Романкевич Іванна Василівна, асистент кафедри педіатрії-2, к.мед.н.

Закінчила медичний факультет Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, спеціальність «Педіатрія», в 2007 році.

Була скерована на роботу в Житомирську міську дитячу лікарню.

2007-2009 роки – проходить навчання в інтернатурі на кафедрі педіатрії-2 НМАПО ім. П.Л.Шупика, під час якої виконує та захищає магістерську роботу «Порушення серцевого ритму у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит».

2009-2011 роки – навчається в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії-2. Під час навчання в ординатурі затверджує тему дисертаційної роботи «Функціональний стан судин у дітей, хворих на ревматоїдний артрит» та починає працювати над її виконанням.

2011-2012 роки – працює педіатром в Українському медичному центрі реабілітації дітей з органічним ураження нервової системи МОЗ України.

2012-2014 роки – аспірант кафедри педіатрії-2. В червні 2014 року успішно захищаю дисертаційну роботу та в жовтні 2014 року отримує наукове звання кандидат медичних наук.

З грудня 2014 року до цього часу є асистентом кафедри педіатрії-2.

В 2015 році нагороджена Премією Президента України для молодих вчених за дослідження ризиків розвитку серцево-судинних захворювань у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом.

Є автором 3 наукових робіт, 18 друкований робіт в періодичних виданнях та тез, 3 розділи у посібниках для педіатрів та сімейних  лікарів. Брала участь у створенні двох локальних протоколів для відділення загальної педіатрії КМДКЛ №1.

Як молодий вчений брала участь у конференціях в Загребі,Хорватія, 2011 та Софії, Болгарія, 2013. Брала участь в Європейському конгресі педіатрії в 2016 році, Женева, Швейцарія, на якому представляла 2 доповіді по результатам наукових дослідження кафедри.   

Куратор циклів з інтернатури за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина», спеціалізації за спеціальністю «Дитяча кардіоревматологія».

Має другу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Педіатрія» та сертифікат лікаря-спеціаліста з дитячої кардіоревматології і функціональної діагностики.

Основні напрямки роботи: курує та консультує хворих у інфекційному відділенні по лікуванню ГРВІ та відділенні загальної педіатрії.;  проводить на кафедрі дослідження з добового моніторингу АТ та 24-годинне моні торування ЕКГ за Холтером, ЕКГ дослідження та функціональні проби.