2014

Наукові доповіді зроблені співпрацівниками кафедри педіатрії-2 на вітчизняних конференціях, симпозіумах, з’їздах, семінарах

 1. Маменко М.Є. (Бєлих Н.А., Єрохіна О.І.) Поширеність йододефіцитних захворювань серед найбільш уразливих верств населення на сході України: огляд скринінгових досліджень. Науково-практична конференція «Актуальні питання дитячої ендокринології», 11 квітня 2014 року, м. Вінниця
 2. Маменко М.Є. (Бєлих Н.А., Шлєєнкова Г.О.)  Йодо- та залізодефіцитні стани у дітей грудного віку: етіологія, поширеність, сучасні підходи до профілактики. Науково-практична конференція «Актуальні питання дитячої ендокринології», 11 квітня 2014 року, м. Вінниця
 3. Маменко М.Є. ( Н.А.Бєлих, Г.О.Шлєєнкова, О.О.Бугаєнко) Недостатнє йодне забезпечення найбільш уразливих верств населення: ризики для розвитку та стану здоров'я дитини. VIII з’їзд Асоціації ендокринологів України. 20-22 жовтня 2014 року. м. Київ.
 4. Маменко М.Є. Вторинні синдроми мальдігестії та мальабсорбції як причина порушеного харчування. Конгрес Асоціації дитячих гастроентерологів та нутріціологів України. 26-27 листопада 2014 року.

 

Наукові доповіді зроблені співпрацівниками кафедри педіатрії-2 на конгресах, конференціях, симпозіумах, з’їздах, семінарах з міжнародною участю у звітному році

 1. Бережний В.В. Романкевич І.В. Ураження судин не васкулітного походження у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом. XV Національний конгресс кардіологів України, Київ, 23-24 вересня 2014.
 2. Бережний В.В. Використання антипіретиків в практиці сімейного лікаря. Наук.-практ.конференція «Сьогодення та майбутнє сімейної медицини», 30-31.10.2014.
 3. Маменко М.Є. відносна панкреатична недостатність у дітей: причини розвитку та шляхи корекції. Наук.-практ.конференція «Сьогодення та майбутнє сімейної медицини», 30-31.10.2014.
 4. Бережний В.В. Сучасна імунокорекція респіраторних рецидивуючих інфекцій у дітей. ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Питання імунології в педіатрії», 6-7.11.2014.
 5. Бережний В.В. Стан інфекційної захворюванності дітей в Україні та актуальні питання вакцинопрофілактики». Науковий симпозіум з міжнародною участю "Проблемні питання медичної допомоги дітям та підліткам»,  20-21.03.2014.
 6. Бережний В.В., Марушко Т.В. Інноваційні методи лікування ЮРА та їх ефективність. Науковий симпозіум з міжнародною участю "Проблемні питання медичної допомоги дітям та підліткам»,  20-21.03.2014.
 7. Козачук В.Г. Корекція лікувальними сумішами функціональних порушень кишківника у дітей грудного віку. Науковий симпозіум з міжнародною участю "Проблемні питання медичної допомоги дітям та підліткам»,  20-21.03.2014.
 8. Глядєлова Н.П. Оптимізація терапії функціональних розладів кишечника у дітей. Науковий симпозіум з міжнародною участю "Проблемні питання медичної допомоги дітям та підліткам»,  20-21.03.2014.
 9. Бережний В.В., Козачук В.Г., Рубан І.І. Ірригаційна терапії риносинуїтів у дітей. Науковий симпозіум з міжнародною участю "Проблемні питання медичної допомоги дітям та підліткам»,  20-21.03.2014.
 10. Романкевич І.В. Россоха З.І. Перспективи використання поліморфізму генів фолатного обміну у дітей. Науковий симпозіум з міжнародною участю "Проблемні питання медичної допомоги дітям та підліткам»,  20-21.03.2014.
 11. Марушко Є.Ю. Вплив комплексного лікування з використанням поліненасичених жирних кислот на стан судинн та функцію ендотелію у у дітей, хворих на ЮРА. Науковий симпозіум з міжнародною участю "Проблемні питання медичної допомоги дітям та підліткам»,  20-21.03.2014.
 12. Маменко М.Є. (Зелінська Н.Б., Бєлих Н.А.) Вплив на розвиток та стан здоров¢я дитячого населення високої поширеності тиреоїдної патології в Україні. Науковий симпозіум з міжнародною участю «Проблемні питання медичної допомоги дітям та підліткам», 20-21 березня 2014 року,  м. Київ.
 13. Маменко М.Є. (Доброхотова Г.В., Дорохіна О.О.) Ефективність використання препаратів панкреатину в симптоматичній терапії постпрандіального дистрес синдрому. Науково-практична конференція з міжнародною участю присвячена пам’яті акад. Б.Я. Резника «Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині». 10 – 11 квітня 2014 р., м. Одеса
 14. Маменко М.Є. (Бєлих Н.А., Єрохіна О.І., Шлєєнкова Г.О.) Моніторинг стану йодного забезпечення найбільш уразливих верств населення на сході України: огляд скринінгових досліджень. Науково-практична конференція з міжнародною участю присвячена пам’яті акад. Б.Я. Резника «Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині». 10 – 11 квітня 2014 р., м. Одеса
 15. Маменко М.Є. Перинатальні аспекти йодної профілактики. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Перспективні напрямки розвитку сучасної перинатології», м. Чернівці, 16 жовтня 2014 року.

 

Статті, огляди, надруковані співробітниками кафедри педіатріїї-2

 1. Бережний В. В., Романкевич І. В Функціональний стан ендотелію у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит// Современная педиатрия – 2014 - № 2 (58) – С. 70-75.
 2. Бережний В.В., Марушко Т.В. Марушко Є.Ю.   Вплив комплексного лікування з включенням препарату омега-3 поліненасичених жирних кислот на стан судин хворих на ювенільний ревматоїдний артрит// Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології – 2014 - №2(14) – С. 7-9.
 3. Корнєва В.В. Применение синбиотика «Лактиале» в комплексной терапии вегетатиной дисфункции у детей и подростков  // Современная педиатрия – 2013 - №7(55) - С.66-71.
 4. Корнева В. В., Козачук В. Г., Боярская Е. А., Капичина М. А., Тараненко Т. В., Маковская Т. Е. Ведущие проявления хронических запоров у детей и возможные пути их разрешения // Современная педиатрия – 2014 - №5(61) - С.119-127.
 5. Корнева В. В. Дифференцированные подходы в терапии хронических запоров у детей // Современная педиатрия – 2014 - №6(62) – С. 96-101.
 6. Маменко М. Е., Бугаенко О. А., Сомов С. Ю. Влияние нарушений тиреоидного статуса на развитие функциональных гастроинтестинальных расстройств у детей младшего школьного возраста // Современная педиатрия – 2014 - №6(62) – С.116-120
 7. Гляделова Н. П. Муколитические препараты в управлении кашлем у детей // Современная педиатрия – 2014 - №3(59) – С. 70-75.
 8. Бережной В. В., Козачук В. Г., Лищинская М. Р. Оценка эффективности пеногасителей в комплексной терапии функциональных гастроинтестинальных расстройств у детей раннего возраста // Современная педиатрия – 2014 - №3(59) – С.107-112.
 9. Бережной В. В., Герман Е. Б.Синдром внезапной детской смерти: эпидемиология, факторы и механизмы развития, профілактика // Современная педиатрия - 2014 – №1(57) – С.18-22.
 10. Бережной В. В., Кожара Ю. А., Михнушева О. С., Стрельцова С. В., Егорова Л. Н. Случай прогрессирующей оссифицирующей гетероплазии (РОН) у ребенка 1 года 3 месяцев // Современная педиатрия - 2014 - №1(57) - С.44-47.
 11. Бережной В. В., Козачук В. Г. Использование антипиретиков у детей с поствакцинальными реакціями // Современная педиатрия – 2014 - №1(57) – С. 48-53.
 12. Марушко Е. Ю., Чередниченко Н. Н. Диагностика изменений опорно-двигательного аппарата у детей, больных гемофилией, с помощью ультразвукового исследования // Современная педиатрия – 2014 - №1(57) – С.54-58.
 13. Гляделова Н. П. Противокашлевые препараты в управлении кашлем у детей // Современная педиатрия – 2014 - №1(57) – С. 79-88.
 14. Бережной В. В., Козачук В. Г. Новые возможности вакцинопрофилактики: инвазивные пневмококковые заболевания, пневмонию, отит у детей можно предупредить // Современная педиатрия – 2014 - №8(56) -  С.32-39.
 15. Бережной В. В., Марушко Т. В., Марушко Е. Ю., Герман А. Б., Романкевич И. В. Опыт использования различных путей введения метотрексата при лечении ювенильного ревматоидного артрита // Современная педиатрия - 2014 – №8(56) –С.70-75.
 16. Бережной В. В., Козачук В. Г. Эффективность жаропонижающих препаратов в терапии лихорадочных состояний у детей // Современная педиатрия – 2014 - №7(55) –С.50-56.
 17. В.В.Бережний, Т.В. Марушко., Т.В.Тараненко, О.В.Олексенко Значимість капіляроскопії для характеристики дебюту патологічного процесу при ювенільній системній склеродермії // Збірник наукових статей НМАПО ім. Шупика, 2014.
 18. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Марушко Є.Ю.Ендотеліальна дисфункція у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом // Збірник наукових статей НМАПО ім. Шупика, 2014.
 19. Бережний В.В., Марушко Т.В., Марушко Є.Ю., Лісовець Т.В. Стан серцево-судинної системи у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит на фоні комплексного лікування // Збірник наукових статей НМАПО ім. Шупика, 2014.
 20. Маменко М.Є., Бугаєнко О.О. Поширеність тиреоїдної патології та функціональних гастроінтестинальних розладів серед дітей молодшого шкільного віку // Перинатологія та педіатрія. - № 1. - С. 78-82.
 21. Бережной В.В.,  Маменко М.Е. Интеллект ребенка и йодный дефицит: механизмы негативного влияния и пути профилактики // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2014. № 6(62). – С. 41-45.
 22. Маменко М.Є., Бугаєнко О.О., Сомов С.Ю. Вплив порушень тиреоїдного статусу на розвиток функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей молодшого шкільного віку // Современная педиатрия. – 2014. - № 6. – С. 116-121.
 23. Корнєва В.В. Мифы и реалии терапии железодефицитной анемии у детей//  З турботою про дитину – 2013- №6(42) - С. 24-28.
 24. Корнєва В.В. Дифференцированные подходы в лечении лихорадки у детей //  Дитячий лікар – 2013 - №6 - С.50-58.
 25. Марушко Т.В., Дубинина Т.Ю. Узловатая эритема у детей (Лекція) // Дитячий лікар. – 2014. – №7 (36). – С. 5-10.
 26. Маменко М.Є., Бугаєнко О.О. Тиреоїдна патологія та захворювання шлунково-кишкового тракту у дітей: чи існує взаємозв’язок? // Український журнал дитячої ендокринології. – 2014. - № 2. – С. 38-45.
 27. Клінічні рекомендації з діагностики, лікування та профілактики йододефіцитних захворювань у дітей / М.Є.Маменко, Н.А.Бєлих // Методичні рекомендації (Бібліотека Асоціації педіатрів України). – Київ. – 2014. – 32с.
 28. Маменко М.Є. Застосування препаратів панкреатичної ліпази без ентеросолюбільної оболонки в клінічній практиці // Науковий журнал МОЗ України. – 2014. - №6 – С.135-139.
 29. Маменко М.Е. Йододефицитные заболевания у детей: взгляд педиатра // «Здоров̓я України», тем. номер «Педіатрія», 2014. – С.10-12.
 30. Belykh N. Effectiveness of iodine prophylaxis in pregnant, lactingmothers and infants in mild iodine deficiency region / Belykh N, Mamenko M, Kovalenko N, Minyaylo N, Plugatarenko N. // European Thyroid Journal. – 3(suppl.1) – 2014. – P. 185.
 31. Бережний В. В., Романкевич І. В Функціональний стан ендотелію у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит// Современная педиатрия – 2014 - № 2 (58) – С. 70-75.
 32. Корнєва В.В. Применение синбиотика «Лактиале» в комплексной терапии вегетатиной дисфункции у детей и подростков  // Современная педиатрия – 2013 - №7(55) - С.66-71.
 33. Корнева В. В., Козачук В. Г., Боярская Е. А., Капичина М. А., Тараненко Т. В., Маковская Т. Е. Ведущие проявления хронических запоров у детей и возможные пути их разрешения // Современная педиатрия – 2014 - №5(61) - С.119-127.
 34. Корнева В. В. Дифференцированные подходы в терапии хронических запоров у детей // Современная педиатрия – 2014 - №6(62) – С. 96-101.
 35. Маменко М. Е., Бугаенко О. А., Сомов С. Ю. Влияние нарушений тиреоидного статуса на развитие функциональных гастроинтестинальных расстройств у детей младшего школьного возраста // Современная педиатрия – 2014 - №6(62) – С.116-120
 36. Гляделова Н. П. Муколитические препараты в управлении кашлем у детей // Современная педиатрия – 2014 - №3(59) – С. 70-75.
 37. Бережной В. В., Козачук В. Г., Лищинская М. Р. Оценка эффективности пеногасителей в комплексной терапии функциональных гастроинтестинальных расстройств у детей раннего возраста // Современная педиатрия – 2014 - №3(59) – С.107-112.
 38. Бережной В. В., Герман Е. Б.Синдром внезапной детской смерти: эпидемиология, факторы и механизмы развития, профілактика // Современная педиатрия - 2014 – №1(57) – С.18-22.
 39. Бережной В. В., Кожара Ю. А., Михнушева О. С., Стрельцова С. В., Егорова Л. Н. Случай прогрессирующей оссифицирующей гетероплазии (РОН) у ребенка 1 года 3 месяцев // Современная педиатрия - 2014 - №1(57) - С.44-47.
 40. Бережной В. В., Козачук В. Г. Использование антипиретиков у детей с поствакцинальными реакціями // Современная педиатрия – 2014 - №1(57) – С. 48-53.
 41. Марушко Е. Ю., Чередниченко Н. Н. Диагностика изменений опорно-двигательного аппарата у детей, больных гемофилией, с помощью ультразвукового исследования // Современная педиатрия – 2014 - №1(57) – С.54-58.
 42. Гляделова Н. П. Противокашлевые препараты в управлении кашлем у детей // Современная педиатрия – 2014 - №1(57) – С. 79-88.
 43. Бережной В. В., Козачук В. Г. Новые возможности вакцинопрофилактики: инвазивные пневмококковые заболевания, пневмонию, отит у детей можно предупредить // Современная педиатрия – 2014 - №8(56) -  С.32-39.
 44. Бережной В. В., Марушко Т. В., Марушко Е. Ю., Герман А. Б., Романкевич И. В. Опыт использования различных путей введения метотрексата при лечении ювенильного ревматоидного артрита // Современная педиатрия - 2014 – №8(56) –С.70-75.
 45. Бережной В. В., Козачук В. Г. Эффективность жаропонижающих препаратов в терапии лихорадочных состояний у детей // Современная педиатрия – 2014 - №7(55) –С.50-56.
 46. Маменко М.Є., Бугаєнко О.О. Поширеність тиреоїдної патології та функціональних гастроінтестинальних розладів серед дітей молодшого шкільного віку // Перинатологія та педіатрія. - № 1. - С. 78-82.
 47. Бережной В.В.,  Маменко М.Е. Интеллект ребенка и йодный дефицит: механизмы негативного влияния и пути профилактики // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2014. № 6(62). – С. 41-45.
 48. Маменко М.Є., Бугаєнко О.О., Сомов С.Ю. Вплив порушень тиреоїдного статусу на розвиток функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей молодшого шкільного віку // Современная педиатрия. – 2014. - № 6. – С. 116-121.

 

2015 рік

Статті

 1. 1.        Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Герман О.Б., ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА РЕАКТИВНОГО  І ЮВЕНІЛЬНОГО РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ У ДІТЕЙ. // Збірник сівробітників НМАПО. – 2015. – т.3. – С.
 2. 2.        Бережной В.В. Эффективность использования биологического препарата Этанерцепт у детей с ревматоидным артритом // Современная педиатрия, 1(65). – 2015. – С. 72-83.
 3. 3.        Бережний В.В., Романкевич І.В. Застосування визначення варіабельності серцевого ритму у дітей // Современная педиатрия, 1(65). – 2015. – С. 87-92.
 4. Маменко М.Є. Вплив порушень функціональної активності гіпофізарно-тиреоїдної системи на нервово-психічний розвиток та неврологічний статус дітей раннього віку // Маменко М.Є., Шлєєнкова Г.О., Бєлих Н.А., Донцова К.М. // Современная педиатрия. – 2015. - № 2. – С.105-109.
 5. Маменко М.Е. Синдром дефицита внимания у детей: современныевигляды на этиологию, патогенез, подходы к коррекции // Здоровье ребенка. – 2015. - № 4. – С.
 6. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Герман О.Б., Лисовец Т.В. Нарушение роста у детей с ювенильным ревматоидным артритом //«Педиатрия. Восточная Европа» - 2015. - №3(11).- С.90-103.

 

2016

Список наукових доповідей зроблено співпрацівниками кафедри на вітчизняних конференціях, симпозіумах, з’їздах, семінарах:

 1. Бережний В.В., Маменко М.Є. «Особливості мікробіоти кишечника новонародженої дитини та корекція її порушень» // XIII з’їзд педіатрів України «Актуальні питання педіатрії», м.Київ, 11-13 жовтня 2016 р.
 2. Бережний В.В. Роль доказової медицини у визначенні стартової терапії захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей різного віку // XIII з’їзд педіатрів України «Актуальні питання педіатрії», м.Київ, 11-13 жовтня 2016 р.
 3. Маменко М.Є. «Корекція психоемоційних порушень у підлітків» // XIII з’їзд педіатрів України «Актуальні питання педіатрії», м.Київ, 11-13 жовтня 2016 р.
 4. Бережний В.В. Нові можливості використання мультиштамових синбіотиків у педіатричній практиці // II Науковий конгрес з міжнародною участю «Актуальні питання дитячої гастроентарології» - Київ, 24-25.11.2016
 5. Маменко М.Є. Особливості мікробіоти кишечника новонародженої дитини та корекція її порушень // II Науковий конгрес з міжнародною участю «Актуальні питання дитячої гастроентарології» - Київ, 24-25.11.2016
 6. Berezhniy V., Mamenko M., Romanko M., Romankevych I., Glyadelova N. Vitamin D deficiency as a risk factor of acute constrictive laryngotracheitis in young children // The 6th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS 2016), Geneva, Switzerland, 21-25 October, 2016)
 7. Berezhniy V., Mamenko M., Drokh G., Romankevych I. Office and daily blood pressure in children with functional dyspepsia // The 6th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS 2016), Geneva, Switzerland, 21-25 October, 2016)

 

Список наукових доповідей зроблено співпрацівниками кафедри на конгресах, конференціях, симпозіумах,

з’їздах, семінарах з міжнародною участю у звітному році

 1. Бережний В.В. Сучасні можливості лікування проявів респіраторних інфекцій у дітей. // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 2. Маменко М.Є. Міфи та реальність застосування мікронутрієнтів у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 3. Бережний В.В. Використання пробіотичних бактерій в педіатричній практиці // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 4. Бережний В.В., Мартинюк В.Ю., Моісеєнко Р.О., Майструк О.А., Козачук В.Г.  Досвід УМЦРДОУНС МОЗ України щодо застосування продуктів спеціального харчування (пробіотиків) в комплексній реабілітації дітей з ДЦП // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 5. Бережний В.В. Нові можливості терапії респіраторних захворювань у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 6. Маменко М.Є., Дрох Г.В. Корекція психоемоційних порушень у дітей з функціональними гостро-інтестинальними розладами // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 7. Бережний В.В., Марушко Т.В., Герман О.Б., Глядєлова Н.П. Оптимізація лікування ювенільних артритів у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 8. Козачук В.Г. Сучасний підхід до лікування антибіотикоасоційованої діареї у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 9. Глядєлова Н.П. Фітоімунокорекція в профілактиці та лікуванні ГРВІ у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 10. Маменко М.Є., Романько М.Р. Вплив дефіциту віт. D на перебіг гострих респіраторних захворювань у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 11. Корнєва В.В. Оптимізація терапії функціональних розладів шлунково - кишкового тракту у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 12. Бережний В.В., Марушко Т.В., Бондарець Ю.І. Порівняльна характеристика імунологічних та біохімічних показників в діагностиці раннього розвитку ЮРА у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 13. Романкевич І.В. Власний досвід використання холтеровського моніторингу ЕКГ // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 14. Тараненко Т.В. Сучасні підходи лікування склеродермії у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 15. Марушко Т.В., Бережний В.В., Глядєлова Н.П. «Місце глюкокортикоїдів в лікуванні суглобів у дітей» // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Всесвітній день сімейного лікаря" – Київ, 19.05.201
 16. Бережний В.В., Марушко Т.В., Герман О.Б., Глядєлова Н.П. «Диференційна діагностика ювенільних артритів у дітей в практиці сімейного лікаря» // V Ювілейний міжнарожний медичний конгрес  «Впровадження сучасних технологій в сімейну медицину» – Київ, 20.04.2016
 17. Козачук В.Г. «Сучасний підхід в лікуванні респіраторних вірусних інфекцій» // V Ювілейний міжнарожний медичний конгрес  «Впровадження сучасних технологій в сімейну медицину» – Київ, 20.04.2016
 18. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Герман О.Б. Остеопенічний синдром при ураженнях суглобів у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сьогодення та перспективи розвитку сімейної медицини» - Київ, 27-28.10.2016
 19. Бережний В.В. Нові можливості використання мультиштамових синбіотиків у педіатричній практиці // II Науковий конгрес з міжнародною участю «Актуальні питання дитячої гастроентарології» - Київ, 24-25.11.2016
 20. Маменко М.Є. Особливості мікробіоти кишечника новонародженої дитини та корекція її порушень // II Науковий конгрес з міжнародною участю «Актуальні питання дитячої гастроентарології» - Київ, 24-25.11.2016
 21. Бережний В.В. Сучасний стан питання щодо лікування проявів респіраторних інфекцій у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сьогодення та перспективи розвитку сімейної медицини» - Київ, 27-28.10.2016
 22. Berezhniy V., Mamenko M., Romanko M., Romankevych I., Glyadelova N. Vitamin D deficiency as a risk factor of acute constrictive laryngotracheitis in young children // The 6th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS 2016), Geneva, Switzerland, 21-25 October, 2016)
 23. Berezhniy V., Mamenko M., Drokh G., Romankevych I. Office and daily blood pressure in children with functional dyspepsia // The 6th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS 2016), Geneva, Switzerland, 21-25 October, 2016)
 24. Маменко М.Є. Йодний дефіцит під час вагітності: вплив на розвиток та стан здоров'я дитини // XIV з’їзд акушерів-гінекологів України та Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблемні питання акушерства, гінекології та репродуктології в сучасних умовах» - м. Київ, 22-23.10.2016 р.
 25. Маменко М.Є. Низький зріст дитини: як відокремити норму від патології? // Конференція із міжнародною участю «Захід зустрічає схід: педіатрична практика в системі громадського здоров’я» - Вінниця, 04.11.2016 р.

 

 Список статей, оглядів

 1. 1.        Бережний В.В., Герман О.Б. Хвороба Такаясу (неспецифічний аортоартеріїт) // Современная педиатрия, 8(72). – 2015. – С. 34-40. (не увійшла в показники рейтингу 2015р.)
 2. Бережний В.В., Глядєлова Н.П. Мукорегуляторные препараты в терапии кашля при респираторной патологии у детей (обзор литературы) // Современная педиатрия - 2015. - 8(72). - С. 57-64. (не увійшла в показники рейтингу 2015р.)
 3. Марушко Т.В., Джус М.Б., Івашківський О.І., Карасевська Т.А., Кондратюк В.С., Курішко О.С. Ювенільний ревматоїдний артрит, ендокринна артропатія чи гіпермобільний синдром? // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. -  2015. - №4 (52). – С.37-40. (не увійшла в показники рейтингу 2015р.)
 4. Маменко М.Є. Функціональна активність серотонінергічної та гіпофізарно-тиреоїдної систем у дітей раннього віку із порушеннями нервово-психічного розвитку і неврологічного статусу // Маменко М.Є., Шлєєнкова Г.О. // Современная педиатрия. – 2015. - № 7(71). – С.111-114. (не увійшла в показники рейтингу 2015р.)
 5. Бережний В.В., Козачук В.Г. Нові можливості використання мультиштамових синбіотиків у педіатричній практиці // Современная Педиатрия. – №1 (73) – 2016 – с. 33 - 40.
 6. Гляделова Н. П. Оценка клинической эффективности и безопасности использования препарата «Биоарон С» в амбулаторном лечении острых респираторных инфекций у детей // Современная педиатрия, 1(73). – 2016. – С. 82-86.
 7. Коваленко В.М., Шуба Н.М., Яременко О.Б., Марушко Т.В., Омельченко Л.І. Дискусійні питання обґрунтування статусу діагнозу «Ювенільний ревматоїдний артрит» в категорії дорослого населення у випадках дебюту хвороби в дитячому та підлітковому віці // Український ревматологічний журнал, 2016. - №63 (1). – С.21-24.
 8. Бережной В. В., Романкевич И. В.Лекарственная болезнь у детей: клиническая лекция / Современная педиатрия. - 2016. - № 4(76). - С.14-17.
 9. Бережной В. В., Корнева В. В. Комплексные подходы в терапии дефицита железа, цинка, витаминов группы В у детей школьного возраста / Современная педиатрия. - 2016. - № 3(75). - С.45-53.
 10. Бережной В. В., Корнева В. В. Ферротерапия железодефицитных анемий у детей / Современная педиатрия. - 2016. - № 32(75). - С. 58-64.
 11. Бережной В. В., Романкевич И. В. Изучение функционального состояния эндотелия с помощью комплекса показателей пробы с реактивной гиперемией  / Современная педиатрия. - 2016. - № 2(74). - С.112-115.
 12. Маменко М.Є. Використання комплексів мікронутрієнтів у педіатрії: користь та потенційні ризики // Маменко М.Є. / Современная педиатрия. - 2016. - № 2(74). – С.15-21.
 13. Бережний В.В. Особливості мікробіоти кишечника новонародженої дитини та корекція її порушень // Бережний В.В., Маменко М.Є. / Современная педиатрия. - 2016. - № 2(74). - С.125-128.
 14. Марушко, Ю. В. Марушко Т. В.  Современные подходы к жаропонижающей терапии в педиатрической практике (обзор рекомендаций педиатрических ассоциаций разных стран)  // Український медичний часопис -  2016. -  № 5 -  С.61-66.
 15. Коваленко, В. М.; Омельченко, Л. І.; Яременко, О. Б.; Марушко, Т. В.; Богмат, Л. Ф.; Муквіч, О. М.; Бойко, Я. Є.; Гарміш, О. О.; Джус, М. Б.; Білявська, Ю. В. Спадкоємність та ефективність терапії ювенільного ідіопатичного артриту: напрямки персоніфікованої терапії  // Український ревматологічний журнал. - 2016. - № 2. - С. 9-16. 
 16. Зинченко С.М., Козачук В.Г., Майструк О.А.  Нарушение пищевого поведения у детей раннего возраста // Современная педиатрия.  - 2016.  – №5 (77) . – С. 139 – 141.
 17. Рибальченко В.Ф., Русак П.С., Белей Р.П., Вишпінський І.М., Заремба В.Р., Шевчук Д.В,, Брагінська С.А., Рінзберг Б.С., Козачук В.Г.,  Синдром Пайра у дітей  //Клінічна хірургія №10.3(893) жовтень 2016 –с.111.  
 18. Рибальченко В.Ф., Циборовський Я.О.,  Брагінська С.А.,  Урін О.М., РінзбергБ.С., Будзінський Л.П., Боярська К.А, Козачук В.Г., Неверковець А.А. Геморой у дітей раннього віку  Клінічна хірургія №10.3(893) жовтень 2016 –с.110-111. 
 19. Бережной В.В., Борисенко М.І., Чайковський Ю.Б. Комплексне клініко-експериментальне дослідження впливу етіології хронічної вогнищевої інфекції лімфо-епітеліального глоткового кільця на структуру захворювань серця у дітей // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. – 2016. - том 10, №1. -  С.31.
 20. Бережной В.В., Марушко Т.В.,  Гляделова Н.П., Герман О.Б. Современные аспекты контроля эффективности лечения поражения суставов при ювенильном идиопатическом артрите // Педиатрия. Восточная Европа, 2016. - №3(том 4).– С.435 –449.
 21. Бережний В.В., Маменко М.Є. Мікробіота кишечника новонародженної дитини: вплив на стан здоровʼя та фізіологічні підходи до корекції  її порушень // Дитячий лікар. – 2016. - №3. – С.14-20.
 22. Маменко М.Є. Рівень якості життя, пов’язаний зі здоров’ям, дітей із функціональною диспепсією. XIII З’їзд педіатрів України «Актуальні питання педіатрії» / Маменко М.Є., Дрох А.В., Боярська К.А. // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. – 2016. – Т.10, № 1. – С. 63-64.
 23. Маменко М. Є. Забезпеченість вітаміном D дітей раннього віку з гострим стенозуючим ларинготрахеїтом. XIII З’їзд педіатрів України «Актуальні питання педіатрії» / Маменко М. Є., Романько М. Р., Лобода Р. М., Головатюк І. В. // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. – 2016. – Т.10, № 1. – С. 64.
 24. Бережной В.В. Применение пробиотических бактерий в педиатрической практике // «Здоров’я України», 2016 -  №2 (37) червень. - С. 10.