               Інституту стоматології

                                                                                                               12.01.2017  № 1

ПЛАН РОБОТИ вченої ради Інституту стоматології  на 2017 рік

 № з/п

Питання порядку денного

Доповідачі та співдоповідачі

Дата

 

П 01. Стратегічне управління

 

 

 

 

1

Про Комплексний план роботи

НМАПО імені П. Л. Шупика з

реалізації стратегічних напрямів

розвитку у 2017 році

Доповідач: заступник голови вченої ради, професор Біда В. І.

16.02

2

Затвердження складу постійно діючих комісій вченої ради Інституту стоматології

Доповідач: голова ченої ради, директор ІС

професор Дорошенко О. М.

12.01

3

Затвердження плану роботи  Інституту стоматології

Доповідач: голова ченої ради, директор ІС

професор Дорошенко О. М.

12.01

4

Затвердження плану роботи  вченої ради Інституту стоматології

Доповідач: голова ченої ради, директор ІС

професор Дорошенко О. М.

12.01

5

Про результати внутрішнього

рейтингового оцінювання кафедр Інституту стоматології

у 2016 році та завдання з підвищення результативності та якості діяльності на 2017 рік

Доповідач: голова ченої ради, директор ІС

професор Дорошенко О. М.

16.02

6

Стан виконання рішень вченої ради  Інституту стоматології  за

результатами моніторингу 2016 р. та перспективи покращення організації роботи вченої ради у 2017 р.

Доповідач: секретар вченої ради Андрусенко А. С.

16.03

П 02. Фінансовий менеджмент

7

Фінансовий звіт Інституту стоматології за 2016 рік та шляхи

удосконалення раціонального

використання фінансових ресурсів

у 2017 році

Доповідач: заступник директора ІС  з економічних питань    Дзюба Л. Ф.

 

20.04

П 03. Управління ризиками та можливостями

8

Про удосконалення якості освітньої діяльності кафедрами та відділеннями Інституту стоматології  у 2017 р. за вимогами ISO 9001:2015 та EFQM.

Доповідач : голова комісії вченої ради  з навчально-методичної роботи доцент  Поляник Н. Я.

21.09

П 04. Управління персоналом

9

Реалізація кадрової політики

В Інституті стоматології   у   2017 році та завдання з підвищення

якості кадрового потенціалу

Доповідач: голова вченої ради, директор ІС

професор Дорошенко О. М.

21.12

10

Звіт завідувача кафедри щелепно-лицьової хірургії – за 2010-2017 роки

Доповідач: завідувач кафедри щелепно-лицьової хірургії професор Тимофєєв О. О.

21.09

11

План  співпраці  студентського

самоврядування Інституту стоматології та Інституту стоматології у 2017 році

Доповідач : голова студентського самоврядування Інституту стоматології Супрунович І.М.

12.01

12

Кадрові питання

Доповідач: секретар вченої ради Андрусенко А. С.

За потреби

П 05, П 10. Управління інфраструктурою та закупівлями

13

Забезпечення матеріально-технічної бази освітньої, наукової та лікувально-діагностичної діяльностІнституту стоматології

Доповідач: заступник директора ІС  з економічних питань

Дзюба Л. Ф.

21.09

П 06, П 07. Загальний маркетинг та управління зовнішніми зв’язками

14

Про співпрацю Інституту стоматології  з науковими

установами та закладами охорони

здоров’я України

Доповідач: голова комісії  вченої ради  з наукової роботи професор Вєсова О. П. 

Співдоповідач: голова комісії вченої ради  з лікувальної роботи доцент Солнцева Т. О.

 

15.06

15

Міжнародне співробітництво та

підготовка фахівців для зарубіжних країн як визначальний фактор євроінтеграції Інституту стоматології

Доповідач: голова комісії вченої ради  з клінічної ординатури та міжнародних зв'язків вченої ради  доцент Бакшутова Н. О.

15.06

П 08. Оперативне управління

16

Про роботу постійно діючої комісії вченої ради Інституту стоматології  з навчально-методичної роботи у 2016-2017 роках та завдання на 2018 рік

Доповідач : голова комісії вченої ради  з навчально-методичної роботи доцент  Поляник Н. Я.

16.02

17

Про роботу постійно діючої комісії вченої ради Інституту стоматології НМАПО імені

П. Л. Шупика з інтернатури у 2017 році та завдання на 2018 рік

Доповідач:  голова комісії вченої ради  з інтернатури доцент Сіренко О. Ф.

16.02

18

Про роботу постійно діючої комісії вченої ради Інституту стоматології НМАПО імені

П. Л. Шупика з наукової роботи  у 2016-2017 роках та завдання на 2018 рік

Доповідач : голова  комісії  вченої ради  з наукової роботи  професор Вєсова О. П.

 

16.03

19

Про роботу постійно діючої комісії вченої ради Інституту стоматології  з лікувальної роботи у 2016 – 2017 роках та завдання на 2018 рік

Доповідач:  голова комісії вченої ради з лікувальної роботи  доцент Солнцева Т. О.

 

16.03

20

Про роботу постійно діючої комісії вченої ради Інституту стоматології з клінічної ординатури і міжнародної діяльності у 2017 році та

завдання на 2018 рік

Доповідач: голова комісії вченої ради з клінічної ординатури та міжнародних зв'язків доцент Бакшутова Н. О. 

20.04

21

Про виконання плану підвищення кваліфікації викладачів Інституту стоматології

Доповідач : голова комісії вченої ради  з навчально-методичної роботи доцент  Поляник Н. Я.

12.01

16.02

16.03

20.04

18.05

15.06

19.10

16.11

21.12

22

Різне

Доповідач: секретар вченої ради Андрусенко А. С.

12.01

16.02

16.03

20.04

18.05

15.06

21.09

19.10

16.11

21.12

П 09, П 12. Інноваційна та науково-дослідницька діяльність

23

Про результати наукової та

інноваційної діяльності Інституту стоматології у 2016 році та перспективи розвитку у 2017 році

Доповідач:   голова комісії вченої ради з наукової роботи професор Вєсова О. П.

 

18.05

24

Про підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів на кафедрах Інституту стоматології у 2017 році та перспективи удосконалення у 2018 році

Доповідач: голова вченої ради, директор ІС

професор Дорошенко О. М.

21.12

25

Розгляд індивідуальних планів наукових робіт  аспірантів Інституту стоматології

Доповідач: секретар вченої ради Андрусенко А. С.

12.01

 

26

Атестація клінічних ординаторів Інституту стоматології

Доповідач: голова комісії вченої ради з клінічної ординатури та міжнародних зв'язків доцент Бакшутова Н. О. 

18.05

16.11

 

27

Атестація аспірантів Інституту стоматології

Доповідач : голова  комісії вченої ради  з наукової роботи  вченої ради  професор       Вєсова О. П.

 

18.05

16.11

 

П 11. Освітня діяльність

28

Про виконання навчально-виробничого плану  та плану комплектування циклів кафедрами Інституту стоматології у 2016 році

Доповідач:  голова комісії вченої ради з навчально-методичної роботи доцент  Поляник Н. Я.

12.01

16.02

16.03

20.04

18.05

15.06

21.09

19.10

16.11

21.12

29

Про стан підготовки до державної атестації лікарів-інтернів у 2017 році

Доповідач:  голова комісії вченої ради  з інтернатури доцент Сіренко О. Ф.

15.06

П 13. Надання медичної допомоги

30

Стан та перспективи удосконалення лікувально-діагностичної та консультативної роботи на кафедрах  Інституту стоматології

Доповідач:  голова комісії вченої ради з лікувальної роботи  доцент Солнцева Т. О.

 

19.10

 

 

Комісії вченої ради Інституту стоматології

Комісія з навчально-методичної роботи

Голова:

Поляник Наталія Ярославівна,
кандидат  медичних наук, доцент

Комісія з наукової роботи

Голова:

Вєсова Олена Петрівна,
доктор медичних наук, професор

Комісія з лікувальної роботи

Голова:

Солнцева Тетяна Олексіївна,
кандидат  медичних наук, доцент

Комісія  з інтернатури

Голова:

Сіренко Олександра Федорівна, кандидат медичних наук, доцент        

Комісія з клінічної ординатури та міжнародних зв'язків

Голова:

Бакшутова Наталія Олексіївна, кандидат медичних наук, доцент

 

Адреса:  

04050
, м. Київ, вул. Дорогожицька,  9, тел. (+38044) 206-73- 09
вул. 
П
имоненка 10А,  тел./факс: (+38044) 482-08-52,  тел.: (+38044) 482-08-40,

електронна адреса: durektsiya_is@ukr.net