Бережний Вячеслав Володимирович, д. мед. н., професор кафедри. 

З 1956 по 1962 роки навчався в Київському медичному інституті ім. О.О. Богомольця на педіатричному факультеті.

Бережний В.В. свою трудову діяльність розпочав в 1962 році лікарем-педіатром Хорольської центральної районної лікарні Полтавської області. З 1966 по 1969 роки навчався в аспірантурі кафедри факультетської педіатрії Київського медичного інституту ім. акад. О.О.Богомольця. В 1969 році захистив кандидатську дисертацію “Клинико-инструментальная характеристика функционального состояния сердечной мышцы при хроническом тонзиллите у детей”. Науковим керівником дисертаційної роботи був один із корифеїв вітчизняної педіатрії доктор медичних наук, професор Прокопій Микитович Гудзенко, якого Бережний В.В. з гордістю називає своїм Учителем. З 1969 року кандидат медичних наук Бережний В.В. працює спочатку асистентом, пізніше доцентом кафедри факультетської педіатрії КМІ ім. О.О.Богомольця.

В 1982 році успішно захистив докторську дисертацію “Стафілококова інфекція з затяжним, рецидивуючим та хронічним перебігом у дітей”.

В 1989 році Бережному В.В. було присвоєно вчене звання професора. В НМАПО імені П.Л.Шупика проф.Бережний В.В. працює з 1989 року, спочатку на посаді професора кафедри педіатрії -2, а з 1991 по 2017 рік працює на посаді завідувача кафедри педіатрії -2 Київського інституту удосконалення лікарів (нині Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика), з 2017 року – професором кафедри..

Під керівництвом професора В.В.Бережного розроблені навчальні плани і програми, комп’ютерні тестові програми до циклів спеціалізації та передатестаційних з педіатрії, дитячої кардіоревматології, спеціалізації (інтернатура) за фахом “Педіатрія” та відповідно педіатричного блоку для навчання інтернів за фахом “Загальна практика – сімейна медицина”.

Під керівництвом проф. В.В.Бережного виконані 9 кандидатських та 2 докторські дисертації. Виконуються 2 кандидатські та 1 докторська дисертації.

Проф. Бережний В.В. опублікував 476 наукових праць, серед яких 12 монографій і навчально-методичних посібників, 1 підручник для лікарів і студентів «Дитячі хвороби». Автор 13 методичних рекомендацій, 16 інформаційних листів про нововведення в системі охорони здоров’я, 18 винаходів та деклараційних патентів на корисну модель та Національний підручник «Педіатрія» в 2-х томах під редакцією професора Бережного В.В. для післядипломного навчання.