1 - 2 березня 2018 року в м. Києві, бізнес-готель «Президент готель», у межах реалізації глобальної програми по боротьбі зі сліпотою «Зір 2020: Право на зір», міжнародного агентства з профілактики сліпоти (International Agency for the Prevention of Blindness, IAPB), Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), Всесвітньої асоціації товариств глаукоми (WGA), Всесвітньої асоціації пацієнтів з глаукомою (WGPA) та за ініціативи Київського медичного університету, Київського міського офтальмологічного центру КМКЛ №1, Українського глаукомного товариства, Української асоціації міждисциплінарної медицини і кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика успішно проведена науково-практична конференція з міжнародною участю «Алгоритми діагностики та лікування судинно-ендокринних захворювань. Патологія сітківки. Глаукома. Міждисциплінарний підхід», в якій взяли участь понад 350 лікарів офтальмологів та лікарів дитячих офтальмологів України.

У межах проведення науково-практичної конференції завідувач кафедри офтальмології НМАПО імені П.Л. Шупика, голова правління ВГО «Асоціація дитячих офтальмологів та оптометристів України», професор Сергій Риков прочитав лекцію «Захворювання передньої поверхні ока масштаби проблеми», доповів про державні нормативно-правові документи, що затверджені МОЗ України з питань лікування глаукоми, катаракти та аномалій рефракції у дорослого та дитячого населення України, а також докладно зупинився на питаннях рівнів захворюваності та інвалідності внаслідок очної патології за останні десять років, основних проблемних питаннях надання офтальмологічної допомоги, які потребують першочергового розгляду, перспективах та шляхах їх вирішення.

Головний позаштатний дитячий офтальмолог МОЗ України, к.мед.н., доцент кафедри офтальмології НМАПО імені П.Л. Шупика Юрій Барінов у своїй доповіді на тему «Ретинопатія недоношених в Україні: стан на сьогодні» ознайомив присутніх із рівнями захворюваності та інвалідності дитячого населення України з приводу ретинопатії недоношених, вродженої катаракти, сучасними алгоритмами діагностики та підходами до лікування цієї категорії пацієнтів, можливостями надання високоспеціалізованої медичної допомоги дітям з патологією очей в офтальмологічному відділенні НДСЛ «ОХМАДИТ».

Професор кафедри д.мед.н. Ірина Шаргородська виступила з лекцією на тему «Новий погляд на Синдром сухого ока згідно рекомендаціям TFOSII (2017)»; ознайомила присутніх із рекомендаціями Світового товариства офтальмологів щодо класифікації цієї групи захворювань за механізмами розвитку, докладно зупинилася на питаннях диференційної діагностики, особливостях епідеміології, механізмах розвитку, клінічної картини, ознаках, що виявляються за допомогою спеціальної діагностичної техніки та додаткових методів обстеження. Окрема увага лікарів була звернена на особливості диспансерного спостереження цієї групи пацієнтів, фактори, що обумовлюють вибір методу лікування, особливості напрямку медикаментозної терапії.

У межах науково-практичної конференції відбулися робочі наради «Українського глаукомного товариства», представників суміжних кафедр з питань вдосконалення програм підготовки спеціалістів офтальмологів та дитячих офтальмологів, освітні курси  щодо алгоритмів терапії глаукоми та захворювань сітківки.

У кінці науково-практичної конференції були проведені інтерактивне голосування, жвава дискусія, розглянуті та обговорені клінічні приклади та складні випадки, надані відповіді на численні запитання.

Учасниками зібрання було обговорено та прийнято проект рішення конференції.