КУРІЛІНА ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА, д. мед. н., професор  кафедри педіатрії-2

Куріліна Тетяна Валеріївна закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту у 1988 році. Після закінчення інституту  навчалася в клінічній ординатурі в НДІ педіатрії, акушерства і гінекології ім. П.Буйко. Працювала лікарем-ординатором відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених та недоношених дітей інституту. З 1994 р. за конкурсом обрана на посаду наукового співробітника відділення неонатології, з 2007 р. – провідний науковий співробітник.

У 1993 році захистила кандидатську дисертацію, у 2006 році - докторську дисертацію на тему "Неонатальна адаптація новонароджених від матерів зі звичним невиношуванням вагітності ендокринного ґенезу (патогенез, профілактика та лікування перинатальних пошкоджень)". Основні напрямки роботи – ріст та розвиток передчасно народжених новонароджених, метод мати-кенгуру, нейропротективний та розвиваючий догляд, катамнестичне спостереження дітей груп високого ризику, інфекційні захворювання дітей раннього віку, харчування новонароджених різного гестаційного віку та немовлят; паліативна допомога новонародженим з критичними станами, питання безпеки пацієнта та біоетики.

 Т.В.Куріліна має вищу кваліфікаційну категорію, наукове звання старшого наукового співробітника.  Автор 157 наукових праць, у тому числи 34 англомовних, 14 патентів на винахід/корисну модель. Співавтор національного підручника «Неонатологія».

Член правління Асоціації неонатологів України. Член редакційної колегії журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина». Експерт консультативно-експертної групи "Лікарські засоби для перинатальної медицини" Державного експертного центру МОЗ України.