Марушко Тетяна Вікторівна, д. мед. н., професор, завідувач кафедри педіатрії-2

Марушко Тетяна Вікторівна закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1982 році. Після закінчення інституту працювала дільничним лікарем, дитячим кардіоревматологом, навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі факультетської педіатрії  КМІ.  В 1993 році захистила кандидатську дисертацію, в 2006 році - докторську дисертацію на тему «Ювенільний ревматоїдний артрит: особливості діагностики та лікування». З 1994 року працювала асистентом, з 2003 року – доцентом, з 2007 року на посаді професора кафедри педіатрії-2 НМАПО імені П.Л.Шупика. Основні напрямки роботи – дитяча кардіоревматологія, функціональна діагностика, фізіологія та патологія дітей молодшого віку, дитяча пульмонологія, дитяча кардіоревматологія, функціональна та інструментальна діагностика.. Автор тестової атестаційної комп’ютерної програми «Педіатрія», «Дитяча кардіоревматологія».

Т.В.Марушко має вищу кваліфікаційну категорію, володіє інструментальними методиками дослідження (ЕКГ, ЕХО-КГ, реографією, комп’ютерною кардіоінтервалографією). Консультує хворих, надає значний об'єм консультативної допомоги органам практичної охорони здоров'я.

Автор  більше ніж 250 наукових робіт. Т.В.Марушко приймає активну участь в громадській роботі: головний позаштатний спеціаліст ДОЗ КМДА із спеціальності «Дитяча кардіоревматологія», член Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу централізованої закупівлі біологічних/синтетичних хворобо-модифікуючих протиревматичних препаратів для лікування дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, голова асоціації дитячих кардіоревматологів м.Києва.