23 березня ректор академік НАМН України Юрій Вороненко відзвітував Міністерству охорони здоров’я України про виконання умов контракту у 2017 році. Стрижнем звіту стали питання якості: моніторинг ефективності виконання всіх визначених процесів, створення інституту постійно діючих комісій вченої ради, як аналітично-експертного органу, та кафедри громадського здоров’я – як вияву глибокої включеності Академії у питання реформування сфери охорони здоров’я України тощо.

Юрій Вороненко описав ключові ризики, що постають перед НМАПО імені П. Л. Шупика, а також вищою та післядипломною медичною освітою загалом, і запропонував методи їх мінімізації чи подолання. У освітній діяльності суттєвою перевагою є активне використання державно-приватного партнерства (так, до 25% клінічних баз Академії це - заклади охорони здоров’я приватної форми власності), а ризиком – відсутність поетапності та спадкоємності в еволюції форм післядипломної медичної освіти: впровадження резидентури та ліквідація клінічної ординатури мають відбуватися синхронно – наголосив Юрій Васильович.

Питання комісії стосувалися результатів перевірки Академії аудиторською службою, впровадження антикорупційної програми, здійснення контролю за присутністю слухачів на навчальних циклах тощо. Після завершення обговорення, комісією було прийнято рішення затвердити звіт ректора НМАПО імені П. Л. Шупика про виконання умов контракту у 2017 році та надано низку пропозицій для врахування в подальшій роботі.